Tehnica Bancara - CEC Bank

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 19 fișiere: doc, pdf
Pagini : 173 în total
Cuvinte : 68034
Mărime: 12.17MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Trenca
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Cuprins

CUPRINS

Capitolul 1. ISTORIC CEC BANK 1

1.1 LEGEA DE REORGANIZARE 2

1.2 STATUTUL CEC BANK 4

1.3 CEC ŞI-A LANSAT NOUA IDENTITATE 32

1.4 INDICATORI FINANCIARI 36

1.5 DOMENII DE ACTIVITATE 38

Capitolul 2. PERSOANE FIZICE 39

2. 1. CREDITE 39

2. 1. 1. Credite de consum 43

2. 1. 2. Credite pentru investiţii imobiliare 58

2. 1. 3. Credite de refinanţare 89

2. 2. CARDURI 93

2.2.1.Carduri de debit 93

2. 2. 2. Carduri de credit 96

2. 2. 3. Servicii eliberare numerar prin card 98

2. 3. LIBRETE 99

2. 3. 1. Libretul de economii cu dobândă la vedere 99

2. 3. 2. Libretul de economii cu depozite la termen 99

2. 4. DEPOZITE 100

2. 4. 1. Depozitul la termen cu rata fixa a dobânzii în lei şi valuta 100

2. 4. 2. Depozitul la termen cu rata variabilă a dobânzii 101

2. 4. 3. Depozitul la termen cu prima la dobândă 102

2. 4. 4. Contul Privilegiu 103

2. 5. CONT CURENT 104

2. 6. TRANSFER RAPID 105

2. 7. ALTE SERVICII 106

2. 7. 1. Servicii de încasări impozite, taxe si amenzi 106

2. 7. 2. Sume spre consemnare 107

Capitolul 3. PERSOANE JURIDICE 108

3. 1. CREDITE PENTRU PERSOANE JURIDICE 108

3. 1. 1. Credite pentru investiţii 108

3. 1. 2. Linii de credite 115

3. 1. 3. Creditul PFA "Independent" 119

3. 1. 4. Scrisori de garanţie bancară 122

3. 1. 5. Credite pentru stocuri 125

3. 1. 6. Credite pentru facilităţi de cont 131

3. 1. 7. Credite pentru documente în curs de încasare 134

3. 1. 8. Credite pentru IMM-uri din surse BERD şi UE 136

3. 1. 9 Creditul Pro Agricol 142

3. 1. 10. Credite pentru activitatea de leasing 146

3. 2. CARDURI 149

3.2. 1. Carduri persoane juridice 149

3. 2. 2. Servicii eliberare numerar prin card 152

3. 2. 3. Serviciul de comerţ electronic securizat 152

3. 3. FONDURI EUROPENE 154

3. 4. CASH-MANAGEMENT 157

3. 4. 1. Cont curent 157

3. 4. 2. Privilegiu SRL 157

3. 4. 3. Cont pentru depunerea de capital 158

3. 4. 4. Cont colector 158

3. 4. 5. Cont de distribuţie 158

3. 4. 6. Cont escrow 159

3. 4. 7. Cont de depozit pentru garanţii gestionari 159

3. 4. 8. Cont pentru garanţii tip cazinou 160

3. 5. DEPOZITE 160

3. 6. ALTE SERVICII 162

3. 6. 1. Depuneri în consemnare 162

3. 6. 2. Scrisori de bonitate 162

Capitolul 4. TREZORERIE 164

4. 1. PIAŢA VALUTARĂ 164

4. 2. PIAŢA MONETARĂ 164

4. 3. INSTRUMENTE FINANCIARE CU VENIT FIX 164

Capitolul 5. INTERNET BANKING 166

Capitolul 6. CONCLUZII 168

Anexe

Extras din document

Capitolul 1

ISTORIC CEC BANK

Originile CEC Bank se regăsesc în eforturile elitelor politice şi economice din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de a pune ordine în finanţele publice ale tânărului stat român, rezultat în urma Unirii din 1859.

CEC Bank este continuatoarea activităţilor iniţiate de prima instituţie de credit public din România – Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni – şi a celor desfăşurate, începând cu anul 1881, de cea mai importantă casă de economie care a activat în sistemul bancar românesc – Casa de Economie - transformată în anul 1932 în Casa Naţionala de Economii şi Cecuri Poştale.

În domeniul caselor de economii, primul proiect aparţine lui Costache Bălcescu şi a fost publicat în 1845. Acesta cuprindea “statutele cassei de păstrare şi împrumutare”, care urma sa se fondeze prin “sloboda subscripţie particulară în oraşul Bucureşti”, fiind însoţit şi de o expunere de motive. Trebuie menţionat faptul că proiectul a fost inspirat după statutele caselor de economie din Franţa şi a celei din Braşov, înfiinţată în 1835.

În planul de organizare al creditului, publicat în 1864 ca anexa la bugetul statului, sunt menţionate instituţiile financiare, întro ordine ce sugera urgenţa înfiinţării lor. Astfel, prima apare “Banca Fonciara”, urmata de “Banca de Scont şi Circulaţiune”, “Casa de Economie”, “Casa pentru înlesnirea micilor agricultori şi meseriaşi”, “Muntele de Pietate” şi “Casa de Depozite şi Consignaţii”.

Ministrul ad-interim de Finanţe, Nicolae Rosetti-Bălănescu, realizează un proiect de lege pentru constituirea unei Case de Depozite şi Consignaţii, pe care Domnitorul Alexandru Ioan Cuza îl aprobă, la 24 noiembrie 1864 şi astfel ia naştere Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni (CDC).

Legea pentru înfiinţarea Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni prevedea la art.1:

Se instituie o Casă de Depuneri şi Consemnaţiuni, care, sub autoritatea Ministerului Finanţelor şi sub privegherea unei comisiuni să strângă şi să administreze fondurile provenite din:

1) depuneri voluntare, judiciare şi administrative;

2) consignaţii ordonate sau autorizate prin articole speciale din condica civilă, criminală sau comercială sau de vreo altă lege specială şi care se vor preciza prin reglementul legii;

3) succesiunile vacante;

4) fondurile ce vor proveni din bunurile sechestrate;

5) fondurile comunale ce vor prisosi peste cheltuielile lor;

6) cauţiunile agenţilor contabili, întreprinzătorilor de lucrări publice, cumpărătorilor şi arendaşilor, întrucât acestea nu se vor face ipoteci de imobile;

7) cauţiunile ce contribuabilii vor fi datori a da în cazurile prevăzute de lege.

Dobânda care urma să fie plătită depunătorilor a fost stabilită la 5%, ea calculându-se începând din a 61-a zi de la data depunerii. Restituirile trebuiau efectuate în cel mult 30 de zile de la data cererii, fie că era vorba de depuneri voluntare, fie că era vorba de depuneri cu caracter obligatoriu. Pentru atragerea micilor depuneri ale populaţiei din mediu urban şi rural a fost înfiinţată Casa de Economie, ca o anexă a C.D.C.

Fiecare depunător primea un libret, în care se înscriau toate operaţiunile. O depunere nu putea fi mai mică de 1 leu sau mai mare de 300 lei. Două depuneri succesive nu puteau fi făcute la un interval mai mare de 8 zile. Îndată ce sumele depuse pe un libret atingeau 3.000 lei, Casa de Economie cumpăra, în contul depunătorului respectiv, efecte de stat, pe care le păstra şi administra separat. Dobânda nu putea fi mai mare de 4,5 % sau mai mică de 3%.

1.1 LEGEA DE REORGANIZARE

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 42 din 26 mai 2005

privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni

C.E.C. - S.A. în vederea privatizării

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATA ÎN:

MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 1 iunie 2005.

Având în vedere că anumite prevederi ale Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exceptează modul de funcţionare a acestei instituţii de la aplicarea principiilor ce reglementează organizarea şi funcţionarea băncilor, precum şi datorită necesităţii precizării cadrului legislativ care va guverna procesul de privatizare ce urmează a fi iniţiat în lunile iunie - iulie ale acestui an, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ. Urgenţa este impusă şi de faptul că înaintea lansării procesului de privatizare este necesar să se stabilească cadrul legal pentru a putea fi incluse prevederi clare în documentaţia de prezentare a băncii;

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Preview document

Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 1
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 2
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 3
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 4
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 5
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 6
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 7
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 8
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 9
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 10
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 11
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 12
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 13
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 14
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 15
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 16
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 17
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 18
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 19
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 20
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 21
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 22
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 23
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 24
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 25
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 26
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 27
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 28
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 29
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 30
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 31
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 32
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 33
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 34
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 35
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 36
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 37
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 38
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 39
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 40
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 41
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 42
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 43
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 44
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 45
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 46
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 47
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 48
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 49
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 50
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 51
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 52
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 53
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 54
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 55
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 56
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 57
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 58
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 59
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 60
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 61
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 62
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 63
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 64
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 65
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 66
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 67
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 68
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 69
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 70
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 71
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 72
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 73
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 74
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 75
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 76
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 77
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 78
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 79
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 80
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 81
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 82
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 83
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 84
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 85
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 86
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 87
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 88
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 89
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 90
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 91
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 92
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 93
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 94
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 95
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 96
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 97
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 98
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 99
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 100
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 101
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 102
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 103
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 104
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 105
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 106
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 107
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 108
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 109
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 110
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 111
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 112
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 113
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 114
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 115
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 116
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 117
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 118
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 119
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 120
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 121
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 122
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 123
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 124
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 125
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 126
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 127
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 128
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 129
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 130
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 131
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 132
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 133
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 134
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 135
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 136
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 137
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 138
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 139
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 140
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 141
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 142
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 143
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 144
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 145
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 146
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 147
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 148
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 149
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 150
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 151
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 152
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 153
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 154
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 155
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 156
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 157
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 158
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 159
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 160
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 161
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 162
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 163
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 164
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 165
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 166
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 167
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 168
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 169
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 170
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 171
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 172
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 173
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 174
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 175
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 176
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 177
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 178
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 179
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 180
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 181
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 182
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 183
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 184
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 185
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 186
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 187
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 188
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 189
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 190
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 191
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 192
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 193
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 194
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 195
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 196
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 197
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 198
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 199
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 200
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 201
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 202
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 203
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 204
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 205
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 206
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 207
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 208
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 209
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 210
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 211
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 212
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 213
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 214
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 215
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 216
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 217
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 218
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 219
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 220
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 221
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 222
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 223
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 224
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 225
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 226
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 227
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 228
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 229
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 230
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 231
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 232
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 233
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 234
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 235
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 236
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 237
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 238
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 239
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 240
Tehnica Bancara - CEC Bank - Pagina 241

Conținut arhivă zip

 • Tehnica Bancara - CEC Bank
  • anexa 1.pdf
  • anexa 10.pdf
  • anexa 11.pdf
  • anexa 12.pdf
  • anexa 13.pdf
  • anexa 14.pdf
  • Anexa 15.pdf
  • anexa 16.pdf
  • anexa 17.pdf
  • anexa 2.pdf
  • anexa 3.pdf
  • anexa 4.pdf
  • anexa 5.pdf
  • anexa 6.pdf
  • anexa 7.pdf
  • anexa 8.pdf
  • anexa 9.pdf
  • coperta CEC Bank.doc
  • lucrare tehnica bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Analiza Pietei Cardurilor de Credit din Romania

Cap. 1. Consideraţii generale privind cardurile de credit 1.1. Scurt istoric al cardurilor de credit Schimburile în natură, monedele din aur sau...

Creditul Bancar

Cuprins CAPITOLUL I Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului. Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a...

Dobânda bancară - dublă calitate - venit și cheltuială

Capitolul I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND DOBÂNDA 1.1. Concepte generale privind dobânda Dobânda are un rol important în orientarea și dirijarea...

Creditul

I. CREDITUL 1.TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CREDITULUI Creditul reprezintă operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediată resurse, în schimbul...

Analiza Comparativa a Doua Carduri de Debit - Unicredit Tiriac Bank si ING Bank

1. Scurt istoric asupra cardurilor de debit - aparitia cardurilor Primele au aparut cardurile de credit, care nu erau nici bancare si nici de...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Practica Piraeus Bank

Cap. 1. Istoric şi evoluţie 1.1. Grupul Piraeus Bank Grecia Piraeus Bank Group este astăzi una dintre cele mai dinamice şi active organizaţii...

Proiect Practica - Raiffeisen Bank

RAIFFEISEN BANK – BANCA UNIVERSALĂ Cap. I.Prezentarea societăţii bancare 1.1. Evolutia Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB-Austria) -...

Practica Bancara BCC

Cap 1. Scurt istoric al sistemului bancar din Romania Primele dovezi cu privire la o activitate bancara pe teritoriul Romaniei au fost descoperite...

Practica - Raiffeisen Bank

Cap. 1 Sistem informational bancar 1.1. Structura sistemului informational al RAIB Obtinerea unor informatii complexe, de buna calitate, intr-un...

Comunicarea Nonverbala în Domeniul de Business

INTRODUCERE Înainte de toate, aş dori să subliniez motivaţia alegerii temei de studiu: lucrez de peste douăzeci de ani în CEC Bank, cea mai veche...

Operatiunile de Economisire si Creditare a CEC SA

INTRODUCERE Sub aspectul circulaţiei monetare, luată atât în prezenta perioadă de tranziţie cât şi în perspectivă, rolul şi importanţa CEC Bank, a...

Lucrare de Practica - Tehnica Bancara - Raiffeisen Bank Simleu Silvaniei

1.INTRODUCERE Banca Comercială se manifestă in structurile pieţei in calitate de agent economic autonom. Obiectivul său organizaţional global îl...

Gestiunea Riscului de Lichiditate

Cap. 1. Riscul în activitatea bancară 1.1 Riscul în general În literatura de specialitate riscul este un subiect predilect, ceea ce demonstrează...

Ai nevoie de altceva?