Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Proiect
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 47755
Mărime: 328.53KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

CUPRINS 2

CAPITOLUL I 5

PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE. ISTORIC SI EVOLUTIE 5

1.1.SCURT ISTORIC AL BANCII ROMÂNE PENTRU DEZVOLTARE 5

RECUNOASTEREA BRD PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL 7

1.2. PRINCIPALELE ETAPE DIN EVOLUTIA BRD 7

1.3. FORMA SI STRUCTURA CAPITALULUI SI A ACTIONARIATULUI 8

1.4. PRINCIPALELE SALE FUNCTII, ACTIVITATI SI OPERATIUNI BANCARE 9

1.5. CADRUL LEGISLATIV GENERAL SI SPECIFIC 14

CAPITOLUL 2 23

ORGANIZAREA SOCIETATII BANCARE. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 23

2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA A BANCII 23

2.2. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 33

2.3. DOCUMENTE SI PROGRAME INFORMATICE UTILIZATE DE BRD-GSG 34

CAPITOLUL 3 38

CONTURILE BANCARE 38

3.1. TITULARII DE CONT 38

3.2. CONTURILE CARE SE POT DESCHIDE LA BRD - MODUL CUM FUNCTIONEAZA ACESTEA 38

1. Conturile de disponibilitati banesti 39

Documentatia pentru deschiderea conturilor de disponibilitati banesti 39

Aprobarea si deschiderea conturilor de disponibilitati banesti 39

Operatiunile în contul de disponibilitati banesti 40

Închiderea conturilor de disponibilitati banesti 41

2. Conturile de depozit 42

Deschiderea conturilor de depozite 42

Închiderea conturilor de depozit 43

3. Conturile de credite 43

Deschiderea conturilor de credite 43

Operatiunile în contul de credit 44

Închiderea contului de credite 44

4. Conturile cu destinatie speciala 44

5. Conturi în valuta 45

Deschiderea conturilor în valuta si administrarea lor 45

6. Extrasul de cont 47

CAPITOLUL 4 48

PLASAMENTE BANCARE SI NON-BANCARE 48

4.1. PLASAMENTE BANCARE 48

ATUSTART 52

ATUSPRINT 53

ATUCONT 54

LIBERCONT 55

PROGRESO 56

4.2. PLASAMENTE MONETARE NON-BANCARE 58

BRAD 58

STEJAR 59

SIMFONIA 1 60

CAPITOLUL 5 62

DECONTAREA INTRA SI INTERBANCARA 62

5.1. MODALITATI SI INSTRUMENTE DE DECONTARE UTILIZATE ÎN ACTIVITATILE DE DECONTARE 62

1. Ordinul de plata 63

Mentiuni obligatorii 63

Obligatiile bancii initiatoare 64

Obligatiile bancii destinatare 64

Obligatiile clientului platitor 65

Obligatiile clientului beneficiar 65

Circuitele ordinului de plata 65

2. Cecul 68

Mentiunile obligatorii ale cecului 68

Tipuri de cecuri 69

Girarea 69

Avalul 70

Valabilitatea cecului 70

Modul de functionare 70

Initiativa 70

Termenul de prezentare la plata a cecurilor 70

Încasarea cecului 71

Refuzul cecurilor la plata 71

Circuitele cecului 72

3. Cambia 74

Crearea cambiei 75

Acceptarea cambiei 76

Scadenta si plata 76

Girarea 76

Cesiunea de creanta 76

Avalizarea cambiei 76

Scontarea 76

Plata cambiei 77

Protestul cambiei 77

Suma înscrisa pe cambie 78

Moneda de plata a cambiei 78

Numarul de exemplare 78

4. Biletul la ordin 78

Mentiunile obligatorii ale biletului la ordin 78

Scadenta si plata 79

Girarea 79

Protestul 79

Metodologia de decontare a biletului la ordin 79

5. Acreditivul 80

Tipuri de acreditive 80

5.2. COMPENSAREA MULTILATERALA A PLATILOR INTERBANCARE - SEDINTA DE COMPENSARE 82

5.3. OPERATIUNI BANCARE CU NUMERAR 86

INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN DERULAREA OPERATIUNILOR DE ÎNCASARI SI PLATI 88

1. Foaia de varsamânt cu chitanta 88

2. Ordinul de încasare intern 89

3. Borderoul însotitor cu chitanta 89

5.4. TIPURI DE CARDURI EMISE DE BRD 90

Cardul VISA CLASSIC ÎN LEI 90

Cardul VISA ELECTRON 92

Cardul Maestro 94

CAPITOLUL 6 96

MARKETINGUL BANCAR 96

6. 1. IMPORTANTA MARKETINGULUI PENTRU SERVICIILE BANCARE 96

6. 2. ACTIVITATEA DE MARKETING 97

6. 3. MARKETINGUL INSTITUTIONAL 97

CAPITOLUL 7 99

CREDITAREA BANCARA 99

7.1. CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE 99

Credite imobiliare 99

Habitat plus 99

Credite imobiliare in lei 100

Credite de consum 101

Credite auto 101

Credite in lei pentru bunuri de folosinta indelungata 103

Credit Expresso pentru nevoi personale nominalizate 105

Credit expresso pentru nevoile personale 107

Expresso dublu 109

Creditul StudentPlus 110

Creditul 10 112

7.2. CREDITAREA INTREPRINDERILOR SI AGENTILOR ECONOMICI 121

1. Principalele tipuri de intreprinderi care pot beneficia de credite bancare 121

2. Analiza bonitatii clientului 121

3. Categoriile de credite destinate finantarii activitatii curente 124

Credite pentru cheltuieli de aprovizionare, productie si desfacere 124

4. Credite pentru finantarea activitatilor sezoniere 125

5. Credite pentru export 126

6. Credite in lei si valuta pentru descoperirea de cont 127

7. Finantarea investitiilor 128

Credite de investitii 128

Leasing finaciar 129

BIBLIOGRAFIE 131

Extras din document

Capitolul I

Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie

1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare

Istoria sistemului bancar îsi gaseste originile în trecutul îndepartat, existând marturii foarte vechi ce atesta practica unor activitati care, într-o forma mai mult sau mai putin evoluata, se pot constitui ca primii pasi pe tarâmul practicii bancare. Exista diferite pareri cu privire la originea bancilor. Unii cercetatori apreciaza ca primii bancheri au fost cei ce efectuau schimbul de bani, moment asociat aparitiei si circulatiei monedei metalice. Dupa alti cercetatori notiunea de banca este asociata momentului în care un grup de persoane a avut ideea sa primeasca disponibilitati banesti si sa ofere împrumuturi celor care aveau nevoie de fonduri suplimentare.

Activitatea bancilor românesti este reglementata de legislatia specifica domeniului, respectiv Legea privind activitatea societatilor comerciale, nr.31/1990 si Legea privind activitatea bancara, nr.33/1991. În acelasi timp, activitatea bancilor comerciale este sub autorizarea si supravegherea bancii centrale.

Bancile comerciale joaca un rol activ în luarea deciziilor privind activitatea lor, comparativ cu rolul pasiv jucat în perioada economiei centralizate. Pentru a asigura concurenta în sectorul bancar si pentru a limita pozitiile de monopol au fost stabilite anumite reglementari. Bancile nu au voie sa încheie contracte, întelegeri care le-ar putea conferi o pozitie dominanta pe piata monetara. Bancile nu trebuie sa se angajeze într-o concurenta neloiala.

Banca Româna pentru Dezvoltare este o banca de traditie în sistemul bancar românesc, fiind descendenta a Societatii Nationale de Credit Industrial, creata în 1923, cu scopul de a încuraja dezvoltarea economiei si îndeosebi a industriei.

Banca Romana pentru Dezvoltare s-a înfiintat la 1 decembrie 1990, prin preluarea activelor si pasivelor fostei Banci de Investitii, fiind nu numai o schimbare de „firma”, ci si conturarea unor noi orientari si conceptii în organizarea si functionarea bancii. Actionând pe baza unor strategii si politici flexibile, cu prudenta impusa de evolutia mediului economic, BRD a reusit sa se adapteze cerintelor economiei de piata actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanenta sub aspect organizational, patrimonial si financiar.

Una din principalele caracteristici ale BRD o constituie obtinerea unor cote inalte de profitabilitate.

În ultimii ani BRD a continuat politica de orientare a creditelor spre sectorul privat al economiei, ponderea acestora reprezentând circa 65% din totalul portofoliului de credite.

BRD a pus la dispozitia clientilor o gama larga de produse si servicii unele dintre ele în premiera pe piata româneasca : factoringul international, carti de plata, forfetare, scontarea efectelor de comert, studii de fezabilitate, evaluari de patrimoniu, consultanta si alte servicii pentru operatorii de pe piata de capital.

Participând la înfiintarea societatii de asigurare ASIBAN SA, BRD si-a largit gama de servicii oferind clientilor intermediari politele de asigurare.

Ca membru operational din 1992 al sistemului international de comunicatii financiar bancare SWIFT, BRD asigura legaturi rapide si eficiente cu banci membre din întreaga lume. În vederea implementarii sistemului de decontari bazat pe carti de plata, banca a devenit la sfârsitul anului 1993 membru al organizatiei VISA INTERNATIONAL. Totodata, calitatea de membru al Factors Chains International a permis alinierea rapida a bancii la practicile internationale in materie.

De asemenea, în conditiile unei competitivitati crescânde, BRD este un partener loial al comunitatii bancare românesti, calitatea sa de membru al Asociatiei Române a Bancilor asigurându-i participarea activa la dezvoltarea si restructurarea sistemului bancar românesc. O preocupare constanta a bancii o constituie largirea si diversificarea bazei de clienti. Orientarea strategica a conducerii bancii a constat în atragerea în rândul clientilor cu precadere a producatorilor cu potential de export si cu capacitati reale de dezvoltare, a societatilor cu capital privat si a întreprinderilor mici si mijlocii viabile, instituind totodata si un sistem preferential pentru clientii care deruleaza un volum mare de operatiuni bancare.

Cresterea numarului de clienti si necesitatea apropierii de acestia au constituit premisa deciziei bancii pentru o mai buna reprezentare în teritoriu, respectiv dezvoltarea retelei interne de unitati teritoriale. Astfel BRD s-a implicat într-un amplu proces de dezvoltare, reflectat în crearea si extinderea retelei sale de unitati teritoriale, în prezent banca având asigurata o infrastructura formata de 206 unitati. Concomitent banca a creat si dezvoltat un sistem informatic adecvat, urmând ca în viitor sa finalizeze proiectul de informatizare integrala a bancii.

Pe lânga realizarea obiectivelor strategice ale bancii, BRD urmareste si îndeplinirea obligatiilor asumate în calitate de cetatean institutional, obligatii concretizate în sponsorizarea pe de o parte a unor activitati din domeniile cultural, sportiv, umanitar, artistic si totodata, îsi asuma un rol educational, prin prezentarea în mass-media a produselor si serviciilor bancare.

Banca Româna pentru Dezvoltare este persoana juridica, fiind organizata ca societate bancara pe actiuni si are sediul în municipiul Bucuresti. Banca Româna pentru Dezvoltare are în subordine unitati bancare operative: sucursale, filiale, agentii si reprezentante în toate judetele tarii si în municipiul Bucuresti. BRD - Groupe Société Générale este recunoscuta de catre populatie prin

intermediul unei retele de 206 sucursale.

În momentul de fata, BRD - Groupe Société Générale are peste 1.400.000 de clieti si mai mult de 900.000 de posesori de carduri; ea detine o treime din piata cardurilor si 20% din cea a creditelor. BRD - Groupe Société Générale este cea mai mare banca privata din România si care se afla în plina expansiune.

Preview document

Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 1
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 2
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 3
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 4
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 5
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 6
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 7
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 8
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 9
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 10
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 11
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 12
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 13
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 14
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 15
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 16
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 17
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 18
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 19
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 20
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 21
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 22
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 23
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 24
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 25
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 26
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 27
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 28
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 29
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 30
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 31
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 32
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 33
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 34
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 35
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 36
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 37
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 38
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 39
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 40
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 41
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 42
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 43
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 44
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 45
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 46
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 47
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 48
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 49
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 50
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 51
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 52
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 53
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 54
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 55
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 56
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 57
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 58
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 59
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 60
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 61
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 62
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 63
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 64
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 65
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 66
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 67
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 68
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 69
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 70
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 71
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 72
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 73
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 74
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 75
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 76
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 77
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 78
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 79
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 80
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 81
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 82
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 83
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 84
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 85
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 86
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 87
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 88
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 89
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 90
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 91
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 92
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 93
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 94
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 95
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 96
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 97
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 98
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 99
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 100
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 101
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 102
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 103
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 104
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 105
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 106
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 107
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 108
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 109
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 110
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 111
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 112
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 113
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 114
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 115
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 116
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 117
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 118
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 119
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 120
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 121
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 122
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 123
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 124
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 125
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 126
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 127
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 128
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 129
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 130
Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD - Pagina 131

Conținut arhivă zip

  • Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Cardul Instrument de Plata Modern

Perfectionarea, modernizarea si eficientizarea instrumentelor si modalitatilor de plata au fost determinate pe de o parte de cuceririle stiintei,...

Proiect Practica BRD-GSG

Capitolul 1. Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar...

Practica BRD

1. Mijloacele şi operaţiunile de plată 1.1. Consideraţii generale asupra mijloacelor de plată Pentru economia actuală, operaţiunile de plată...

Proiect BRD

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema. BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă...

Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare

Cap.1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1. Momentul istoric al înfiintarii Momentul istoric al înfiintarii Bancii Române...

Te-ar putea interesa și

Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Evolutia Pietei Cardurilor in Romania si Perspectivele Sale de Dezvoltare la BRD

Introducere Cap1. Cardul – Instrument de plata electronic 1.1 . Istoric DEFINITIE - Cardul este un instrument de plata prin intermediul caruia...

Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

CAP.1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1. PREZENTAREA BRD Banca Româna de Dezvoltare a fost înfiintatÎ prin HotÎrâre de Guvern în decembrie 1990...

Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Tehnica operațiunilor bancare - BRD Groupe Societe Generale, Iași

Cap.1.Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie. 1.1.Moment istoric 1923-1947 Istoria BRD începe în 1923, odată cu crearea prin lege a...

Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare Realizat la Banca Comerciala BRD - Groupe Societe Generale Iasi

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE.ISTORIC SI EVOLUTIE 1.1. Momentul istoric al infiintarii BRD-G.S.G Pe teritoriul Romaniei au fost...

Monografie Tehnica Operatiunilor Bancare

In anul 1923 se infiinteaza prin lege Societatea Nationala pentru Credit Industrial ca institutie publica in care statul detinea 20%, BNR 30% iar...

Ai nevoie de altceva?