Sistemul Bancar din Estonia

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6459
Mărime: 63.59KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: B.Capraru
Univ.AL.I. Cuza Iasi, FEAA, SOB, Anul II

Cuprins

1.SISTEMUL BANCAR DIN ESTONIA 3

2. BANCA CENTRALĂ A ESTONIEI 7

2.1 ISTORICUL ŞI ORGANIZAREA BĂNCII CENTRALE ESTONIENE 7

2.2 IMPORTANŢA ŞI ROLUL EESTI PANK 9

2.2.1. Responsabilitatea Băncii Centrale 9

2.2.2. Banca Centrală şi politica monetară 11

2.2.3 Banca Centrală şi stabilitatea financiară 12

2.3 INDICELE COMBINAT 12

2.4 PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A EESTI PANK PENTRU PERIOADA 2009-2011 13

3. BÃNCI COMERCIALE ÎN ESTONIA 15

3.1 AS EESTI KREDIIDIPANK 15

3.1.1 Structura grupului la data de 31.12.2008 16

3.1.2 Activitatea economicã a Krediidipank în 2008 16

3.2.BIGBANK AS 19

3.2.1 Istorie 19

3.2.2.Indicatori ai poziţiei financiare 20

3.2.3 Indicatori financiari de performanţã 20

4.CONCLUZII 22

BIBLIOGRAFIE 23

Extras din document

1.SISTEMUL BANCAR DIN ESTONIA

Istoria modernă a sistemului bancar estonian începe în anul 1988,atunci când pentru prima dată Uniunea Sovietică şi-a dat acordul cu privire la înfiinţarea de bănci comerciale. Astfel,până în anul 1990 s-au înfiinţat 12 bănci,cel mai mare număr de bănci fiind înregistrat în 1992, după căderea Uniunii Sovietice,numărându-se 42 de bănci, datorită unei legislaţii permisive.Dar numărul acestora a scăzut treptat ca urmare a fuziunilor,achiziţiilor şi a introducerii unor reglementări stricte.

La 31 decembrie 2009,sistemul bancar estonian deţinea 7 instituţii de credit autorizate şi 10 sucursale ale băncilor străine.În 2009, Autoritatea de Supraveghere Financiară a acordat licenţa de funcţionare a unei noi instituţii de credit –AS LHV Pank, iar o sucursală a Siemens Financial Services AB este în stare de faliment.De asemenea, numele a 2 instituţii de credit s-au schimbat.Astfel, cea mai mare bancă din Estonia, AS Hansapank,a devenit Swedbanks AS, iar Balti Investeeringute Grupi Pank şi-a schimbat numele în BIGBANK AS.

Piaţa bancară estoniană este dominată de Swedbank, cu o cotă de piaţă de 42,57%,iar cel de al doilea mare jucător pe piaţa bancară din Estonia este SEB Bank, tot o bancă suedeză.

Tabel nr.1 Cota de piaţă a băncilor din Estonia în 2009

Banca comercială Cota de piaţă Banca comercială Cota de piaţă

Eesti krediidipank 0,96% Swedbank 42,57%

BIGBANK 0,73% SEB Bank 23,77%

Martin Pank Eesti 0,25% Nordea Bank Finland PLC (sucursală) 14,71%

Tallina Aripank 0,18% Danske Bank A/S (sucursală) 12,04%

LHV Pank 0,07% 9 sucursale ale băncilor străine 4,72%

Sursa: Financial Supervision Authority Yearbook 2009, cap.6.2 Credit Institutions p.51, http://www.fi.ee/aastaraamat2009/

Gradul de concentrare al sistemului bancar estonian este foarte ridicat.Primele 5 bănci din sistem deţin ,aproximativ, 94% din totalul activelor,iar Indicele Herfindahl Hrischman înregistra la finele anului 2008 valoarea de 3.120,indicând un sistem bancar slab competitiv.Intermedierea financiară înregistra,în 2009,un nivel de 136% din PIB,comparativ cu anul 2008,de 127%.

La sfârşitul lui decembrie 2009,totalul activelor băncilor era de 322,6 miliarde coroane, coborând cu 5% faţă de anul trecut.Portofoliul de credite era structurat astfel:

Figura nr.1 Ponderea creditelor acordate

Sursa: Financial Supervision Authority Yearbook 2009, cap.6.2 Credit Institutions p.52, http://www.fi.ee/aastaraamat2009/

Atât volumul creditelor pentru locuinţe,cât şi cele de consum au scăzut în 2009,cu toate că rata medie a dobănzii la creditele pentru locuinţă a scăzut de la 5,34% în 2008 la 3,32 % în 2009. Ponderea creditelor neperformante înregistra în 2008 o valoare relativ mică de doar 1%,pe când ,în 2009, aceasta a crescut până la 5%,un nivel destul de ridicat faţă de anul precedent.Totuşi, se prognozează o scădere a ponderii acestor credite până la sfâşitul anului 2010.

La sfâşitul anului 2009,volumul total de resurse din sectorul bancar era de 290,6 miliarde coroane,din care ponderea cea mai mare ,de 54%, o deţinea depozitele deschise de clienţi la băncile comerciale.

Tot în aceeaşi perioadă, băncile au înregistrat un profit net individual de 3,4 miliarde coroane,dar şi o pierdere netă individuală de 8,9 miliarde coroane,cauzată, în principal, de costurile mari în vederea stabilirii rezervei suplimentare de evaluare.Capitalul consolidat al grupurilor de bănci a înregistrat o creştere a ponderii faţă de anul 2008(13,32%) ,la sfârşitul anului 2009,ponderea fiind de 15,72%.

Majoritatea ţărilor din lume, inclusiv Estonia, utilizează sistemul bancar structurat pe două nivele: pe primul nivel se află banca centrală,iar băncile comerciale şi alte instituţii de credit aparţin celui de al doilea nivel. Primul nivel se ocupă cu asigurarea stabilităţii preţurilor şi foloseşte diferite metode de a controla volumul de monedă pusă în circulaţie prin intermediul băncilor comerciale.Al doilea nivel oferă servicii bancare (conturi de deschidere, furnizarea de împrumuturi, înlocuind bancnotele deteriorate, de cumpărare / vânzare valuta, etc) persoanelor fizice şi celor juridice(întreprinderilor).

Preview document

Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 1
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 2
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 3
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 4
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 5
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 6
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 7
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 8
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 9
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 10
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 11
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 12
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 13
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 14
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 15
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 16
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 17
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 18
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 19
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 20
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 21
Sistemul Bancar din Estonia - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Bancar din Estonia.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie asupra Sistemului Bancar din Germania

Sistemul Bancar din Germania 1. Generalităţi Sistemul bancar reprezintă ansamblul de bănci care sunt organizate diferit în jurul şi sub...

Analiza Evolutiei Indicatorilor din Contul de Profit si Pierdere al Siauliu Bank

Indicatorii de apreciere a performanţelor bancare în cadrul băncii Šiaulių 1. Scurtă descriere a băncii Šiaulių Banca Siauliu a fost înfiinţată...

Caracteristica Generala a Sistemului Bancar Actual al Republicii Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Caracteristica generala a sistemului bancar actual al Republicii Moldova reprezinta o importanţa...

Băncile și Sistemul Bancar

BĂNCILE ŞI SISTEMUL BANCAR 1. Rolul băncilor în economie. Sistemele bancare 2. Banca Centrală 3. Băncile Comerciale 4. Instituţiile financiare...

Pensii Private

I.INTRODUCERE Acest curs este pregatit si organizat de BCR Administrare Fond de Pensii SA si este adresat persoanelor care vor realiza...

Management Bancar

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII BANCARE 1.1. NORME DE DISPERSIE A RISCURILOR Expunerea, conform legislaţiei bancare, reprezintă orice...

Ai nevoie de altceva?