Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare

Proiect
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 26336
Mărime: 500.82KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Vasile Cocris
PREZENTAT LA UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1

ORGANIZAREA GENERALǍ A ACTIVITĂŢII ŞI EVIDENŢEI BANCARE.1

1.1. Rolul şi componentele evidenţei bancare.1

1.2. Organizarea şi conducerea contabilităţii societăţilor bancare.2

1.2.1. Cadrul normativ şi particularităţile organizării contabilităţii bancare.2

1.2.2. Funcţionalitatea compartimentului de contabilitate a agentului bancar.7

1.2.3. Documentaţia bancară şi circuitul documentelor.8

1.3. Aspecte privind activitatea şi organizarea evidenţei bancare la Banca Transilvania.11

CAPITOLUL 2

VENITURILE BANCARE ŞI MODUL DE EVIDENŢIERE A ACESTORA.18

2.1. Definirea, conţinutul şi clasificarea veniturilor bancare.18

2.2. Evidenţierea veniturilor bancare.19

2.2.1. Activitatea de exploatare - principala sursă de venituri a băncii.19

2.2.2. Alte venituri din operaţii bancare.21

2.3. Implicaţiile riscurilor asupra veniturilor şi beneficiilor bancare.24

2.4. Analiza structurală şi evolutivă a realizării veniturilor la Banca Transilvania.28

CAPITOLUL 3

ACTIVITATEA BANCARǍ PRIVIND EVIDENŢIEREA CHELTUIELILOR BANCARE.32

3.1. Cheltuielile bancare – concept, categorii şi tehnici specifice de evidenţiere.32

3.1.1. Înregistrarea cheltuielilor de exploatare bancară.33

3.1.2. Evidenţierea altor cheltuieli bancare.35

3.2. Structura costurilor bancare.37

3.2.1. Costul resurselor. Metode de evaluare.37

3.2.2. Costurile cu administrarea şi funcţionarea băncii.42

3.3. Gestionarea optimă a cheltuielilor cu operaţiile bancare.43

3.4. Evoluţii şi interpretări privind cheltuielile bancare la Banca Transilvania.45

CAPITOLUL 4

REZULTATELE FINALE ŞI PERFORMANŢA BANCARĂ.48

4.1. Stabilirea şi înregistrarea rezultatelor finale. Modele de calcul şi analiză.48

4.2. Documentele de sinteză – suport pentru diagnostic şi prognoză.53

4.3. Analiza performanţelor bancare.57

4.3.1. Indicatori pentru aprecierea eficienţei de ansamblu a activităţii bancare.57

4.3.2. Indicatori pentru analiza veniturilor şi cheltuielilor bancare.58

4.4. Model de analiză a relaţiei eficienţa cheltuielilor – venituri

la Banca Transilvania.61

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.67

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de piaţă, băncile au un rol major, ele acţionând ca ”vârf de lance” în promovarea reformei şi manifestarea concretă a mecanismului autoreglării economice. Prima mare restructurare a sectorului bancar românesc a constat în gruparea activităţii bancare pe două niveluri, şi anume Banca Naţională a României în calitate de bancă centrală şi băncile comerciale.

Lucrarea de faţă prezintă un segment al activităţii complexe a băncilor comerciale şi anume, elementele de tehnică şi evidenţă bancară cu rol în reflectarea operaţiunilor bancare în conexiunea lor. Conceptele de tehnică bancară şi evidenţă bancară nu pot fi abordate şi înţelese separat de managementul bancar, ca factor specific de rentabilizare a sectorului bancar. Tehnicile şi operaţiile bancare se regăsesc cu deosebire în băncile comerciale, de aceea lucrarea are în vedere, aproape în exclusivitate, această componentă a domeniului bancar.

Tehnicile şi operaţiile bancare s-au îmbunătăţit, în primul rând ca urmare a faptului că s-au dezvoltat mult produsele şi serviciile bancare. Însăşi esenţa activităţii bancare s-a îmbunătăţit prin organizarea băncilor ca societăţi pe acţiuni şi prin demararea procesului de privatizare. A crescut foarte mult numărul băncilor comerciale, o mare parte din acestea având capital social privat sau mixt. Au fost elaborate strategii şi politici ale băncilor comerciale care să contribuie la dezvoltarea produselor şi serviciilor bancare noi, cât şi la diminuarea riscului, în special a riscului de creditare, întrucât în cea mai mare parte băncile româneşti sunt bănci de credit, analizând după ponderea acestui produs în totalul veniturilor.

Activitatea băncilor comerciale este constituită dintr-o multitudine de operaţiuni bancare, legate de un anumit produs sau serviciu bancar, care necesită respectarea unor tehnici şi metodologii bancare, evidenţa şi controlul bancar propriu. Tehnica şi evidenţa bancară este puternic influenţată de strategiile şi politicile băncilor comerciale, precum şi de politica şi normele Băncii Naţionale a României; de asemenea, analiza proceselor şi fenomenelor bancare influenţează foarte mult tehnicile şi organizarea evidenţei bancare. Rezultă că tehnica bancară înseamnă organizarea şi desfăşurarea operaţiilor bancare, a evidenţei bancare şi a controlului bancar în concordanţă cu strategiile şi managementul băncilor comerciale. Se poate aprecia că toate operaţiile bancare au caracter tehnic; ca atare, tehnicile şi evidenţa bancară influenţează în mare măsura dezvoltarea şi modernizarea sectorului bancar.

Trecerea la economia de piaţa a adus mari modificări în organizarea şi funcţionarea sistemului financiar-bancar. Marile schimbări intervenite în legislaţia cu caracter general , dar şi în reglementările proprii băncilor, în structura partenerilor de afaceri, în sistemul de produse şi servicii bancare, impun ca băncile să-şi adapteze tehnicile şi evidenţa bancară, strategiile la provocările noului mediu. Ca orice societate comercială banca trebuie să se întrebe cât cheltuieşte, ce venituri realizează, cât de eficientă este activitatea.

Pornind de la aceste premise, preocupările pentru realizarea practică a tehnicii şi evidenţei operaţiunilor privind veniturile şi cheltuielile bancare s-au materializat cu suportul Băncii Transilvania Iaşi, care mi-a oferit cu generozitate baza de date proprie.

CAPITOLUL 1

ORGANIZAREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII ŞI EVIDENŢEI BANCARE

1.1. Rolul şi componentele evidenţei bancare

Evidenţa bancară joacă un rol deosebit de important în activitatea de ansamblu a societăţilor bancare, fiind un instrument indispensabil în procesul îndeplinirii în mod competent a funcţiilor atribuite, în creşterea rolului băncilor în viaţa economică a ţării. Totodată, aceasta „oferă informaţii cu privire la anumite segmente ale pieţei monetare şi la modificările patrimoniale ale băncilor ca atare. Toate aceste date, prelucrate de către Banca Naţională a României sau diverse instituţii, oferă informaţii importante cu privire la circulaţia băneasca şi la posibilităţile şi momentul oportun în luarea măsurilor ce se impun în vederea corectării inflaţiei, prin atragerea masei monetare de pe piaţă” .

Privită prin prisma utilizării informaţiilor furnizate, evidenţa bancară poate fi: operativă, statistică şi contabilă.

Evidenţa operativă este necesară în activitatea bancară pentru cunoaşterea şi urmărirea desfăşurării anumitor operaţii pe măsura ce se efectuează, în scopul realizării lor în cadrul termenelor stabilite, asigurării închiderii operaţiilor pe măsura rezolvării lor, din necesitaţi de control, precum şi în alte scopuri. Evidenţa operativă oferă date asupra unor operaţiuni cu termen scurt de raportare.

Evidenţa statistică este utilă pentru a urmări, a studia, a raporta evoluţia diferitelor categorii de operaţiuni efectuate de bancă, cum ar fi: virări de sume prin conturile deschise la bănci (structura plaţilor şi încasărilor prin conturi); operaţii de creditare( evoluţia diferitelor categorii de credite, mai ales a celor restante); emisiunea băneasca şi casieria (de către Banca Naţională); finanţarea şi creditarea investiţiilor; relaţiile cu străinătatea ş.a.

Evidenţa contabilă (contabilitatea bancară) este forma evidenţei economice care, pe baza principiului dublei reprezentări şi a egalităţii bilanţiere, urmăreşte, înregistrează şi controlează patrimoniul băncii în dinamica modificării şi transformării acestuia. Pe lângă urmărirea structurii patrimoniului băncii, contabilitatea bancară are în vedere şi evidenţiază fluxurile monetare dintre agenţii economici (clienţi ai băncii), dintre diverse bănci (Banca Naţională a României şi bănci comerciale), prin intermediul documentelor de decontare emise de agenţi şi a conturilor bancare proprii ale băncii şi ale titularilor de cont.

Preview document

Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 1
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 2
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 3
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 4
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 5
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 6
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 7
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 8
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 9
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 10
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 11
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 12
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 13
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 14
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 15
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 16
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 17
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 18
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 19
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 20
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 21
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 22
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 23
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 24
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 25
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 26
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 27
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 28
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 29
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 30
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 31
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 32
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 33
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 34
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 35
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 36
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 37
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 38
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 39
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 40
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 41
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 42
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 43
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 44
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 45
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 46
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 47
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 48
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 49
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 50
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 51
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 52
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 53
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 54
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 55
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 56
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 57
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 58
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 59
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 60
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 61
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 62
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 63
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 64
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 65
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 66
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 67
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 68
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 69
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 70
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 71
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 72
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 73
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 74
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 75
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 76
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 77
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 78
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 79
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 80
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 81
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 82
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 83
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 84
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 85
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 86
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 87
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 88
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 89
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 90
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 91
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 92
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 93
Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • anexe
  • anexa nr. 1 - performante BT.doc
  • anexa nr. 2 - structura org BT.doc
  • anexa nr. 3 - flux info.doc
  • anexa nr. 4 - monografii.doc
 • 1- PRIMA PAGINA si TEMA.doc
 • 2- CUPRINS.doc
 • 3- INTRODUCERE.doc
 • 4- LUCRARE DE DIPLOMA.doc
 • 5- BIBLIOGRAFIE.doc
 • Schema nr 5.1.doc
 • Tabelul nr. 7.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Bancar în Procesul de Creditare

Capitolul 1 Controlul bancar în procesul de creditare Societăţile bancare au ca principal obiect de activitate acordarea de credite agenţilor...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Proiect pentru dezvoltarea activității la SC Amco-Otopeni SA finanțat prin credit BIRD

INTRODUCERE In condiţiile economiei de piaţă fostele întreprinderi mari de stat se confruntă cu probleme legate de adaptarea lor la cerinţele...

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

INTRODUCERE Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel...

Fundamentarea Strategiei la Banca Comercială Română

Conceptul de strategie. Strategia reprezintă stiinţa şi arta de a stabili obiectivele generale ale organizaţiei pe termen mediu şi lung şi de a...

Studiu Monografic la Bancpost

CAPITOLUL 1 Prezentarea societǎţii bancare. Istoric şi evoluţie 1. Momentul istoric. Principalele etape şi evoluţia Bancpost este astăzi una...

Studiu monografic Raiffeisen Bank, Agenția Mircea cel Bătrân, Iași

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1.Momentul istoric al înfiinţării 1.1.1. Momentul istoric al înfiinţării...

Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Banca Română pentru Dezvoltare

Capitolul 1. Banca Română pentru Dezvoltare – prezentare generală Schimbările profunde apărute în mediul bancar românesc după 1989 au adus pe...

Monografie Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE Având în vedere structura capitalului social al Raiffeisen Bank România, precum şi specificitatea...

Ai nevoie de altceva?