Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 21649
Mărime: 142.79KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionela Costica
Academia de Studii Economice Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Cuprins

Introducere 2

CAP. I Strategii de politică monetară ce se pot utiliza de o bancă centrală 4

I.1 Strategii indirecte de politică monetară 4

I.1.1 Strategia bazată pe ţintirea cursului valutar 4

I.1.2 Strategia bazată pe ţintirea agregatelor monetare 7

I.1.3 Strategia bazată pe ţintirea ratei dobânzii 8

I.1.4 Strategii bazate pe o ancoră nominală implicită 9

I.2 Strategii directe de politică monetară 9

CAP. II Strategii de politică monetară folosite de B.N.R. din 1990 până în prezent 12

II.1 Strategia de politică monetară a B.N.R. între 1990-1993 14

II.2 Strategia de politică monetară a B.N.R. în perioada 1994-1997

II.3 Strategia de politică monetară a B.N.R. între 1998-2001

II.4 Strategia de politică monetară a B.N.R. în perioada 2002-2005

II.5 Strategia de politică monetară a B.N.R. între 2006-2010

CAP. III Instrumentele de politică monetară utilizate de B.N.R.

III.1 Regimul rezervelor minime obligatorii

III.2 Operaţiuni de piaţă monetară

III.3 Creditul de refinanţare

III.4 Cont de depozit

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Prin intermediul acestei lucrări am analizat strategiile de politică monetară folosite de

BNR în perioada 1990-2005 şi din 2005 până în prezent. Mai întâi am prezentat principalele strategii de politică monetară care pot fi utilizate pentru atingerea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Politica monetară reprezintă un ansamblu de acţiuni prin care autorităţile monetare (banca centrală, trezoreria etc.) influenţează asupra cantităţii de monedă în circulaţie, nivelul ratelor dobânzii, cursurile de schimb valutar şi alţi indicatori economico-monetari în vederea realizării obiectivelor generale ale politicii economice (de stimulare a activităţii economice, ocupare a forţei de muncă, stabilitate a preţurilor etc.).Evoluţia politicii monetare este determinată de evoluţia sistemului monetar şi de evoluţia gândirii economice.

Pe parcursul mai multor secole promovarea politicii monetare se reducea la luarea deciziilor de batere a monedei metalice şi de emitere a banilor de hârtie. Crearea primelor bănci centrale (bănci cu drept de emisie monetară) a fost influenţată de ideea menţinerii parităţii bancnotelor în raport cu metalul preţios şi în raport cu bancnotele altor state. Respectiv, obiectivul politicii monetare a fost menţinerea etalonului aur.

Împreună cu conştientizarea ciclicităţii în activitatea economică (sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX) s-a modificat şi obiectivul politicii monetare, incluzând şi supravegherea stabilităţii sistemului financiar. Crizele şi panicile bancare au impus băncilor centrale rolul de „împrumutător de ultimă instanţă” şi au demonstrat rolul ratei dobânzii în stimularea creditului bancar.

În anii 1980 mai mulţi economişti au început să pledeze pentru independenţa băncilor centrale de celelalte organe de stat.

Obiectivul fundamental de politică monetară al unei bănci centrale este unanim acceptat, atât de teoreticieni cât şi de practicieni, ca fiind acela de asigurare şi menţinere a stabilităţii preţurilor. Conceptul de stabilitate a preţurilor diferă de la o bancă centrală la alta, în principiu la baza acestuia se află o inflaţie redusă, pozitivă şi stabilă. Pentru realizarea stabilităţii preţurilor este necesar ca operatorii economici să nu ţină cont de creşterile aşteptate ale preţurilor în hotărârile privind afacerile lor.

Stabilitatea preţurilor este un obiectiv final al politicii monetare asupra căruia banca centrală poate exercita doar un control indirect, deoarece mecanismul de transmitere a politicii monetare este unul complex şi a cărui efecte apar după perioade îndelungate de timp.

Obiectivul final al băncii centrale poate fi realizat prin utilizarea diferitelor strategii de politică monetară.

Tendinţa la nivel internaţional, în ultimii 10-20 de ani, este de trecere de la regimuri de curs de schimb fixe la cele flexibile în contextul liberalizării contului de capital, atât în ţările dezvoltate cât şi în cele aflate în curs de tranziţie. Conform Fondului Monetar Internaţional în anul 1985, 55% din ţările dezvoltate practicau ţintirea cursului de schimb, iar în 2005 numai 5% din aceste ţări mai practicau această strategie. Au fost adoptate diverse strategii de politică monetară precum ţintirea inflaţiei, ţintirea agregatelor monetare. În ţările dezvoltate ţintirea cursului de schimb şi ţintirea agregatelor monetare au fost înlocuite cu ţintira inflaţiei.

Ţările în curs de dezvoltare şi ţările emergente au înlocuit ţintirea cursului de schimb cu ţintirea agregatelor monetare la mijlocul anilor ’90, iar de atunci acestea au început să fie din ce în ce mai mult înlocuite cu ţintirea directă a inflaţiei.

Teoria politicii monetare, precum şi practica internaţională, cunoaşte următoarele tipuri de obiective finale:

- creşterea economică durabilă;

- ocuparea deplină a forţei de muncă ;

- stabilitatea preţurilor ;

- stabilitatea ratelor dobânzii ;

- stabilitatea externă (stabilitatea cursurilor de schimb valutar şi sustenabilitatea balanţei de plăţi);

- stabilitatea sistemului financiar şi alocarea optimă a fondurilor (resurselor) financiare.

În cazul B.N.R. stabilitatea preţurilor constituie obiectivul fundamental al politicii monetare dar, în acelaşi timp, reprezintă un obiectiv central al politicii economice, alături de : creşterea economică durabilă, ocuparea deplină a forţei de muncă, sustenabilitatea balanţei de plăţi.

CAP. I

Strategii de politică monetară ce se pot utiliza de o bancă centrală

I.1 Strategii indirecte de politică monetară

I.1.1 Strategia bazată pe ţintirea cursului valutar

Economia de piaţă presupune practicarea unui curs valutar flotant ce presupune stabilirea lui pe baza raportului cerere-ofertă, fie că este vorba de regimul de curs independent (caz în care mecanismele pieţei sunt cele care sunt singurele care influenţează cursul de schimb), fie că este vorba de regimul de curs administrat (caz în care banca centrală intervine pe piaţă în scopul influenţării cererii şi a ofertei de valută).

Preview document

Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 1
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 2
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 3
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 4
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 5
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 6
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 7
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 8
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 9
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 10
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 11
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 12
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 13
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 14
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 15
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 16
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 17
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 18
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 19
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 20
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 21
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 22
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 23
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 24
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 25
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 26
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 27
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 28
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 29
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 30
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 31
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 32
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 33
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 34
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 35
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 36
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 37
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 38
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 39
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 40
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 41
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 42
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 43
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 44
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 45
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 46
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 47
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 48
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 49
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 50
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 51
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 52
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 53
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 54
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 55
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 56
Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Strategia de Politica Monetara Utilizata de BNR din 1990 pana in Prezent.doc

Alții au mai descărcat și

Politica monetară și de credit BNR

INTRODUCERE RENASTEREA POLITICII MONETARE IN ROMANIA – EFECT SI CATALIZATOR AL TRANZITIEI ECONOMICE Sistemul comunist, de a carui esenta politica...

Instrumentele de Politică Monetară Folosite de BNR și Efectele Aplicării Lor în Perioadele 2006-2007

Politica promovată de BNR trebuie să conducă la creşterea economică durabilă, în principal, prin reducerea inflaţiei până la un nivel cât mai mic...

Intervenția Băncii Centrale pe piața valutară

@ DEFINIREA PIETEI VALUTARE Piata valutara = piata care se compune din totalitatea operatiunilor de vanzare-cumparare de valuta contra monedei...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Stabilitatea Financiară și Moneda

Introducere Capitalismul pare a fi cel mai eficient sistem economic, al carui reglaj însă, în lipsa unor reglementări adecvate, determină apariţia...

Transformări în sistemul bancar românesc în contextul integrării europene

Capitolul 1. Consideratii privind sistemul bancar în perioada de tranzitie la economie de piata În contextul integrarii europene restructurarea...

Analiza Strategiei de Țintire Directă a Inflației în România

I. INTRODUCERE Inflaţia este unul din fenomenele care preocupă din ce în ce mai mult populaţia, astfel încât mecanismele concrete prin care...

Economie Monetară

PROCESUL DE GLOBALIZARE FINANCIARA SI ALTE EFECTE ANRENANTE 1.1 Caracteristicile globalizarii financiare Conditiile si gradele integrarii...

Ai nevoie de altceva?