Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare - BRD-GSG

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare - BRD-GSG.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 137 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Dan Chirlesan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CUPRINS 1
Cap 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 2
1.1 Momentul istoric 3
1.2 Principalele etape şi evoluţie 4
1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 5
1.4 Principalele sale funcţii şi operatiunile bancare desfăşurate 8
1.5 Cadrul legislativ general şi specific 10
1.6 Organismele de control 11
Cap 2. Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 15
2.1. ORGANIZAREA B.R.D. - Groupe Société Générale 15
2.1.1 Departamente şi direcţii 18
2.2 SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR ŞI AUTOMATIZAREA OPERAŢIUNILOR 23
2.2.1. Particularităţile sistemului informaţional bancar 23
2.2.2. Circuitul documentelor reprezentative 24
Cap 3. Conturile bancare 28
3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 28
3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare 34
3.3. Operaţiuni de casă (viramente, plăţi interbancare, prelevări) 35
3.4 Incidente in funcţionarea conturilor bancare 37
3.5. Închiderea conturilor bancare 40
CAP 4. PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE 42
4.1. Plasamente bancare: la vedere, la termen, alte forme particulare de plasamente 42
4.2 Plasamente monetare non-bancare: produsele de asigurari de viata, produsele imobiliare 51
4.3. Plasamentele financiare 52
Cap 5. Decontarea intra şi interbancară. Operaţiuni cu numerar 54
5.1. Instrumente de plată utilizate 54
5.1.1. Întocmirea cecului şi reflectarea circuitului acestuia 54
5.1.2. Întocmirea ordinului de plată şi reflectarea circuitului acestuia 55
5.1. 3 Întocmirea cambiei şi reflectarea circuitului acesteia 56
5.1. 4 Întocmirea biletului la ordin şi reflectarea circuitului acestuia 58
5.2. Banca la domiciliu 60
5.3 Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 62
5.4. Operaţiuni cu numerar 71
5.5 Moneda electronică 76
CAP 6. Marketingul bancar 83
6.1. Conţinutul şi specificul marketingului bancar 83
6.2. Politica de marketing la nivel de produs 85
6.3. Politica de marketing la nivel instutuţional 88
Cap 7. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 93
7.1. Principii generale 93
7.2. Credite acordate persoanelor fizice 95
7.3. Descrierea procesului de creditare 101
7.4. Credite acordate persoanelor juridice 107
Cap 8. Cariera în domeniul bancar 128
8.1 Politica de resurse umane a BRD – Groupe Société Générale 128
8.2 Meseriile bancare în cadrul BRD – Groupe Société Générale 130
8.3 Procesul de recrutare şi posibilităţi de promovare în cadrul BRD - Groupe Société Générale 131
BIBBLIOGRAFIE 134

Extras din document

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

BRD – Groupe Société Générale SA este o societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi funcţionează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, cu reglementările privind piaţa de capital şi cu legislaţia bancară, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv şi a documentelor normative interne.

BRD-Groupe Société Générale îşi concentrează activitatea pe trei axe majore:

1.BANCA DE RETAIL

BRD - numără peste 2,2 milioane clienţi persoane fizice şi peste 2 milioane de carduri. Cota sa de piaţă variază între 15% şi 20%, în funcţie de produse. Se numără printre liderii pieţei cardurilor bancare şi a creditelor pentru consum. Activitatea de credite de consum la locul de vânzare se derulează prin intermediul filialei specializate BRD Finance.

2.BANCĂ DE REFERINŢĂ A ÎNTREPRINDERILOR ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE

BRD este banca de referinţă în sectorul privat din România, peste 65 % din totalul creditelor fiind acordate acestui sector atât pentru întreprinderile mici şi mijlocii, microîntreprinderi, cât şi pentru marile corporaţii.

Este implicată în toate ramurile economiei şi în cadrul colectivităţilor locale. În afara finanţărilor clasice, gama de produse şi servicii acoperă în totalitate gestiunea fluxurilor de numerar, serviciile de leasing, prin intermediul filialei BRD Sogelease, factoring-ul intern şi extern cat si soluţii complete de externalizare a flotelor de vehicule prin filiala ALD Automotive. Beneficiind de sprijinul Grupului Société Générale, BRD joacă un rol important în relaţia cu societăţile multinaţionale.

3. BANCĂ DE INVESTIŢII

BRD este implicată în finanţări structurate şi oferă soluţii complexe sectorului public şi unui număr de mari companii. Cu sprijinul entităţilor specializate ale Société Générale, unul din liderii mondiali pe această piaţă, BRD îşi continuă tradiţia de bancă a marilor proiecte de dezvoltare.

Prin intermediul unei filiale comune cu Grupul Société Générale, BRD / SG Corporate Finance, Banca oferă toată gama de servicii de consultanţă în domeniul privatizării şi al fuziunilor şi achiziţiilor.Firma de brokeraj, BRD Securities, este una dintre primele societăţi de pe această piaţă în România.De asemenea, BRD este una dintre cele două bănci active pe piaţa obligaţiunilor.Filială a grupului Societe Generale, SGAM, comercializează prin intermediul BRD, două fonduri deschise de investiţii.

Strategia BRD - Groupe Société Générale se integrează în strategia globală a Grupului Société Générale: păstrarea echilibrului între portofoliul de servicii şi profilul de risc, pentru asigurarea dezvoltării şi rentabilităţii pe termen lung, în paralel cu menţinerea eforturilor pentru asigurarea unei eficacităţi operaţionale.

Reuşita acestei strategii de dezvoltare se bazează şi pe eforturile colaboratorilor BRD din România, care împărtăşesc valorile Grupului Société Générale.

BRD - Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin profesionalism, inovaţie, calitatea dezvoltării şi rentabilitate.În acest sens, BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial la specificul pieţei româneşti, realizării la scară largă a procesărilor şi diversificării gamei sale de produse şi servicii..

BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de peste 600 de agenţii şi peste 900 ATM-uri. În luna iunie 2007, BRD număra 2,2 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2 millioane de carduri. Calitatea servicilor noastre este garantată de cei peste 7500 de profesionişti care formează echipa BRD.

1.1 Momentul istoric

B.R.D. s-a înfiinţat în anul 1923, prin legea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial ca instituţie publică. Potrivit acelui an, 20% din capitalul social era deţinut de stat, 30% de BNR, iar restul de 50% revenea unui grup de persoane particulare, printre care şi un grup de foşti directori ai Mormorosch Bank & Co, prima bancă modernă din România.

Până la cel de-al doilea Război Mondial, Societatea Naţională pentru Credit Industrial a cunoscut o creştere puternică, consolidându-şi prezenţa în sectorul industrial şi devenind apoi cea mai mare instituţie financiară din România.

După cel de-al doilea Război Mondial, în baza Legii privind naţionalizarea din 11 iunie 1948, Societatea Naţională pentru Credit Industrial a fost naţionalizată şi redenumită Banca de Credit pentru Investiţii. În 1957, după reorganizarea sistemului financiar, când s-a introdus o specializare rigidă pe sectoare, Băncii de Credit pentru Investiţii i s-a oferit o poziţie de monopol în România în domeniul asigurării finanţării pe termen mediu şi lung al investiţiilor din toate sectoarele industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, fiind redenumită Banca de Investiţii.

Majoritatea finanţărilor oferite de Banca Mondială, pe toată această perioadă, au fost derulate prin Banca pentru Investiţii şi în acest mod o parte din angajaţii B.R.D. au căpătat experienţă în analiza proiectelor de investiţii prin metode utilizate de organizaţiile financiare internaţionale.

În mediul bancar românesc, datorită schimbărilor survenite, în cadrul sistemului financiar din România au apărut bănci moderne, capabile să răspundă exigenţelor în creştere ale clienţilor.

Printre acestea amintim: Banca Română de Comerţ Exterior, Banca de Investiţii, Casa de Investiţii, Casa de Economii şi Consemnaţiuni, Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară. În 1990 are loc desfiinţarea monopolului de care s-a bucurat fiecare dintre băncile specializate în domeniul propriu de activitate. Una din marile realizări ale acestei perioade a fost şi transformarea fostei Bănci de Investiţii în actuala BANCA ROMÂNĂ pentru DEZVOLTARE, preluându-i în totalitate activele, pasivele şi întregul personal. Înfiinţată la 1 decembrie 1990, banca nou creată, cu o echipă de conducere omogenă şi extrem de dinamică, în ciuda unor diferenţe notabile de vârstă sau experienţă, a reuşit să depăşească condiţia unei bănci strict specializate şi să ajungă în scurt timp în topul băncilor comerciale din România, cu un profil bancar nou şi o identitate proprie; în februarie 1991, banca a fost înmatriculată ca societate pe acţiuni, cu capital social deţinut de statul român. BANCA ROMÂNĂ pentru DEZVOLTARE este o societate deschisă pe acţiuni şi funcţionează ca persoană juridică română în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale: Legea bancară nr.58/1998, Legea nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, reglementările Băncii Naţionale a României, ale Comisiei Naţionale a Valorilor Imobiliare şi alte prevederi. Banca îşi desfăşoară activitatea prin sucursale, agenţii şi reprezentanţe, în ţară şi în străinătate: " Durata de activitate a băncii va fi de 99 ani, începând de la data publicării în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiinţare ".

BRD a fost aleasă de guvern pentru a deveni prima bancă comercială privatizată. Această alegere consacră calitatea activelor şi a gestiunii BRD. Achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al BRD de către grupul Société Générale a fost finalizată în martie 1999; ea intervine într-o perioadă dificilă marcată de falimente bancare răsunătoare. Este de asemenea începutul bancarizării masive a persoanelor fizice. BRD profită de imaginea sa favorabilă în faţa marelui public şi de calitatea relaţiilor sale cu întreprinderile pentru a dezvolta rapid clientela sa de persoane fizice. Foarte repede, BRD devine lider pe piaţa noilor produse, cum ar fi cardurile bancare si creditele pentru consum.

Fisiere in arhiva (3):

  • 1.doc
  • 2.doc
  • Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare - BRD-GSG.doc

Alte informatii

FEAA, An 3