Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 128 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAP.1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1
1.1. PREZENTAREA BRD 2
1.2. DESCRIEREA GRUPULUI SG 2
1.3. ISTORIC BRD 3
1.4. PRINCIPALELE ETAPE SI EVOLUTIA 5
1.5. FORMA SI STRUCTURA CAPITALULUI SI A ACTIONARULUI 6
1.6. PRINCIPALELE FUNCTII, ACTIVITÍTI SI OPERATIUNI BANCARE 9
1.7. CADRUL LEGISLATIV GENERAL SI SPECIFIC 10
1.8. ORGANISME DE CONTROL SI REGLEMENTARE 11
CAP. 2. ORGANIZAREA SOCIETÍTII COMERCIALE. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 18
2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICÍ 19
2.2. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR SI AUTOMATIZAREA OPERATIUNILOR BANCARE 30
CAP.3. CONTURI BANCARE 43
3.1. PROCEDURI PENTRU DESCHIDEREA CONTURILOR BANCARE 44
3.2. OPERATIUNI PRIN CONTURI 47
3.3. ÎNCHIDEREA CONTURILOR BANCARE 51
CAP.4 PLASAMENTE BANCARE SI NONBANCARE 53
CAP. 5 DECONTAREA INTRA SI INTERBANCARÍ. OPERATIUNILE CU NUMERAR 61
5.1. INSTRUMENTE DE PLATÍ UTILIZATE 63
CECUL 63
CAMBIA si BILETUL LA ORDIN 68
ORDINUL DE PLATÍ 71
5.2. COMPENSAREA MULTILATERALÍ A PLÍTILOR INTERBANCARE 73
5.3. OPERATIUNI CU NUMERAR 78
5.4. MONEDA ELECTRONICÍ 89
CAP. 6 MARKETINGUL BANCAR 96
CAP.7. CREDITAREA BANCARÍ. PERSOANE FIZICE SI AGENTI ECONOMICI 105
7.1. PRINCIPII GENERALE DE CREDITARE 106
7.2. CLIENTELA BANCARA 106
7.3. ANALIZA BONITATII CLIENTILOR 109
7.4. VERIFICAREA GARANTIEI MATERIALE 112
7.5. SCADENTAREA SI RAMBURSAREA CREDITELOR 114
7.6. CIRCUITUL SI ARHIVAREA DOCUMENTELOR AFERENTE CREDITELOR 114
7.7. LINIA DE CREDIT – CREDITUL CU PONDEREA CEA MAI MARE 116
CAP.8. GESTIONAREA RISCULUI BANCAR 120
8.1. CONCEPTUL DE RISC BANCAR 121
8.2. CLASIFICAREA RISCURILOR 122
8.3. GESTIONAREA RISCURILOR 125

Extras din document

CAP.1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE

1.1. PREZENTAREA BRD

Banca Româna de Dezvoltare a fost înfiintatÎ prin HotÎrâre de Guvern în decembrie 1990 si înmatriculatÎ în februarie 1991 ca societate pe actiuni, cu capital social detinut de statul român. În martie 1999, Groupe Société Générale a achizitionat un pachet de actiuni reprezentând 51% din capitalul social al BRD, prin intermediul unei achizitii de la FPS, combinatÎ cu o participare la majorarea de capital social al BRD.

De la înfiintarea sa, ca societate pe actiuni, BRD si-a orientat si si-a adaptat activitatea la noile conditii de piatÎ, concentrându-se în special pe extinderea afacerilor din sectorul privat si pe activitÎti bancare pentru persoane fizice, punând accent în primul rând pe afacerile mici si mijlocii, dar si câteva din cele mai mari societÎti private. BRD si-a extins reteaua, si-a lÎrgit sfera de activitate si s-a angajat în servicii bancare pentru persoane juridice si persoane fizice, inclusiv, printre altele, servicii de platÎ, finantarea comertului, investment banking, intermediere si brokeraj, asigurÎri, servicii de factoring si forfetare. OdatÎ cu achizitionarea pachetului majoritar de cÎtre Groupe Societe Gennerale, BRD a pus accentul pe serviciile bancare pentru populatie, fÎrÎ a exclude însÎ dezvoltarea activitÎtilor cu agentii corporativi.

La 31 decembrie 2001, BRD era a doua bancÎ ca mÎrime din România dupÎ totalul activelor, totalul depozitelor si creditelor nete.

Activitatea bancarÎ din România este guvernatÎ de Legea BancarÎ. În conformitate cu aceastÎ lege, BNR adoptÎ regulamente privind desfÎsurarea activitÎtii bancare în România si rÎspunde de autorizarea si supravegherea operatiilor institutiilor bancare din România.

NumÎrul certificatului de înmatriculare al BRD este J40/608/1991, iar certificatul fiscal poartÎ numÎrul R361579. Atât sediul social cât si sediul central al BRD se aflÎ pe Strada Doamnei nr.4, Bucuresti, România.

1.2. DESCRIEREA GRUPULUI SG

Société Générale a fost înfiintatÎ în anul 1864 ca societate bancarÎ, fiind înmatriculatÎ în Franta. Sediul sÎu social se aflÎ în Bulevardul Hausmann nr.29, Paris, Franta, iar actiunile sale sunt cotate la Bursa de Valori Paris. Capitalizarea pe piatÎ a Société Générale era la 29 februarie 2000 de 22,39 miliarde EURO (pe locul 16 din punct de vedere al capitalizÎrii la Bursa din Paris), în timp ce numÎrul de actionari depÎsea 500.000. La 31 martie 2000, Société Générale avea, direct sau prin sucursalele sale, 2600 de sucursale în Franta si 500 sucursale în alte tÎri, având un numÎr de angajati de peste 64.000, din care peste 19.000 în afara Frantei.

SG are o prezentÎ îndelungatÎ si constantÎ în Europa CentralÎ si de Est. Astfel, SG are sucursale în Croatia, Republica CehÎ, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Slovacia si Ucraina. În plus fatÎ de achizitionarea BRD, angajamentul SG în regiune a fost demonstrat si de investitia reprezentând 97,95 % din actiunile Expressbank din Bulgaria.

În România, Société Générale este prezentatÎ încÎ din 1980, ea fiind singura bancÎ importantÎ din Europa de vest care a pÎstrat o sucursalÎ în România în perioada comunistÎ. DupÎ 1990, SG a înfiintat Société Générale Advisory S.R.L., o societate de consultantÎ financiarÎ, si Société Générale Securities S.A., o societate de valori mobiliare, precum si Prin contractul de privatizare, SG si-a asumat obligatia de a fuziona toate activitÎtile din România cu cele ale BRD. Activitatea sucursalei bancare a SG a fost preluatÎ de BRD. În septembrie 2000 s-a finalizat formalitÎtile de preluare de cÎtre BRD a 51 % din capitalul social al Société Générale Corporate Finance Advisory România S.R.L., iar în prezent se întreprind demersuri pentru transformarea Société Générale Securities România S.A. în filiala a BRD.

1.3. ISTORIC BRD

Istoria BRD a început în anul 1923, odatÎ cu înfiintarea prin lege a SocietÎtii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie publicÎ. Statul detinea 20 % din capitalul social si BNR 30 %. Restul de 50 % era detinut de persoane particulare, printre care si un grup de fosti directori ai Marmorosch Bllank & Co., prima bancÎ modernÎ din România. Scopul noii institutii era finantarea primelor faze ale dezvoltÎrii sectorului industrial în România.

PânÎ la cel de-al doilea rÎzboi mondial, Societatea NationalÎ pentru Credit Industrial a cunoscut o crestere puternicÎ, consolidându-si prezenta în sectorul industrial si devenind apoi cea mai mare institutie financiarÎ din România.

DupÎ cel de-al doilea rÎzboi mondial, în baza Legii privind nationalizarea din 11 iunie 1948, Societatea NationalÎ pentru Credit Industrial a fost nationalizatÎ si redenumitÎ Banca de Credit pentru Investitii. În 1957, dupÎ reorganizarea sistemului financiar, când s-a introdus o specializare rigidÎ pe sectoare, BÎncii de Credit pentru Investitii i s-a oferit o pozitie de monopol în România în domeniul asigurÎrii finantÎrii pe termen mediu si lung al investitiilor din toate sectoarele industriale, cu exceptia agriculturii si industriei alimentare, fiind redenumitÎ Banca de Investitii. Pe toatÎ aceastÎ perioadÎ, majoritatea finantÎrilor oferite de Banca MondialÎ au fost derulate prin Banca pentru Investitii si în acest mod o parte din angajatii BRD au cÎpÎtat experientÎ în analiza proiectelor de investitii prin metode utilizate de organizatiile financiare internationale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD.doc

Alte informatii

Prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor.