Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Imagine preview
(10/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 131 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CUPRINS 2
CAPITOLUL I 5
PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE. ISTORIC SI EVOLUTIE 5
1.1.SCURT ISTORIC AL BANCII ROMÂNE PENTRU DEZVOLTARE 5
RECUNOASTEREA BRD PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL 7
1.2. PRINCIPALELE ETAPE DIN EVOLUTIA BRD 7
1.3. FORMA SI STRUCTURA CAPITALULUI SI A ACTIONARIATULUI 8
1.4. PRINCIPALELE SALE FUNCTII, ACTIVITATI SI OPERATIUNI BANCARE 9
1.5. CADRUL LEGISLATIV GENERAL SI SPECIFIC 14
CAPITOLUL 2 23
ORGANIZAREA SOCIETATII BANCARE. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 23
2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA A BANCII 23
2.2. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 33
2.3. DOCUMENTE SI PROGRAME INFORMATICE UTILIZATE DE BRD-GSG 34
CAPITOLUL 3 38
CONTURILE BANCARE 38
3.1. TITULARII DE CONT 38
3.2. CONTURILE CARE SE POT DESCHIDE LA BRD - MODUL CUM FUNCTIONEAZA ACESTEA 38
1. Conturile de disponibilitati banesti 39
Documentatia pentru deschiderea conturilor de disponibilitati banesti 39
Aprobarea si deschiderea conturilor de disponibilitati banesti 39
Operatiunile în contul de disponibilitati banesti 40
Închiderea conturilor de disponibilitati banesti 41
2. Conturile de depozit 42
Deschiderea conturilor de depozite 42
Închiderea conturilor de depozit 43
3. Conturile de credite 43
Deschiderea conturilor de credite 43
Operatiunile în contul de credit 44
Închiderea contului de credite 44
4. Conturile cu destinatie speciala 44
5. Conturi în valuta 45
Deschiderea conturilor în valuta si administrarea lor 45
6. Extrasul de cont 47
CAPITOLUL 4 48
PLASAMENTE BANCARE SI NON-BANCARE 48
4.1. PLASAMENTE BANCARE 48
ATUSTART 52
ATUSPRINT 53
ATUCONT 54
LIBERCONT 55
PROGRESO 56
4.2. PLASAMENTE MONETARE NON-BANCARE 58
BRAD 58
STEJAR 59
SIMFONIA 1 60
CAPITOLUL 5 62
DECONTAREA INTRA SI INTERBANCARA 62
5.1. MODALITATI SI INSTRUMENTE DE DECONTARE UTILIZATE ÎN ACTIVITATILE DE DECONTARE 62
1. Ordinul de plata 63
Mentiuni obligatorii 63
Obligatiile bancii initiatoare 64
Obligatiile bancii destinatare 64
Obligatiile clientului platitor 65
Obligatiile clientului beneficiar 65
Circuitele ordinului de plata 65
2. Cecul 68
Mentiunile obligatorii ale cecului 68
Tipuri de cecuri 69
Girarea 69
Avalul 70
Valabilitatea cecului 70
Modul de functionare 70
Initiativa 70
Termenul de prezentare la plata a cecurilor 70
Încasarea cecului 71
Refuzul cecurilor la plata 71
Circuitele cecului 72
3. Cambia 74
Crearea cambiei 75
Acceptarea cambiei 76
Scadenta si plata 76
Girarea 76
Cesiunea de creanta 76
Avalizarea cambiei 76
Scontarea 76
Plata cambiei 77
Protestul cambiei 77
Suma înscrisa pe cambie 78
Moneda de plata a cambiei 78
Numarul de exemplare 78
4. Biletul la ordin 78
Mentiunile obligatorii ale biletului la ordin 78
Scadenta si plata 79
Girarea 79
Protestul 79
Metodologia de decontare a biletului la ordin 79
5. Acreditivul 80
Tipuri de acreditive 80
5.2. COMPENSAREA MULTILATERALA A PLATILOR INTERBANCARE - SEDINTA DE COMPENSARE 82
5.3. OPERATIUNI BANCARE CU NUMERAR 86
INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN DERULAREA OPERATIUNILOR DE ÎNCASARI SI PLATI 88
1. Foaia de varsamânt cu chitanta 88
2. Ordinul de încasare intern 89
3. Borderoul însotitor cu chitanta 89
5.4. TIPURI DE CARDURI EMISE DE BRD 90
Cardul VISA CLASSIC ÎN LEI 90
Cardul VISA ELECTRON 92
Cardul Maestro 94
CAPITOLUL 6 96
MARKETINGUL BANCAR 96
6. 1. IMPORTANTA MARKETINGULUI PENTRU SERVICIILE BANCARE 96
6. 2. ACTIVITATEA DE MARKETING 97
6. 3. MARKETINGUL INSTITUTIONAL 97
CAPITOLUL 7 99
CREDITAREA BANCARA 99
7.1. CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE 99
Credite imobiliare 99
Habitat plus 99
Credite imobiliare in lei 100
Credite de consum 101
Credite auto 101
Credite in lei pentru bunuri de folosinta indelungata 103
Credit Expresso pentru nevoi personale nominalizate 105
Credit expresso pentru nevoile personale 107
Expresso dublu 109
Creditul StudentPlus 110
Creditul 10 112
7.2. CREDITAREA INTREPRINDERILOR SI AGENTILOR ECONOMICI 121
1. Principalele tipuri de intreprinderi care pot beneficia de credite bancare 121
2. Analiza bonitatii clientului 121
3. Categoriile de credite destinate finantarii activitatii curente 124
Credite pentru cheltuieli de aprovizionare, productie si desfacere 124
4. Credite pentru finantarea activitatilor sezoniere 125
5. Credite pentru export 126
6. Credite in lei si valuta pentru descoperirea de cont 127
7. Finantarea investitiilor 128
Credite de investitii 128
Leasing finaciar 129
BIBLIOGRAFIE 131

Extras din document

Capitolul I

Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie

1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare

Istoria sistemului bancar îsi gaseste originile în trecutul îndepartat, existând marturii foarte vechi ce atesta practica unor activitati care, într-o forma mai mult sau mai putin evoluata, se pot constitui ca primii pasi pe tarâmul practicii bancare. Exista diferite pareri cu privire la originea bancilor. Unii cercetatori apreciaza ca primii bancheri au fost cei ce efectuau schimbul de bani, moment asociat aparitiei si circulatiei monedei metalice. Dupa alti cercetatori notiunea de banca este asociata momentului în care un grup de persoane a avut ideea sa primeasca disponibilitati banesti si sa ofere împrumuturi celor care aveau nevoie de fonduri suplimentare.

Activitatea bancilor românesti este reglementata de legislatia specifica domeniului, respectiv Legea privind activitatea societatilor comerciale, nr.31/1990 si Legea privind activitatea bancara, nr.33/1991. În acelasi timp, activitatea bancilor comerciale este sub autorizarea si supravegherea bancii centrale.

Bancile comerciale joaca un rol activ în luarea deciziilor privind activitatea lor, comparativ cu rolul pasiv jucat în perioada economiei centralizate. Pentru a asigura concurenta în sectorul bancar si pentru a limita pozitiile de monopol au fost stabilite anumite reglementari. Bancile nu au voie sa încheie contracte, întelegeri care le-ar putea conferi o pozitie dominanta pe piata monetara. Bancile nu trebuie sa se angajeze într-o concurenta neloiala.

Banca Româna pentru Dezvoltare este o banca de traditie în sistemul bancar românesc, fiind descendenta a Societatii Nationale de Credit Industrial, creata în 1923, cu scopul de a încuraja dezvoltarea economiei si îndeosebi a industriei.

Banca Romana pentru Dezvoltare s-a înfiintat la 1 decembrie 1990, prin preluarea activelor si pasivelor fostei Banci de Investitii, fiind nu numai o schimbare de „firma”, ci si conturarea unor noi orientari si conceptii în organizarea si functionarea bancii. Actionând pe baza unor strategii si politici flexibile, cu prudenta impusa de evolutia mediului economic, BRD a reusit sa se adapteze cerintelor economiei de piata actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanenta sub aspect organizational, patrimonial si financiar.

Una din principalele caracteristici ale BRD o constituie obtinerea unor cote inalte de profitabilitate.

În ultimii ani BRD a continuat politica de orientare a creditelor spre sectorul privat al economiei, ponderea acestora reprezentând circa 65% din totalul portofoliului de credite.

BRD a pus la dispozitia clientilor o gama larga de produse si servicii unele dintre ele în premiera pe piata româneasca : factoringul international, carti de plata, forfetare, scontarea efectelor de comert, studii de fezabilitate, evaluari de patrimoniu, consultanta si alte servicii pentru operatorii de pe piata de capital.

Participând la înfiintarea societatii de asigurare ASIBAN SA, BRD si-a largit gama de servicii oferind clientilor intermediari politele de asigurare.

Ca membru operational din 1992 al sistemului international de comunicatii financiar bancare SWIFT, BRD asigura legaturi rapide si eficiente cu banci membre din întreaga lume. În vederea implementarii sistemului de decontari bazat pe carti de plata, banca a devenit la sfârsitul anului 1993 membru al organizatiei VISA INTERNATIONAL. Totodata, calitatea de membru al Factors Chains International a permis alinierea rapida a bancii la practicile internationale in materie.

De asemenea, în conditiile unei competitivitati crescânde, BRD este un partener loial al comunitatii bancare românesti, calitatea sa de membru al Asociatiei Române a Bancilor asigurându-i participarea activa la dezvoltarea si restructurarea sistemului bancar românesc. O preocupare constanta a bancii o constituie largirea si diversificarea bazei de clienti. Orientarea strategica a conducerii bancii a constat în atragerea în rândul clientilor cu precadere a producatorilor cu potential de export si cu capacitati reale de dezvoltare, a societatilor cu capital privat si a întreprinderilor mici si mijlocii viabile, instituind totodata si un sistem preferential pentru clientii care deruleaza un volum mare de operatiuni bancare.

Cresterea numarului de clienti si necesitatea apropierii de acestia au constituit premisa deciziei bancii pentru o mai buna reprezentare în teritoriu, respectiv dezvoltarea retelei interne de unitati teritoriale. Astfel BRD s-a implicat într-un amplu proces de dezvoltare, reflectat în crearea si extinderea retelei sale de unitati teritoriale, în prezent banca având asigurata o infrastructura formata de 206 unitati. Concomitent banca a creat si dezvoltat un sistem informatic adecvat, urmând ca în viitor sa finalizeze proiectul de informatizare integrala a bancii.

Pe lânga realizarea obiectivelor strategice ale bancii, BRD urmareste si îndeplinirea obligatiilor asumate în calitate de cetatean institutional, obligatii concretizate în sponsorizarea pe de o parte a unor activitati din domeniile cultural, sportiv, umanitar, artistic si totodata, îsi asuma un rol educational, prin prezentarea în mass-media a produselor si serviciilor bancare.

Banca Româna pentru Dezvoltare este persoana juridica, fiind organizata ca societate bancara pe actiuni si are sediul în municipiul Bucuresti. Banca Româna pentru Dezvoltare are în subordine unitati bancare operative: sucursale, filiale, agentii si reprezentante în toate judetele tarii si în municipiul Bucuresti. BRD - Groupe Société Générale este recunoscuta de catre populatie prin

intermediul unei retele de 206 sucursale.

În momentul de fata, BRD - Groupe Société Générale are peste 1.400.000 de clieti si mai mult de 900.000 de posesori de carduri; ea detine o treime din piata cardurilor si 20% din cea a creditelor. BRD - Groupe Société Générale este cea mai mare banca privata din România si care se afla în plina expansiune.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD.doc