Sistemul Bancar Internațional

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 50136
Mărime: 273.91KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Spulbar Cristi
Acest proiect a fost sustinut la Fac de Economie si Administrarea Afacerilor

Cuprins

Capitolul I. Evoluţia sistemului bancar internaţional.pag. 2

1.1 Băncile şi intermedierea financiară.pag. 2

1.2 Funcţiile şi standardele internaţionale ale activităţii bancare.pag. 4

1.3 Reglementarea şi supravegherea prudenţială bancară.pag. 6

1.4 Plăţile şi operaţiunile bancare internaţionale.pag. 8

1.4.1. Decontările internaţionale.pag. 10

1.4.2. Transferul electronic al fondurilor.pag. 20

1.4.3. Moneda electronică.pag. 26

Capitolul II. Tendinţe şi perspective în evoluţia activităţii bancare internaţionale.pag. 33

2.1 Tendinţe în evoluţia activităţii bancare internaţionale.pag. 33

2.2 Analiza principalelor tipuri de bănci.pag. 36

2.3 Evoluţia sistemelor bancare în ţarile dezvoltate.pag. 38

2.3.1. Sistemul bancar britanic.pag. 39

2.3.2. Sistemul bancar german.pag. 41

2.3.3. Sistemul bancar al S.U.A.pag. 43

2.3.4. Sistemul bancar francez.pag. 45

2.3.5. Sistemul bancar japonez.pag. 46

2.4. Opinii asupra perspectivelor activităţii bancare internaţionale.pag. 47

Capitolul III. Studiu privind organizarea de ansamblu a activităţii bancare internaţionale.pag. 50

3.1 Piaţa internaţională a creditului.pag. 50

3.2 Băncile centrale.pag. 52

3.3 Băncile comerciale şi universale.pag. 55

3.4 Băncile de afaceri.pag. 58

3.5 Băncile de economii si cooperatiste.pag. 60

3.6 Băncile străine.pag. 61

3.7 Tendinţe actuale în organizarea activităţii bancare internaţionale.pag. 62

Bibliografie.pag. 93

Extras din document

CAPITOLUL I.

EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR INTERNAŢIONAL

1.1 Băncile şi intermedierea financiară

Conceptul de bancă datează din cele mai vechi timpuri, însă de la apariţia sa şi până în prezent a evoluat succesiv în timp, de la forme embrionare la activităţi extrem de complexe. În forma sa iniţială comerţul bancar s-a limitat la operaţiuni de schimb de monede (zărăfie), iar cu vremea, i s-au adăugat practica depozitelor de valori (metale preţioase şi lingouri, monede de aur, argint etc.), a plăţilor efectuate pe aceeaşi piaţă sau pe pieţe diferite. Cu trecerea timpului s-a ajuns la operaţiuni de acumulare de fonduri disponibile pe piaţă şi la frunctificarea acestor fonduri prin acordare de împrumuturi purtătoare de dobânzi destul de mari.

În acest context evolutiv în timp, relaţiile dintre bancă şi clientela sa trebuie îmbunătăţite în strânsă concordanţă cu necesităţile fiecăruia dintre parteneri satisfăcând interesele ambelor părţi participante la diverse operaţiuni.

În lucrările de specialitate există o serie de definiţii care exprimă concepţia fiecărui autor în ceea ce priveşte noţiunea de bancă ori bancher, prisma prin care sunt privite: ca insituţie, organizaţie ori întreprindere; din punct de vedere al obiectului de activitate sau al funcţiilor etc., ori înglobând toate aceste coordonate.

Ţinând seama de cele de mai sus, banca este definită în modul următor:

- o instituţie care se ocupă de mijlocirea creditului;

- mijlocitoare de putere de plată;

- întreprindere care are drept scop să înlesnească şi să mijlocească circulaţia monetară şi a creditului (Fr.Leitner);

- comerţ care constă în cumpărarea si vânzarea de monedă de credit;

- o întreprindere financiară care efectuează operaţiuni de plată şi de credit (se organizează circulaţia bănească);

- o activitate economică constând în crearea creditului şi facilitarea plaţilor.

Fostul viceguvernator al Bancii Franţei, Gautier, este de părere că banca are ca obiect de activitate, comerţul care constă în a efectua în contul altora încasări şi plăţi, a face cumpărături si vânzări fie de monede, fie de metale preţioase, fie de efecte publice sau de comerţ .

Profesorul dr. Constantin Demetrescu arata că “ banca este o întreprindere economică având drept scop să adune şi să distribuie spre fructificare capitalurile disponibile de pe o piaţă efectuând în acelaşi timp şi însemnate servicii clientelei sale “.

În Franţa, după legile din 13 iunie 1941 şi din 2 decembrie 1945, care organizează şi reglementează sistemul bancar francez “ sunt considerate bănci întreprinderile sau instituţiile care au, în mod obişnuit, drept obiect de activitate acumulare de fonduri din partea publicului sub formă de depozit sau altfel, fonduri pe care le utilizează pe contul lor propriu în operaţiuni de scont , în operaţiuni de credit sau în operaţiuni financiare .

În Dicţionarul de Economie Politică, banca este definită ca “o instituţie economică ale cărei principale funcţii constau în: acumularea mijloacelor bănesti temporar disponibile; acordarea de credite; efectuarea decontărilor băneşti între diferite unităţi economice şi instituţii; emiterea de instrumente de credit; emisiunea si vânzarea diferitlor hârtii de valoare etc”.

În sfârşit, o amplă şi cuprinzătoare definiţie a băncii este dată de dr. Constantin C. Kiriţescu : “ banca este o entitate de stat sau particulară ale cărei funcţii sunt:

• atragerea mijloacelor bănesti temporar disponibile ale clienţilor în conturile deschise ale acestora;

• acordarea de credite pe diferite termene;

• efectuarea de viramente în conturile deschise la alte bănci;

• emiterea de instrumente de credit şi efectuarea de tranzacţii cu asemenea instrumente;

• vânzarea – cumpărarea de valuta şi alte operaţiuni valutare.

După unii autori, evul mediu marchează o etapă importantă în ceea ce priveşte apariţia băncilor într-o formă apropiată de cea din zilele noastre. Primele bănci au apărut în oraşele cetăţi din Peninsula Italică. Prima bancă infiinţată a fost “Banca di Veneţia “ sau, după altii ” Monte di Veneţia “ in 1171, de către dogele Michelle al XI-lea, iar în 1584 (după altii 1587) apare , tot la Veneţia,”Banca di Rialto “ (1584), banca de viramente care primea depozite si acorda împrumuturi particularilor.

Această bancă obţine şi decretul ca “Bancă oficială “a Serenissimei Republicii, care numeşte şi pe conducătorul băncii.

În perioada următoare în Peninsula Italică au apărut şi alte bănci la Genova, o bancă al cărei scop era perceperea impozitelor, iar ulterior (1407), tot la Genova s-a înfiinţat “Banca di San Georgio”, la Florenţa în sec. XV – lea era “Banca Salimbeni”; la Milano ia fiinſă în 1593 “Banca di San Ambrogio “; la Neapole era Banca Sacra Monte de la Pieta “, Santa Maria dei Poverii “ etc. care, după cum le este şi numele erau bănci cu caracter umanitar care acordau împrumuturi cu dobândă mică; la Palermo (în Sicilia ) în 1552 se înfiinţează “”banca Travola di Palermo “, etc.

În Ţările de Jos (Olanda) ia fiinţă în 1609, ca bancă de stat , Banca Amsterdam, care a avut un rol foarte important în înfiinţarea şi sprijinirea marilor companii comerciale şi de transport în perioada când ţara devenise putere colonială. Banca Amsterdamului poate fi considerată ca prima Bancă Naţională.

În Germania este înfiinţată în 1619 “Banca Hamburgului “; creată iniţial ca o bancă de depozite, devine ulterior bancă de viramente. Pe teritoriul german începe deschiderea de bănci noi, cum sunt acele de Nurnberg (1621), la Koln (1706) la Berlin (1765) etc.

În Anglia, printre primii bancheri pot fi menţionaţi italienii, lonbardezii şi evreii. Bancherii englezi şi-au început activitatea ca depozitari de monede şi metale preţioase , iar ulterior şi ca “giuvaergii”.

Banca Angliei a fost înfiinţată în anul 1694, iar în 1946 a devenit bancă de stat. Încă de la înfiinţare, banca acorda un important împrumut statului (1,2 mil lire) cu dobândă relativ destul de mică (8% anual) pentru acele timpuri. Acestui fapt îi datorează banca anumite privilegii care i-au fost conferite: - emisiunea biletelor de bancă, împrumuturi în gaj de mărfuri, comeţrul cu metale preţioase şi negocierea efectelor de comerţ de împrumuturi cu dobândă şi scontarea efectelor comerciale.

Banca Franţei ia fiinţă la 18 ianuarie 1800 ca bancă de emisiune, biletele de bancă puse în circulaţie având o acoperire parţială în aur, iar restul fiind garantat prin plasamente sigure şi solvabile ale băncii.

În epoca contemporană, locul şi rolul băncilor în viaţa economico-socială este intrinsec legat de calitatea lor de intermediari principali în relaţia economii-investiţii, relaţie determinată de creşterea economică. Specialiştii apreciaz că dezvoltarea economică nu se poate realiza decât prin obţinerea de economii ale agenţilor economici şi ale persoanelor fizice ,reprezentând venituri neconsumate în perioada curentă şi destinate unei utilizări viitoare.

În acest cadru agenţii economici îşi găsesc resursele necesare realizării investiţiilor, fie prin propriile economii, fie recurgând la credite ce le sunt acordate prin bănci, în procesul de reciclare şi valorificare a capitalurilor monetare în economie .

Preview document

Sistemul Bancar Internațional - Pagina 1
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 2
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 3
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 4
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 5
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 6
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 7
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 8
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 9
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 10
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 11
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 12
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 13
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 14
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 15
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 16
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 17
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 18
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 19
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 20
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 21
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 22
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 23
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 24
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 25
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 26
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 27
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 28
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 29
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 30
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 31
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 32
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 33
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 34
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 35
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 36
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 37
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 38
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 39
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 40
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 41
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 42
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 43
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 44
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 45
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 46
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 47
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 48
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 49
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 50
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 51
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 52
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 53
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 54
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 55
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 56
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 57
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 58
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 59
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 60
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 61
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 62
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 63
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 64
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 65
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 66
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 67
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 68
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 69
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 70
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 71
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 72
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 73
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 74
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 75
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 76
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 77
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 78
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 79
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 80
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 81
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 82
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 83
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 84
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 85
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 86
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 87
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 88
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 89
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 90
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 91
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 92
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 93
Sistemul Bancar Internațional - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Bancar International.doc

Alții au mai descărcat și

Reforma Sistemului Bancar în România

Unul din paradoxurile întâlnite în fostele tari comuniste este rolul asumat de banci ca agenti ai schimbarii. Pe lânga înfiintarea de noi...

Tehnica Bancara – Practica BCR Sucursala Turda

I. Organizarea BCR Banca Comerciala Romana este parte componenta din Grupul Financiar BCR, ce ofera clientilor servicii financiare integrate...

Sistemul Bancar Românesc

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA MODERNÃ Institutia bãncii, asa cum existã...

Creditarea pe Termen Lung și Importanța Acesteia

Capitolul 1. Creditarea-componenta de bază a tehnicii şi operaţiunilor bancare 1.1. Necesitatea diversificării operaţiunilor, tehnicilor,...

Evoluția Sistemului valutar-financiar Internațional

1. SISTEMUL MONETAR DE LA PARIS - PERIOADA CLASICĂ A ETALONULUI-AUR În secolul XIX pretutindeni a fost stabilită standardul monedei de aur....

Sistemul Bancar Internațional

1. Introducere in sistemul bancar international Sistemul bancar international este compus din foarte multe banci. Dintre acestea, doar cateva sute...

Sistemul Monetar Internațional

INTRODUCERE În literatura de specialitate, sistemul monetar este definit ca un anumit mod de organizare şi reglementare a circulaţiei monetare...

Activitatea Bancară la Nivel Internațional Întreprinsă de Băncile din Marea Britanie

Capitoul I. Particularităţi ale sistemului bancar din Marea Britanie 1.1. Evoluţia sistemului bancar din Marea Britanie Sistemul bancar din Marea...

Ai nevoie de altceva?