Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi

Proiect
8.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 177 în total
Cuvinte : 62580
Mărime: 5.73MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Univ. “Al. I. Cuza” , Iasi Specializarea: Finante – Banci

Cuprins

Capitolul 1 Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie….4

1.1 Momentul istoric al înfiintarii..4

1.2 Principalele etape si evolutia BRD..7

1.3 Forma si structura capitalului si a actionariatului..10

1.4 Principalele functii, activitati si operatiuni bancare…...11

1.5 Cadrul legislativ general si specific….14

1.6 Organismele de control si reglementare...15

Capitolul 2 Organizarea societatii bancare.Sistemul informational bancar…18

2.1 Organigrama generala a BRD-GSG ….18

2.2 Functiile si atributiile centralei bancii

în cadrul structurilor teritoriale .23

2.3 Rolul si atributiile sucursalei BRD-GSG SA Iasi 24

2.4 Activitatile derulate în cadrul agentiei Vasile Conta27

2.5 Sistemul Informational Bancar28

2.5.1 Specificitatea departamentului si sistemelor

informatice a BRD-GSG28

2.5.2 Documente si programe informatice utilizate de BRD…..29

2.5.3 Utilizarea sistemelor expert în analiza de credit.33

Capitolul 3 Conturi bancare…34

3.1 Principii si reguli generale34

3.2 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare…35

3.3 Operatiuni curente si operatiuni speciale..48

3.4 Incidente în functionarea conturilor bancare..50

3.5 Închiderea unui cont51

Capitolul 4 Plasamente bancare si non-bancare….59

4.1 Plasamente bancare..59

4.2 Plasamente monetare non-bancare….73

Capitolul 5 Decontarea intra si interbancara. Operatiunile cu numerar.80

5.1 Instrumente de plata.82

5.2 Compensarea multilaterala a platilor interbancare…..111

5.3 Operatiuni cu numerar..112

5.4 Moneda electronica114

Capitolul 6 Marketingul bancar…124

6.1 Marketingul de produs si serviciu bancar124

6.2 Marketingul institutional…. .132

Capitolul 7 Creditarea bancara. Persoane fizice

si agenti economici ….138

7.1 Credite pentru persoane fizice …140

7.2 Credite persoane juridice… ..158

Bibliografie..176

Extras din document

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie

1.1 Momentul istoric al înfiintarii

Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA are loc în anul 1990 prin Hotarârea Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 publicata în M.Of. nr. 132 din data: 11/19/90. Principalele repere ale statutului BRD cuprins în hotarâre sunt:

- Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. se constituie ca banca de dezvoltare si comerciala - societate pe actiuni, organizata în conformitate cu legile în vigoare in România, si functioneaza ca persoana juridica, potrivit prevederilor prezentului statut. În acest statut Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. este denumita banca;

- Durata de activitate a bancii va fi de 99 de ani, începând cu data publicarii în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiintare;

- Obiectul de activitate al bancii îl constituie:

- efectuarea de operatiuni si servicii bancare pentru proiectele de investitii economice si financiare ale statului, ce se realizeaza, integral sau partial, din fonduri de la buget si din împrumuturi în valuta de la bancile de dezvoltare internationale, institutii financiare si de la alte banci;

- atragerea de fonduri banesti, acordarea de credite în lei si în valuta si efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investitii, de productie, comerciala si de prestari de servicii, desfasurata de regii autonome, societati comerciale, societati mixte, institutii de stat, unitati cooperatiste, organizatii obstesti, asociatii familiale sau persoane fizice;

În acest scop, banca efectueaza, în conditiile prevazute de statut, urmatoarele operatiuni, în numele sau propriu, în numele altora sau în colaborare cu altii:

a) atrage fonduri banesti, în lei si în valuta, din tara si strainatate, în depozite la vedere sau la termen;

b) pastreaza disponibilitatile banesti ale clientilor si efectueaza operatiuni de încasari si plati, în lei si în valuta, în numerar sau fara numerar, prin conturile deschise de clienti la aceasta banca;

c) contracteaza credite, în lei si în valuta, din tara si din strainatate;

d) acorda credite, în lei si în valuta, pe baza de garantii, pe termen mediu, cu rambursare de pâna la 5 ani si pe termen lung de pâna la 25 ani, în conditiile stabilite de lege, pentru realizarea de investitii de catre clientii sai din tara si strainatate; de asemenea, acorda credite pe termen scurt, cu rambursarea de pâna la 12 luni, pentru aprovizionare, productie, desfacere, prestari de servicii, suplinirea temporara a resurselor agentilor economici pentru investitii, precum si pentru nevoi gospodaresti ale persoanelor fizice;

e) presteaza servicii bancare privind expertizarea tehnica, economica si financiara a proiectelor, urmarirea utilizarii fondurilor potrivit destinatiei aprobate si prevederilor din documentatii, analiza ofertelor depuse de executanti, precum si alte servicii pentru investitiile statului care se realizeaza din fonduri de la buget în baza mandatului primit;

f) efectueaza servicii bancare pentru dezvoltarea activitatilor agentilor economici, acorda consultatii si asistenta pe probleme de gestiuni financiare si de evaluare a patrimoniului, în baza conventiilor încheiate cu acestia;

g) efectueaza operatiuni de scontare a efectelor de comert si rescontare a portofoliului, în lei si în valuta;

h) emite efecte de comert, în lei si în valuta, si accepta efecte de comert emise asupra sa, avalizeaza si gireaza efecte de comert emise de terti, emite cecuri bancare proprii sau în contul altor institutii de credit;

i) efectueaza operatiuni cu acreditive, incasouri, ordine de plata si alte instrumente de plata;

j) emite, confirma si efectueaza operatiuni cu scrisori de garantie, avaluri, cautiuni, în tara si strainatate;

k) efectueaza operatiuni de vânzare-cumparare si alte operatiuni cu titluri emise de stat, precum si cu actiuni, obligatiuni si hârtii de valoare, pe cont propriu sau pentru terti, în tara si strainatate, potrivit legii;

l) efectueaza operatiuni de arbitrajare pe pietele internationale valutare sub forma de atragere si constituire de depozite la termen si la vedere, proprii si ale clientilor; banca poate compensa din beneficiile realizate din aceste operatiuni eventualele diferente nefavorabile;

m) participa la consortii de garantii si la credite consortiale interne si internationale;

n) cumpara si vinde valuta straina, aur si metale pretioase sub orice forma; efectueaza operatiuni de schimb valutar;

o) efectueaza servicii de trezorerie si de depozitare pentru obiecte de valoare, proprietate a unor persoane juridice sau fizice;

p) efectueaza operatiuni privind executarea de casa a bugetului, în limita mandatului primit;

r) încheie aranjamente de corespondent cu banci si institutii financiare straine si conventii privind activitati financiar-bancare si efectueaza alte operatiuni legate de afacerile bancare si financiare, în tara si strainatate;

s) participa cu capital la institutii financiare si bancare si la alti agenti economici din tara si strainatate;

t) participa, ca membra, în organisme financiar-bancare internationale sau regionale, la operatiuni economice financiare si bancare în cadrul unor acorduri, conventii si întelegeri încheiate de autoritatile române pe plan intern si international în scopul atragerii de împrumuturi în valuta; participa la reuniuni internationale cu caracter financiar, bancar sau monetar;

Preview document

Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 1
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 2
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 3
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 4
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 5
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 6
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 7
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 8
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 9
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 10
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 11
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 12
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 13
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 14
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 15
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 16
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 17
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 18
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 19
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 20
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 21
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 22
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 23
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 24
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 25
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 26
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 27
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 28
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 29
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 30
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 31
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 32
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 33
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 34
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 35
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 36
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 37
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 38
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 39
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 40
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 41
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 42
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 43
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 44
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 45
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 46
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 47
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 48
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 49
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 50
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 51
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 52
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 53
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 54
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 55
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 56
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 57
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 58
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 59
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 60
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 61
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 62
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 63
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 64
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 65
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 66
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 67
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 68
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 69
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 70
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 71
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 72
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 73
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 74
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 75
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 76
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 77
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 78
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 79
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 80
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 81
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 82
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 83
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 84
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 85
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 86
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 87
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 88
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 89
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 90
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 91
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 92
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 93
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 94
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 95
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 96
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 97
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 98
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 99
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 100
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 101
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 102
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 103
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 104
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 105
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 106
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 107
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 108
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 109
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 110
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 111
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 112
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 113
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 114
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 115
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 116
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 117
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 118
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 119
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 120
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 121
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 122
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 123
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 124
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 125
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 126
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 127
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 128
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 129
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 130
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 131
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 132
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 133
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 134
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 135
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 136
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 137
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 138
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 139
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 140
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 141
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 142
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 143
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 144
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 145
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 146
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 147
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 148
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 149
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 150
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 151
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 152
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 153
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 154
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 155
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 156
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 157
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 158
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 159
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 160
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 161
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 162
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 163
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 164
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 165
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 166
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 167
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 168
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 169
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 170
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 171
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 172
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 173
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 174
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 175
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 176
Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi - Pagina 177

Conținut arhivă zip

  • Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD - Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Cardul Instrument de Plata Modern

Perfectionarea, modernizarea si eficientizarea instrumentelor si modalitatilor de plata au fost determinate pe de o parte de cuceririle stiintei,...

Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Practica BRD

1. Mijloacele şi operaţiunile de plată 1.1. Consideraţii generale asupra mijloacelor de plată Pentru economia actuală, operaţiunile de plată...

Sisteme de Plăți

Platile electronice, aceasta semnificativa inventie a sfarsitului de secol XX, au aparut ca una din urmarile remarcabile ale dezvoltarii...

Studiu Monografic la Disciplina Tehnica Operatiunilor Bancare - Banca Romana pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Banca Transilvania

Cap. 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Legenda unitati BT: exista unitati vor...

Te-ar putea interesa și

Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare Realizat la Banca Comerciala BRD - Groupe Societe Generale Iasi

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE.ISTORIC SI EVOLUTIE 1.1. Momentul istoric al infiintarii BRD-G.S.G Pe teritoriul Romaniei au fost...

Tehnica Operațiunilor Bancare

infiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA are loc in anul 1990 prin Hotarârea Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 publicata in M.Of....

Ai nevoie de altceva?