Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 177 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Capitolul 1 Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie….4
1.1 Momentul istoric al înfiintarii..4
1.2 Principalele etape si evolutia BRD..7
1.3 Forma si structura capitalului si a actionariatului..10
1.4 Principalele functii, activitati si operatiuni bancare…...11
1.5 Cadrul legislativ general si specific….14
1.6 Organismele de control si reglementare...15
Capitolul 2 Organizarea societatii bancare.Sistemul informational bancar…18
2.1 Organigrama generala a BRD-GSG ….18
2.2 Functiile si atributiile centralei bancii
în cadrul structurilor teritoriale .23
2.3 Rolul si atributiile sucursalei BRD-GSG SA Iasi 24
2.4 Activitatile derulate în cadrul agentiei Vasile Conta27
2.5 Sistemul Informational Bancar28
2.5.1 Specificitatea departamentului si sistemelor
informatice a BRD-GSG28
2.5.2 Documente si programe informatice utilizate de BRD…..29
2.5.3 Utilizarea sistemelor expert în analiza de credit.33
Capitolul 3 Conturi bancare…34
3.1 Principii si reguli generale34
3.2 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare…35
3.3 Operatiuni curente si operatiuni speciale..48
3.4 Incidente în functionarea conturilor bancare..50
3.5 Închiderea unui cont51
Capitolul 4 Plasamente bancare si non-bancare….59
4.1 Plasamente bancare..59
4.2 Plasamente monetare non-bancare….73
Capitolul 5 Decontarea intra si interbancara. Operatiunile cu numerar.80
5.1 Instrumente de plata.82
5.2 Compensarea multilaterala a platilor interbancare…..111
5.3 Operatiuni cu numerar..112
5.4 Moneda electronica114
Capitolul 6 Marketingul bancar…124
6.1 Marketingul de produs si serviciu bancar124
6.2 Marketingul institutional…. .132
Capitolul 7 Creditarea bancara. Persoane fizice
si agenti economici ….138
7.1 Credite pentru persoane fizice …140
7.2 Credite persoane juridice… ..158
Bibliografie..176

Extras din document

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie

1.1 Momentul istoric al înfiintarii

Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA are loc în anul 1990 prin Hotarârea Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 publicata în M.Of. nr. 132 din data: 11/19/90. Principalele repere ale statutului BRD cuprins în hotarâre sunt:

- Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. se constituie ca banca de dezvoltare si comerciala - societate pe actiuni, organizata în conformitate cu legile în vigoare in România, si functioneaza ca persoana juridica, potrivit prevederilor prezentului statut. În acest statut Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. este denumita banca;

- Durata de activitate a bancii va fi de 99 de ani, începând cu data publicarii în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiintare;

- Obiectul de activitate al bancii îl constituie:

- efectuarea de operatiuni si servicii bancare pentru proiectele de investitii economice si financiare ale statului, ce se realizeaza, integral sau partial, din fonduri de la buget si din împrumuturi în valuta de la bancile de dezvoltare internationale, institutii financiare si de la alte banci;

- atragerea de fonduri banesti, acordarea de credite în lei si în valuta si efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investitii, de productie, comerciala si de prestari de servicii, desfasurata de regii autonome, societati comerciale, societati mixte, institutii de stat, unitati cooperatiste, organizatii obstesti, asociatii familiale sau persoane fizice;

În acest scop, banca efectueaza, în conditiile prevazute de statut, urmatoarele operatiuni, în numele sau propriu, în numele altora sau în colaborare cu altii:

a) atrage fonduri banesti, în lei si în valuta, din tara si strainatate, în depozite la vedere sau la termen;

b) pastreaza disponibilitatile banesti ale clientilor si efectueaza operatiuni de încasari si plati, în lei si în valuta, în numerar sau fara numerar, prin conturile deschise de clienti la aceasta banca;

c) contracteaza credite, în lei si în valuta, din tara si din strainatate;

d) acorda credite, în lei si în valuta, pe baza de garantii, pe termen mediu, cu rambursare de pâna la 5 ani si pe termen lung de pâna la 25 ani, în conditiile stabilite de lege, pentru realizarea de investitii de catre clientii sai din tara si strainatate; de asemenea, acorda credite pe termen scurt, cu rambursarea de pâna la 12 luni, pentru aprovizionare, productie, desfacere, prestari de servicii, suplinirea temporara a resurselor agentilor economici pentru investitii, precum si pentru nevoi gospodaresti ale persoanelor fizice;

e) presteaza servicii bancare privind expertizarea tehnica, economica si financiara a proiectelor, urmarirea utilizarii fondurilor potrivit destinatiei aprobate si prevederilor din documentatii, analiza ofertelor depuse de executanti, precum si alte servicii pentru investitiile statului care se realizeaza din fonduri de la buget în baza mandatului primit;

f) efectueaza servicii bancare pentru dezvoltarea activitatilor agentilor economici, acorda consultatii si asistenta pe probleme de gestiuni financiare si de evaluare a patrimoniului, în baza conventiilor încheiate cu acestia;

g) efectueaza operatiuni de scontare a efectelor de comert si rescontare a portofoliului, în lei si în valuta;

h) emite efecte de comert, în lei si în valuta, si accepta efecte de comert emise asupra sa, avalizeaza si gireaza efecte de comert emise de terti, emite cecuri bancare proprii sau în contul altor institutii de credit;

i) efectueaza operatiuni cu acreditive, incasouri, ordine de plata si alte instrumente de plata;

j) emite, confirma si efectueaza operatiuni cu scrisori de garantie, avaluri, cautiuni, în tara si strainatate;

k) efectueaza operatiuni de vânzare-cumparare si alte operatiuni cu titluri emise de stat, precum si cu actiuni, obligatiuni si hârtii de valoare, pe cont propriu sau pentru terti, în tara si strainatate, potrivit legii;

l) efectueaza operatiuni de arbitrajare pe pietele internationale valutare sub forma de atragere si constituire de depozite la termen si la vedere, proprii si ale clientilor; banca poate compensa din beneficiile realizate din aceste operatiuni eventualele diferente nefavorabile;

m) participa la consortii de garantii si la credite consortiale interne si internationale;

n) cumpara si vinde valuta straina, aur si metale pretioase sub orice forma; efectueaza operatiuni de schimb valutar;

o) efectueaza servicii de trezorerie si de depozitare pentru obiecte de valoare, proprietate a unor persoane juridice sau fizice;

p) efectueaza operatiuni privind executarea de casa a bugetului, în limita mandatului primit;

r) încheie aranjamente de corespondent cu banci si institutii financiare straine si conventii privind activitati financiar-bancare si efectueaza alte operatiuni legate de afacerile bancare si financiare, în tara si strainatate;

s) participa cu capital la institutii financiare si bancare si la alti agenti economici din tara si strainatate;

t) participa, ca membra, în organisme financiar-bancare internationale sau regionale, la operatiuni economice financiare si bancare în cadrul unor acorduri, conventii si întelegeri încheiate de autoritatile române pe plan intern si international în scopul atragerii de împrumuturi în valuta; participa la reuniuni internationale cu caracter financiar, bancar sau monetar;

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD - Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi.doc

Alte informatii

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Univ. “Al. I. Cuza” , Iasi Specializarea: Finante – Banci