Tehnică bancară - Banca Comercială Română

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 35865
Mărime: 2.10MB (arhivat)
Publicat de: Valentin Nica
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA BABES –BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR

Extras din proiect

PARTEA I: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ.DATE DE IDENTIFICARE

INTRODUCERE

Figura nr. 1 : BCR - locul I in România

Sursa: Arhiva B.C.R.

Creditarea este un concept fundamental frecvent folosit în prezent ,atât în învătământul universitar ,cât şi în practica economică din toata ţara noastrã, care are însă aspecte numeroase ce necesitã aprofundãri si eludări în deplina lor semnificaţie.

Lucrarea de faţã “ Proiect de practica la B.C.R.” prezintă elemente teoretice si practice de bazã ale sistemului bancar din România ,capabil să ofere o gamã largă de produse şi servicii bancare de un nivel calitativ superior ,care sã satisfacă exigenţele tuturor categoriilor de agenţi economici si persoane fizice.

Având în vedere pe de o parte ,complexitatea problematicii abordate, iar pe de altã parte gradul de analizã,dar şi de sintetizare a acesteia, lucrarea de faţa contribuie la o analiza si la o mai bună înţelegere a modului de acordare a creditelor pe piaţa financiar-bancarã din România.

Creditarea poate fi privitã şi ca un serviciu bancar pe care banca îl oferã clienţilor care îl solicitã.

În economiile competitive, activitãţile specifice sectorului terţiar(al serviciilor) trebuie sã se concentreze asupra nevoilor clienţilor.

În realizarea acestei lucrãri am pornit de la premisa cã activitatea de creditare este un mecanism complex care necesitã studiu şi experienţã, dar orice punct de vedere poate duce la perfecţionarea produselor şi serviciilor bancare oferite de sistemul bancar românesc pe piaţa financiar-bancarã.

Banca Comercialǎ Românǎ este o societate pe acţiuni având un capital social de 792.468.750 lei, reprezentat prin 792.468.750 acţiuni a 1 leu fiecare, putându-se emite şi titluri cumulative.

Capitalul social vărsat la înfiinţarea băncii a fost în sumă de 7.000.000.000 lei vechi.

Acţiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului nu pot avea valoarea nominală mai mică decît cea iniţială şi vor putea fi transmise persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străinătate. Adunarea generală a acţionarilor va fixa cuantumul noilor emisiuni şi criteriile de subscriere.

Acţiunile sunt indivizibile, iar banca nu recunoaşte decât un singur proprietar pe fiecare acţiune.

Structura acţionariatului este:

- Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului:69,15 %

- SIF Moldova : 6 %

- SIF Banat-Crişana : 6 %

- SIF Transilvania : 6 %

- SIF Muntenia : 6%

- SIF Oltenia : 6,12 %

De la înfiinţarea sa în anul 1990 Banca Comercialǎ Românǎ s-a concentrat pe un parteneriat durabil cu clienţii sǎi. În cei 15 ani de activitate Banca Comercialǎ Românǎ a învǎţat cum sǎ câştige încrederea şi cât de important este sǎ menţinǎ încrederea clienţilor sǎi. Banca Comercialǎ Românǎ menţine cele mai înalte standarde de confidenţialitate pentru protejarea informaţiilor referitoare la clienţi, afacerile şi conturile acestora. Principiul fundamental al Bǎncii Comerciale Române este sǎ-i determine pe clienţi sǎ gândeascǎ despre ea: “ Nu este o bancǎ oarecare. Este banca noastrǎ.”.

Oferta bǎncii pentru clienţi include conturi, decontǎri complexe, credite pe termen scurt, mediu şi lung, finanţǎri complexe, operaţiuni cu bilete la ordin.

CREDITUL continuǎ sǎ fie principalul produs solicitat de cǎtre clienţi.

În tematica lucrǎrii mele de practica, abordez problematica de creditare utilizatǎ de Banca Comercialǎ Românǎ. În acest context prezint în sintezǎ :

- locul şi rolul Bǎncii Comerciale Române în sistemul bancar românesc

- principiile, regulile şi condiţiile de creditare a persoanelor fizice

- categoriile de credite; documentaţia necesarǎ obţinerii creditelor

- beneficiarii de credite; aprobarea şi acordarea creditelor.

Cercetarea o finalizez cu un studiu de caz pentru acordarea de către B.C.R. a unui credit către o persoană fizică prin pachetul MOTOR EXTRA/SUPER B.C.R.

An de an, banca s-a consolidat sub toate aspectele, întreaga activitate a BCR având în spate proceduri şi norme prudenţiale specifice. Ca rezultat, BCR este azi cotată de specialişti ca lider al pieţei financiare româneşti, fiind preferată de marile bănci străine şi de oamenii de afaceri din întreaga lume. Mai mult, BCR se prezintă azi ca Grup financiar, deosebit de activ în străinătate, prin subsidiare şi sucursale bancare, cu prezenţă marcantă pe piaţa de capital şi pe piaţa asigurărilor, prin societăţi de profil.

Preview document

Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 1
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 2
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 3
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 4
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 5
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 6
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 7
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 8
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 9
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 10
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 11
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 12
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 13
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 14
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 15
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 16
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 17
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 18
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 19
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 20
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 21
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 22
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 23
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 24
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 25
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 26
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 27
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 28
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 29
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 30
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 31
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 32
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 33
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 34
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 35
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 36
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 37
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 38
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 39
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 40
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 41
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 42
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 43
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 44
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 45
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 46
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 47
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 48
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 49
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 50
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 51
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 52
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 53
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 54
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 55
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 56
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 57
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 58
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 59
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 60
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 61
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 62
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 63
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 64
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 65
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 66
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 67
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 68
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 69
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 70
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 71
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 72
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 73
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 74
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 75
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 76
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 77
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 78
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 79
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 80
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 81
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 82
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 83
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 84
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 85
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 86
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 87
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 88
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 89
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 90
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 91
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 92
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 93
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 94
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 95
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 96
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 97
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 98
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 99
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 100
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 101
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 102
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 103
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 104
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 105
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 106
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 107
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 108
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 109
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 110
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 111
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 112
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 113
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 114
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 115
Tehnică bancară - Banca Comercială Română - Pagina 116

Conținut arhivă zip

  • Tehnica Bancara - Banca Comerciala Romana.doc

Te-ar putea interesa și

Organizarea și funcționarea instituțiilor de credit de tip cooperatist. studiu de caz - Banca Cooperatistă Capital Suceava - Creditcoop - agenția Vatra Dornei

INTRODUCERE MOTTO: “ Eu, unul, nu vad posibilitatea unei adevarate refaceri şi normalizări economice în România întregită făra ajutorul...

Activitatea bancară în perioada de tranziție la economia de piața

I. CAPITOLUL I. BĂNCILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Activitatea bancară în plan istoric şi geografic Primele “operaţiuni bancare” apar cu 2000...

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Politică promoțională în cadrul BCR

Viziunea pe care o are BCR S.A. asupra activitatii desfasurate este din exterior catre interior. Se porneste de la ideea ca în mediul în care...

Gestiunea riscului de credit la o societate bancară

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc...

Practică BCR

Scurt istoric. Prezentare a Bancii Comerciale Romane. Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si...

Analiza Riscului de Creditare - BCR

1. Riscul de credit – definiţie, cadrul legislativ Băncile comerciale se confruntă cu o serie de riscuri legate de operaţiunile lor curente, iar...

Lansarea cardului BCR Visa Electron

Capitolul I. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – PARTICIPANT ACTIV PE PIAŢA BANCARĂ Evoluţia istorică şi particularităţile tranziţiei româneşti către o...

Ai nevoie de altceva?