Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare

Proiect
9.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 7 fișiere: doc, ppt
Pagini : 168 în total
Cuvinte : 67060
Mărime: 778.39KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chirlesan Dan
Studiu de caz realizat la BRD cu privire la organizarea bancii, creditele acordate, plasamentele bancare si non-bancare, marketing-ul bancar etc. Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Iasi, An 3 Nota obtinuta a fost 10

Cuprins

CAP 1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE .. 3

ISTORIC SI EVOLUTIE .. 3

1.1. Moment istoric. Etape în evolutia sa .. 3

1.2. Forma si structura capitalului si a actionariatului .. 7

1.3. Particularitati privind activitatile desfasurate de unitatea bancara .. 10

CAP 2. ORGANIZAREA SOCIETATII BANCARE .. 12

SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR .. 12

2.1. Organizarea BRD .. 12

2.2. Sistemul informational bancar .. 32

CAP 3. CONTURILE BANCARE .. 36

3.1. Deschiderea, functionarea si închiderea conturilor clientilor. Principii si reguli generale .. 36

3.2. Conturile care se pot deschide la banca .. 36

3.3. Conturile de depozit .. 40

3.4. Conturile de credite .. 41

CAP 4. PLASAMENTE BANCARE SI NON-BANCARE .. 42

4.1. Plasamente bancare .. 42

4.1.1. Tipuri de plasamente bancare .. 45

4.2. Plasamentele financiare: actiuni, obligatiuni .. 67

CAP 5. DECONTAREA INTRA SI INTERBANCARA .. 68

OPERATIUNILE CU NUMERAR .. 68

5.1. Instrumente de plata utilizate .. 68

5.2. Modalitati si instrumente de decontare utilizate în activitatile de decontare electronica .. 84

5.3. Banca la domiciliu .. 89

5.4. Compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar .. 92

5.5. Circuitul intern al documentelor privind decontarile interbancare .. 104

5.6. TransFondul .. 104

5.7. Operatiuni cu numerar .. 105

5.8. Moneda electronica .. 111

CAP 6. MARKETINGUL BANCAR .. 124

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: .. 124

6.2. Publicitatea în strategia bancara .. 130

CAP 7. CREDITAREA BANCARÍ. PERSOANE FIZICE SI AGENTI ECONOMICI .. 135

7.1. Creditarea persoanelor fizice .. 138

7.1.1. Credite de consum .. 139

7.1.2. Credite imobiliare .. 154

7.1.3. Programul de economisire - creditare MULTIPLAN .. 161

7.2. Creditarea persoanelor juridice .. 162

7.2.1. Finantarea activitatii curente .. 162

7.2.2. Finantarea investitiilor .. 165

7.2.3. Finantarea activitatilor de comert exterior .. 166

7.3. Strategie pentru viitor .. 167

BIBLIOGRAFIE .. 168

Extras din document

6.1. Politica de marketing la nivel de produs:

Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi banci a modificat datele concurentei, care a condus la dezvoltarea spectaculoasa a sistemului bancar si a adus contributia si existenta unui mediu deosebit de favorabil în tarile cu economie de piata foarte dezvoltata. Printre alti factori care au propulsat activitatea bancara la un nivel fara precedent mentionam : dezvoltarea industriei, urbanizarea, consumul, creditul, inflatia. Tendinta de dezvoltare a fenomenului bancar nu a fost însa permanenta, ci a avut si scaderi în perioadele de criza economica. Au fost, de exemplu, perioade scurte de reducere a creditului, ceea ce a condus la dimunuarea investitiilor. Dupa destramarea comunismului societatile bancare sunt puternic confruntate cu un nou mediu economic. Banii se gasesc mai greu. Bancile trebuie sa sustina structurile importante ale economiilor. De asemenea, ele impun noi tehnici pentru a ameliora randamentele lor. Piata nu poate fi aceeasi pentru toata lumea dintr-o data. Agentii economici care beneficiau de privilegii în situatia de a le pierde în mod treptat. Bancile, care înainte erau specializate,cauta sa-si diversifice activitatea propunând activitatea clientilor lor. Se fac încercari de “a pune piciorul” pe pietele unde, anterior, nu aveau acces. Bancile, ca toata lumea asteapta rezultatele pe termen scurt. Bancile nu pot sa se dezvolte decât prin cucerirea de noi clienti si printr-o restructurare a factorilor care concura la realizarea profitului. Apar deci elemente noi strategii. Bancile comerciale din România urmaresc, de exemplu, prin strategiile lor din produsele si serviciile lor sa fie dirijate catre sectorul privat si cel de stat, cât în agricultura si industrie, cât în mediul urban si rural, cât în tara si strainatate. Bancile comerciale nu pot eluda problemele echilibrului lor financiar. Sporirea marjei dobânzii cauzata de inflatie si obtinerea resurselor cât si utilizarea plasamentelor, tind sa redefineasca tehnicile de gestiune si chiar sectoare ale strategiei bancare. În conditiile concurentei lupta se angajeaza în interiorul pietei bancare, îndeosebi asupra clientelei generatoare de dobânzi si comisioane mai mari. Mediul economic este cel care hotaraste viitorul institutiilor bancare, inclusiv al institutiilor bancare nou înfiintate. Tocmai de aceea se poate vorbi de o strategie comerciala a societatilor bancare. Executarea si prelucrarea tranzactiilor financiar- bancare sunt activitati strâns legate de strategia bancara si constitutie, de fapt, laturi ale aceleiasi activitati. Executarea si prelucrarea tranzactiilor financiare cuprind operatiuni de lansare si prelucrare a cecurilor, operatiuni ale caselor de compensatii de plati si încasari de contractare, acordare si rambursare a creditelor de încasari si plati ale dobânzilor si comisioanelor, transferul electronic de fonduri, întretinerea activelor încasarile de acreditive, brokerajul pietelor de capital, prelucrarea informatiilor culese de pe piata de capital, operatiuni de custodie, de consultanta, de control, de studii de fezabilitate si analize. În principal, în aceste operatiuni de executare si prelucrare sunt produse si servicii operative ale bancilor dar cu înfluenta majora asupra profitului si succesului fiecarei institutii bancare. De aceea, fata de elementele semnalate mai sus, au aparut noi servicii si produse cu caracter de executii si prelucrare si anume : constituirea depozitelor, contractul de leasing si locatii, garantii si asigurari, fuziuni si achizitii, subscrierea hârtiilor de valoare, finantarea unor companii, inginerie financiara, planificarea financiara individuala, administrarea investitiilor. În cazul unora dintre aceste operatiuni reusita este dificila. Intervine, deci strategia. Interventia are în vedere nu numai sporirea profitului bancii, ci si acceptarea riscului de catre partenerii ei. Clientii platesc bancii pentru capacitatea acestei de a-i face sa câstige bani. Cele mai frecvente schimbari în activitatea de marketing se refera la :

- conditiile de desfacere ;

- programele de publicitate ;

- prioritatea pietelor financiare ;

- retele de distributie.

Se tine seama evident, si de cheltuielile pe care le implica aceste schimbari pentru un produs sau pentu un grup de produse bancare. Se poate determina relativ usor si efectul acestor schimbari asupra rentabilitatii produselor sau serviciilor bancare asupra carora au fost efectuate schimbari de marketing. Cu aceasta ocazie se determina si nivelurile critice si recuperarea posibila a investitiilor efectuate în acest sens de catre banca. Pentru arealiza aceste schimbari cu rezultate favorabile pentru banca, este necesar sa se respecte urmatoarele reguli :

- costurile directe sa fie realist determinate ;

- încadrarea realizarilor în nivelurile planificate sa fie permanent urmarite ;

- sa se analizeze periodic gradul de îndeplinire a prevederilor de marketing încât sa se pastreze caracterul lor realist.

Cele trei reguli enuntate mai sus dau posibilitatea concentrarii rapide a atentiei asupra abaterilor de la planul de marketing, deci si asupra masurilor de remediere a acestora. Urmarirea abaterilor si a eliminarilor poate avea loc pe arii de raspundere de exempu pe sucursalele si filialele unei banci.

Deci pote fi analizata orientarea activitatii fiecarei unitati operative a unei banci centrale sau sucursale judetene. Aceasta analiza poate fi extinsa asupra compatrimentului si chiar persoanelor care raspund de marketingul unui produs sau serviciu bancar. Se pune accent pe productia, desfacerea, distributia si personalul ridicat în utilizarea produselor si serviciilor bancare. De mare însemnatate sunt în aceasta munca de analiza determinarea si aprecierea corecta în stabilirea eficientei activitatii bancare cu implicarea laturii de marketing. Este vorba de veniturile direct realizate prin lansarea unui produs sau serviciu bancar, costurile directe pe care la implica aceasta lansare. Se m-ai calculeaza si coeficientul venitul brut/costurile directe, care trebuie sa fie supraunitar. De asemenea, un mare rol în analiza economica are indicatorul ’’venituri marginale’’ determinat ca diferenta între veniturile brute si costurile directe. Urmarit pe produse si servicii bancare sau pe unitati operative ale bancii si facând diferenta dintre datele de plan si cale realizate se pot determina usor abaterile, deci se pot face aprecieri asupra eficientei activitatii.

Pâna de curând în domeniul marketingului, nu se dispunea de date sistematizate privind costurile si nici nu se utilizau tehnici previzionale si de control ale cheltuielilor. Informatiile erau deci nesigure. Abia în ultimii 20 de ani a crescut importanta functiei de marketing în ansamblul activitatilor de conducere. Datele privind costurile directe ofera o baza mai mult ferma pentru fundamentarea deciziilor. De exemplu în vederea eleborarii unor decizii strategice se are în vedere:

- câte filiale de desfacere a produselor sunt necesare?

- care ar fi nivelul rational al cheltuielilor cu publicitatea?

Preview document

Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 1
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 2
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 3
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 4
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 5
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 6
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 7
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 8
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 9
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 10
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 11
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 12
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 13
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 14
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 15
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 16
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 17
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 18
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 19
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 20
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 21
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 22
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 23
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 24
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 25
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 26
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 27
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 28
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 29
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 30
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 31
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 32
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 33
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 34
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 35
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 36
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 37
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 38
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 39
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 40
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 41
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 42
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 43
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 44
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 45
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 46
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 47
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 48
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 49
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 50
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 51
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 52
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 53
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 54
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 55
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 56
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 57
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 58
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 59
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 60
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 61
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 62
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 63
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 64
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 65
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 66
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 67
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 68
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 69
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 70
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 71
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 72
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 73
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 74
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 75
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 76
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 77
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 78
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 79
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 80
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 81
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 82
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 83
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 84
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 85
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 86
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 87
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 88
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 89
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 90
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 91
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 92
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 93
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 94
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 95
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 96
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 97
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 98
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 99
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 100
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 101
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 102
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 103
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 104
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 105
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 106
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 107
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 108
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 109
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 110
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 111
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 112
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 113
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 114
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 115
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 116
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 117
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 118
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 119
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 120
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 121
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 122
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 123
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 124
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 125
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 126
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 127
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 128
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 129
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 130
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 131
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 132
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 133
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 134
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 135
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 136
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 137
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 138
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 139
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 140
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 141
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 142
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 143
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 144
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 145
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 146
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 147
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 148
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 149
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 150
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 151
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 152
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 153
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 154
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 155
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 156
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 157
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 158
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 159
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 160
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 161
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 162
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 163
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 164
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 165
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 166
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 167
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 168
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 169
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 170
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 171
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 172
Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 173

Conținut arhivă zip

 • PLANUL PROIECTULUI
  • DIAGRAMA GANT.doc
  • INSTITUTIA BANCARA LA CARE SE VA REALIZA.doc
  • MEMBRII ECHIPEI.doc
 • Presentation.ppt
 • TOB.CAP 5.doc
 • TOB.cap 6+7.doc
 • TOB.cap1+2+3+4.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Monografie BRD - Grup Societe Generale

CAP. 1 PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII BANCARE 1.1. Caracteristici generale Din multimea de societati bancare si institutii financiare si de...

Studiu Monografic Realizat la Raiffeisen Bank

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric Raiffeisen Bank România, una din primele trei banci ale României,...

Studiu Monografic - BCR Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Studiu Monografic la Disciplina Tehnica Operatiunilor Bancare - Banca Romana pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Analiza, Determinarea și Acordarea Creditelor Ipotecare

INTRODUCERE Visul multora dintre noi este sa aiba o „casa pe pamânt” cu un spatiu, cât de mic, de curte în care sa poti sa te bucuri din plin de...

Banca Comercială Română

Capitolul 1 Structura organizatorică a B.C.R. PASCANI 1.1 Prezentarea centralei şi a retelei teritoriale a B.C.R. 1.1.1 Centrala B.C.R....

Rolul băncilor în economie intermedierea financiară și bancară

I. Rolul băncilor în economie 1.1. Rolul băncilor în economia românească Bancile joaca un rol foarte important, atat ca investitori in actiuni si...

Ai nevoie de altceva?