Stabilitatea Bancara din Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3317
Mărime: 161.22KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bors Ion
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Științe Economice Catedra ”Administrare Bancară”

Extras din document

In conformitate cu datele din 30.04.2014, în Republica Moldova funcţionează 14 bănci licenţiate, inclusiv sucursaleale băncilor şi ale grupurilor financiare străine. Numărul total de subdiviziuni ale băncilor constituie 1297, dintre care 348 filiale, 949 agenţii, puncte de schimb valutar și reprezentanțe nu avem. Datele sunt confirmate de următorul tabel.

Tabelul 1. Informația privind numărul subdiviziunilor separate și numărul personalului angajat la data de 30.04.2014

Nr. d/o Denumirea băncii Numărul de angajați Numărul total

de subdiviziuni

ale băncilor Filiale Agenții Puncte de schimb valutar Reprezentanțe

A B 1 2 3 4 5 6

1 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. 1 414 105 69 36 0 0

2 BC „Moldindconbank” S.A. 1 070 117 52 65 0 0

3 B.C. „VICTORIABANK” S.A. 1 232 107 33 74 0 0

4 Banca de Economii S.A. 2 099 572 37 535 0 0

5 B.C. „UNIBANK” S.A. 361 52 5 47 0 0

6 BC „BANCA SOCIALA” S.A. 725 69 19 50 0 0

7 BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” S.A. 830 56 50 6 0 0

8 B.C. “EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. 380 27 20 7 0 0

9 B.C. „ProCredit Bank” S.A. 489 22 14 8 0 0

10 B.C. „ENERGBANK” S.A. 599 70 22 48 0 0

11 „FinComBank” S.A. 538 46 17 29 0 0

12 BCR Chisinau S.A. 95 2 2 0 0 0

13 B.C. „COMERTBANK” S.A. 147 8 3 5 0 0

14 BC „EuroCreditBank” S.A. 274 44 5 39 0 0

TOTAL PE SECTORUL BANCAR 10 253 1 297 348 949 0 0

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNM

Din tabelul anterior putem observa că lideri în ceea ce privește rețeaua de distribuție sunt Banca de Economii S.A. cu 572 de subdiviziuni dintre care 37 de filiale și 585 de agenții, BC „Moldindconbank” S.A. cu 117 subdiviziuni dintre care 52 filiale și 65 agenții și BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. cu 105 subdiviziuni dintrea care acesta are 69 filiale, cele mai multe la număr din sectorul bancar și respectiv 36 agenții. Puncte de schimb valutar și reprezentanțe nu au nici o instituție bancară.

Dacă am încerca să analizăm toate băncile din Republica Moldova, pentru început putem sa evidențiem concentrarea activelor sectorului bancar ca să le atribuim unei categorii din cele 3, și anume, bănci mari, medii și mici. Această delimitare ne ajută sa determinăm care din băncile comerciale sunt cele cu o influență mai mare asupra stabilității sistemului bancar al RM. Conform datelor din Bilanțul Contabil al Sectorului Bancar din Republica Moldova la situația din 30.09.2014 publicat de BNM am realizat următorul tabel.

Nr.

Denumirea Băncilor Total active înregistrate la data de 30.09.2014, lei

Categoria

Bănci mari(Active>=4500 mil.lei)

Bănci medii(1500 mil.lei<=Active<4500 mil.lei)

Bănci mici(Active<1500 mil.lei)

Cota de piață după valoarea activelor deținute, %

1 B.C. ”Moldova-Agoindbank” S.A. 14 583 068 443 Bănci mari(Active>=4500 mil.lei)

17,76

2 B.C. ”Viktoriabank” S.A. 11 417 573 844 Bănci mari(Active>=4500 mil.lei) 13,90

3 B.C. ”Moldindconbank” S.A. 12 049 784 452 Bănci mari(Active>=4500 mil.lei) 14,67

4 B.C. ” Banca de Economii” S.A. 10 926 384 750 Bănci mari(Active>=4500 mil.lei) 13,31

5 B.C. ”Eximbank-Gruppo Veneto Banca ” S.A. 4 396 368 443 Bănci medii(1500 mil.lei<=Active<4500 mil.lei)

5,35

6 B.C. ”Banca Socială” S.A. 5 901 600 808 Bănci mari(Active>=4500 mil.lei) 7,19

7 B.C. ”Mobiasbanca- Groupe Societe Generale” S.A. 5 073 760 673 Bănci mari(Active>=4500 mil.lei) 6,18

8 B.C. ”Unibank” S.A. 8 147 780 516 Bănci mari(Active>=4500 mil.lei) 9,92

9 B.C. ”Procreditbank” S.A. 3 220 599 973 Bănci medii(1500 mil.lei<=Active<4500 mil.lei) 3,92

10 B.C. ”Energbank” S.A. 1 960 368 805 Bănci medii(1500 mil.lei<=Active<4500 mil.lei) 2,39

11 B.C. ”Fincombank” S.A. 2 073 276 523 Bănci medii(1500 mil.lei<=Active<4500 mil.lei) 2,52

12 B.C.R. Chișinău S.A. 1 137 333 259 Bănci mici(Active<1500 mil.lei) 1,38

13 B.C. ”Comertbank” S.A. 865 197 949 Bănci mici(Active<1500 mil.lei) 1,05

14 B.C. ”Eurocreditbank” S.A. 360 868 847 Bănci mici(Active<1500 mil.lei) 0,44

Tabelul 2. Băncile Comerciale din Republica Moldova și categoria atribuită

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNM

Din calculele anterioare putem evidenția apartenența băncilor comerciale la unul din grupurile respective. Astfel în final vom avea următoarea concentrație a acestora pe piața bancară a Republicii Moldova.

Tabelul 3. Cota de piață deținută de fiecare categorie a băncilor comerciale

Nr. Categoria Băncilor Comerciale Cota de piață deținută, %

1 Bănci mari(Active>=4500 mil.lei) 82,93

2 Bănci medii(1500 mil.lei<=Active<4500 mil.lei) 14,18

3 Bănci mici(Active<1500 mil.lei) 2,89

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.

Pentru o evidențiere mai clară am elaborat următorul grafic.

Graficul 1. Cota de piață deținută de grupul băncilor mari, medii și mici

Sursa: Elaborat de autor în baza tabelului 3.

În graficul precedent este foarte clar evidențiat că la noi în Republica Moldova grupul bancilor mari dețin o cotă de piață impunătoare de 82,93 %. Băncile medii au o cotă de 14,18 % și grupul băncilor mici au o cotă de doar 2,89%.

Preview document

Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 1
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 2
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 3
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 4
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 5
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 6
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 7
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 8
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 9
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 10
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 11
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 12
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 13
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 14
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 15
Stabilitatea Bancara din Republica Moldova - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Stabilitatea Bancara din Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Portofoliul Creditar al Bancii Moldindconbank

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Garanții Bancare Internaționale

Garanţia bancară este un angajament scris asumat de o bancă (banca garantă), în favoarea unei persoane, denumită beneficiarul garanţiei, de a plăti...

Ai nevoie de altceva?