Studiu monografic BRD

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu monografic BRD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 70 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Introducere 5
1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor 5
2. Miza economică a relației cu clienții 6
3. Principiile și cadrul legal utilizat în activitatea bancară 7
Cap.1 Organizarea sistemului bancar românesc 8
1.1 Diferitele instituții de credit 8
1.2.Organismele profesionale și organele centrale 9
1.3. Organisme de control și de reglementare și de consultare 10
Cap 2. Deschiderea și funcționarea contului bancar 11
2.1 Intrarea în relația client-bancă 11
2.2 Convenția de cont a persoanelor fizice 14
2.3 Diferitele tipuri de conturi pentru persoane fizice și firme 15
2.4 Dreptul la cont și dreptul la refuz al deschiderii contului bancar 16
2.5 Diferitele fișiere ce trebuie consultate 17
2.6. Procura 18
2.7. Tarifarea bancară 19
2.8. Popririle și sechestrele de cont 22
2.9. Incapacitățile 23
2.10 Închiderea contului 24
Cap.3 Gestiunea instrumentelor de plată 27
3.1. Diferitele instrumente de plată 27
3.2. Incidentele de plată 34
3.3. Contestațiile 35
3.4. Terminalele de plăți electronice (POS) 35
3.5 Vânzarea la distanță 36
3.6 Noua normă SEPA 39
Cap.4 Creditul pentru persoane fizice 41
4.1 Inițierea în matematica financiară 41
4.2 Creditul de consum 42
4.3 Abordarea și gestiunea riscului 45
4.4 Creditului imobiliar 46
4.5 Diferitele moduri de achiziționare 49
4.6. Diferitele rate ale dobânzilor 50
4.7 Diferitele garanții la rambursarea creditelor 53
4.8 Asigurările împrumuturilor 55
4.9 Tratamentul supraîndatorării 56
Cap.5 Creditul pentru firme( IMM) 58
5.1 Creditele de investiții pe termen mediu si lung 58
5.2 Împrumuturile pentru înființarea întreprinderii 59
5.3 Leasing-ul 59
5.4 Împrumuturile de exploatare 60
5.5. Finanțarea gestiunii clienților 61
Cap.6 Răspunderea băncii 63
6.1 Neconformitatea 63
6.2 Răspunderea civila și penală a băncii 64
6.3 Deontologia 65
6.4 Secretul profesional 66
6.5 Lupta împotriva spălării banilor. 67
7. Bibliografie 69

Extras din document

Introducere

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor

Pentru o bancă, clienții sunt sursa vitală pentru a putea supraviețui pe piață.

Motivele pentru are o persoană fizică sau juridică apelează la serviciile unei bănci sunt diverse, fie pentruprimirea unui credit sau păstrarea unor disponibilități bănești sub formă de depozite pentru a le putea fructifica, fie pentru diferite tipuri de operațiuni pe care doar cu ajutorul băncii le pot realiza.

Cele două categorii de persoane au așteptări diferite de la banca cu care colaborează. De exemplu, persoanele fizice au nevoie să primească de la bancă sfaturi cu privire la administrarea finanțelor, resurselor proprii, pe când persoanele juridice au nevoie să beneficiezede consultanță în elaborarea planurilor de afaceri, de servicii de transferare a banilor.

Atenția băncii este orientată spre client nu spre produs. Deoarece produsul trebuie să fie pliat după nevoile clientului și nu invers. De aceea produsele și serviciile bancare trebuie să fie realizate după variațiilenevoii clienților.

Avantajele căutate de clienți la începerea relației cu o bancă sunt:

- Dobânzi, comisioane mici;

- Servicii îmbunătățite;

- Dobânda depozitelor mai mare;

- Transparență;

- Produsele și serviciile pe care le are banca să corespundă nevoilor sale,

- Modul de interacțiune cu personalul băncii etc

2. Miza economică a relației cu clienții

Băncile oferă servicii în funcție de evoluția populației, astfel clienții fiind tratați mult mai personal.

Datorită respectării nevoilor și cerințelor clienților de către bancă, aceștia nu își vor pierde clienții și vor putea oferi acestora servicii într-o măsură performantă. Clienții existenți a-i băncii au puterea de a dezvolta mult mai ușor produsele bancare specializate decât clienții noi. De aceea este foarte important să se cunoască toate tipurile diferite de clienți pentru a putea identifica dorințele specifice ale acestora. Întreprinderile au nevoi diferite după natura afacerilor pe care le conduc. De exemplu, o firmă mică poate solicita un împrumut pe termen scurt pentru a acoperi anumite cheltuieli de producție, pe când o companie mare își va dori extinderea afacerii, așadar va solicita un împrumut pe termen lung.

În România, persoanele fizice ce își deschid conturi personale, sunt într-un număr redus și diferă după stilul de viață sau venituri.

Clienții înclină spre o bancă ce le oferă servicii și avantaje căutate de aceștia în funcție de nevoile lor. Faptul că persoanele optează pentru acest criteriu de alegere, în viitor serviciile bancare se vor dezvolta în funcție de cerere. Apariția multitudinilor de cereri diferite din partea clienților va conduce la dezvoltarea, îmbunătățirea și schimbarea sistemului bancar. Concomitent cu aceste îmbunătățiri ale sistemului bancar, se vor actualiza și noi produse și servicii echivalente cu serviciile bancare internaționale.

Banca urmărește să creeze condiții avantajoase atât pentru clienți cât și pentru ea. Astfel cu cât crește numărul de clienți, cu atât sunt verificate calitățile serviciilor. Clientul reprezintă pentru bancă nucleul activității acesteia, iar toată atenția băncii este centrată asupra clientului cu scopul de a-și păstra baza de clienți profitabili și de a se extinde în rândul marilor agenți.

Cu ajutorul unui număr cât mai mare de clienți, banca se va bucura de un loc bine poziționat în fața concurenței, va deține un segment de piață mult mai mare si va beneficia de profituri mai favorabile.

3. Principiile și cadrul legal utilizat în activitatea bancară

- Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind institutiile de credit și adecvarea capitalului

Prin această ordonanță sunt reglementate:

-cum se pot clasifica instituțiile de credit

-activitățile pe care le poate realiza o instituție de credit;

-privind deschiderea unor sucursale în alt stat;

-modul de organizarea și conducerea instituțiilor de credit;

-confidențialitatea datelor clienților ce apelează la serviciile acesteia.

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor financiare dintr-un conglomerat financiar, se specifică:

-prin această ordonanță se stabilesc regulile cu privire la o supravegherea suplimentară a unităților ce își desfășoară activitatea într-un conglomerat financiar pentru a proteja clienții dar și pentru asigurarea stabilității financiare;

-conform acestei ordonanțe, entitățile care se află într-un conglomerat financiar trebuie să adopte politici adecvate privind capitalul;

-ordonanța reglementează și schimbul de informații dar și cooperarea autorităților competente din alte state terțe.

- Ordonanța nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit, aceasta presupune:

-dacă un acționar al unei instituții de credit are o influență negativă asupra administrării, BNR poate interveni pentru a îndrepta această situație prin anumite măsuri ca suspendarea exercitării dreptului de vot;

-pentru măsurile de stabilizarea propuse de BNR se va utiliza disponibilitățile fondului de reorganizare bancară. În cazul consumării primului fond se va utiliza Fondul de garantare a depozitelor. Cel din urmă nu trebuie să scadă sub 0,5% din totalul depozitelor garantate.

- Legea nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la

care statul este acționar

Această lege întocmește sistemele de privatizare, dreptul de a păstra acțiunile de

control nominative și drepturile conferite de stat. De asemenea, această lege stabilește constituirea comisiilor de privatizare a sistemelor bancare și reglementează condițiile ce trebuie a fi îndeplinite de către membrii acestora.

La achiziționarea acțiunilor FPS, achitarea se poate face în lei sau valută. Nu se pot acorda credite de către băncile comerciale pentru achitarea acestor acțiuni sau de către societățile bancare ce se privatizează.

Destinația sumelor ce au rezultat din vânzările acțiunilor de la FSP sunt reglementate de lege, iar dreptul de proprietate este limitat la 20% din tot capitalul social al unei bănci, exceptând societățile bancare cu o reputație internațională. Pentru a beneficia de un procent mai mare de 5%, este necesar acordul BNR.

- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

-scopul acestei legi este de a desfășura acțiuni colective pentru acoperirea creanțelor unui agent economic, sau de a-i da șansa să-și reorienta activitățile;

-această lege este aplicabilă profesioniștilor, regiilor autonome, excepțiile sunt reprezentate de instituțiile de învățământ universitar, preuniversitar și persoanele care realizează profesii libere;

-organele îndreptățite, conform prezentei legi, pentru aplicarea procedurii sunt: lichidatorul și administratorul judiciar, instanțele judecătorești, judecătorul sindic.

-datornicul care este în situația de insolvență are obligația să înainteze tribunalului într-o perioadă de 30 de zile de la apariția acesteia o cerere pentru a putea fi încadrat dispozițiilor legii prezentate;

-cererea trebuie să fie însoțită cu proba notificării organului fiscal capabil în ceea ce privește deschiderea procedeului de insolvență.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu monografic BRD.docx

Bibliografie

Cărți;
- Căpraru. B., Activitate bancară-Sisteme, operațiuni și practici, Ediția a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014,
- Cocriș, V., Chirleșan, D., Economie bancară.Principii și tehnici bancare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 2016,
- Turliuc, V., Stoica, O., Cocriș, V., Dornescu, V., Roman, A., Chirleșan, D., Monedă. Credit. Bănci-Suport de curs, Ed. Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași- 2016,
Legislație:
-Ordonanța de urgență nr99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.625/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălarii banilor( republicată și actualizată în 2016),
- Legea nr 58 din 5 martie 1998, actualizată in 19 mai 2006 privind activitatea bancară.
Site-uri:
-http://www.arb.ro/despre-arb/structura-organizatorica/
-http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=20
-http://www.bnr.ro/Statistica-87.aspx
-https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.ro.html