Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 11947
Mărime: 70.24KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I: Generalităţi privind sistemul monetar internaţional de la Bretton Woods 4

1.1. Sistemul monetar internaţional: concept, rol, etape premergătoare 4

1.2. Sistemul monetar de la Bretton Woods: apariţie şi principii de funcţionare 6

1.3. Instituţii monetare rezultate în urma acordurilor de la Bretton Woods 10

Capitolul II: Evoluţii ale sistemului monetar de la Bretton Woods 13

2.1. Dificultăţi intervenite în funcţionarea sistemului 13

2.2. Modificări ale acordurilor de la Bretton Woods 16

Capitolul III: Abandonarea sistemului monetar internaţional de la Bretton Woods 19

3.1. Încălcarea principiilor de funcţionare 19

3.2. Asimetria sistemului şi dilema convertibilităţii 20

3.3. Sistemul monetar de la Bretton Woods - sistemul monetar actual 22

Concluzii 26

Bibliografie 27

Extras din document

Introducere

Această lucrare prezintă, după cum sugerează şi numele, modul de funcţionare a primului sistem monetar internaţional, creat în anul 1944, în urma Conferinţei de la Bretton Woods. Lucrarea este structurată în trei capitole şi cuprinde toate etapele pe care acest sistem le-a parcurs, de al apariţie şi până în momentul înlocuirii lui cu sistemul monetar internaţional actual.

Primul capitol, intitulat debutează cu prezentarea conceptului de sistem monetar internaţional şi a rolului acestuia în cadrul unei economii monetare şi continuă cu etapele premergătore apariţiei sistemului de la Bretton Woods. Am considerat necesare aceste referiri pentru a scoate în evidenţă necesitatea creării unui astfel de sistem. Sunt prezentate apoi cadrul general în care a luat naştere acest sistem, principiile care au stat la baza funcţionării lui şi, nu în ultimul rând, instituţiile care au luat naştere odată cu apariţia acestuia.

Cel de-al doilea capitol cuprinde informaţii cu privire la modul în care a evoluat sistemul monetar de la Bretton Woods, la dificultăţile cu care s-a confruntat pe parcurs, precum si la modificările intervenite, necesare pentru a depăşi dificultăţile şi, de asemenea, necesare pentru ca sistemul să rămână funcţionabil.

În ultimul capitol sunt prezentate motivele ce au condus la abandonarea sistemului, întrucât, aşa cum se poate constata din cuprinsul lucrării, modificările intervenite nu au contribuit la menţinerea viabilităţii sistemului monetar internaţional. Spre final, este prezentată o paralelă între sistemul monetar internaţional de la Bretton Woods şi sistemul monetar internaţional actual, cel din urmă sistem având la bază cadrul deja constituit de predecesorul său.

În concluzie, putem afirma că sistemul monetar internaţional creat la sfârşitul celui de-al doilea război mondial a jucat un rol important în cadrul economiei monetare, în general, şi în apariţia actualului sistem, în special.

Capitolul I: Generalităţi privind sistemului monetar internaţional de la Bretton Woods

1.1. Sistemul monetar internaţional: concept, rol, etape premergătoare

Sistemul monetar internaţional poate fi definit ca ansamblul pricipiilor, normelor, mecanismelor şi instituţiilor care permit persoanelor fizice sau juridice din ţări diferite să efectueze reglementarea creanţelor reciproce şi să realizeze cooperarea în domeniul monetar

Sistemul monetar internaţional cuprinde norme şi principii stabilite şi aprobate de statele membre în vederea cooperării monetare internaţionale, precum şi mecanismele de finanţare a schimburilor economice internaţionale

Prin sistem monetar internaţional se inţelege reglementarea convenită, coerentă, a raporturilor de plaţi şi de lichidare, determinate de schimburile comerciale, de mişcările de capital şi de creştere economică.

Analizând aceste opinii, considerăm că sistemul monetar internaţional poate fi definit ca un ansamblu de reguli, norme si instituţii stabilite de statele membre în scopul dezvoltării schimburilor economice internaţionale şi al promovării cooperării monetare internaţionale.

Rolul sistemului monetar internaţional rezultă din funcţiile sale, respectiv asigurarea schimbului şi circulaţiei monedelor, furnizarea de lichidităţi monetare internaţionale necesare derulării tranzacţiilor internaţionale, ajustarea balanţelor de plăţi externe în condiţiile înregistrării unor dezechilibre între încasările şi plăţile în valută înregistrate în cadrul lor.

Crearea unui sistem monetar internaţional trebuie privită ca expresie a interdependenţei economice dintre statele suverane, şi nu ca o modalitate de a subordona sistemele monetare naţionale. Odată creat, un sistem monetar internaţional, inclusiv organismul menit să asigure cooperarea şi să sprijine aplicarea principiilor, trebuie adaptat cerinţelor de orice fel care intervin în relaţiile economice, sociale şi politice dintre statele membre ale sistemului.

Primele sisteme monetare au fost creaţii naţionale, iar majoritatea statelor se confruntau cu dificultăţi de ordin monetar, ca urmare a funcţionării neadecvate a sistemelor monetare naţionale. În vederea stopării acestor dezechilibre, au existat o serie de încercării pe linia cooperării sistemelor monetare naţionale, unele state înfiinţând uniuni monetare, care reprezintă totodată şi încercări de creare a unui sistem monetar internaţional.

O primă încercare în acest sens a fost convenţia prin care s-a creat Uniunea Latină, semnată la 23 decembrie 1865 de Franţa, Belgia, Italia şi Elveţia. Scopul acestei uniuni era protejarea etalonului monetar bimetalist (aur şi argint), care reprezenta elementul comun al ţărilor semnatare ale convenţiei. Cu acest prilej se recunoaşte o unitate monetară comună, francul şi o circulaţie liberă a monedelor naţionale la cursuri fixe stabilite în raport cu moneda franceză Uniunea Monetară Latină a contribuit la consolidarea, pentru o perioadă scurtă de timp, a poziţiilor bimetalismului. Dar, din septembrie 1873 s-a limitat baterea monedelor din argint şi, practic, s-a trecut la etalonul monometalist aur.

Preview document

Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 1
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 2
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 3
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 4
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 5
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 6
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 7
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 8
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 9
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 10
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 11
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 12
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 13
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 14
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 15
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 16
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 17
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 18
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 19
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 20
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 21
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 22
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 23
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 24
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 25
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 26
Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Monetar International de la Bretton Woods.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul Monetar Internațional

Introducere La începutul secolului XX dar mai ales după primul război mondial, relaţiile valutare au fost revigorate de despăgubirile de război....

Sistemul Monetar Internațional

INTRODUCERE În literatura de specialitate, sistemul monetar este definit ca un anumit mod de organizare şi reglementare a circulaţiei monetare...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Monetar Internațional

1. Sistemul monetar: definire, continut, rol În literatura de specialitate, sistemul monetar este definit ca un anumit mod de organizare si...

Bretton Woods

1. Sistemul monetar international de la Bretton Woods Primul sistem monetar international propriu  zis a fost creat prin acordurile convenite la...

Sistemul Monetar Internațional

A.SCHIMBURILE SI CURSUL DE SCHIMB a. Operatiunile cu strainatatea Emisiunea monetara este unul din atributele suveranitatii statelor. Existenta...

Rolul Dolarului in Cadrul Sistemului Monetar International

CAPITOLUL I MONEDA DOLAR I.1. SCURT ISTORIC Termenul “dolar” reprezinta denumirea oficiala pentru moneda SUA, precum si a monedelor oficiale...

Uniunea Economică și Monetară

INTRODUCERE Euro este moneda nou creata a Uniunii Europene si a devenit moneda oficiala la 1 ianuarie 1999. Aceste tari : Austria, Belgia, Cipru,...

Sistemul Monetar International si Evolutia Sa

CAPITOLUL I : Sistemul Monetar International I.1. Definitii,continut,clasificare Definitie: Sistemul Monetar International poate fi definit ca...

Sistemul Aur-Devize - Gold Exchange Standard

1. SCURT ISTORIC Cel de al doilea razboi mondial a zdruncinat puternic legaturile economice dintre natiuni si, implicit, vechile relatii monetare...

Analiza Comparativă între Sistemul Monetar Internațional de la Bretton-Woods și Sistemul Monetar Internațional Actual

1. Introducere Sistemul monetar internațional are o mulțime de definiții, una dintre ele ar fi: Sistemul monetar internațional cuprinde norme și...

Ai nevoie de altceva?