Studiu Monografic - BCR Iasi

Proiect
10/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 55736
Mărime: 323.11KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
prezentat la feaa in 2006

Cuprins

CAP 1. Prezentarea BCR . .4

1.1 Istoricul si evolutia BCR. 4

1.2 Principalele functii, operatiuni si activitãti desfãsurate. 11

1.3. Forma si structura capitalului si a actionariatului 15

1.4. Cadrul legislativ general si specific 16

1.5. Organisme de control si reglementare 17

Cap.2. Organizarea societãtii bancare. Sistemul informational. 20

2.1 Organigrama BCR. Atributiile centralei BCR: 20

2.2 Sistemul informational bancar si automatizarea operatiunilor bancare 25

Cap.3. Conturile bancare 26

3.1 Proceduri de deschidere a conturilor bancare 26

A. Persoane fizice 27

Deschiderea conturilor curente si a subconturilor în lei si valuta 29

Conturi de depozite la termen în lei si valuta 30

Deschiderea conturilor de depozite la termen în lei si valuta 30

B. Persoane juridice 30

Deschiderea conturilor curente în lei si valuta 30

Deschiderea subconturilor în lei si valuta 31

Constituirea depozitelor la termen 32

3.2 Operatiuni curente si operatiuni speciale. Operatiuni prin conturi. 33

Operatiuni de încasari în numerar si prin virament în contul curent/subcont 33

3.3 Incidente în functionarea conturilor bancare: 36

3.4 Închiderea conturilor curente si subconturilor în lei si valuta 37

Cap. 4. Plasamente bancare si non-bancare: 39

Cap. 5. Decontarea intra si interbancara. Operatiunile cu numerar 50

5.1 Modalitati si instrumente de plata utilizate in activitatile de decontare 50

1. Cecul 50

2.Cambia 53

3.Biletului la ordin 61

4.Ordinul de platã 63

5.Acreditivul 66

Sistemul de bancã electronicã 65

5.2 Compensarea multilaterala a plãtilor interbancare 67

Partea I 67

Partea II: 68

Partea III: 68

Partea IV 68

Sedinta de compensare 68

Partea I 68

Partea II 70

Alte reguli privind compensarea multilaterala: 69

5.3. Operatiuni cu numerar 70

5.4. Moneda electronicã 73

Carduri persoane fizice 73

Carduri persoane juridice 84

Cap.6. Marketing bancar 88

6.1 Nivel de produs: 90

6.2 Nivel institutional 93

Cap 7.Creditarea bancara. Persoane fizice si agenti economici. 95

7. 1 Credite in lei pers. fizice: 98

7.2 Credite persoane juridice 121

Cap 8. Organizarea profitabilitatii pe centre de profit 141

8.1. Profitabilitatea BCR.Premise ale organizÎrii centrelor pe profit.141

8.2. Organizarea profitabilitatii pe centre de profit 143

8.2.1. Premise ale organizÎrii centrelor pe profit 143

8.2.2 Profitul bancar. Performante bancare 144

8.3.Conceptul centrului de profit si calculul costurilot bancare 150

8.3.1. Integrarea calculatiei în sistemul de planificare si control 150

8.3.2. Calculatia costurilor de transfer 151

Extras din document

CAPITOLUL 1

Prezentarea BCR

1.1. Istoricul si evolutia BCR

Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta generalã fiind aceea a unei schimbãri atotcuprinzãtoare.

Banca Nationalã a României a fost reorganizatã, în sensul cã a cedat operatiunile de naturã comercialã si a cãpãtat din nou numai sarcinile de Bancã Centralã. Fostele bãnci de stat au fost transformate în bãnci comerciale. Au fost înfiintate bãnci cu capital privat autohton, precum si sucursale ale unor bãnci strãine.

La 4 septembrie 1990 prin Hotãrârea Guvernului 1048 se înfiinteazã Banca Comercialã Românã, care se va organiza pe baza H.G. nr. 1195, de la 12 noiembrie 1990.

Ministerul Finantelor a aprobat functionarea Bãncii Comerciale Române prin certificatul nr.130996 / 17.IX.1990, prin care se confirma obiectul sãu de activitate: operatiuni specifice unei bãnci comerciale. Certificatul este înscris în registrul de stat sub nr. 10 din 17.IX.1990.

La 15 noiembrie 1990, presedintele BCR transmite în tarã o circularã prin care anuntã cã Banca Comercialã Românã va începe sã functioneze cu data de 1 decembrie 1990 si îsi va desfãsura activitatea prin: administratia centralã, sucursalele judetene si sucursala municipiului Bucuresti, filiale si agentii.

Fondatã la 1 decembrie 1990 în cadrul procesului de restructurare pe douã niveluri a sistemului bancar românesc, BCR a început sã functioneze prin preluarea portofolului de credite pentru industrie, gestionat anterior de BNR continuând astfel o traditie de peste 50 de ani de activitate comercialã.

Anii 1991-1993 au reprezentat perioada de definire si consolidare a structurii operationale ale bÎncii, concomitant c ajustarea activitÎtilor traditionale la noile conditii de functionare. În acest interval, reteaua de unitati s-a dublat, în paralel cu cresterea numericÎ a personalului. Baza de clienti s-a extins fiind reprezentatÎ aproape integral de agenti economici, majoritatea firme industriale cu capital de stat.

1990

Guvernul României emite, pe 4 septembrie, HotÎrârea nr. 1011 privind reorganizarea BNR si înfiintarea BCR care preia, astfel, de la BNR opertiile specifice unei bÎnci comerciale.

Centrala BCR era organizatÎ în 12 directii de sine stÎtÎtoare: Directia economicÎ si de secretariat, Directia de informaticÎ si telecomunicatii interbancare, Directia contabilitate, Directia operatii cu strÎinÎtatea si arbitraj, etc.

BCR începe sÎ-si desfÎsoare activitatea cu 5.317 salariati, prin 100 de unitÎti.

1991

BCR lanseazÎ primele instrumente de economisire în lei si valutÎ penru personae juridice.

În august, activitatea în Centrala BCR se eorganizeazÎ, în sensul cÎ apar noi directii/servicii: Serviciul secretariatul Consiliului de administratie si protocol, Serviciul juridic si contencios, Directia contabilitÎtii operatiunilor valutare, Directia decontÎri comerciale, Directia decontÎri necomerciale, Directia relatii financiare internationale.

BCR avea 250 de bÎnci corespondente, iar conducerea era asiguratÎ de un Presedine si 3 Vicepresedinti.

Active: 775 mld lei

Salariati: 7.900

UnitÎti: 148

Clienti: 118.000

1992

În ianuarie se modificÎ organizarea Centralei BCR: apare Directia de strategie si învÎtÎmânt si Directia contabilitatii externe.

Se dezvoltÎ activitatea de pregÎtire si perfectionare a personalului bÎncii prin integrarea ofertei de cursuri a IBR în activitatea proprie, astfel încat se acoperÎ întreaga activitate bancara.

BCR devine operationalÎ în reteaua SWIFT.

Active: 909 mld. lei

Salariati: 9.700

UnitÎti: 184

Clienti: 186.000

1993

Obtine prima facilitate comercialÎ si de trezorerie, fÎrÎ colaeral.

RealizeazÎ prima strategie BCR pentru perioada 1993-1997.

Devine membru principal VISA.

Incepe sÎ acorde credite persoanelor juridice.

Active: 909 mld. lei

Salariati: 9.700

UnitÎti: 184

Clienti: 186.000

Preview document

Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 1
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 2
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 3
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 4
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 5
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 6
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 7
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 8
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 9
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 10
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 11
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 12
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 13
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 14
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 15
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 16
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 17
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 18
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 19
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 20
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 21
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 22
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 23
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 24
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 25
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 26
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 27
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 28
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 29
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 30
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 31
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 32
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 33
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 34
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 35
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 36
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 37
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 38
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 39
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 40
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 41
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 42
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 43
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 44
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 45
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 46
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 47
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 48
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 49
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 50
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 51
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 52
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 53
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 54
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 55
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 56
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 57
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 58
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 59
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 60
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 61
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 62
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 63
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 64
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 65
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 66
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 67
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 68
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 69
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 70
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 71
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 72
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 73
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 74
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 75
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 76
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 77
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 78
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 79
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 80
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 81
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 82
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 83
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 84
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 85
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 86
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 87
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 88
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 89
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 90
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 91
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 92
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 93
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 94
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 95
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 96
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 97
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 98
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 99
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 100
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 101
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 102
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 103
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 104
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 105
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 106
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 107
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 108
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 109
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 110
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 111
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 112
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 113
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 114
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 115
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 116
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 117
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 118
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 119
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 120
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 121
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 122
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 123
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 124
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 125
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 126
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 127
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 128
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 129
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 130
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 131
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 132
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 133
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 134
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 135
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 136
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 137
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 138
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 139
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 140
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 141
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 142
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 143
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 144
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 145
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 146
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 147
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 148
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 149
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 150
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 151
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 152
Studiu Monografic - BCR Iasi - Pagina 153

Conținut arhivă zip

  • Studiu Monografic - BCR Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Monografie BCR

Banca Românească a fost fondată în anul 1993, ca bancă comercială universală, cu capital integral de stat. Banca Românească face parte acum,...

Studiu Monografic Realizat la Raiffeisen Bank

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric Raiffeisen Bank România, una din primele trei banci ale României,...

Monografie de Practica la BCR

CAPITOLUL I Sistemul Informational Bancar 1.1 Documentatia bancara BANCA COMERCIALA ROMÂNA este prima banca din Romania care a înfiintat o retea...

Monografie - BRD Groupe Societe Generale

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română; Număr de acţiuni:...

Analiza SWOT a BancPost

ANALIZA SWOT A BANCPOST 1. ANALIZA SWOT – prezentare teoretica SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti „Strengthts” (Forte, Puncte...

Proiect de Practica - BCR Botosani

Motivatii-explicatii Carui fapt se datoreaza ca am ales sa fac practica la Sucursala Judeteana Botosani a Bancii Comerciale Romane ? Intr-un oras...

Te-ar putea interesa și

Monografie Banca Comerciala Romana

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Anul 1990 consemnează începutul unui amplu...

Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române 1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista...

Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii bancare BCR- ERSTE. Istoric şi evoluţie. 1.1. Scurt Istoric La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului...

Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Banca Comercială Română

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții persoane fizice Deși, clienții persoane fizice au încă o...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

INTRODUCERE 1. Miza economică a relaţiei cu clienţii. Punctul cheie în relaţia dintre bancă şi clientelă este satisfacerea cerinţelor clientului....

Monografie BCR

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înființării BCR Banca Comercială Română a apărut pe piața bancară...

Marketingul Produselor și Serviciilor Bancare

INTRODUCERE Marketingul este arta de a crea şi oferi un standard de viaţă. La urma urmei, toţi suntem, sub o formă sau alta, consumatori de...

Studiu Monografic BCR

CAPITOLUL 1 – Prezentarea BCR. Istoric şi evoluţie 1.1. Istoricul şi evoluţia Băncii Comerciale Române În urma reformei sistemului bancar din...

Ai nevoie de altceva?