Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 46338
Mărime: 2.47MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan
Prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor.

Cuprins

CAP.1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1

1.1. PREZENTAREA BRD 2

1.2. DESCRIEREA GRUPULUI SG 2

1.3. ISTORIC BRD 3

1.4. PRINCIPALELE ETAPE SI EVOLUTIA 5

1.5. FORMA SI STRUCTURA CAPITALULUI SI A ACTIONARULUI 6

1.6. PRINCIPALELE FUNCTII, ACTIVITÍTI SI OPERATIUNI BANCARE 9

1.7. CADRUL LEGISLATIV GENERAL SI SPECIFIC 10

1.8. ORGANISME DE CONTROL SI REGLEMENTARE 11

CAP. 2. ORGANIZAREA SOCIETÍTII COMERCIALE. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 18

2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICÍ 19

2.2. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR SI AUTOMATIZAREA OPERATIUNILOR BANCARE 30

CAP.3. CONTURI BANCARE 43

3.1. PROCEDURI PENTRU DESCHIDEREA CONTURILOR BANCARE 44

3.2. OPERATIUNI PRIN CONTURI 47

3.3. ÎNCHIDEREA CONTURILOR BANCARE 51

CAP.4 PLASAMENTE BANCARE SI NONBANCARE 53

CAP. 5 DECONTAREA INTRA SI INTERBANCARÍ. OPERATIUNILE CU NUMERAR 61

5.1. INSTRUMENTE DE PLATÍ UTILIZATE 63

CECUL 63

CAMBIA si BILETUL LA ORDIN 68

ORDINUL DE PLATÍ 71

5.2. COMPENSAREA MULTILATERALÍ A PLÍTILOR INTERBANCARE 73

5.3. OPERATIUNI CU NUMERAR 78

5.4. MONEDA ELECTRONICÍ 89

CAP. 6 MARKETINGUL BANCAR 96

CAP.7. CREDITAREA BANCARÍ. PERSOANE FIZICE SI AGENTI ECONOMICI 105

7.1. PRINCIPII GENERALE DE CREDITARE 106

7.2. CLIENTELA BANCARA 106

7.3. ANALIZA BONITATII CLIENTILOR 109

7.4. VERIFICAREA GARANTIEI MATERIALE 112

7.5. SCADENTAREA SI RAMBURSAREA CREDITELOR 114

7.6. CIRCUITUL SI ARHIVAREA DOCUMENTELOR AFERENTE CREDITELOR 114

7.7. LINIA DE CREDIT – CREDITUL CU PONDEREA CEA MAI MARE 116

CAP.8. GESTIONAREA RISCULUI BANCAR 120

8.1. CONCEPTUL DE RISC BANCAR 121

8.2. CLASIFICAREA RISCURILOR 122

8.3. GESTIONAREA RISCURILOR 125

Extras din document

CAP.1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE

1.1. PREZENTAREA BRD

Banca Româna de Dezvoltare a fost înfiintatÎ prin HotÎrâre de Guvern în decembrie 1990 si înmatriculatÎ în februarie 1991 ca societate pe actiuni, cu capital social detinut de statul român. În martie 1999, Groupe Société Générale a achizitionat un pachet de actiuni reprezentând 51% din capitalul social al BRD, prin intermediul unei achizitii de la FPS, combinatÎ cu o participare la majorarea de capital social al BRD.

De la înfiintarea sa, ca societate pe actiuni, BRD si-a orientat si si-a adaptat activitatea la noile conditii de piatÎ, concentrându-se în special pe extinderea afacerilor din sectorul privat si pe activitÎti bancare pentru persoane fizice, punând accent în primul rând pe afacerile mici si mijlocii, dar si câteva din cele mai mari societÎti private. BRD si-a extins reteaua, si-a lÎrgit sfera de activitate si s-a angajat în servicii bancare pentru persoane juridice si persoane fizice, inclusiv, printre altele, servicii de platÎ, finantarea comertului, investment banking, intermediere si brokeraj, asigurÎri, servicii de factoring si forfetare. OdatÎ cu achizitionarea pachetului majoritar de cÎtre Groupe Societe Gennerale, BRD a pus accentul pe serviciile bancare pentru populatie, fÎrÎ a exclude însÎ dezvoltarea activitÎtilor cu agentii corporativi.

La 31 decembrie 2001, BRD era a doua bancÎ ca mÎrime din România dupÎ totalul activelor, totalul depozitelor si creditelor nete.

Activitatea bancarÎ din România este guvernatÎ de Legea BancarÎ. În conformitate cu aceastÎ lege, BNR adoptÎ regulamente privind desfÎsurarea activitÎtii bancare în România si rÎspunde de autorizarea si supravegherea operatiilor institutiilor bancare din România.

NumÎrul certificatului de înmatriculare al BRD este J40/608/1991, iar certificatul fiscal poartÎ numÎrul R361579. Atât sediul social cât si sediul central al BRD se aflÎ pe Strada Doamnei nr.4, Bucuresti, România.

1.2. DESCRIEREA GRUPULUI SG

Société Générale a fost înfiintatÎ în anul 1864 ca societate bancarÎ, fiind înmatriculatÎ în Franta. Sediul sÎu social se aflÎ în Bulevardul Hausmann nr.29, Paris, Franta, iar actiunile sale sunt cotate la Bursa de Valori Paris. Capitalizarea pe piatÎ a Société Générale era la 29 februarie 2000 de 22,39 miliarde EURO (pe locul 16 din punct de vedere al capitalizÎrii la Bursa din Paris), în timp ce numÎrul de actionari depÎsea 500.000. La 31 martie 2000, Société Générale avea, direct sau prin sucursalele sale, 2600 de sucursale în Franta si 500 sucursale în alte tÎri, având un numÎr de angajati de peste 64.000, din care peste 19.000 în afara Frantei.

SG are o prezentÎ îndelungatÎ si constantÎ în Europa CentralÎ si de Est. Astfel, SG are sucursale în Croatia, Republica CehÎ, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Slovacia si Ucraina. În plus fatÎ de achizitionarea BRD, angajamentul SG în regiune a fost demonstrat si de investitia reprezentând 97,95 % din actiunile Expressbank din Bulgaria.

În România, Société Générale este prezentatÎ încÎ din 1980, ea fiind singura bancÎ importantÎ din Europa de vest care a pÎstrat o sucursalÎ în România în perioada comunistÎ. DupÎ 1990, SG a înfiintat Société Générale Advisory S.R.L., o societate de consultantÎ financiarÎ, si Société Générale Securities S.A., o societate de valori mobiliare, precum si Prin contractul de privatizare, SG si-a asumat obligatia de a fuziona toate activitÎtile din România cu cele ale BRD. Activitatea sucursalei bancare a SG a fost preluatÎ de BRD. În septembrie 2000 s-a finalizat formalitÎtile de preluare de cÎtre BRD a 51 % din capitalul social al Société Générale Corporate Finance Advisory România S.R.L., iar în prezent se întreprind demersuri pentru transformarea Société Générale Securities România S.A. în filiala a BRD.

1.3. ISTORIC BRD

Istoria BRD a început în anul 1923, odatÎ cu înfiintarea prin lege a SocietÎtii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie publicÎ. Statul detinea 20 % din capitalul social si BNR 30 %. Restul de 50 % era detinut de persoane particulare, printre care si un grup de fosti directori ai Marmorosch Bllank & Co., prima bancÎ modernÎ din România. Scopul noii institutii era finantarea primelor faze ale dezvoltÎrii sectorului industrial în România.

PânÎ la cel de-al doilea rÎzboi mondial, Societatea NationalÎ pentru Credit Industrial a cunoscut o crestere puternicÎ, consolidându-si prezenta în sectorul industrial si devenind apoi cea mai mare institutie financiarÎ din România.

DupÎ cel de-al doilea rÎzboi mondial, în baza Legii privind nationalizarea din 11 iunie 1948, Societatea NationalÎ pentru Credit Industrial a fost nationalizatÎ si redenumitÎ Banca de Credit pentru Investitii. În 1957, dupÎ reorganizarea sistemului financiar, când s-a introdus o specializare rigidÎ pe sectoare, BÎncii de Credit pentru Investitii i s-a oferit o pozitie de monopol în România în domeniul asigurÎrii finantÎrii pe termen mediu si lung al investitiilor din toate sectoarele industriale, cu exceptia agriculturii si industriei alimentare, fiind redenumitÎ Banca de Investitii. Pe toatÎ aceastÎ perioadÎ, majoritatea finantÎrilor oferite de Banca MondialÎ au fost derulate prin Banca pentru Investitii si în acest mod o parte din angajatii BRD au cÎpÎtat experientÎ în analiza proiectelor de investitii prin metode utilizate de organizatiile financiare internationale.

Preview document

Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 1
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 2
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 3
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 4
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 5
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 6
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 7
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 8
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 9
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 10
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 11
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 12
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 13
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 14
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 15
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 16
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 17
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 18
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 19
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 20
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 21
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 22
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 23
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 24
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 25
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 26
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 27
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 28
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 29
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 30
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 31
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 32
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 33
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 34
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 35
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 36
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 37
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 38
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 39
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 40
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 41
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 42
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 43
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 44
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 45
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 46
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 47
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 48
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 49
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 50
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 51
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 52
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 53
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 54
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 55
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 56
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 57
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 58
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 59
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 60
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 61
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 62
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 63
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 64
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 65
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 66
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 67
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 68
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 69
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 70
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 71
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 72
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 73
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 74
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 75
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 76
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 77
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 78
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 79
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 80
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 81
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 82
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 83
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 84
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 85
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 86
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 87
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 88
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 89
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 90
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 91
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 92
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 93
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 94
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 95
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 96
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 97
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 98
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 99
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 100
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 101
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 102
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 103
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 104
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 105
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 106
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 107
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 108
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 109
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 110
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 111
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 112
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 113
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 114
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 115
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 116
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 117
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 118
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 119
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 120
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 121
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 122
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 123
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 124
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 125
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 126
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 127
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 128
Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 129

Conținut arhivă zip

  • Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Proiect Practica BRD-GSG

Capitolul 1. Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar...

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Monografie BRD

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, în România i-a fiinţă Societatea...

Analiza si contabilitatea creditelor acordate clientilor la BRD - Sucursala Mehedinti

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALÃ A BRD Banca Românã pentru Dezvoltare ( BRD ) şi-a început activitatea ca societate bancarã cu capital de stat la...

Proiect Brd Monografie

CAP I. PREZENTAREA COMPANIEI BRD 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în anul 1923, odată cu înfiinţarea prin lege a Societăţii Naţionale pentru...

Reforma Sistemului Bancar din Romania

1.Rolul bancii de emisiune in perioada de tranzitie la economia de piata In ultimii ani, ca o consecinta a recunosterii contributiei pe care o...

Dezvoltarea, Protectia si Perspectivele Activitatii Bancare

Cap. I Sistemul bancar 1.1 Istoricul sistemului bancar Originile si evolutia sistemului bancar. Istoria sistemului bancar îsi gaseste originile...

Ai nevoie de altceva?