Tehnica Bancara - BRD

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Tehnica Bancara - BRD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 127 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CUPRINS : 1
CAPITOLUL 1 5
PREZENTAREA GENERALA A BANCII 5
CAPITALUL SOCIAL 5
OBIECTUL DE ACTIVITATE 7
CAPITOLUL 2 11
CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 11
CADRUL NORMATIV LEGAL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A BANCII 11
CADRUL NORMATIV INTERN DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A BANCII 11
AXE DE ACTIVITATE 13
1. Banca persoanelor fizice 13
2. Banca intreprinderilor 14
3. Banca de investitii 15
CAPITOLUL 3 16
STRUCTURA ORGANIZATORICA A BANCII 16
ORGANE DE CONDUCERE STATUTARE 16
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR (AGA) 16
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE (CA) 17
COMITETUL DE DIRECTIE (C.D.) 18
CONDUCATORII BANCII 19
COMITETE SI COMISII 23
STRUCTURILE DIN CENTRALA 28
ASPECTE GENERALE 28
STRUCTURILE DIN RETEA 29
ASPECTE GENERALE 29
CAPITOLUL 4 30
COMPETENTELE BANCII 30
PRINCIPII DE STABILIRE A COMPETENTELOR BANCII 30
CONTROLUL SI AUDITUL INTERN IN CADRUL BANCII 32
COMPETENTELE DE APROBARE ALE ORGANELOR DE CONDUCERE STATUTARE 34
ALTE RESPONSABILITATI ALE ORGANELOR DE CONDUCERE STATUTARE 38
CAPITOLUL 5 41
STRUCTURA GRUPULUI 41
MISIUNE 41
ORGANIZARE – ORGANIGRAMA 42
1. Comitetele de Exploatare 43
2. Comitetul de Credit 44
3. Comitetul de Micro-Credite 44
4. Comitetul de Recuperare a Creditelor Neperformante 45
5. Comitetul de Cariera B 45
COMPETENŢE 46
ATRIBUŢII 47
1. Directorul de Grup 47
2. Directorul Delegat de Grup 47
STRUCTURILE DIN GRUP 53
STRUCTURI SUBORDONATE DIRECTORULUI ADMINISTRATIV 54
STRUCTURI SUBORDONATE DIRECTORULUI COMERCIAL CLIENTELA RETAIL 56
STRUCTURI SUBORDONATE DIRECTORULUI COMERCIAL CLIENTELA COMERCIALA 59
SUPRAVEGHEREA FORMALIZATA 63
CAPITOLUL 6 64
PRODUSE ŞI SERVICII OFERITE PERSOANELOR FIZICE 64
CARDURI 64
SERVICII DE BANCĂ LA DISTANŢĂ 65
PLATĂ FACTURĂRI 66
PRELEVAREA AUTOMATĂ A CONTULUI DE CARD PENTRU RAMBURSAREA CREDITELOR 66
WESTERN UNION 67
SERVICII DE SCHIMB VALUTAR 67
CONFORT 67
CREDITE ŞI DEPOZITE 68
CREDITE DE CONSUM 68
CREDITE IMOBILIARE 69
DEPOZITE LA TERMEN 71
CERTIFICATE DE DEPOZIT 72
CAPITOLUL 7 73
MODUL DE OPERARE AL SERVICIILOR OFERITE PERSOANELOR FIZICE 73
OPERATIUNI GHISEU UNIVERSAL 74
Lichidare depozit 76
Deschidere cont de economii 79
Plata utilitati 90
Vanzare cecuri de calatorie 90
Rascumparare cecuri de calatorie 93
CAPITOLUL 8 97
PRODUSE SI SERVICII OFERITE PERSOANELOR JURIDICE 97
OPERATII CURENTE 97
FINANTAREA ACTIVITATII CURENTE 100
GARANTII BANCARE 108
LEASING FINANCIAR 112
DEZVOLTARE INTERNATIONALA 113
CREDITE PENTRU EXPORT 113
ORDINUL DE PLATA IN VALUTA 114
CAMBIE SI BILET LA ORDIN 116
ACREDITIVUL STAND-BY 117
ACREDITIVUL DOCUMENTAR 117
GARANTIILE INTERNATIONALE 118
FACTORING DE EXPORT 119
OPERATIUNI DE SCHIMB VALUTAR 120
CAPITOLUL 9 121
PLASAMENTE, CONSULTANŢA, SISTEMUL SWIFT ŞI PROGRAMUL FIDELIS 121
PLASAMENTE 121
SINFONIA 1 122
TITLURI DE STAT 123
CONSULTANŢA 125
SISTEMUL SWIFT PENTRU TRANSFERURI DE FONDURI 126
PROGRAMUL FIDELITIS 127

Extras din document

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERALA A BANCII

BRD – Groupe Societe Generale SA este o societae pe actiuni admisa la tranzactionare pe o piata reglementata si functioneaza ca persoana juridica romana, in conformitate cu legislatia privind societatile comerciale, cu reglementarile privind piata de capital si cu legislatia bancara.

Banca are sediul central in Municipiul Bucuresti pe B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1 si isi desfasoara activitatea prin sucursale, agentii si reprezentante, deschise in tara si in strainatate.

Durata de activitate a bancii este nelimitata.

Emblema BRD este formata dintr-un patrat impartit in doua suprafete egale, partea de sus fiind de culoare rosie, partea de jos de culoare neagra, iar cele doua zone sunt despartite de o bareta de culoare alba. In partea dreapta a patratului se afla scris pe doua randuri denumirea societatii : pe primul rand “BRD” cu litere masive de tipar de culoare neagra, iar pe al doilea rand, cu litere mai mici si mai subtiri, tot de culoare neagra, “Groupe Societe Generale”.

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris al Bancii este de 696.901.518 lei, impartit in 696.901.518 actiuni nominative, avand valoarea nominala de 1 leu fiecare.

Actiunile sunt emise in forma dematerializata si evidentiate prin inregistrarea in registrul actionarilor Bancii tinut de o societate de registru independent privat.

Capitalul social a fost varsat astfel:

● Numerar: 694.147.955,7 lei, din care:

- 528.364.291,9 lei;

- 82.204.662 dolari SUA, la cursul de schimb valutar de 2,01 lei/un dolar.

● Natura : 2.753.562,3 lei.

Structura actionariatului la data de 1.08.2005 se prezinta astfel :

1. Societe Generale S.A., cu sediul in Paris, detine un numar de 406.449.888 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 58,32 %, respectiv 406.449.888 lei;

2. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu sediul in Londra, detine un numar de 34.845.050 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 4,99%;

3. Societatea de Investitii Financiare Banat Crisana S.A., cu sediul in Arad,detine un numar de 32.029.817 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 4,60 %;

4. Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A., cu sediul in Brasov, detine un numar de 34.843.570 actiuni;

5. Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A., cu sediul in Bacau, detine un numar de 35.164.738 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 5,05 % ;

6. Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., cu sediul in Bucuresti, detine un numar de 36.698.530 actiuni;

7. Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A., cu sediul in Craiova, detine un numar de 37.198.118 actiuni ;

8. Alti actionari (persoane fizice si juridice) detin impreuna un numar de 79.671.807 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 11,43%, respectiv 79.671.807 lei ;

Actiunile Bancii sunt indivizibile. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmita in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Orice actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Detinerea de actiuni implica de drept adeziunea la Actul Constitutiv al Bancii si la hotararile generale a actionarilor, legal adoptate.Banca poate dobandi propriile sale actiuni numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile legii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnica Bancara - BRD.doc

Alte informatii

prezentata in cadrul FSEGA, universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca