Sistemul Bancar Românesc

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 35506
Mărime: 175.25KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Prezentarea sistemului bancar Romanesc, istoria sistemului bancar .Studiu de caz BCR.

Cuprins

CAPITOLUL 1 1

PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1

1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA MODERNÃ 1

1.2 SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA 1947-1989 4

1.3 SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC DUPÃ 1990 5

CAPITOLUL 2 7

GENERALITÃTI PRIVIND BANCA COMERCIALÃ ROMÂNÃ S.A. 7

2.1. LOCUL SI ROLUL B.C.R. S.A. ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 7

2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICÃ A B.C.R. S.A. 10

2.3 PRODUSELE SI SERVICIILE BANCARE ALE BÃNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. 14

CAPITOLUL 3 18

CREDITAREA AGENTILOR ECONOMICI DE CÃTRE B.C.R. S.A. 18

3.1. POLITICA GENERALÃ DE CREDITE 18

3.2. PRINCIPII GENERALE SI CONDITII DE CREDITARE 20

3.3.CATEGORII DE CREDITE ACORDATE DE BANCA COMERCIALÃ ROMÂNÃ S.A. 22

3.4. GARANTAREA CREDITELOR 28

3.5. ANALIZA CREDITELOR 33

3.6. APROBAREA CREDITELOR 41

3.7. ACORDAREA CREDITELOR 43

3.8. RAMBURSAREA ŞI RESCADENŢAREA CREDITELOR 46

3.9. EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI CREDITELOR ŞI CONSTITUIREA PROVIZOANELOR SPECIFICE DE RISC 48

3.10. ASPECTE PRIVIND CONTROLUL BANCAR ASUPRA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE 53

CAPITOLUL 4 64

METODOLOGIA DE CREDITARE A SOCIETÃTILOR COMERCIALE (ANALIZA EFECTUATÃ PE BAZA DATELOR S.C. PRESIDENT S.R.L. SIBIU) 64

4.1. ANALIZA MANAGERIALÃ A S.C. PRESIDENT S.R.L. SIBIU 64

4.2 ANALIZA FINANCIARÃ A S.C. PRESIDENT SRL 66

4.2.1. ANALIZA INTERNÃ A S.C. PRESIDENT SRL 66

4.2.1.1. BILANT ACTIV S.C. PRESIDENT SRL 66

4.2.1.2 BILANT PASIV S.C. PRESIDENT SRL 67

4.2.1.3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI A SC PRESIDENT SRL 69

4.2.1.4. ANALIZA INDICATORILOR A SC PRESIDENT SRL 71

4.2.1.5. SITUATIA FINANCIARÃ SINTETICÃ A CLIENTULUI LA SC PRESIDENT SRL 75

4.2.1.6. FLUXUL DE FONDURI LA SC PRESIDENT SRL 77

4.3. DOCUMENTATIA AFERENTÃ ANALIZEI SI ACORDÃRII CREDITULUI DE CÃTRE BCR SA SOCIETÃTII COMERCIALE PRESIDENT SRL 79

CAPITOLUL 5 98

CONCLUZII SI PROPUNERI. ELEMENTE PENTRU CONTURAREA UNEI NOI STRATEGII A BÃNCII COMERCIALE ROMÂNE 98

5.1. STRATEGIA BÃNCII COMERCIALE – DE LA NECESITATE LA DECIZIE. 98

5.2. MOTIVAŢIE ŞI PERFORMANŢĂ ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 102

5.3. O POSIBILĂ EVOLUŢIE A ORIENTĂRII ACTIVITĂŢII BANCARE 104

ANEXA NR. 1 114

ANEXA NR. 2 117

ANEXA NR. 3 118

ANEXA NR. 4 121

BIBLIOGRAFIE 123

Extras din document

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC

1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA MODERNÃ

Institutia bãncii, asa cum existã astãzi, nu poate fi privitã ca fiind creatia unui individ, a unei generatii sau a unui anumit popor. Bãncile sunt fructul copt al nevoilor ce au frãmântat omenirea în decursul timpurilor si care au trebuit sã o urmeze în evolutia sa.

Prima bancã în adevãratul sens al cuvântului - sustinea profesorul stefan I. Dumitrescu – se spune cã este aceea înfiintatã de Dogele Michele XI, cunoscutã sub numele de “BANCA DE VENETIA”.

În realitate ea a fost continuarea unei asociatii de bancheri, creditori ai cetãtii, care a existat între 1156-1171.

Se stie cã în Florenta s-a reglementat pentru prima datã ca bancherii sã tinã registrele si li s-a stabilit obligatia sã înscrie afacerile lor cu cifre romane.

Abia în secolul al XVII-lea încep sã fie înfiintate bãncile ce se apropie cât mai mult de cele de astãzi, unele având un caracter special de bãnci de emisiune, iar altele cu caracter de bãnci comerciale, menite sã facã operatiuni de bancã.

În legãturã cu primele începuturi de bancã în România, profesorul Victor Slãvescu în cartea “Istoricul Bãncii Nationale a României (1880-1924)”, preciza cã nu se poate vorbi de bãnci în sensul deplin al cuvântului, decât cãtre prima jumãtate a secolului al XIX-lea.

În 1856, printul Alexandru Ghica al Moldovei acorda dreptul de înfiintare a “Bãncii Nationale a Moldovei” cu sediul la Iasi, care a fost astfel prima institutie bancarã ce-si desfãsura activitatea pe teritoriul României. Banca a fost creatã ca urmare a demersurilor unui bancher prusac si a fost concesionatã acestuia.

În anul urmãtor banca a dat faliment, datoritã lipsei de fonduri, recurgerii la credite din strãinãtate, precum si datoritã faptului cã, din capitalul subscris, a fost vãrsat doar o parte.

Viata economicã a României a fost sustinutã de organizatii de credit, înfiintate treptat, astfel dupã anul 1859 au început sã functioneze si alte bãnci. Ca urmare a legii adoptatã la 24.11.1864, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza a fost înfiintatã “Casa de depuneri si Consemnatiuni”. Aceastã institutie are un rol important, deoarece pânã la crearea Bãncii Nationale a României în 1880, a fost principala bancã de emisiune pe teritoriul Principatelor Unite.

În 1856 a apãrut la Bucuresti, sub denumirea de Banca România, o bancã care initial a avut atributii de bancã de emisiune si de scont. Ulterior, ca urmare a modificãrii statutului sãu, a pierdut aceste privilegii, desfãsurând apoi o activitate pur comercialã. Activitatea acestei bãnci a continuat pânã la nationalizarea sistemului bancar din România, în iunie 1948.

În aceeasi perioadã au mai apãrut si alte bãnci: “Banca Albina”, prima bancã cu capital integral românesc, care si-a început activitatea în 1852, la Sibiu; “Creditul Funciar Rural” în 1873; “Creditul Funciar Urban” în 1874, ca si banca Aurora din Nãsãud.

Anul 1880 reprezintã o datã epocalã în istoria creditului în tara noastrã, la 17 aprilie fiind înfiintatã Banca Nationalã a României, a cãrei istorie, asa cum arãta Victor Slãvescu se confundã cu însãsi istoria economicã a tãrii noastre.

Institutul central de emisiune a luat fiintã datoritã stãruintei si muncii câtorva fruntasi ai vietii publice de atunci: Ion Ghica, Ion C. Brãtianu, Ion Câmpeanu (primul ei conducãtor) si altii. Banca Nationalã a început sã functioneze în decembrie 1880 iar majoritatea capitalului fiind constituit din surse românesti, astfel încât sã se asigure controlul asupra economiei nationale si, totodatã, sã nu existe posibilitatea ca sistemul sãu bancar sã fie supus dominatiei strãine.

Corespunzãtor dezvoltãrii economice a tãrii, la început activitatea bãncilor se baza, în principal pe acordarea de credite persoanelor particulare. Odatã cu industrializarea si implicit, cu dezvoltarea fortelor de productie, a apãrut necesitatea concentrãrii sumelor disponibile, pentru a fi satisfãcute proiectele concepute de proprietarii de pãmânt, de comercianti si de marii industriasi. Procesul de creare a noilor institutii de credit a fost accelerat prin aportul de capital autohton, apartinând reprezentantilor burgheziei si mosierimii române, dar si prin infuzia de capital strãin.

Dupã 1880, a crescut numãrul si importanta bãncilor românesti, peisajul bancar cunoscând o ascensiune numericã, de la numai 5 bãnci existente între 1880-1890 la aproape 200, înainte de primul rãzboi mondial. Printre principalele bãnci din acea perioadã se numãrau: “Banca Generalã Românã”, “Marmorosch Banc & Co.”, “Banca de Credit Român”, “Banca Comercialã Românã”, bãnci care erau finantate si prin capital strãin. Alãturi de acestea au fost create alte patru bãnci importante cu capital autohton, Banca Agricolã (1894), Banca de Scont (1898), Banca Comertului din Craiova (1898) si Banca Româneascã (1911), participând apoi la formarea capitalului altor bãnci, întreprinderi industriale si firme comerciale.

În perioada primului rãzboi mondial s-a intensificat activitatea bancarã în România. Ca rezultat al neutralitãtii României, în aceastã perioadã au apãrut oportunitãti noi de comert cu toate pãrtile implicate în conflict. Nivelul ridicat al comertului a adus beneficii sistemului bancar.

Anii care au urmat imediat rãzboiului au adus o încetinire dramaticã a activitãtii economice. Recesiunea a cuprins întreaga Europã, specula si inflatia atingând, în aceastã perioadã niveluri record.

Dupã primul rãzboi mondial, numãrul bãncilor din România a continuat sã creascã pânã la criza economicã din perioada 1929-1933. Aceastã depresiune a determinat falimentul multor bãnci sau fuzionarea pentru a supravietui.

Preview document

Sistemul Bancar Românesc - Pagina 1
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 2
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 3
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 4
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 5
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 6
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 7
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 8
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 9
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 10
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 11
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 12
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 13
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 14
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 15
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 16
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 17
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 18
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 19
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 20
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 21
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 22
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 23
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 24
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 25
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 26
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 27
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 28
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 29
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 30
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 31
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 32
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 33
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 34
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 35
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 36
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 37
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 38
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 39
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 40
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 41
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 42
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 43
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 44
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 45
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 46
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 47
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 48
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 49
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 50
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 51
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 52
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 53
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 54
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 55
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 56
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 57
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 58
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 59
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 60
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 61
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 62
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 63
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 64
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 65
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 66
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 67
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 68
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 69
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 70
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 71
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 72
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 73
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 74
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 75
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 76
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 77
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 78
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 79
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 80
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 81
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 82
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 83
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 84
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 85
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 86
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 87
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 88
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 89
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 90
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 91
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 92
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 93
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 94
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 95
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 96
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 97
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 98
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 99
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 100
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 101
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 102
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 103
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 104
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 105
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 106
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 107
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 108
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 109
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 110
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 111
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 112
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 113
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 114
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 115
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 116
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 117
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 118
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 119
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 120
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 121
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 122
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 123
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 124
Sistemul Bancar Românesc - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Bancar Romanesc.doc

Alții au mai descărcat și

Reforma Sistemului Bancar în România

Unul din paradoxurile întâlnite în fostele tari comuniste este rolul asumat de banci ca agenti ai schimbarii. Pe lânga înfiintarea de noi...

Banca de Emisiune si Rolul Ei in Cadrul Sistemului Bancar

Cap. I. Etape în evoluţia băncilor comerciale şi în evoluţia băncilor de emisiune. I.1. Apariţia şi dezvoltarea reţelelor de bănci comerciale...

Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc

INTRODUCERE De fiecare dată când facem comparaţii între preţurile practicate de două sau mai multe magazine la aceleaşi produse, când ne gândim că...

Concurența Bancară

Cap. I Evolutia sistemului bancar românesc dupa anul 1990 Banca este locul care te împrumuta cu bani, daca faci dovada ca nu ai nevoie de ei...

Particularitățile Sistemului Bancar

CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂŢILE SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1. EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC DUPA ANUL 1990 Sistemul bancar este considerat...

Piața Bancară Europeană în Condițiile Monedei Unice

I. Moneda euro şi impactul implementãrii sale 1.5. Actul Unic şi Tratatul de la Maastricht – instrumente premergãtoare uniunii economice şi...

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Organizarea, Functionarea si Conducerea Sistemului Bancar

Capitolul 1. Aspecte generale legate de sistemul bancar 1.1 Structura sistemelor bancare In principalele tari dezvoltate, sistemele bancare sunt...

Te-ar putea interesa și

Prezentarea Sistemului Bancar Romanesc - Banca Comerciala Carpatica

Partea I – Prezentarea sistemului bancar Cap.1 : Sistemele bancare contemporane şi particularităţile acestora Sistemele bancare moderne sunt...

Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc

INTRODUCERE De fiecare dată când facem comparaţii între preţurile practicate de două sau mai multe magazine la aceleaşi produse, când ne gândim că...

Sistemul bancar român

CAPITOLUL I REFORMAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA 1.1. Scurt istoric al activitatii bancare pe teritoriul tarii noastre din cele mai vechi...

Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție

REZUMAT INTRODUCTIV Principala trăsătură a sistemului bancar românesc de dinainte de anul 1989 o constituia caracterul centralizat al acestuia,...

Reforma Sistemului Bancar din Romania

1.Rolul bancii de emisiune in perioada de tranzitie la economia de piata In ultimii ani, ca o consecinta a recunosterii contributiei pe care o...

Gestiune Bancara - Sistemul Bancar Romanesc Actual

Introducere Sistemul bancar al unei tari este definit prin reteaua institutiilor de credit rezidente in tara respectiva si a relatiilor economice...

Consecințele Negative ale Privatizării cu Capital Străin a Sistemului Bancar Romanesc

I. Informatii generale cu privire la dinamica Sistemului Bancar din Romania Avand ca tema de proiect am hotorat sa realizam o analiza etapizata ,...

Caracteristici ale Sistemului Bancar din România

1. ISTORIA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Primele dovezi ale desfasurarii unei activitati bancare pe teritoriul Romaniei au fost descoperite intre...

Ai nevoie de altceva?