Tehnică bancară - CEC Bank

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 19 fișiere: doc, pdf
Pagini : 173 în total
Cuvinte : 68034
Mărime: 12.17MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Trenca
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Cuprins

CUPRINS

Capitolul 1. ISTORIC CEC BANK 1

1.1 LEGEA DE REORGANIZARE 2

1.2 STATUTUL CEC BANK 4

1.3 CEC ŞI-A LANSAT NOUA IDENTITATE 32

1.4 INDICATORI FINANCIARI 36

1.5 DOMENII DE ACTIVITATE 38

Capitolul 2. PERSOANE FIZICE 39

2. 1. CREDITE 39

2. 1. 1. Credite de consum 43

2. 1. 2. Credite pentru investiţii imobiliare 58

2. 1. 3. Credite de refinanţare 89

2. 2. CARDURI 93

2.2.1.Carduri de debit 93

2. 2. 2. Carduri de credit 96

2. 2. 3. Servicii eliberare numerar prin card 98

2. 3. LIBRETE 99

2. 3. 1. Libretul de economii cu dobândă la vedere 99

2. 3. 2. Libretul de economii cu depozite la termen 99

2. 4. DEPOZITE 100

2. 4. 1. Depozitul la termen cu rata fixa a dobânzii în lei şi valuta 100

2. 4. 2. Depozitul la termen cu rata variabilă a dobânzii 101

2. 4. 3. Depozitul la termen cu prima la dobândă 102

2. 4. 4. Contul Privilegiu 103

2. 5. CONT CURENT 104

2. 6. TRANSFER RAPID 105

2. 7. ALTE SERVICII 106

2. 7. 1. Servicii de încasări impozite, taxe si amenzi 106

2. 7. 2. Sume spre consemnare 107

Capitolul 3. PERSOANE JURIDICE 108

3. 1. CREDITE PENTRU PERSOANE JURIDICE 108

3. 1. 1. Credite pentru investiţii 108

3. 1. 2. Linii de credite 115

3. 1. 3. Creditul PFA "Independent" 119

3. 1. 4. Scrisori de garanţie bancară 122

3. 1. 5. Credite pentru stocuri 125

3. 1. 6. Credite pentru facilităţi de cont 131

3. 1. 7. Credite pentru documente în curs de încasare 134

3. 1. 8. Credite pentru IMM-uri din surse BERD şi UE 136

3. 1. 9 Creditul Pro Agricol 142

3. 1. 10. Credite pentru activitatea de leasing 146

3. 2. CARDURI 149

3.2. 1. Carduri persoane juridice 149

3. 2. 2. Servicii eliberare numerar prin card 152

3. 2. 3. Serviciul de comerţ electronic securizat 152

3. 3. FONDURI EUROPENE 154

3. 4. CASH-MANAGEMENT 157

3. 4. 1. Cont curent 157

3. 4. 2. Privilegiu SRL 157

3. 4. 3. Cont pentru depunerea de capital 158

3. 4. 4. Cont colector 158

3. 4. 5. Cont de distribuţie 158

3. 4. 6. Cont escrow 159

3. 4. 7. Cont de depozit pentru garanţii gestionari 159

3. 4. 8. Cont pentru garanţii tip cazinou 160

3. 5. DEPOZITE 160

3. 6. ALTE SERVICII 162

3. 6. 1. Depuneri în consemnare 162

3. 6. 2. Scrisori de bonitate 162

Capitolul 4. TREZORERIE 164

4. 1. PIAŢA VALUTARĂ 164

4. 2. PIAŢA MONETARĂ 164

4. 3. INSTRUMENTE FINANCIARE CU VENIT FIX 164

Capitolul 5. INTERNET BANKING 166

Capitolul 6. CONCLUZII 168

Anexe

Extras din document

Capitolul 1

ISTORIC CEC BANK

Originile CEC Bank se regăsesc în eforturile elitelor politice şi economice din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de a pune ordine în finanţele publice ale tânărului stat român, rezultat în urma Unirii din 1859.

CEC Bank este continuatoarea activităţilor iniţiate de prima instituţie de credit public din România – Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni – şi a celor desfăşurate, începând cu anul 1881, de cea mai importantă casă de economie care a activat în sistemul bancar românesc – Casa de Economie - transformată în anul 1932 în Casa Naţionala de Economii şi Cecuri Poştale.

În domeniul caselor de economii, primul proiect aparţine lui Costache Bălcescu şi a fost publicat în 1845. Acesta cuprindea “statutele cassei de păstrare şi împrumutare”, care urma sa se fondeze prin “sloboda subscripţie particulară în oraşul Bucureşti”, fiind însoţit şi de o expunere de motive. Trebuie menţionat faptul că proiectul a fost inspirat după statutele caselor de economie din Franţa şi a celei din Braşov, înfiinţată în 1835.

În planul de organizare al creditului, publicat în 1864 ca anexa la bugetul statului, sunt menţionate instituţiile financiare, întro ordine ce sugera urgenţa înfiinţării lor. Astfel, prima apare “Banca Fonciara”, urmata de “Banca de Scont şi Circulaţiune”, “Casa de Economie”, “Casa pentru înlesnirea micilor agricultori şi meseriaşi”, “Muntele de Pietate” şi “Casa de Depozite şi Consignaţii”.

Ministrul ad-interim de Finanţe, Nicolae Rosetti-Bălănescu, realizează un proiect de lege pentru constituirea unei Case de Depozite şi Consignaţii, pe care Domnitorul Alexandru Ioan Cuza îl aprobă, la 24 noiembrie 1864 şi astfel ia naştere Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni (CDC).

Legea pentru înfiinţarea Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni prevedea la art.1:

Se instituie o Casă de Depuneri şi Consemnaţiuni, care, sub autoritatea Ministerului Finanţelor şi sub privegherea unei comisiuni să strângă şi să administreze fondurile provenite din:

1) depuneri voluntare, judiciare şi administrative;

2) consignaţii ordonate sau autorizate prin articole speciale din condica civilă, criminală sau comercială sau de vreo altă lege specială şi care se vor preciza prin reglementul legii;

3) succesiunile vacante;

4) fondurile ce vor proveni din bunurile sechestrate;

5) fondurile comunale ce vor prisosi peste cheltuielile lor;

6) cauţiunile agenţilor contabili, întreprinzătorilor de lucrări publice, cumpărătorilor şi arendaşilor, întrucât acestea nu se vor face ipoteci de imobile;

7) cauţiunile ce contribuabilii vor fi datori a da în cazurile prevăzute de lege.

Dobânda care urma să fie plătită depunătorilor a fost stabilită la 5%, ea calculându-se începând din a 61-a zi de la data depunerii. Restituirile trebuiau efectuate în cel mult 30 de zile de la data cererii, fie că era vorba de depuneri voluntare, fie că era vorba de depuneri cu caracter obligatoriu. Pentru atragerea micilor depuneri ale populaţiei din mediu urban şi rural a fost înfiinţată Casa de Economie, ca o anexă a C.D.C.

Fiecare depunător primea un libret, în care se înscriau toate operaţiunile. O depunere nu putea fi mai mică de 1 leu sau mai mare de 300 lei. Două depuneri succesive nu puteau fi făcute la un interval mai mare de 8 zile. Îndată ce sumele depuse pe un libret atingeau 3.000 lei, Casa de Economie cumpăra, în contul depunătorului respectiv, efecte de stat, pe care le păstra şi administra separat. Dobânda nu putea fi mai mare de 4,5 % sau mai mică de 3%.

1.1 LEGEA DE REORGANIZARE

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 42 din 26 mai 2005

privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni

C.E.C. - S.A. în vederea privatizării

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATA ÎN:

MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 1 iunie 2005.

Având în vedere că anumite prevederi ale Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exceptează modul de funcţionare a acestei instituţii de la aplicarea principiilor ce reglementează organizarea şi funcţionarea băncilor, precum şi datorită necesităţii precizării cadrului legislativ care va guverna procesul de privatizare ce urmează a fi iniţiat în lunile iunie - iulie ale acestui an, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ. Urgenţa este impusă şi de faptul că înaintea lansării procesului de privatizare este necesar să se stabilească cadrul legal pentru a putea fi incluse prevederi clare în documentaţia de prezentare a băncii;

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Preview document

Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 1
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 2
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 3
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 4
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 5
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 6
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 7
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 8
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 9
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 10
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 11
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 12
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 13
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 14
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 15
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 16
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 17
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 18
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 19
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 20
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 21
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 22
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 23
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 24
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 25
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 26
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 27
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 28
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 29
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 30
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 31
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 32
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 33
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 34
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 35
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 36
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 37
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 38
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 39
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 40
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 41
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 42
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 43
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 44
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 45
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 46
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 47
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 48
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 49
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 50
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 51
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 52
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 53
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 54
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 55
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 56
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 57
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 58
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 59
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 60
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 61
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 62
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 63
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 64
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 65
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 66
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 67
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 68
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 69
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 70
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 71
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 72
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 73
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 74
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 75
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 76
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 77
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 78
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 79
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 80
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 81
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 82
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 83
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 84
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 85
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 86
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 87
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 88
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 89
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 90
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 91
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 92
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 93
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 94
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 95
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 96
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 97
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 98
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 99
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 100
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 101
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 102
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 103
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 104
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 105
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 106
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 107
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 108
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 109
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 110
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 111
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 112
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 113
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 114
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 115
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 116
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 117
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 118
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 119
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 120
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 121
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 122
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 123
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 124
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 125
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 126
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 127
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 128
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 129
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 130
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 131
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 132
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 133
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 134
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 135
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 136
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 137
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 138
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 139
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 140
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 141
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 142
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 143
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 144
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 145
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 146
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 147
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 148
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 149
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 150
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 151
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 152
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 153
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 154
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 155
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 156
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 157
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 158
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 159
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 160
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 161
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 162
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 163
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 164
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 165
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 166
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 167
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 168
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 169
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 170
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 171
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 172
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 173
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 174
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 175
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 176
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 177
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 178
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 179
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 180
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 181
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 182
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 183
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 184
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 185
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 186
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 187
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 188
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 189
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 190
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 191
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 192
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 193
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 194
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 195
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 196
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 197
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 198
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 199
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 200
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 201
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 202
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 203
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 204
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 205
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 206
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 207
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 208
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 209
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 210
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 211
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 212
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 213
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 214
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 215
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 216
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 217
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 218
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 219
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 220
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 221
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 222
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 223
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 224
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 225
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 226
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 227
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 228
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 229
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 230
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 231
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 232
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 233
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 234
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 235
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 236
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 237
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 238
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 239
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 240
Tehnică bancară - CEC Bank - Pagina 241

Conținut arhivă zip

 • Tehnica Bancara - CEC Bank
  • anexa 1.pdf
  • anexa 10.pdf
  • anexa 11.pdf
  • anexa 12.pdf
  • anexa 13.pdf
  • anexa 14.pdf
  • Anexa 15.pdf
  • anexa 16.pdf
  • anexa 17.pdf
  • anexa 2.pdf
  • anexa 3.pdf
  • anexa 4.pdf
  • anexa 5.pdf
  • anexa 6.pdf
  • anexa 7.pdf
  • anexa 8.pdf
  • anexa 9.pdf
  • coperta CEC Bank.doc
  • lucrare tehnica bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Practică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Creditul la CEC Târgu-Mureș

CAPITOLUL I CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1 Conceptul de credit Apariţia creditului a depins de un anumit stadiu de dezvoltare a...

Managementul riscului de credit

I.1. Rolul bancilor in economia moderna Importanta sistemului bancar intr-o economie moderna. Pe fundalul amplficarii schimburilor comerciale,...

Analiza pieței cardurilor de credit din România

Cap. 1. Consideraţii generale privind cardurile de credit 1.1. Scurt istoric al cardurilor de credit Schimburile în natură, monedele din aur sau...

Analiza Creditului Bancar pe Termen Lung în Cadrul CEC Bank

CAPITOLUL 1: CREDITUL BANCAR 1.1. Noţiunea de credit bancar Termenul „credit” vine din limba franceză de la „crédit”, care înseamnă încredere....

Dobânda bancară - dublă calitate - venit și cheltuială

Capitolul I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND DOBÂNDA 1.1. Concepte generale privind dobânda Dobânda are un rol important în orientarea și dirijarea...

Creditul

I. CREDITUL 1.TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CREDITULUI Creditul reprezintă operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediată resurse, în schimbul...

Creditul Bancar

Cuprins CAPITOLUL I Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului. Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a...

Te-ar putea interesa și

Proiect practică - Raiffeisen Bank

RAIFFEISEN BANK – BANCA UNIVERSALĂ Cap. I.Prezentarea societăţii bancare 1.1. Evolutia Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB-Austria) -...

Practică bancară BCC

Cap 1. Scurt istoric al sistemului bancar din Romania Primele dovezi cu privire la o activitate bancara pe teritoriul Romaniei au fost descoperite...

Comunicarea Nonverbala în Domeniul de Business

INTRODUCERE Înainte de toate, aş dori să subliniez motivaţia alegerii temei de studiu: lucrez de peste douăzeci de ani în CEC Bank, cea mai veche...

Practică Piraeus Bank

Cap. 1. Istoric şi evoluţie 1.1. Grupul Piraeus Bank Grecia Piraeus Bank Group este astăzi una dintre cele mai dinamice şi active organizaţii...

Practică - Raiffeisen Bank

Cap. 1 Sistem informational bancar 1.1. Structura sistemului informational al RAIB Obtinerea unor informatii complexe, de buna calitate, intr-un...

Gestiunea Riscului de Lichiditate

Cap. 1. Riscul în activitatea bancară 1.1 Riscul în general În literatura de specialitate riscul este un subiect predilect, ceea ce demonstrează...

Monografie Raiffeisen

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Grupul RZB şi Raiffeisen International Raiffeisen Bank România este o...

Analiza Mediului de Marketing asupra CEC Bank

Introducere CEC Bank este cea mai veche instituţie bancară din România și una dintre cele mai cunoscute branduri românești, cu o vechime de peste...

Ai nevoie de altceva?