Studiu Monografic BCR

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 25633
Mărime: 197.43KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Ilut

Cuprins

1.Prezentare BCR 3

1.1. Istoricul şi evoluţia BCR 3

1.2 Principalele funcţii, operaţiuni şi activitãti desfãşurate 5

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 10

1.4. Cadrul legislativ general şi specific 10

1.5. Organisme de control si reglementare 11

2.Organizarea societãţii bancare. Sistemul informaţional 14

2.1 Organigrama BCR. Atribuţiile centralei BCR 14

2.2 Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare 16

3. Deschiderea şi funcţionarea conturilor bancare 19

3.1 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare ( curente, de depozit, de împrumut) 19

3.2 Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale. Operaţiuni prin conturi. 21

3.3 Incidente în funcţionarea conturilor bancare 25

3.4 Închiderea conturilor curente şi subconturilor în lei şi valută 26

4. Plasamente bancare si non-bancare 28

4.1. Plasamentele bancare 28

4.2. Plasamente monetare non-bancare 31

4.3. Plasamente financiare 32

5. Decontarea intra si interbancara.Operatiunile cu numerar 38

5.1 Modalitati si instrumente de plata utilizate in activitatile de decontare 38

5.2 Compensarea multilaterala a plãţilor interbancare 44

5.3. Operaţiuni cu numerar 46

5.4 Moneda electronicã 47

6. Marketing bancar 50

6.1 Politica de marketing la nivel instituţional 50

6.2 Politica de marketing la nivel de produs 52

7. Creditarea bancara. Persoane fizice si agenti economici. 53

7. 1 Credite persoane fizice: 55

7.2 Credite persoane juridice 69

8. Operațiuni prin Canalele Alternative BCR 82

8.1. Click 24 Banking BCR 82

8.2. Alo 24 Banking BCR 82

8.3. Easy 24 Banking BCR 83

8.4. Carduri şi Servicii Conexe Cardurilor 83

8.5. Direct Debit 83

Extras din document

1.Prezentare BCR

1.1. Istoricul şi evoluţia BCR

Începând cu 1990, datorită liberalizării pieţei bancare, ia nastere un amplu proces de transformãri în România, dorinţa generalã fiind aceea a unei acoperiri cat mai mari a gamei de produse oferite de banci.

B N R s-a reorganizat prin cedarea operaţiunilor de naturã comercialã şi astfel a cãpãtat din nou numai sarcinile de Bancã Centralã. Bãncile de stat s-au fost transformat în bãnci comerciale si au fost înfiinţate bãnci cu capital privat autohton şi sucursale ale unor bãnci strãine.

La 4 septembrie 1990 datorita Hotãrârii Guvernului 1048 se înfiinţeazã Banca Comercialã Românã, care se va organiza pe baza H.G. nr. 1195, de la 12 noiembrie 1990. Centrala BCR era organizatǎ în 12 direcţii de sine stǎtǎtoare: Direcţia economicǎ şi de secretariat, Direcţia de informaticǎ şi telecomunicaţii interbancare, Direcţia contabilitate, Direcţia operaţii cu strǎinǎtatea şi arbitraj, etc.

La 15 noiembrie 1990, preşedintele BCR transmite în ţarã o circularã prin care anunţã cã Banca Comercialã Românã va începe sã funcţioneze cu data de 1 decembrie 1990 şi îşi va desfãşura activitatea prin: administraţia centralã, sucursalele judeţene şi sucursala municipiului Bucureşti, filiale şi agenţii.

Fondatã la 1 decembrie 1990 în cadrul procesului de restructurare pe douã niveluri a sistemului bancar românesc, BCR a început sã funcţioneze prin preluarea portofolului de credite pentru industrie, gestionat anterior de BNR continuând astfel o tradiţie de peste 50 de ani de activitate comercialã.

În intervalul 1991-1993, BCR lanseazǎ primele instrumente de economisire în lei şi valutǎ penru personae juridice, concomitent cu ajustarea activitǎţilor tradiţionale la noile condiţii de funcţionare. În acest interval, reţeaua de unitaţi s-a dublat, sustinuta cu creşterea numericǎ a personalului. Baza de clienţi s-a extins fiind reprezentatǎ aproape integral de agenţi economici, majoritatea firme industriale cu capital de stat.

În 1994 se adoptǎ prima strategie pe termen mediu (1994-1997) si devine membru principal al EUROPAY şi primul acceptator de carduri din România, urmand ca in octombrie sa se înfiiţeze Direcţia creditǎrii sectorului de stat şi Direţia de administrare a creditelor.

În 1995 intrǎ în Top 1000, în premieră naţională, realizat de revista The Banker, ocupând locul 978, în martie se înfiinţeazǎ Direcţia de marketing iar în decembrie se realizeazǎ prima tranzacţie la un ATM în România.

În 1996, februarie cele 18 direcţii sunt grupate în 4 departamente: Credite, Internaţional, Financiar şi Organizare şi administrare. În martie se înfiinţeazǎ Centrul de pregǎtire.

În aprilie HERMES acceptǎ BCR ca bancǎ sau împrumutǎtor pentru limita de 30 ml. DEM în cazul tranzacţiilor de pânǎ la 1 an şi 20 mil DEM pentru cele de peste 1 an. Se înfiinţezǎ Direcţia pieţe de capital, în 1997, iar in luna martie a aceluişi an se lanseazǎ o emisiune de euro-obligaţiuni în valoare nominala de 75 mil. USD. 1997 este primul an în care nu a apelat la împrumuturi de la Banca Centralǎ sau de la bǎncile comerciale si tot atunci urca cu 5 poyiţii in Top 1000 World Banks şi se situează pe poziţiile 367 în Top 500 European Banks şi 21 în Top 100 Central European Banks.

În februarie, 1998 a fost lansat serviciul de încasǎri/plǎţi în valutǎ MoneyGram şi în acelaşi an se afiliazǎ la Facors Chain International penru derularea operaţiilor de factoring extern.

În 1999, luna septembrie se finalizeazǎ procesul de fuziune prin absorţie cu Banca de Comerţ Exterior – BANCOREX.

Lansarea primului credit de trezorerie pe piaţa financiar-bancarǎ pentru personae fizice are loc in anul 2000 iar în anul următor se lanseazǎ în premierǎ în România certificatul de depozit cu discount.

În 2002 lanseazǎ primul credir ipotecar depe piaţa bancarǎ , este autorizatǎ de BNR drept dealer primar pe piaţa titlurilor de stat şi devine lider factoring export în system 2 factori în România

Primele operaţiuni cu instrumente financiare derivate pentru clientele nebancarǎ se lanseayă în 2003.

În 2004 se înfiinţeazǎ Unitatea de audit intern, Unitatea de Conformitate, Unitatea de protecţie şi securitate. În iunie BERD şi IFC devin acţionari în BCR şi începe implementarea Sistemlui Oracle HRMS. În octombrie sefinalizeazǎ operaţia de fuziune dintre subsidiarele externe ale BCR Anglo Romanian Bank Ltd, Frankfurt Bucharest Bank AG, Banque Franco Roumaine SA.

Devine membru deplin Factors Chain International în 2005 şi în octombrie se inaugureazǎ Universitatea BCR, prima universitate corporativǎ din România. Lanseazǎ cardul co-brand BCR VISA.

Pe 21 decembrie se semneazǎ contractul de vânzare-cumpǎrare de acţiuni între Erste Bank şi AVAS/BERD/IFC.

Ocupǎ locul: 332 în Top 1000 World Banks, 152 În Top 500 European Banks, 9 în Top 100 Cental European Banks

În judeţul Iaşi BCR este perceputa ca o banca de tradiţie care convinge prin stabilitate.

1.2 Principalele funcţii, operaţiuni şi activitãti desfãşurate

În cadrul Grupului, ofertei tradiţionale de banca comercialã i s-au asociat servicii şi produse de asigurãri, leasing, brokeraj pe piaţa de capital şi administrare de active.Aceste noi servicii conexe se desfaşoarã în subsidiarele specializate ale Bãncii Comerciale Române : BCR Asigurãri, BCR Leasing, BCR Securities şi BCR Asset Management.

Preview document

Studiu Monografic BCR - Pagina 1
Studiu Monografic BCR - Pagina 2
Studiu Monografic BCR - Pagina 3
Studiu Monografic BCR - Pagina 4
Studiu Monografic BCR - Pagina 5
Studiu Monografic BCR - Pagina 6
Studiu Monografic BCR - Pagina 7
Studiu Monografic BCR - Pagina 8
Studiu Monografic BCR - Pagina 9
Studiu Monografic BCR - Pagina 10
Studiu Monografic BCR - Pagina 11
Studiu Monografic BCR - Pagina 12
Studiu Monografic BCR - Pagina 13
Studiu Monografic BCR - Pagina 14
Studiu Monografic BCR - Pagina 15
Studiu Monografic BCR - Pagina 16
Studiu Monografic BCR - Pagina 17
Studiu Monografic BCR - Pagina 18
Studiu Monografic BCR - Pagina 19
Studiu Monografic BCR - Pagina 20
Studiu Monografic BCR - Pagina 21
Studiu Monografic BCR - Pagina 22
Studiu Monografic BCR - Pagina 23
Studiu Monografic BCR - Pagina 24
Studiu Monografic BCR - Pagina 25
Studiu Monografic BCR - Pagina 26
Studiu Monografic BCR - Pagina 27
Studiu Monografic BCR - Pagina 28
Studiu Monografic BCR - Pagina 29
Studiu Monografic BCR - Pagina 30
Studiu Monografic BCR - Pagina 31
Studiu Monografic BCR - Pagina 32
Studiu Monografic BCR - Pagina 33
Studiu Monografic BCR - Pagina 34
Studiu Monografic BCR - Pagina 35
Studiu Monografic BCR - Pagina 36
Studiu Monografic BCR - Pagina 37
Studiu Monografic BCR - Pagina 38
Studiu Monografic BCR - Pagina 39
Studiu Monografic BCR - Pagina 40
Studiu Monografic BCR - Pagina 41
Studiu Monografic BCR - Pagina 42
Studiu Monografic BCR - Pagina 43
Studiu Monografic BCR - Pagina 44
Studiu Monografic BCR - Pagina 45
Studiu Monografic BCR - Pagina 46
Studiu Monografic BCR - Pagina 47
Studiu Monografic BCR - Pagina 48
Studiu Monografic BCR - Pagina 49
Studiu Monografic BCR - Pagina 50
Studiu Monografic BCR - Pagina 51
Studiu Monografic BCR - Pagina 52
Studiu Monografic BCR - Pagina 53
Studiu Monografic BCR - Pagina 54
Studiu Monografic BCR - Pagina 55
Studiu Monografic BCR - Pagina 56
Studiu Monografic BCR - Pagina 57
Studiu Monografic BCR - Pagina 58
Studiu Monografic BCR - Pagina 59
Studiu Monografic BCR - Pagina 60
Studiu Monografic BCR - Pagina 61
Studiu Monografic BCR - Pagina 62
Studiu Monografic BCR - Pagina 63
Studiu Monografic BCR - Pagina 64
Studiu Monografic BCR - Pagina 65
Studiu Monografic BCR - Pagina 66
Studiu Monografic BCR - Pagina 67
Studiu Monografic BCR - Pagina 68
Studiu Monografic BCR - Pagina 69
Studiu Monografic BCR - Pagina 70
Studiu Monografic BCR - Pagina 71
Studiu Monografic BCR - Pagina 72
Studiu Monografic BCR - Pagina 73
Studiu Monografic BCR - Pagina 74
Studiu Monografic BCR - Pagina 75
Studiu Monografic BCR - Pagina 76
Studiu Monografic BCR - Pagina 77
Studiu Monografic BCR - Pagina 78
Studiu Monografic BCR - Pagina 79
Studiu Monografic BCR - Pagina 80
Studiu Monografic BCR - Pagina 81
Studiu Monografic BCR - Pagina 82
Studiu Monografic BCR - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Studiu Monografic BCR.doc

Alții au mai descărcat și

Online Banking-ul

INTRODUCERE Într-o lume în care tehnologia îşi face simţită prezenţa în viaţa noastră de zi cu zi şi băncile s-au îndreptat spre mijloacele...

Internet Banking

Am ales această tema deoarece mi-i s-a părut că este una foarte interesantă, având în vedere faptul că internetul a devenit o necesitate în viața...

Internet Banking-ul în România - Prezent și Perspective

I. Generalitati I. 1. Trasaturi caracteristice activitatii bancare, o scurta prezentare a etapelor informatizarii sistemului bancar Pe fundalul...

Monografie BRD

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, în România i-a fiinţă Societatea...

Analiza Comparativă a unui Produs Bancar Oferit Persoanelor Fizice Generat de Operațiunile Pasive ale Băncilor din Sistem

1.Prezentarea bancilor din sistem 1.1Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si reorganizate dupa 1989....

Mutații în Cadrul Produselor și Serviciilor Bancare

Capitolul 1. Sistemul bancar – între metode tradiţionale şi tehnologii moderne Economia mondială este marcată, în toate sectoarele sale, de...

Dezvoltarea Activitatii de Piata prin Diversificarea, Modernizarea si Promovarea Produselor si Serviciilor Bancare in Reteaua de Unitati a Bancii Comerciale Romane - Sucursala Judeteana Harghita

Laureatul premiului Nobel în economie, John Kenneth Galbraith, aprecia că menirea unui sistem economic este să procure bunurile şi să presteze...

Piata Bancara, Rol, Scop si Mod de Organizare

INTRODUCERE Trăim într-o lume aflată într-o permanentă schimbare, singura constantă fiind schimbarea. Expansiunea rapidă a tehnologiei...

Te-ar putea interesa și

Studiu Monografic la BCR

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul înfiinţării Anul 1990 consemnează procesul prin...

E-Money și E-Banking

Capitolul 1 – E-money 1. 1. Banii şi moneda – concept, funcţii în accepţiunea clasică Banul provine din dinar – monedă bătuta a Sloveniei în...

Studiu Monografic - BCR Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Monografie Banca Comerciala Romana

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Anul 1990 consemnează începutul unui amplu...

Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române 1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista...

Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR

Grupul Banca Comercială Română SA este format din societatea mamă, Banca Comercială Româna (“Banca”) şi filialele acesteia: Anglo-Romanian Bank...

Studiu Monografic BCR

Capitolul I Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evolutie. 1.1 Înfiinţare Banca Comercială Română se înfiinţează prin Hotarârea Guvernului...

Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Banca Comercială Română

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții persoane fizice Deși, clienții persoane fizice au încă o...

Ai nevoie de altceva?