Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 14 fișiere: doc, pdf, url
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 31137
Mărime: 2.64MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan
Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea Finante - Banci

Cuprins

CUPRINS

Capitolul I

Prezentarea societăţii bancare 3

1.1. Momentul istoric al înfiinţării 3

1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc 3

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 3

1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 3

1.5. Cadrul legislativ general şi specific 5

1.6. Organismele de control şi reglementare 6

1.7. Organigrama generală a băncii. Organigrama unitaţii bancare studiate 7

1.7.1 Organigrama generală a băncii 7

1.7.2. Organigrama Sucursalei Alpha Bank România 8

Capitolul II

Gestiunea conturilor bancare 13

2.1. Procedura de deschidere a conturilor bancare 13

2.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 15

2.2.1. Operaţiuni efectuate prin conturi curente 15

2.2.2. Operaţiuni efectuate prin conturi cu destinaţie specială 19

2.3. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 20

2.4. Procedura de închidere a conturilor bancare 21

2.5. Instrumente de plată fără numerar 22

2.5.1. Ordinul de plată 22 2.5.2. Cecul 24

2.5.3. Cambia şi Biletul la Ordin 26 2.5.4. Acreditivul 28

2.6. Moneda electronică 29

Capitolul III

Creditarea bancară. Persoane fizice 35 3.1. Coordonate de bază privind operaţiunile de creditare bancară 35

3.2. Principiile de creditare 35 3.3. Repere legislative 36

3.4. Tipuri de credite 37 3.5. Clasificarea clientelei ţintă pe categorii de risc de nerambursare 38 3.6. Tipuri de costuri şi mecanisme de aplicare 39

3.7. Decizia de creditare 41

Capitolul IV

Deontologia bancară şi secretul profesional 47

Anexe 52

Extras din document

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE

1.1. Momentul istoric al înfiinţării

Alpha Bank a fost fondată în 1879 de catre John F. Costopoulos, care a înfiintat o societate comercială de mici dimensiuni în oraşul Kalamata. In 1918 departamentul de banking al firmei "J.F. Costopoulos" a fost denumit "Bank of Kalamata". În 1924 Banca şi-a mutat sediul la Atena, şi denumirea acesteia a fost schimbată în "Banque de Credit Commercial Hellenique". În 1947 denumirea a fost schimbată în "Commercial Credit Bank" iar în 1972 în "Credit Bank". În martie 1994 noua denumire a fost cea de "Alpha Credit Bank". În 1999 banca a achiziţionat 51% din acţiunile Băncii Ioniene. La 11 aprilie 2000 fuziunea Băncii Ioniene a fost aprobată prin absorbţie de către Alpha Credit Bank. Denumirea noii bănci, rezultată în urma fuziunii, este Alpha Bank.

1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc

Alpha Bank Group împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi un numar mic de investitori greci, au înfiinţat în 1993 Banca Bucureşti SA, ca bancă comercială. Banca şi-a început activitatea în anul 1994. Era prima bancă străină care intră pe piaţa din România, cu mult înainte ca industria bancară să devină domeniu de baza al economiei. Pe acest fond, Grupul Alpha Bank venea cu experienţa a peste 115 ani de servicii bancare şi abilitatea de a gândi strategii noi, capabile să funcţioneze chiar şi în momente dificile.

La începutul anului 2000, Banca Bucureşti a fost redenumită Alpha Bank România pentru a sublinia apartenenţa la Grup. Ca rezultat al politicii de obţinere a controlului total în filiale, Alpha Bank devine în anul 2005 acţionar majoritar, deţinând 99.43% din acţiunile Alpha Bank România. Având în prezent peste 2500 de angajaţi, Banca oferă o gamă largă de servicii şi produse atât pentru segmentul de piaţa dedicat persoanelor fizice cât şi pentru sectorul de corporate, printr-o largă reţea de sucursale situate în întreaga ţară. Logo-ul îşi are originea în istoria antică a Greciei, aşa cum reiese de pe reversul unei medalii din insula Aegina, datând din 485 i.Ch.. Culorile sale, bleumarin şi alb-pur, sunt de fapt culorile Greciei.

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

În ceea ce priveşte structura acţionariatului aceasta este următoarea:

• ALPHA BANK AE 99.91838%

• EIRINI BRINTAKIS 0,08162%

CAPITAL SOCIAL: 958.811.443,20 RON

Alpha Bank România a înregistrat o dezvoltare puternică şi performanţe foarte bune. Succesul se datorează în principal avantajelor competitive, dintre care enumerăm doar câteva:

• acţionari puternici şi implicaţi

• capital puternic şi un brand cu reputaţie internaţională

• inovaţie şi creativitate

• eficientă operaţională

• echipă de calitate

• produse variate şi flexibile ce se adresează atât persoanelor fizice cât şi companiilor mici, mijlocii sau corporaţiilor

• un foarte bun Customer Service (răspuns rapid, flexibilitate, politeţe)

1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare

În cadrul Alpha Bank Romănia, se identifică câteva funcţii de bază după cum urmează:

• Funcţia de depozit constă în :

- Efectuarea de operaţiuni de depozit la vedere şi la termen, în cont, cu numerar şi cu titluri, constând în atragerea resurselor băneşti de la persoane fizice şi juridice, în vederea păstrării şi fructificării lor;

- Efectuarea de operaţiuni de depozitare şi trezorerie pentru obiecte de valoare aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice.

• Funcţia de investiţii constă în:

- Acordarea de credite în lei şi în valută persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

- Participă în calitate de acţionar la înfiinţarea unor instituţii bancare sau nebancare în ţară sau străinătate;

- Achiziţionează active financiare în nume propriu.

• Funcţia comercială constă în:

- Realizarea de încasări şi plăţi, în valută şi în lei, generate de activităţi de export, import, prestări de servicii şi turism intern şi internaţional, operaţiuni cu character financiar, necomercial şi alte operaţiuni legate de încasări şi plăţi între persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

- Cumpără şi vinde, în ţară şi în străinătate, valută, efecte de comerţ exprimate în lei şi în valută;

- Efectuează operaţiuni de scontare şi rescontare a efectelor de comerţ;

- Efectuează operaţii de schimb valutar şi operaţii de arbitraje pe pieţele monetare internaţionale pe cont propriu sau în numele clienţilor;

- Participă la tranzacţii externe financiare de plăţi şi de credit, încheie cu bănci şi instituţii financiare străine angajamente şi convenţii de plăţi;

- Cumpără şi vinde, în ţară şi în străinătate, aur şi metale preţioase, monede;

- Emite efecte de comerţ: bilete la ordin, cambii sau trate, cecuri în favoarea unor beneficiari din ţară şi străinătate;

- Efectuează operaţiuni vânzare – cumpărare şi alte operaţiuni cu titluri emise de stat;

- Prestează servicii bancare, expertizare tehnică, economică şi financiară a diferitelor proiecte, acordă consultanţă şi asistenţă în problemele de gestiune financiară şi evaluare;

- Organizează lansarea de obligaţiuni, asigură mobilizarea împrumuturilor prin emisiunea de obligaţiuni, garantează emisiunea şi plasează obligaţiunile pe piaţa secundară.

Printre activităţile băncii analizate putem enumera:

- Atragerea de depozite de la populaţie şi de la agenţii economici români şi străini;

- Deschiderea/închiderea de conturi de card pentru persoane fizice şi juridice.

Principalele operaţiuni desfăşurate de către Alpha Bank România sunt:

- Tranzacţii în conturile curente ale persoanelor fizice şi juridice;

- Operaţiunile de casă (încasări şi plăţi), în numerar sau fără numerar, prin conturile deschise de clienţi la bancă;

- Operaţiunile valutare;

- Western Union şi operaţiuni SWIFT;

- Operaţiuni cu metale preţioase;

- Deschiderea de acreditive şi scrisori de garanţie bancară;

- Efectuarea de servicii bancare pentru deyvoltareaactivităţilor agenţilor economici, acordarea de consultaţii şi asistenţă pe problemede gestiune financiară şi de evaluare a patrimoniului;

- Efectuarea de operaţiuni de scontare a efectelor de comert şi rescontare a portofoliului, în lei şi în valută;

- Efectuarea de operaţiuni de acreditive, incasso-uri, ordine de plată şi alte instrumente de plată;

- Operaţiuni de mandat;

- Emisiuni de carduri.

Alpha Bank România oferă clienţilor o gamă largă de servicii şi produse, acestea fiind diferenţiate în funcţie de categoria de persoane, fizice sau juridice.

Astfel, persoanele fizice beneficiază de urmatoarele produse şi servicii specifice acesteia:

• Conturi curente. Alpha Acces Superior şi Alpha Acces Clasic.

• Credite. Prima Casa, pentru nevoi personale, pentru locuinţă şi teren, pentru maşina, pentru refinanţare.

Preview document

Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 1
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 2
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 3
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 4
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 5
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 6
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 7
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 8
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 9
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 10
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 11
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 12
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 13
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 14
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 15
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 16
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 17
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 18
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 19
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 20
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 21
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 22
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 23
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 24
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 25
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 26
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 27
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 28
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 29
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 30
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 31
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 32
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 33
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 34
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 35
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 36
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 37
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 38
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 39
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 40
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 41
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 42
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 43
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 44
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 45
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 46
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 47
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 48
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 49
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 50
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 51
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 52
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 53
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 54
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 55
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 56
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 57
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 58
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 59
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 60
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 61
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 62
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 63
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 64
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 65
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 66
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 67
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 68
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 69
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 70
Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Anexa 12- Model adresa confirmare inchidere cont curent persoane fizice.doc
 • Anexa 15 - Cerere de rambursare anticipata.doc
 • Studiu Monografic - SC Alpha Bank Romania SA.doc
 • Anexa 10 - Formular primire MG nou.pdf
 • Anexa 11 - Formular trimitere MG nou.pdf
 • Anexa 13 - Cerere inchidere cont curent persoane fizice juridice.pdf
 • Anexa 14 - Cerere transfer cont curent persoane fizice juridice.pdf
 • Anexa 2 - Formular de identificare persoane fizice.pdf
 • Anexa 3 - Declaratie privind identitatea beneficiarului real - persoane fizice.pdf
 • Anexa 5 si Anexa 8- Cerere deschidere cont curent pentru persoane juridice si fisa specimen semnatura.pdf
 • Anexa 6 - Formular de identificare persoane juridice.pdf
 • Anexa 7 - Declaratie privind identitatea beneficiarului real - persoane juridice.pdf
 • Anexa 9 - Cerere incasare UNO MT.pdf
 • Anexa 1 si Anexa 4 Cererea de deschidere Alpha Access Classic.URL

Alții au mai descărcat și

Monografie Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfinţării În anul 1994 RZB deschide în România o...

Tehnica Operatiunilor Bancare

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric VOLKSBANK ROMANIA S.A. a fost înfiintata în anul 2000 sî...

Situațiile financiare anuale în BCR SA

INTRODUCERE Obiectivul fiecărei bănci este optimizarea contribuţiei operaţiunilor pe care le desfăşoară şi controlul permanent al costurilor...

Monografie unitatea bancară Alpha Bank

Capitolul 1 : PREZENTAREA BĂNCII 1.1. Istoricul Băncii În 1994, unul dintre cele mai importante grupuri financiare private elene – Alpha Bank...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Introducere 1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Alpha Bank își face simțită prezența încă din anul 1994 când...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași

Introducere În prezentul proiect ne-am propus să descriem activitatea de practică pe care am susținut-o timp de 8 săptămâni în cadrul sucursalei...

Studiu Monografic Realizat la Alpha Bank

CAPITOLUL 1. Prezentarea şi organizarea societăţii bancare 1.1 Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului bancar românesc Alpha Bank...

Studiu monografic Agenția Alpha Bank

Capitolul 1. Prezentarea şi organizarea unităţii Alpha Bank România 1.1Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului bancar românesc...

Ai nevoie de altceva?