Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 33737
Mărime: 1.48MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR. PREZENTAREA BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE. 6

1.1. Istoria sistemului bancar 6

1.2. Sistemul bancar în România după 1989 8

1.3. Evoluţia sistemului bancar românesc 9

1.4. Funcţiile sistemului bancar 10

1.5. Prezentarea Băncii Comerciale Române 11

1.5.1. Scurt istoric al Băncii Comerciale Române 11

1.5.2. Principalele funcţii şi activităţi desfăşurate de Banca Comercială Română 13

1.5.3. Modalităţi şi instrumente de plată oferite de Banca Comercială Română 17

CAPITOLUL II. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND TEHNICILE ŞI INSTRUMENTELE DE PLATĂ UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 26

2.1. Mecanismele de plăţi în perioada interbelică 26

2.2. Evoluţia instrumentelor de plată 27

2.3. Sistemul de plăţi 29

2.4. Legislaţie aplicabilă sistemelor de plăţi 32

2.5. Clasificarea instrumentelor de plată 36

2.6. Instrumente de plată utilizate în activitatea bancară 38

2.6.1. Cecul 38

2.6.2. Cambia 46

2.6.3. Biletul la ordin 49

2.6.4. Ordinul de plată 52

2.6.5. Transferul internaţional de fonduri 60

2.7. Modalităţi de plată utilizate în activitatea bancară 62

2.7.1. Numerarul 62

2.7.2. Acreditivul documentar 63

2.7.3. Incasso-ul documentar 68

2.7.4. Cardul 70

2.7.5. Voucherul 75

2.7.6. Scrisoarea de credit 77

2.7.7. Cec-ul de călătorie 79

CAPITOLUL III. CONTABILITATEA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 81

3.1. Contabilitatea operaţiunilor de casă 81

3.2. Contabilitatea operaţiunilor cu cecuri 84

3.3. Contabilitatea operaţiunilor cu carduri 86

3.4. Contabilitatea operaţiunilor cu cecuri de călătorie 88

CAPITOLUL IV. POSIBILITĂȚI DE UTILIZARE A MIJLOACELOR MODERNE DE CALCUL ÎN DOMENIUL INSTRUMENTELOR DE PLATĂ UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 90

4.1. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare 90

4.2. Specificitatea sistemului informaţional al BCR - ERSTE 91

4.3. Aspecte privind informatizarea instrumentelor de plată utilizate în activitatea bancară 93

4.3.1. Descrierea aplicatiei PROGRAM DE GENERARE A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ 93

4.3.2. Întocmirea programului 97

CONCLUZII 98

BIBLIOGRAFIE 99

Extras din document

INTRODUCERE

Un moment important în desfășurarea schimburilor economice îl constituie încasarea contravalorii bunurilor economice care fac obiectul schimbului.

Realizarea încasării sumelor astfel rezultate se efectuează printr-o modalitate de plată sau de decontare convenită între parteneri și stipulată în contract, utilizând modalitătile de plată adecvate caracteristicilor schimbului.

Instrumentele de plată s-au diversificat continuu, odată cu mutatiile ce au avut loc în cadrul economiei și al perfectionării tehnicilor de transmitere a mesajelor.

În cadrul acestei lucrări sunt tratate modalităţile şi instrumentele de plată utilizate în activitatea bancară, lucrarea fiind structurată pe patru capitole.

În capitolul I am tratat istoria sistemului bancar din România, sistemul bancar după 1989, evoluţia sistemului bancar, funcţiile sistemului bancar, prezentarea Băncii Comerciale Române, modalităţi şi instrumente de plată oferite de bancă.

Capitolul al-II-lea cuprinde informaţii privind mecanismele de plaţi în perioada interbelică, evoluţia instrumentelor de plată, legislaţia aplicabilă instrumentelor de plată cât şi o prezentare detaliată a tuturor instrumentelor şi modalităţilor de plată utilizate în activitatea bancară.

În capitolul III, intitulat contabilitatea instrumentelor de plată utilizate în activitatea bancară, sunt prezentate operaţiile cele mai utilizate instrumente de plată fără numerar, acestea fiind: ordinul de plată, cecul, biletul la ordin, cambia, cardurile bancare, cecurile de călătorie. Tot în acest capitol am tratat şi contabilitatea operaţiunilor de casa deoarece acesta ocupă un loc important în activitatea bancară, beneficiind de reglementări şi structuri organizatorice şi operative importante.

Capitolul al-IV-lea cuprinde posibilitătile de utilizare a mijloacelor moderne de calcul în domeniul instrumentelor de plată utilizate în activitatea bancară. În acest capitol am tratat notiuni privind sistemul informational bancar și automatizarea operatiunilor bancare, cuprinzând cele două niveluri ale sistemului informational bancar cât și cele trei proceduri privind organizarea prelucrărilor informatice în cadrul sistemului informational bancar:

- procedura de început de zi;

- procedura destinată utilizatorilor în cursul unei zile;

- procedura de sfârşit de zi.

Pentru a exemplifica cât mai clar sistemul informational bancar am prezentat în cadrul acestui capitol și specificitatea sistemului informational al băncii studiate.

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR. PREZENTAREA BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE.

1.1. Istoria sistemului bancar

Prima bancă comercială modernă s-a înfiinţat în Principatele Române în anul 1865 şi a funcţionat sub numele de Banca României. Banca era organizată ca societate comercială pe acţiuni cu un capital social subscris în valoare de 25.000.000 franci francezi. Banca României a fost înfiinţată, iniţial, ca bancă comercială şi bancă de emisiune de către investitorii englezi şi francezi care conduceau Banque Imperial Ottomane. După 4 ani, guvernul român a revocat monopolul de emisiune al Băncii României, în acest fel, instituţia continuând să funcţioneze ca bancă comercială privată până la lichidarea acesteia de către regimul comunist în anul 1948.

Procesul înfiinţării unui sistem bancar de tip modern a avut loc înainte de jumătatea celui de-al XIX lea secol şi a fost un proces lent până la înfiinţarea Băncii Naţionale a României la data de 17 aprilie 1880. În perioada 1866-1880, au fost înfiinţate trei instituţii de credit: Banca Creditul Rural (1873), Banca Creditul Urban (1874) şi Banca Comercială Marmorosch Blank&Co (1874).

Banca Naţională a României a fost înfiinţată la iniţiativa Partidului Liberal pentru a acorda credite a căror cerere era mare pe piaţă după războiul de independenţă (1877), precum şi pentru a asigura stabilitatea financiară a ţării. Banca Naţională a României a avut ca atribuţiune nu numai pe aceea de finanţator al statului şi emisiune bănească, dar şi pe aceea de a îndeplini funcţiunile unei bănci comerciale. În conformitate cu prevederile legii care a guvernat înfiinţarea sa, noua instituţie bancară era o societate pe acţiuni, cu capital aparţinând Guvernului României - aproximativ o treime din capitalul total - restul aparţinând acţionarilor.

În anul 1901, Banca Naţională a României a devenit o instituţie privată. Sub controlul Partidului Liberal, Banca Naţională a României a jucat un rol important în înfiinţarea sistemului bancar românesc de tip modern şi a contribuit la întărirea poziţiei economice a burgheziei române.

Progresul economic care a însoţit consolidarea statului român şi ajutorul acordat de către Banca Naţională a României au accelerat procesul de înfiinţare al băncilor comerciale private. Numărul băncilor comerciale a crescut de la 3 în anul 1880 la 215 în anul 1914. Dacă înfiinţarea Băncii Naţionale a României şi a instituţiilor de credit pe termen lung a fost realizată numai cu capital autohton, în schimb, capitalul străin a fost substanţial implicat în crearea noilor bănci comerciale private. Astfel, în anul 1914, instituţiile bancare germane, austriece, franceze, belgiene şi engleze deţineau 40 de procente din capitalul băncilor comerciale româneşti.

În ajunul primului război mondial, industria bancară românească se caracteriza printr-un nivel ridicat de concentrare, fiind dominată de 9 bănci comerciale conducătoare, numite „bănci mari româneşti”. În anul 1913, aceste bănci deţineau 70 de procente din totalul resurselor băncilor comerciale, în timp ce 188 de bănci mici şi mijlocii deţineau restul din totalul resurselor. Luând în considerare originea capitalului, componenţa grupului de „bănci mari româneşti” era următoarea: 4 bănci cu capital naţional (Banca Agricolă, Banca Comerţului de la Craiova, Banca Română de Scont, Banca Românească), 4 bănci cu capital străin (Banca Generală Română, Banca de Credit Românesc, Banca Comercială Română, Banca României), şi o bancă cu capital străin şi autohton (Banca Marmorosch Blank &Co).

Preview document

Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 1
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 2
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 3
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 4
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 5
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 6
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 7
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 8
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 9
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 10
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 11
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 12
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 13
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 14
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 15
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 16
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 17
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 18
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 19
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 20
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 21
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 22
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 23
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 24
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 25
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 26
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 27
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 28
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 29
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 30
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 31
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 32
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 33
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 34
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 35
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 36
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 37
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 38
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 39
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 40
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 41
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 42
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 43
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 44
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 45
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 46
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 47
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 48
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 49
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 50
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 51
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 52
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 53
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 54
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 55
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 56
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 57
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 58
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 59
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 60
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 61
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 62
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 63
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 64
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 65
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 66
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 67
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 68
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 69
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 70
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 71
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 72
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 73
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 74
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 75
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 76
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 77
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 78
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 79
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 80
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 81
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 82
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 83
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 84
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 85
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 86
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 87
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 88
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 89
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 90
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 91
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 92
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 93
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 94
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 95
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 96
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 97
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 98
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 99
Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Tehnici si Instrumente de Plata Utilizatate in Activitatea Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Modalitati si Instrumente de Plata Moderne Utilizate in Practica Bancara Romaneasca

INTRODUCERE Banca este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani, dacă este recunoscută oficial ca bancă....

Proiect practică de specialitate Alpha Bank

Impreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), ȋn anul 1994, societatea bancară Alpha Bank Group puneau bazele Alpha Bank...

Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene

Cap.1.Introducere Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care asigură mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?