Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 24042
Mărime: 265.49KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
pe exemplul Băncii Comerciale BRD

Cuprins

Introducere 5

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor 5

2. Miza economică a relației cu clienții 6

I. CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 6

1. Diferitele instituții de credit 6

2. Organismele profesionale și organele centrale 7

3. Autoritățile de control, de reglementare și de consultare 8

II. Capitolul 2. Deschiderea și fucționarea unui cont bancar 10

1. Intrarea în relația client bancă 10

1.1. Verificarea actului de identitate 11

1.2. Verificarea adresei 12

1.3. Verificarea capacității civile 12

1.4. Verificarea naționalității 13

1.5. Verificarea capacității bancare 13

2. Convenția de cont a persoanelor fizice 14

2.1. Condițiile tarifare 14

2.2. Condițiile de utilizare 15

2.3. Angajamentele reciproce 15

3. Diferitele tipuri de conturi pentru persoane fizice și firme 17

3.1. Conturile pentru persoane fizice 17

3.2. Conturi adresate personalelor juridice 19

4. Dreptul la cont și dreptul la refuz al deschiderii contului bancar 19

5. Diferitele fișiere care trebuie consultate 20

5.1. Fișierul Conturilor Bancare și Asimilate 20

5.2. Fișierul național al Incidentelor de rambursare a Creditelor către Populație 20

5.3. Fișierul național de incidente de plăți (FNIP) 20

5.4. Fișierul național al persoanelor cu risc (FNPR) 21

6. Procura 21

7. Tarifarea bancară 21

8. Popririle și sechestrele de cont 22

9. Incapacitățile 23

9.1. Majorii 23

9.2. Minorii 24

9.3. Majori protejați 24

10. Închiderea contului 24

10.1. Închidere la inițiativa băncii 25

10.2. Închiderea la inițiativa clientului 25

10.3. Operațiuni de îndeplinit 26

10.4. Decesul clientului 26

10.5. Gratuitate 26

10.6. Prescriere 27

10.7. Notificare 27

III. Capitolul3: Gestiunea instrumentelor de plată 28

1. Diferitele instrumente de plată 29

1.1. Tipuri de cecuri 29

1.2. Mențiuni obligatorii 30

1.3. Termenele de prescriere 30

1.4. Cardul bancar ( de retrageri, de plăți, de credit, cadou, co-brand) 30

1.5. Autorizațiile de extrageri 34

1.6. Viramentul ( rolul băncii și diversele tipuri de viramente) 34

1.7. Efectele de comerț ( cambia, bilet la ordin) 34

1.8. Plata fără contract ( tele plata, telefonul mobil) 35

1.9. Cifre cheie ( date statistice privind plățile interbancare) 35

2. Incidente de plată 35

2.1. Incidentele legate de cecuri 36

2.2. Incidentele legate de credite 36

3. Contestațiile 36

3.1. Contestațiile referitoare la cecuri 36

3.2. Contestarea unui card 36

4. Terminalele de plăți electronice (POS) 36

4.1. Funcțiile unui POS 36

4.2. Contractul POS 37

5. Vânzarea la distanță 37

5.1. Mizele 37

5.2. Internetul 37

5.3. Platformele call- center 38

5.4. Serviciul de call-back 38

6. Direcții actuale și viitoare privind sistemele de plăți. SEPA/ TARGHET2/T2S/ TIPS-TARGHET Instant Payament Settlement ( TIPS)/ Fintechs 38

6.1. Viaramentul 39

6.2. Extragerea 39

6.3. Plata 39

IV. Capitolul IV. Creditul pentru personae fizice 39

1. Inițiere în matematica financiară 39

1.1. Dobânzi( simple și compuse) 39

1.2. Rata (proporțională, actuarială) 40

1.3. Metode de rambursare (în avans, la scadență, scutire) 40

2. Creditul de consum 41

2.1. Reglementarea (destinatari, contractual de credit) 42

2.2. Cazuri particulare (creditul afectat, creditul permanent) 42

2.3. Diferite tipuri de credite de consum (descoperirea de cont, personal clasic, personal afectat, pentru studenți, permanent) 42

3. Abordarea și gestionarea riscurilor 43

4. Creditul imobiliar 44

4.1. Reglementarea (destinatari, publicitarea, contractul de credit, condițiile suspensibile, rambursarea anticipată, cazuri de neplată) 44

4.2. Împrumuturile sectorului reglementat (banca pentru locuințe) 45

4.3. Împrumuturile pentru sectorul liber (creditele clasice, creditele punte) 45

5. Diferite moduri de achizitionare 46

5.1. Vânzarea în stare de finalizare viitoare (creditele pe bază de proiect) 46

5.2. Contractul de construire (alegerea constructorului, verificări de efectuat, condiții de revizuire a prețului, dovada garanției de rambursare, eșalonarea plăților, termenul de renunțare, semnarea contractului, finalizarea lucrărilor și plata soldului) 46

6. Diferite rate ale dobânzii ( ale împrumutului) 46

6.1. Dobânda anuală efectivă 46

6.2. Rata dobânzii legală 48

6.3. Rata dobânzii cămătărească (calculul pragurilor de camătă) 48

6.4. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 48

6.5. EONIA (Euro OverNight Index Average) 48

6.6. ROBOR 49

7. Diferite garanții la rambursarea creditelor 49

7.1. Garanțiile personale 49

7.2. Garanții reale 50

8. Asigurările împrumuturilor 51

8.1. Riscurile acoperite 51

8.2. Contractul și partea interesată 51

8.3. Punerea în practică a garanției 51

9. Tratamentul supraîndatorării 51

9.1. Codul legal (legea falimentului personal, legea dării în plată) 52

9.2. Schema general a dispozitivului de supraîndatorare 52

9.3. Rolul și funcționarea comisiilor de supraîndatorare 52

9.4. Rolul instanțelor judecătorești 53

9.5. Funcționarea procedurii de redresare personală 53

V. Capitolul 5: Creditul pentru firme (IMM) 53

1. Creditele de investiții pe teremen mediu sau lung 53

2. Împrumutul pentru înființarea intreprinderii 54

3. Leasing-ul 54

4. Împrumuturile de exploatare 54

4.1. Creditele de trezorărie 54

4.2. Garanțiile 55

5. Finanțarea gestiunii clienților 55

5.1. Scontul comercial 55

5.2. Factoring 55

5.3. Comerțul internațional 55

6. Procedura de insolvență la persoane juridice 55

VI. Capitolul 6: răspunderea băncii. secret bancar. deontologie. cod de etică 57

1. Neconformitatea 57

1.1. Obiective și rezultate 57

1.2. Consecințele riscului de neconformitate 58

1.3. Domenii acoperite de conformitate 58

2. Răspunderea civilă și penală a băncii 58

2.1. Elementele constitutive ale răspunderii civile 58

2.2. Condițiile de aplicare a răspunderii civile 58

2.3. Condiții de aplicare a răspunderii penale 59

2.4. Cazuri de derogări de răspundere 59

3. Deontologia 59

3.1. Principalele obligații 59

3.2. Loialitatea față de angajator 60

3.3. Respectarea legilor și regulamentelor și vigilența deosebită în ceea ce privește spălarea banilor 60

3.4. Concluzie 61

4. Secretul profesional 61

5. Lupta împotriva spălării banilor 61

5.1. Cele 3 faze ale spălării banilor din acțiuni provenite din activități criminale 62

5.2. Obligațiile instituțiilor de credit 63

5.3. Organismele de control 63

Extras din document

Introducere

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor

În teoriile economice piața reprezintă un sistem economic ce are în vedere necesarul de produse cerute de populație și capacitatea producătorilor de a le acoperi. ,

Această teorie are la bază un studiu intens și detaliat asupra tipurilor de consumatori, asupra cererii de produse și servicii din toate domeniile.

O primă abordare în ceea ce privește piața persoanelor fizice și juridice poate fi reprezentată ca fiind o bază solidă în ceea ce constăă activitatea bancară.

Putem afirma că cererea de servicii și produse bancare este constituită de către diferite tipuri de clienți, cu nevoi și cerințe diferite iar în această privință băncile își bonifică activitatea structurând clienți.

O asemenea delimitare a clienților pentru oferta de bunuri și servicii bancare este o metodă capabilă să satisfacă cerințele solicitate de către toate tipurile de clientelă, în această segmentare a pieței aflându-se atât persoane fizice cât și juridice.

De ambele părți atât din perspectiva instituțiilor bancare cât și a clienților există așteptări.

Din partea clienților asteptările țin atât de diversitatea produselor ( ceea ce constă în oportunitatea de a-și alege banca potrivită și produsele necesare) cât și de costurile aferente acestor produse și servicii oferite ( aceșta au așteptări ca nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor, să fie unul redus).

Pe partea opusă banca își face așteptări în ceea ce privește evoluția numărului de clienții fideli.

2. Miza economică a relației cu clienții

În ceea ce privește relația băncii cu clienții, aceasta își stabilește o relație bazată pe încredere, deoarece dacă banca nu exprimă încredere clienților nu poate exista nici o relație directă între cele două părți.

Obligațiile în această strânsă legătură sunt atât de partea operatorilor bancari cât și de partea beneficiarilor de produse și servicii bancare.

În acest sistem bancar o pondere destul de importantă o constituie și atitudinea personalului bancar deoarece acesta este primul care are un contact direct cu un potențial client,el este în măsură să aducă la cunoștință oferta de produse și servii bancare, de a-l informa cu privire la avantajele de care poate să dispună ca și consumator de produse bancare.

Clientul pentru bancă reprezintă un factor destul de important deoarece în jurulu lui este focalizată toată atenția cu privire la inovarea și îmbunătățirea produselor solicitate de către acesta.

I. CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC

Sistemul Bancar poate fi definit ca ansamblul instituțiilor, relațiilor financiar-bancare, normelor, infrastructurilor cât și tehnicilor ce interacționează în mod complex, având scopul de a mobiliza sub formă de depozite și de a distribui sub formă de credite fonduri financiare, de a oferi facilitate, sisteme de plăți, pentru diferiți agenți economici, financiari sau nefinanciari, inclusiv persoanelor juridice .

1. Diferitele instituții de credit

Sistemul financiar bancar are în structura sa o varietate de instituții bancare, fiind grupate după diferite criterii. În contextul bancar se evidențiază următoarele instituții: Banca Centrală, bănci ipotecare, bănci comerciale, cooperative de credit, bănci universale, bănci de economisire și IFN (instituții financiare nebancare).

Banca Centrală se află în vârful piramidei, este o instituție publică independentă, are rolul de emisiune, este răspunzătoare de politica monetară din țară. Aceasta organizează și supraveghează relațiile financiare ale țării, pe plan intern, dar și internațional. Banca Centrală este instituția care emite moneda țării.

Băncile ipotecare sunt instituții de credit, ele își formează resursele din emisiune de titluri cu valoare specifică, acordă credite pe termen lung pentru achiziționare sau construcție de imobile, garanția lor fiind ipoteca.

Băncile comerciale sunt instituții de credit care acordă credite pe perioadă scurtă de timp, realizează depozite, operații de încasări și plăți, schimb valutar etc.

Cooperativele de credit sunt instituții nebancare, formate din persoane fizice, care fuzionează în scopul satisfacerii nevoilor pe care le au în comun. Cooperativele colectează depozite de la persoane fizice și asociați, funcționând pe bază de într-ajutorare.

Băncile universale sunt instituții de credit, acestea desfășoară toate felurile de operații bancare, pe termen scurt și pe termen lung.

Băncile de economisire sunt aproape asemănătoare băncilor comerciale. Acestea colectează depozite de la persoane fizice, cât și juridice, acordându-le sub formă de credite pentru consum sau credite imobiliare.

Instituțiile financiare nebancare sunt diferite de instituțiile de credit. Pe baza condițiilor stabilite de lege, acestea realizează activități de creditare. Realizează activități ca ale băncilor și sunt monitorizate de Banca Centrală.

Bibliografie

1.Bogdan Capraru, Retail banking, Editura C.H. Beck, Buresti 2009,Cap 3, Pg 52

Morosan Gheorghe, Produse si servicii bancare- Sinteze si aplicatii, Editura Didactica si Pedagogica -Ra, Bucuresti, 2015, Cap 7, pag185

2.V. Cocris, D. Chirlesan, Economie Bancara, Principii si ternici bancare, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”Iasi-2015, p. 320-321.

3. Voinea M.Gherorghe, Mecanisme și tehnici valutare și finaciare internaționale, Editura Sedcom Libris, Iași, 2003, Cap4, Pg 51-65

Legea nr. 59/1934 asupra cecului, Art.30

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, Art. 104

Regulamentul BNR nr. 1/2012, Art4

LegeaNr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice publicată în: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26 iunie 2015, Capitolul II, ART. 7. Alin. (1),(2)

Legea Nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice publicată în: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26 iunie 2015 Art. 1

Surse

https://lege5.ro/Gratuit/g4ytimjqhe/legea-nr-151-2015-privind-procedura-insolventei-persoanelor-fizice

https://www.ecb.europa.eu

https://www.brd.ro/companii/imm-sub-1m-euro/finantare/credit-de-investitii

https://www.brd.ro/

https://www.brd.ro/persoane-fizice/operatiuni-curente/pachete/pachetul-premium

https://www.brd.ro/_files/pdf/CGB-RO.pdf

https://blog.avocatoo.ro/ocrotirea-interzisului-judecatoresc/

www.bnr.ro

https://www.brd.ro/cardul-transport

https://www.brd.ro/persoane-fizice/carduri/cardul-la-carte

https://www.brd.ro/platinum

https://www.brd.ro/_files/pdf/comisioane%20Banca%20la%20distanta.pdf

https://www.brd.ro/persoane-fizice/credite

https://www.brd.ro/persoane-fizice/credite/credite-locuinta/prima-casa

https://www.brd.ro/persoane-fizice/credite/credite-locuinta/prima-casa

https://www.tititudorancea.com/z/robor_3m.htm

: https://businessportal.md/step/cat/administrate/procedura-de-insolvabilitate

https://drept.uvt.ro/administrare/files/1481048324-15.pdf

http://www.sindicatul-impact.ro/UserFiles/File/CCM2011/anexa2.pdf

Preview document

Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 1
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 2
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 3
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 4
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 5
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 6
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 7
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 8
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 9
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 10
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 11
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 12
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 13
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 14
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 15
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 16
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 17
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 18
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 19
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 20
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 21
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 22
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 23
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 24
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 25
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 26
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 27
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 28
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 29
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 30
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 31
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 32
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 33
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 34
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 35
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 36
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 37
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 38
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 39
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 40
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 41
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 42
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 43
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 44
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 45
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 46
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 47
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 48
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 49
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 50
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 51
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 52
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 53
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 54
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 55
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 56
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 57
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 58
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 59
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 60
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 61
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 62
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 63
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 64
Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Studiu monografic - Elementele esentiale ale tehnicilor bancare practicate de bancile comerciale romanesti.docx

Alții au mai descărcat și

Raport Practica - Raiffeisen

CAPITOLUL I SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR „ Bancile au facut mai mult rau religiei,moralitatii,linistii,prosperitatii si chiar sanatatii...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Introducere 1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Alpha Bank își face simțită prezența încă din anul 1994 când...

Studiu monografic - elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieţei persoanelor fizice şi a firmelor Piața nu reprezintă un loc, ci “un proces, modul în care,...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

În ansamblul economiei de piaţă ,băncile, ce formează sistemul bancar au un rol foarte important deoarece prin metodă de atragere a depozitelor de...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Clientela băncilor românești este asemenea categoriilor de clientelă ale băncilor internaționale. Însă, unele categorii nu sunt destul de definite...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

INTRODUCERE 1. Miza economică a relaţiei cu clienţii. Punctul cheie în relaţia dintre bancă şi clientelă este satisfacerea cerinţelor clientului....

Ai nevoie de altceva?