Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 12774
Mărime: 123.66KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Melnicenco Olesea
Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea „Finanţe”

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I

1.1. Studiul de fezabilitate – o metodă analitică pentru adoptarea deciziei investiţionale 5

1.2. Conţinutul şi structura unui studiu de fezabilitate eficient 13

1.3. Avantajele şi dezavantajele oferite de un studiu de fezabilitate 18

Capitolul II

2.1. Evaluarea indicatorilor specifici studiilor de fezabilitate 20

2.2. Metoda studiului de fezabilitate în Republica Moldova – perspective şi abordări 32

Încheiere 37

Bibliografie 39

Anexe

Extras din document

Introducere

Orice lucrare de investiţii se materializează într-un obiectiv de investiţii care în final participă la realizarea procesului de producţie oferind un şir de avantaje. Scopul oricărei lucrări de investiţii este, prin urmare, acela de a constitui baza materială pe care se desfăşoară viitoarea activitate preconizată, avînd după caz, caracter productiv sau social-cultural şi asigurînd obţinerea într-un anumit viitor a efectelor scontate. De aceea este firesc ca toate acţiunile premergătoare punerii în funcţiune a unui obiectiv de investiţii şi transformării sale în capital fix să fie subordonate mecanismului de a produce mărfuri de către acest capital fix, respectiv de a înlesni desfăşurarea activităţilor social-culturale.

Întregul plan de concepere şi realizare a obiectivelor de investiţii, în interacţiune cu rezultatele economico-financiare ale viitoarei producţii de mărfuri, este cuprinsă în stadiul de fezabilitate al fiecărui obiectiv de investiţii, care reprezintă în ansamblul său baza pentru adoptarea deciziei investiţionale.

Acest studiu are menirea de a fundamenta din punct de vedere tehnic afacerea, să scoată în evidenţă asupra costurilor şi modului de organizare, să aibă o vedere în perspectivă a afacerii, evaluarea activităţii viitoare în vederea generării de fluxuri de lichidităţi pentru acoperirea necesităţilor firmei. Eficacitatea unei firme este exprimată prin sistemul de conducere, acesta putînd să determine timpul de supravieţuire cît si competitivitatea firmei. Printr-un studiu de fezabilitate se furnizează informaţii referitoare la nivelul şi structura cererii, preţurilor şi concurenţei.

Studiul de fezabilitate determină mai riguros elementele tehnice, tehnologice, constructive, datele privind forţa de muncă, devizul privind costul investiţiei, principalii indicatori tehnico-economici, finanţarea investiţiei, acordurile şi avizele necesare.

În primul capitol am abordat studiul de fezabilitate din punct de vedere al conceptului, conţinutului, structurii, metodologiei şi avantajelor obţinute în urma elaborării acestuia. Am analizat funcţiile care conduc nemijlocit la fundamentarea deciziei investiţionale, problemele tratate în procesul elaborării studiului, impactul major pe care îl ocupă în cadrul întreprinderii (relansarea şi restructurarea activităţii) prin măsuri de modernizare şi retehnologizare tehnologică, schimbarea şi înnoirea gamei de produse/servicii ce fac obiectul activităţii profesionale, schimbări de mentaţităţi şi concepţii în plan managerial al strategiei de marketing. Am analizat studiul de fezabilitate din punct de vedere al avantajelor şi dezavantajelor pe care le prezintă, astfel stabilind atît punctele forte cît şi cele slabe. Trebuie de menţionat faptul că studiul de fezabilitate nu trebuie privit doar ca un scop anume şi ca un instrument de fundamentare a deciziei investiţionale.

În capitolul doi am abordat studiul de fezabilitate prin prisma indicatorilor care reflectă nivelul eficienţei economice, grupaţi pe cele două analize: financiară, elaborată prin prisma investitorului, şi economică, ce cuantifică eficienţa din punctul de vedere al economiei naţionale:

-Veniturile brute

-Cheltuielile totale

-Raportul dintre venituri şi costuri

-Fluxul de numerar (cash-flow)

-Venitul net actualizat (VNA)

-Rata internă de rentabilitate a investiţiei (RIR)

Deasemenea în acest capitol am vorbit despre utilizarea studiului de fezabilitate în R. Moldova, metodologia utilizată în scopul realizării acestui studiu precum şi gradul de utilizare pe teritoriul ţării noastre pentru fundamentare deciziilor investiţionale.

Capitolul I

1.1. Studiul de fezabilitate – o metodă analitică pentru adoptarea deciziei investiţionale

Prin studiu de fezabilitate se subînţelege ansamblul de piese scrise (calcule tehnico-economice, desene, memorii de fundamentare, măsuri concrete de acţiune) privind necesitatea viitorului obiectiv, sursele de aprovizionare cu materii prime şi pieţele de desfacere, asigurarea capitalului,lichidităţi şi credite.

Studiul de fezabilitate îndeplineşte cel puţin 9 funcţii de bază:

1. cu ajutorul lui se standartizează procesul de cunoaştere atît a proiectului cît şi a beneficiarului;

2. este o condiţie obligatorie a pieţei civilizate;

3. atragerea mijloacelor băneşti;

4. crează o amosferă de seriozitate a iniţiativei întreprinzătorului;

5. sînt descoperite punctele forte şi slabe;

6. permite de a descoperi viitoarele probleme;

7. sînt determinate sarcinile finale şi intermediare;

8. instrument de control şi gestiune;

9. instrument de autoinstruire şi comparare cu rezultatele obţinute.

Elaborarea studiilor de fezabilitate este o acţiune hotărîtoare, cu efect profund în viaţa unui proiect deoarece acestea sunt documente ce cuprind analiza complexă a condiţiilor în care proiectul va deveni operaţional, se estimează şansele sale de succes din punct de vedere tehnic, economic, financiar, organizaţional, social, etc. Studiul se elaborează pe baza de ipoteze şi concluzii emise în studii suport sau extrase din baza de date disponibilă şi se încheie cu propuneri de strategii sau alternative de lucru, cu estimarea parametrilor de efect şi de efort şi a eficienţei proiectului. Analiza de risc şi incertitudine constituie componentă indispensabilă în structura studiului de fezabilitate, mai ales la proiecte cu ciclu lung de viaţă.

Modul de abordare a problemelor tratate în structura studiului de fezabilitate depinde de scopul fiecărui proiect şi în acest context putem aprecia că, studiile de fezabilitate se elaborează pentru:

- proiecte privind realizarea de noi unităţi de producţie bunuri sau prestări de servicii, se referă la o activitate preponderent nouă şi de aceea rata mortalităţii lor crescută.

- proiecte de dezvoltare a firmelor existente (modernizare, retehnologizare, relansare, reînoire a factorilor de producţie etc.) care au deja un profil profesional, o piaţă de desfacere, un sistem de relaţii de aprovizionare eficient.

Preview document

Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 1
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 2
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 3
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 4
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 5
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 6
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 7
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 8
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 9
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 10
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 11
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 12
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 13
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 14
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 15
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 16
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 17
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 18
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 19
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 20
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 21
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 22
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 23
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 24
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 25
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 26
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 27
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 28
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 29
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 30
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 31
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 32
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 33
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 34
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 35
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 36
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 37
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 38
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 39
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 40
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 41
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 42
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 43
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 44
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 45
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 46
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 47
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 48
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 49
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 50
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 51
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 52
Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale
  • ANEXA 1.doc
  • Cuprins.doc
  • MINIST~1.DOC
  • pagina 28.doc
  • pagina24.doc
  • proiectul studiul de fezabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea Financiara si Rolul ei in Cadrul Intreprinderii

Conţinutul planificarii financiare Toate tipurile de activităţi ale întreprinderii se coordoneaza prin intermediul planificării. Planificarea – o...

Politica Monetară

INTRODUCERE Actualitatea temei. Dezvoltarea economică constituie o problemă extreme de importantă pentru toate statele lumii. În procesul de...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Gestiune Bancara

TEMA 1. Esenţa şi tendinţa dezvoltării gestiunii bancare 1. Conceptul, conţinutul şi principii ale gestiunii bancare. 2. Particularităţi şi...

Gestiune Bancara

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA Sistemul bancar din Romania are doua componente: - Banca Nationala a Romaniei, ca banca...

Ai nevoie de altceva?