Studiu Monografic la BCR

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 37721
Mărime: 741.25KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CUPRINS 1

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE. 3

1.1. MOMENTUL ÎNFIINŢĂRII 3

1.2. PRINCIPALELE ETAPE ŞI EVOLUŢIA BCR ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 3

1.3. FORMA ŞI STRUCTURA CAPITALULUI ŞI A ACŢIONARIATULUI 7

1.4. PRINCIPALELE FUNCŢII, ACTIVITĂŢI ŞI OPERAŢIUNI BANCARE DESFĂŞURATE 7

1.5. CADRUL LEGISLATIV 10

1.6. ORGANISME DE CONTROL ŞI REGLAMENTARE 11

2. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR. 13

2.1. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. 14

2.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 19

3. CONTURILE BANCARE. 28

3.1. PROCEDURI PENTRU DESCHIDEREA CONTURILOR BANCARE 28

3.2. OPERAŢIUNI CURENTE ŞI OPERAŢIUNI SPECIALE DERULATE PRIN CONTURILE BANCARE 31

3.3. OPERAŢIUNI PRIN CONTURI 32

3.4. ALTE OPERAŢIUNI DE CASĂ 33

3.5. INCIDENTE ÎN FUNCŢIONAREA CONTURILOR BANCARE 34

3.6. ÎNCHIDEREA CONTURILOR BANCARE 35

4. PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE 37

4.1 PLASAMENTE BANCARE 37

4.2 PLASAMENTE MONETARE NON-BANCARE 41

4.2.1 Produse de asigurări de viaţă 41

4.2.2 Planuri de economisire şi protecţie 43

4.2.3 Produse imobiliare 44

4.3 PLASAMENTE FINANCIARE 45

5. DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ. OPERAŢIUNILE CU NUMERAR. 49

5.1 INSTRUMENTE DE PLATĂ UTILIZATE DE BCR-ERSTE BANK 49

5.2. COMPENSAREA MULTILATERALĂ A PLĂŢILOR INTERBANCARE FĂRĂ NUMERAR 56

5.3. OPERAŢIUNI CU NUMERAR 57

5.4. MONEDA ELECTRONICĂ 59

6. MARKETINGUL BANCAR 67

6.1 POLITICA DE MARKETING LA NIVEL DE PRODUS 68

6.2 POLITICA DE MARKETING LA NIVEL INSTITUŢIONAL 70

7. CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI. 73

7.1. CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE 73

7.2. CREDITAREA PERSOANELOR JURIDICE 79

8. BCR ŞI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 82

8.1. COMPONENTA ECONOMICĂ A RESPONSABILITĂŢII SOCIALE 82

8.2. FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE ŞI SOCIALE 83

8.3. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI GRIJA FAŢĂ DE ARTĂ 85

Extras din document

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie.

1.1. Momentul înfiinţării

Anul 1990 consemnează procesul prin care Banca Naţională a României a fost reorganizată cedându-şi activităţile specifice unei banci comerciale Băncii Comerciale Române, ea asumânsu-şi numai obligaţiile care îi reveneu de bancă centrală. Preluarea de către BCR a acestor funcţii se realizează împreună cu o parte din activul BNR (273 milioane lei), dar şi un număr de angajaţi (5.300) şi 100 unităţi în reţea, aspecte necesare pentru desfăşurarea activităţii.

Hotărârea de Guvern nr.1048 din 4 septembrie 1990 prevede înfiinţarea Băncii Comerciale Române, care îşi va organiza propria activitate conform Hotărârii de Guvern nr. 1195 din 12 noiembrie 1990. Prin certificatul nr. 130996/ 17.09.1990, Ministerul Finanţelor aprobă funcţionarea BCR stabilindu-i totodată şi obiectul de activitate.

Agenţia BCR Independenţei, în cadrul căreia s-a desfăşurat stagiul de practică bancară a fost înfiinţată în anul 2006.

1.2. Principalele etape şi evoluţia BCR în cadrul sistemului bancar românesc

Obiectivele BCR încă din primii ani de funcţionare au fost acelea de a se dezvolta ca o bancă universală în vederea satisfacerii cerinţele unor game cât mai diversificate de clienţi. Banca Comercială Română, datorită seriozităţii, eficienţei şi ofertei diversificate de servicii şi produse a reuşit să se impună treptat pe piaţă internă, în ciuda concurenţei venite din partea băncilor cu capital privat, autohton şi străin.

Anul 1990 marcheză debutul activităţii Băncii Comerciale Române pe piaţa bancară românească, definindu-şi structurile operaţionale şi ajustându-şi activităţile tradiţionale în raport cu noile condiţii de funcţionare. Începându-şi activitatea cu 5.300 de angajaţi, 100 de unităţi şi o parte din activul BNR, această perioadă se caracterizează prin extinderea continuă a reţelei unităţilor teritoriale, creşterea numerică a personalului, multiplicarea clientelei atât din numărul agentilor economici, persoane fizice sau firme industriale cu capital de stat.

Anul 1991 se caracterizează prin lansarea de către BCR a primelor instrumente de economisire în lei şi în valută pentru persoane juridice. Se reorganizează centrala BCR, astfel apar noi direcţii şi servicii: Serviciul secretariatul Consiliului de administraţie şi protocol, Serviciul juridic şi contencios, Direcţia contabilitǎţii operaţiunilor valutare, Direcţia decontǎri comerciale, Direcţia decontǎri necomerciale, Direcţia relaţii financiare internaţionale. BCR se caracterizează prin 250 de bănci corespondente, conducerea era asigurată de un preşedinte şi trei vicepreşedinţi , cu active ce atingeau 775 miliarde lei. Numărul salariaţilor, la acea vreme, era de 7.900 desfăşurând activitate în 148 de unităţi bancare în beneficial a 118.000 de clienţi.

Începând cu luna ianuarie a anului 1992, organizarea Centralei BCR suferă noi modificări ca urmare a apariţiei Direcţiei de strategie şi învăţământ, cât şi a Direcţiei Contabilităţii externe. BCR devenind în acelaşi timp operaţională în reţeaua SWIFT. Activele ating acum 909 mld lei, numărul salariaţilor este de 9.700 cu 184 de unităţi adresându-se la 186.000 de clienţi.

În anul 1993 BCR obţine prima facilitate comercială şi de trezorerie, realizează prima strategie pentru perioada 1994-1997, devenind în acelaşi timp şi membru principal VISA, începând să acorde credite persoanelor juridice. Activele băncii ating nivelul de 909 mld lei, numărul salariaţilor este de 9.700, cu 184 de unităţi bancare, adresându-se la 186.000 de clienţi.

Începând cu anul 1994 are loc adoptarea unei strategii pe termen mediu (1994-1997) care face trimitere la 10 departamente din structura BCR, iar în octombrie sunt înfiinţate Direcţia creditǎrii sectorului de stat şi Direţia de administrare a creditelor, devenind memebru principal al EUROPAY şi primul acceptator de carduri din România.

La sfârşitul anului 1994, banca emite 5 tipuri de carduri şi anume: B.C.R. MAESTRO, VISA CLASIC şi VISA INTERNATIONAL pentru persoane fizice, B.C.R. VISA BUSSINESS şi EUROCARD BUSSINESS pentru persoane juridice, concomitent cu extinderea reţelei de ATM-uri şi a numărului de terminale electronice pentru comercianţi. Ca mărime, activele deţineau valoarea de 2.998 mld lei, numărul salariaţilor era de 10.600, cu 204 unităţi bancare adresându-se 500.000 de clienţi.

Ca rezultat a activităţii sale, în anul 1995, Banca Comercială Română intră în top 1000 a primelor bănci mondiale relizat de revista “The Banker”, clasându-se pe locul 978. În acelaşi an sunt emise primele carduri de debit, în decembrie realizându-se prima tranzacţie la un ATM în România. În martie 1995 se înfiinţează Direcţia de marketing. Activele băncii însumează valoarea de 2.998 mld lei, salariaţii sunt în număr de 10.600 distribuiţi la 204 unităţi bancare şi lucrând cu 500.000 de clienţi.

În 1996, structura băncii suportă o nouă restructurare, cele 18 Direcţii grupându-se în: Credite, Internaţional, Financiar şi Organizare şi administrare. În acest an, revista “Capital” desemnează BCR ca fiind “Banca anului 1996”, deţinând active evaluate la cifra de 8.613 mld lei, cu un număr 220 unităţi bancare în care îşi desfăşoară activitatea 11.300 de salariaţi adresându-se la 800.000 de clienţi.

Noi schimbări apar în cadrul BCR, astfel, în anul 1997 se înfiinţează Direcţia pieţe de capital, urmând ca în martie să aibă loc lansarea unei emisiuni de euroobligaţiuni în valoare nominală de 75 mil USD, cu o maturitate de 3 ani. Având o ascensiune pozitivă, este primul an în care banca nu se împrumută de la Banca Centrală sau de la alte bănci. Tot în acea perioadă banca obţine o serie de recunoaşteri atât pe plan intern, cât şi internaţional. Valoarea activelor este de 18.047 mld lei, numărul salariaţii se ridică la 10.400, desfăşurându-şi activitatea în 233 unităţi bancare în folosul a 1,2 milioane clienţi.

Preview document

Studiu Monografic la BCR - Pagina 1
Studiu Monografic la BCR - Pagina 2
Studiu Monografic la BCR - Pagina 3
Studiu Monografic la BCR - Pagina 4
Studiu Monografic la BCR - Pagina 5
Studiu Monografic la BCR - Pagina 6
Studiu Monografic la BCR - Pagina 7
Studiu Monografic la BCR - Pagina 8
Studiu Monografic la BCR - Pagina 9
Studiu Monografic la BCR - Pagina 10
Studiu Monografic la BCR - Pagina 11
Studiu Monografic la BCR - Pagina 12
Studiu Monografic la BCR - Pagina 13
Studiu Monografic la BCR - Pagina 14
Studiu Monografic la BCR - Pagina 15
Studiu Monografic la BCR - Pagina 16
Studiu Monografic la BCR - Pagina 17
Studiu Monografic la BCR - Pagina 18
Studiu Monografic la BCR - Pagina 19
Studiu Monografic la BCR - Pagina 20
Studiu Monografic la BCR - Pagina 21
Studiu Monografic la BCR - Pagina 22
Studiu Monografic la BCR - Pagina 23
Studiu Monografic la BCR - Pagina 24
Studiu Monografic la BCR - Pagina 25
Studiu Monografic la BCR - Pagina 26
Studiu Monografic la BCR - Pagina 27
Studiu Monografic la BCR - Pagina 28
Studiu Monografic la BCR - Pagina 29
Studiu Monografic la BCR - Pagina 30
Studiu Monografic la BCR - Pagina 31
Studiu Monografic la BCR - Pagina 32
Studiu Monografic la BCR - Pagina 33
Studiu Monografic la BCR - Pagina 34
Studiu Monografic la BCR - Pagina 35
Studiu Monografic la BCR - Pagina 36
Studiu Monografic la BCR - Pagina 37
Studiu Monografic la BCR - Pagina 38
Studiu Monografic la BCR - Pagina 39
Studiu Monografic la BCR - Pagina 40
Studiu Monografic la BCR - Pagina 41
Studiu Monografic la BCR - Pagina 42
Studiu Monografic la BCR - Pagina 43
Studiu Monografic la BCR - Pagina 44
Studiu Monografic la BCR - Pagina 45
Studiu Monografic la BCR - Pagina 46
Studiu Monografic la BCR - Pagina 47
Studiu Monografic la BCR - Pagina 48
Studiu Monografic la BCR - Pagina 49
Studiu Monografic la BCR - Pagina 50
Studiu Monografic la BCR - Pagina 51
Studiu Monografic la BCR - Pagina 52
Studiu Monografic la BCR - Pagina 53
Studiu Monografic la BCR - Pagina 54
Studiu Monografic la BCR - Pagina 55
Studiu Monografic la BCR - Pagina 56
Studiu Monografic la BCR - Pagina 57
Studiu Monografic la BCR - Pagina 58
Studiu Monografic la BCR - Pagina 59
Studiu Monografic la BCR - Pagina 60
Studiu Monografic la BCR - Pagina 61
Studiu Monografic la BCR - Pagina 62
Studiu Monografic la BCR - Pagina 63
Studiu Monografic la BCR - Pagina 64
Studiu Monografic la BCR - Pagina 65
Studiu Monografic la BCR - Pagina 66
Studiu Monografic la BCR - Pagina 67
Studiu Monografic la BCR - Pagina 68
Studiu Monografic la BCR - Pagina 69
Studiu Monografic la BCR - Pagina 70
Studiu Monografic la BCR - Pagina 71
Studiu Monografic la BCR - Pagina 72
Studiu Monografic la BCR - Pagina 73
Studiu Monografic la BCR - Pagina 74
Studiu Monografic la BCR - Pagina 75
Studiu Monografic la BCR - Pagina 76
Studiu Monografic la BCR - Pagina 77
Studiu Monografic la BCR - Pagina 78
Studiu Monografic la BCR - Pagina 79
Studiu Monografic la BCR - Pagina 80
Studiu Monografic la BCR - Pagina 81
Studiu Monografic la BCR - Pagina 82
Studiu Monografic la BCR - Pagina 83
Studiu Monografic la BCR - Pagina 84
Studiu Monografic la BCR - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Studiu Monografic la BCR.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Monografic BRD

Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ ca instituţie naţionalǎ. La 1 Decembrie...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

E-Money și E-Banking

Capitolul 1 – E-money 1. 1. Banii şi moneda – concept, funcţii în accepţiunea clasică Banul provine din dinar – monedă bătuta a Sloveniei în...

Studiu Monografic - BCR Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Studiu Monografic BCR

1.Prezentare BCR 1.1. Istoricul şi evoluţia BCR Începând cu 1990, datorită liberalizării pieţei bancare, ia nastere un amplu proces de...

Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române 1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista...

Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR

Grupul Banca Comercială Română SA este format din societatea mamă, Banca Comercială Româna (“Banca”) şi filialele acesteia: Anglo-Romanian Bank...

Studiu Monografic BCR

Capitolul I Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evolutie. 1.1 Înfiinţare Banca Comercială Română se înfiinţează prin Hotarârea Guvernului...

Monografie BCR

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înființării BCR Banca Comercială Română a apărut pe piața bancară...

Studiu monografic Banca Comercială Română BCR

INTRODUCERE 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Piața reprezintă locul geografic sau virtual unde se...

Ai nevoie de altceva?