Situații financiare - Banca Comercială Română

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2889
Mărime: 55.08KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Asaloș Nicoleta
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Ovidius, Constanta

Cuprins

Situațiile financiare 3

Banca Comercială Română (BCR) 4

o Istoric 4

Studiu de caz 6

o Bilanțul 6

o Contul de profit și pierdere 8

o Situația modificărilor capitalului propriu 9

o Situația fluxurilor de trezorerie 12

Bibliografie 15

Extras din document

Situațiile financiare

Situațiile financiare anuale, reprezintă documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea și generalizarea datelor agenților economici și instituțiilor publice într-o formă sistematică și unitară, care permite o prezentare de ansamblu, o analiză detaliată a rezultatelor obținute la sfârșitul fiecărei perioade de gestiune.

Situațiile financiare anuale reprezintă un set de documente contabile de sinteză care prezintă informații cu privire la poziția financiară a unei entități, performanța financiară și situația fluxurilor de trezorerie, utile în cadrul proceselor decizionale de alocare și de utilizare a resurselor, de obținere și de distribuire de rezultate. Fiind de interes general, situațiile financiare sunt menite să satisfacă nevoile comune de informații ale unei game largi de utilizatori, de exemplu, acționari, creditori, salariați și public.

Elementele situațiilor financiare, un set complet de situații financiare, cuprind:

- bilanțul,

- contul de profit și pierdere,

- situația modificărilor capitalului propriu,

- situația fluxurilor de trezorerie,

- notele explicative.

Situațiile financiare reprezintă un sistem de indicatori economico-financiari ce caracterizează situația patrimoniului și rezultatele obținute la un moment dat de către entitatea respectivă. Pe baza informațiilor prezentate în situațiile financiare ale unei entități economice pot fi calculați o serie de indicatori care să reflecte imaginea fidelă a poziției financiare, a performanțelor financiare și a altor activități desfășurate în cadrul entității pe parcursul unui exercițiu financiar.

Situațiile financiare anuale ale întreprinderii care fac obiectul reglementărilor conform cu OMFP nr. 3055/2009 vor fi auditate de persoane autorizate, în conformitate cu legea națională privind auditul financiar.

Situațiile financiare anuale se întocmesc și se raportează în conformitate cu cerințele Legii contabilității nr.82/1991, modificata si republicată, si cerintele O.M.F.P. nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene.

Banca Comercială Română (BCR)

Banca Comerciala Română (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România, incluzând operațiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie și piețe de capital), precum și societățile de profil de pe piața leasingului, pensiilor private și a băncilor de locuințe. BCR este banca nr.1 în România după valoarea activelor (peste 15 mld EUR), banca nr.1 după numărul de clienți și banca nr.1 pe segmentele de economisire și creditare. BCR este cel mai valoros brand financiar din România, după gradul de încredere al clienților și după numărul celor pentru care BCR este principala instituție cu care fac banking.

BCR oferă gama completă de produse și servicii financiare prin intermediul unei rețele de 22 de centre de afaceri si 23 de birouri mobile dedicate companiilor și 509 de unități retail localizate în majoritatea orașelor din întreaga țară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este banca nr.1 din România pe piața tranzacțiilor bancare, clienții BCR având la dispoziție cea mai mare rețea națională de ATM - aproape 2.100 de bancomate și POS - 13.500 de terminale pentru plată cu cardul la comercianți, precum și servicii complete de Internet banking, Mobile Banking, Phone banking și E-commerce.

Istoric

- 1990 - se constituie Banca Comercială Română prin preluarea activităților comerciale ale Băncii Naționale a României

- 1998 - BCR deschide o filială la Chișinău, în Republica Moldova

- 1999 - BCR fuzionează prin absorbție cu Bancorex

- 2001 - BCR Leasing se lansează pe piața românească

- 2003 - Privatizarea BCR, prin vânzarea pachetului de acțiuni către BERD și IFC

- 2004 - BCR instalează Automate de Schimb Valutar (ASV)2005 - Se înființează BCR Asigurări de viață

- 2006 - Banca austriacă Erste Bank finalizează achiziționarea Băncii Comerciale Române. Erste Bank a achiziționat 61,8825%* din acțiunile BCR de la Guvernul Român, BERD și IFC în urma achitării a 3,75 miliarde Euro.

- 2007 - BCR Administrare Fond de Pensii intră pe piața românească2008 - Banca Comercială Română vinde operațiunile de asigurări către Vienna Insurance Group

- 2008 - BCR Banca pentru Locuințe intră pe piața românească

- 2009 - BCR adoptă un program de emitere de obligatiuni pe termen mediu - Medium Term Notes (MTN) - in valoare totala de 3 miliarde EUR.

Bibliografie

- www.bcr.ro

- www.conta.ro

Preview document

Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 1
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 2
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 3
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 4
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 5
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 6
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 7
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 8
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 9
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 10
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 11
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 12
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 13
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 14
Situații financiare - Banca Comercială Română - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Situatii financiare - Banca Comerciala Romana.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Creditelor în Scop Locativ Promovate de BCR BPL

Introducere În ţara noastră, sunt trei bănci care acordă credite în scop locativ, şi anume: Raiffeisen Banca pentru locuinţe, HVB Banca pentru...

Politici de Creditare a Persoanelor Fizice la BCR

INTRODUCERE Creditarea este un concept fundamental frecvent folosit în prezent ,atât în învătământul universitar ,cât şi în practica economică din...

Analiza Comparativă a Produselor și Serviciilor Bancare

Produsele Bancare În cărţile de specialitate, produsul îmbracă numeroase definiţii, toate pornind însă de la aceeasi idee, adaptat însă fiecărei...

Portofoliu BCR

Sistemul bancar românsc înainte de 1990 a fost unul dintre cele mai rigide sisteme din fostele tări socialiste. A fost un sistem lipsit de...

Corporate Banking în România

Sectorul bancar a înregistrat diverse schimbări în perspectiva integrării europene, atât în ceea ce priveşte diversificarea portofoliului de...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Cardul Modern de Plata in Decontarile Interne si Internationale

INTRODUCERE 56 1.MultiCash. Studiu de caz _ BCR 57 1.1 Introducere: 57 1.2 MULTICASH-BCR,concepte generale si arhitectura 57 Componenta pentru...

Piata Cardurilor Bancare in Romania - Studiu de Caz pe BCR

INTRODUCERE În condiţiile crizei economice şi chiar a amplificării fluxurilor comerciale, a tendinţei de globalizare şi a accentuării concurenţei,...

Cercetarea Selectiva privind Satisfactia Clientilor - Studiu de Caz - Banca Comerciala Romana - Constanta

Economia de piaţă presupune existenţa unei economii monetare în cadrul căreia sistemul instituţiilor de credit bancare creează posibilitatea...

Managementul Calitatii in Domeniul Bancar - Studiu de Caz la BCR Sucursala Judeteana Covasna

Introducere Tema lucrării de faţă o constituie «Managementul calităţii in domeniul banca - studiu de caz la B.C.R. Sucursala Judeţeană Covasna »....

Analiza economico-financiară a SC Prodaliment Producție și Comerț SRL

INTRODUCERE Orice companie, indiferent de forma de organizare, de mărime sau de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să demonstreze...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași

Capitolul 1 Organizare şi funcţionalitate la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi 1.1. Scurt istoric Casa Judeţeană de Asigurări de...

Lansarea Cardului BCR VISA Electron

Capitolul I. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – PARTICIPANT ACTIV PE PIAŢA BANCARĂ Evoluţia istorică şi particularităţile tranziţiei româneşti către o...

Fuziunea HVB-Tiriac-Unicredit

Introducere Forme de intergrare corporatiste – asocierea, integrarea, fuziunea si achizitia Companiile moderne ridica la rangul de necesitate...

Ai nevoie de altceva?