Studiu Monografic Realizat la BRD-GSG

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu Monografic Realizat la BRD-GSG.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 92 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Capitolul 1. Prezentarea Băncii Române pentru Dezvoltare. Istoric si evolutie. 1
1.1 Momente istorice 1
1.2 Principalele etape si evolutia BRD în cadrul sistemului bancar românesc 2
1.3 Forma şi structura acţionariatului 2
1.4 Principalele functii, activităti si operatiuni bancare 2
1.5 Cadrul legislativ, general si specific 2
1.6 Organismele de control si reglementare 2
Capitolul 2.Organizarea BRD 2
2.1. Centrala Unitătii Bancare si retelele teritoriale 2
2.2. Sistemul informaţional bancar 2
Capitolul 3. Conturi Bancare 2
3.1.Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 2
3.2 Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 2
3.3 Operaţiuni prin conturi 2
3.4 Alte operatiuni de casă 2
3.5 Incidente în funcţionarea conturilor bancare 2
3.6 Închiderea conturilor bancare 2
Capitolul 4. Plasamente bancare 2
4.1 Plasamente bancare la vedere, la termen si alte forme particulare de plasament 2
4.2 Plasamentele monetare non-bancare 2
4.3 Plasamente financiare 2
Capitolul 5. Decontarea intra si interbancară. Operatiunile cu numerar 2
5.1 Instrumente de plată 2
5.2 Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare, TransFondul. 2
5.3 Operatiuni cu numerar 2
5.4 Moneda electronică 2
Capitolul 6. Marketingul bancar 2
6.1 Politica de marketing la nivel de produs 2
6.2 Politica de marketing la nivel instituţional 2
Capitolul 7 . Creditarea bancară 2
7.1 Creditarea persoanelor fizice 2
7.2 Creditarea persoanelor juridice 2
Capitolul 8. Cardul BRD ePayment. 2

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea Băncii Române pentru Dezvoltare. Istoric si evolutie.

1.1 Momente istorice

Istoria BRD dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ ca instituţie naţională moment în care statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Banca a fost înfiinţată, ca instituţie publică şi a avut drept scop finanţarea sectorului industrial în România, aflat la acea vreme în stadiu iniţial de dezvoltare.

După al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii. Activitatea cea mai importantă a băncii este obţinerea de participaţii în întreprinderi şi acordarea de credite.

În 1957, după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, fiind redenumită Banca de Investiţii.

În 1990, monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate este suprimat. Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, si preia activele si pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizatie de funcţionare generală.

În decembrie 1998 se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care Société Générale subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD.

BRD. SA. a fost aleasă de guvern pentru a deveni prima bancă comercială specializată. Această alegere consacră calitatea activelor şi gestiunii BRD. Achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al BRD de către grupul Société Générale a fost finalizată în martie 1999, ea intervine într-o perioadă dificilă marcată de falimente bancare răsunătoare. Fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare 4,99% din capitalul social al BRD.

În 2001 BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi.

În septembrie 2003 BRD-Groupe Société Générale a dezvăluit elementele noii sale identităţi de marcă. Procesul de rebranding a fost determinat de dezvoltarea dinamică a activităţii băncii. În aceeaşi măsură, el subliniază apartenenţa băncii la puternicul grup bancar internaţional Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului - mamă.

1.2 Principalele etape si evolutia BRD în cadrul sistemului bancar românesc

Banca Romanǎ pentru Dezvoltare este una din bǎncile de prestigiu şi cu traditie în mediul bancar românesc. Acţionând pe baza unor strategii şi politici flexibile, cu prudenţa impusǎ de evoluţia mediului economic, BRD a reuşit sǎ se adapteze cerinţelor economiei de piaţǎ actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanentǎ sub aspect organizaţional, patrimonial şi financiar.

La inceputul anului 1999, Banca Românǎ pentru Dezvoltare a devenit prima bancǎ privatizatǎ din sistemul bancar românesc, prin achiziţionarea de cǎtre GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a pachetului majoritar de acţiuni (51%).

Achiziţionarea de cǎtre Groupe Société Générale a reprezentat un succes din cel puţin trei puncte de vedere:

- calitatea parteneriatului – Société Générale situându-se printre primele 10 grupuri bancare din lume;

- recunoaşterea de cǎtre partenerul francez a activitǎţii multifuncţionale a BRD ca şi adoptarea de cǎtre Société Générale a obiectivelor strategice ale BRD privitoare la extinderea si diversificarea activitǎţii;

- cuantumul afacerii – creşterea de capital.

Succesul privatizarii BRD a fost remarcat la nivel intern şi internaţional prin:

- decernarea premiului ”Privatizarea anului 1998 în Europa de Est”, distincţie acordatǎ de revista de specialitate Privatization International;

- acordarea titlului de cea mai bunǎ bancǎ din România, de cǎtre revistele Central European şi Piaţa Financiarǎ;

- acordarea premiului pentru excelenţǎ şi a titlului de cea mai bunǎ bancǎ de cǎtre publicaţiile Central European, Global Finance, Euromoney.

Banca Românǎ pentru Dezvoltare a confirmat în anul 2000 creşterea conturatǎ în anul precedent, deşi contextul macroeconomic a rǎmas dificil, în ciuda anumitor semne de relansare economicǎ. Rezultatele bancii sunt elocvente: cu un rezultat net de 1354,8 miliarde de lei, care indicǎ o nouǎ îmbunǎtǎţire a indicatorilor sǎi financiari, BRD şi-a manifestat capacitatea de a depǎşi dificultǎţile inerente perioadei de transformari pe care o traverseazǎ.

În prezent banca este organizată pe patru secţiuni principale: “Mari Clienţi Corporativi”, “Reţeaua de Sucursale”, “Administraţia Centrala” şi “Mijloace şi Resurse”, fiecare dintre aceste secţiuni având sarcini specifice. Aceste secţiuni cuprind o serie de departamente precum Departamentul Credite şi Credite Neperformante, Departamentul Comercial, Direcţia Mari Clienţi Corporativi, Direcţia Trezorerie, Direcţia Pieţe de Capital şi Direcţia Internaţională.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Monografic Realizat la BRD-GSG.doc

Alte informatii

Aceasta monografie a fost prezentata in cadrul seminarului de Economie Bancara, la FEAA