Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 149 în total
Cuvinte : 41408
Mărime: 189.80KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lupescu Ion

Cuprins

Capitolul I. 1

PIAŢA TITLURILOR FINANCIARE 1

1. Piaţa de capital. Descriere, trăsături specifice 1

1.1. Conceptul de piaţă de capital 1

1.2. Structura pieţei de capital. 4

1.3. Bursa de valori. 4

1.4. Piaţa extrabursieră. 6

2. Piaţa de capital în România. 7

2.1. Premisele şi cadrul realizării unei pieţe financiare moderne în România după 1989 7

2.2. Perspectivele pieţei de capital în România. 9

Capitolul II 11

VALORILE MOBILIARE 11

1. Acţiunile 11

1.1. Definire, clasificare, elemente caracteristice 11

1.2. Evaluarea acţiunilor 18

Tabelul 2.7 23

1.3. Efectele emisiunii de acţiuni 26

2. Obligaţiunile 28

2.1. Definire, clasificare şi trăsături caracteristice 28

2.2. Elemente tehnice ale obligaţiunilor 30

3. Titlurile derivate. 34

3.l. Contracte futures. 35

3.2. Opţiunile 36

4. Riscul şi rentabilitatea unui portofoliu de titluri. 37

Capitolul III. 39

CARACTERISTICI ALE TRANZACŢIILOR, CU VALORI MOBILIARE. 39

1. Definirea şi clasificarea tranzacţiilor bursiere 39

2. Tranzacţii la vedere sau „pe bani gata” 40

3. Tranzacţii în marjă 41

4. Tehnica vânzărilor scurte 43

5. Tranzacţii la termen 44

5.1. Caracteristici ale tranzacţiilor la termen 44

5.2. Tranzacţii pe piaţa cu reglementare lunară 45

5.3. Tranzacţii la termen ferm 46

5.4. Tranzacţii cu primă 46

5.5. Tranzacţii de tip stelaj 47

Capitolul IV 49

TRANZACŢIILE CU VALORI MOBILIARE LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI ŞI ROLUL ACESTORA 49

1.Scurt istoric privind activitatea bursieră în România 49

2. Constituirea Bursei de Valori Bucureşti 49

3. Organizarea Bursei de Valori din Bucureşti 50

4. Mecanismul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti 51

4.1. Înscrierea valorilor mobiliare la cota bursei 51

4.2. Menţinerea valorilor mobiliare la cota bursei 54

4.3. Intermedierea de valori mobiliare 54

4.4. Ordinele de bursă 56

4.5. Tehnici de cotare 59

4.6. Formarea cursului bursier 59

4.7. Sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti 59

5. Registrul Bursei de Valori Bucureşti 61

6. Compensarea şi decontarea la Bursa de Valori Bucureşti 63

7. Studiu de caz privind cotarea acţiunilor SIF Transilvania 64

Tabelul 4.6 71

Capitolul V 91

TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE PE PIAŢA RASDAQ 91

l. Caracteristici ale funcţionării pieţei Rasdaq 91

2. Organizarea pieţei Rasdaq 91

2.1.Asociaţia Naţională a Societăţilor de Valori Mobiliare (ANSVM) 92

2.2. Registrul Român al Acţionarilor (RRA) 92

2.3. Societatea Naţională de Compensare, Decontare şi Depozitare 95

2.4.Sistemul de tranzacţionare RASDAQ 98

3. Investitorii pe piaţa extrabursieră 99

4. Mecanismul tranzacţiilor efectuate pe piaţa Rasdaq 100

5. Studiu de caz privind cotarea SC IUS SA Braşov pe piaţa RASDAQ 102

BIBLIOGRAFIE 106

titlurilor financiare

Extras din document

Capitolul I.

PIAŢA TITLURILOR FINANCIARE

1. Piaţa de capital. Descriere, trăsături specifice

1.1. Conceptul de piaţă de capital

Piaţa de capital realizează legătura între emitenţii hârtiilor de valoare şi investitorii individuali şi instituţionali. Totalitatea relaţiilor dintre diferitele categorii privind circulaţia şi fructificarea capitalurilor formează pieţele de capital.

Potrivit celei mai acceptate delimitări a structurii pieţelor de capital distingem:

piaţa capitalurilor sau piaţa financiară;

piaţa monetară;

piaţa valutară.

În cadrul pieţei capitalurilor obiectul tranzacţiilor îl constituie activele financiare pe termen mediu şi lung. Cererea de fonduri pe termen mediu şi lung provine de la următoarele categorii:

statul şi autorităţile locale care emit obligaţiuni pe piaţa de capital în vederea finanţării deficitului bugetar sau a diferitelor cheltuieli;

societăţile comerciale cu capital de stat sau cu capital privat care se manifestă pe piaţa de capital în momentul constituirii sau dezvoltării acestora, prin emisiunea de acţiuni sau de obligaţiuni pentru finanţarea capitalului de împrumut;

băncile şi societăţile financiare care intervin pe această piaţă pentru finanţarea activităţii proprii dar mai ales pentru asigurarea lichidităţii primare.

Oferta de fonduri pe termen lung provine din economisire. Agenţii economici posesori de economii au două posibilităţi de plasarea a capitalurilor:

prin depunerea la bănci şi constituirea de active bancare;

prin plasarea directă sub forma investiţiilor reale (maşini, utilaje, echipamente, instalaţii) sau sub formă de titluri financiare;

Investitorii, deci cei care participă cu fonduri pe piaţa de capital, se împart în două grupe:

individuali respectiv persoane fizice sau juridice care realizează tranzacţii modeste, de volum mic;

instituţionali care operează cu un volum mare de titluri financiare. Aici se includ: băncile, societăţile de investiţii, societăţile de asigurare şi reasigurare.

Piaţa monetară cuprinde tranzacţiile cu active financiare pe termen scurt (max. 1 an), de către societăţile financiare.

Instrumentele tranzacţionate cuprind:

depozite bancare la vedere şi la termen ale persoanelor fizice sau juridice;

bilete la ordin: cambii, cecuri, certificate de depozit;

alte titluri mobiliare pe termen scurt.

Piaţa monetară la rândul ei cuprinde:

piaţa monetară clasică;

pieţele paralele.

Pe piaţa monetară clasică au loc următoarele categorii de operaţiuni:

mobilizarea disponibilităţilor monetare de la întreprinderi şi persoane fizice şi dirijarea acestora către instituţiile de credit pe de o parte iar pe de altă parte acordarea de credite de către bănci firmelor sau persoanelor. Destinaţia acestor sume este constituită de satisfacerea necesităţilor curente legate de finanţarea cheltuielilor de producţie sau pentru circulaţia mărfurilor. Beneficiari mai pot fi familiile pentru construcţia de locuinţe sau bunuri de consum;

băncile îşi împrumută una alteia sumele necesare pentru echilibrarea raporturilor interbancare zilnice provenind din operaţiuni reciproce. Termenele de acordare a acestor credite sunt de 24 de ore sau mai mari în funcţie de necesităţi;

Preview document

Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 1
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 2
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 3
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 4
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 5
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 6
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 7
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 8
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 9
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 10
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 11
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 12
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 13
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 14
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 15
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 16
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 17
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 18
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 19
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 20
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 21
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 22
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 23
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 24
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 25
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 26
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 27
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 28
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 29
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 30
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 31
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 32
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 33
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 34
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 35
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 36
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 37
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 38
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 39
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 40
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 41
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 42
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 43
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 44
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 45
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 46
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 47
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 48
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 49
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 50
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 51
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 52
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 53
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 54
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 55
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 56
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 57
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 58
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 59
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 60
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 61
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 62
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 63
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 64
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 65
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 66
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 67
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 68
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 69
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 70
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 71
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 72
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 73
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 74
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 75
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 76
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 77
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 78
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 79
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 80
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 81
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 82
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 83
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 84
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 85
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 86
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 87
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 88
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 89
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 90
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 91
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 92
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 93
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 94
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 95
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 96
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 97
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 98
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 99
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 100
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 101
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 102
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 103
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 104
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 105
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 106
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 107
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 108
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 109
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 110
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 111
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 112
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 113
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 114
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 115
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 116
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 117
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 118
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 119
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 120
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 121
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 122
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 123
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 124
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 125
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 126
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 127
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 128
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 129
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 130
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 131
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 132
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 133
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 134
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 135
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 136
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 137
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 138
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 139
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 140
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 141
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 142
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 143
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 144
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 145
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 146
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 147
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 148
Studiu de caz asupra bursei și tranzacțiilor din cadrul pieței titlurilor financiare - Pagina 149

Conținut arhivă zip

 • Studiu de Caz Asupra Bursei si Tranzactiilor din Cadrul Pietei Titlurilor Financiare
  • Anexa 1.doc
  • Anexa 2.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Studiu de caz asupra bursei si tranzactiilor din cadrul pietei titlurilor financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul cotării la bursă asupra întreprinderii SC Tehnoton SA

CAPITOLUL I CARACTERISTICILE ŞI FUNCŢIILE PIEŢELOR DE CAPITAL I.1. Aspecte privind piaţa titlurilor financiare la nivel intenaţional În...

Piața Rasdaq

1. Caracteristicile pieţelor extrabursiere. Pieţele extrabursiere funcţionează ca pieţe secundare de negociere pe care sunt tranzacţionate...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Indici Bursieri

CAPITOLUL 1 1.1. BURSA DE VALORI Bursa – este o piaţă perfectă unde se întâlneşte cererea şi oferta de valori mobiliare, în mod organizat şi...

Criză Economică

Introducere În prezent crizele economice sunt poate unul din cele mai dezbătute subiecte, în special datorită efectelor ultimei crize ce s-a...

Piețe de capital

CAPITOLUL 1 1. Ce reprezintă piaţa financiară? 2. Care sunt sectoarele în care se divide piaţa financiară? 3. Cum se pot clasifica activele...

Ai nevoie de altceva?