Proiectele din domeniul Biologie - pagina 7 din 16

Actiunea Alcanilor Asupra Mediului si a Oamenilior

Definitie: Alcanii sunt hidrocarburi aciclice saturate liniare ce prezinta atomi de carbon hibritizati de tip sp3. Alcanii pot fi intalniti oriunde in Univers (in atmosfera unor planete precum :Jupiter, Saturn, Neptun ) si nu doar pe Pamant. Urme de gaz metan (aproximativ 0,0001% sau 1 ppm) se gasesc în atmosfera... citește mai departe

19 pagini 4 puncte Extras

Exploatare Silvica - Parchetul 277 Caldare

1. MASA LEMNOASĂ DE EXPLOATAT ŞI CONDIŢIILE DE EXPLOATARE 1.1. Fişa parchetului 1. Date generale: 1.1. denumirea parchetului: CALDARE; 1.2. număr partidă şi anul exploatării: 277, 2000; 1.3. localizare silvică: u.a. 24A, U.P. IV GOTU, O.S. SEBES-ALBA; 1.4. localizarea administrativ-teritorială: sat TAU, com.... citește mai departe

114 pagini 8 puncte Extras Preview

Exploatarea Pădurilor

CAPITOLUL I INTRODUCERE Proiectarea şi organizarea activităţii de exploatare, respectiv metodologia de întocmire a documentaţiei necesare pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase şi condiţiile generale în care acest proces trebuie să se desfăşoare... citește mai departe

116 pagini 10 puncte Extras Preview

Substante Colorate din Produsele Alimentare

Definiţie Conform Monitorului Oficial al României, numărul 722 bis/3/2002, se înţelege prin coloranţi, orice substanţe care redau sau intensifică culoarea produselor alimentare şi pot fii constituenţi naturali ai produselor alimentare şi /sau alte surse naturale, care în mod normal nu sunt consumaţi ca alimente în... citește mai departe

36 pagini 5 puncte Extras

Pigmentii si Substantele Colorate din Produsele Alimentare

Pigmenţii  - sunt molecule sau macromolecule insolubile, care au proprietatea să absoarbă unde cu lungimi specifice; - se găsesc în interiorul unor celule numite cromoplaste; - sunt larg răspândiţi în natură imprimând culoarea frunzelor, florilor, fructelor, polenului, grăsimii corpului, penelor, gălbenuşurilor... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Extras

Importanta Pestelui si a Fructelor de Mare

Introducere Omul secolului XXI a început să înţeleagă mai bine şi mai conştient că peştele şi produsele sau subprodusele obţinute de la acesta trebuie tratate cu mai multă atenţie, în condiţiile în care proteina de origine animală provenită din mediul acvatic are un rol deosebit de important pentru dezvoltarea şi... citește mai departe

17 pagini 3 puncte Cuprins Extras

Interactiunile dintre Populatiile de Microorganisme

INTRODUCERE Societăţi comerciale formă a întreprinderii, cu personalitate juridică, pe care una sau mai multe persoane o organizează prin actul constitutiv, prin afectarea de bunuri în vederea îndeplinirii actelor şi faptelor de comerţ cuprinse în obiectul de activitate prevăzut în actul constitutiv, în vederea... citește mai departe

32 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Parc National Domogled - Valea Cernei

I .1 ARIILE PROTEJATE Aria protejată este ,,un spaţiu geografic clar delimitat, recunoscut, desemnat şi administrat în baza unor acte legale sau prin alte mijloace eficiente cu scopul de a se realiza conservarea pe termen lung a naturii precum şi a serviciilor de mediu şi a valorilor culturale asociate,, Parc... citește mai departe

43 pagini 6 puncte Extras Preview

Efectul unor Factori Biologici si Sociali Asupra Alimentatiei din Comuna Glavile

Alimentaţia omului, în zilele noastre, a devenit o problemă de cunoaştere şi de educaţie civică. Dacă până nu de mult omul se hrănea în funcţie de producţia proprie şi de anotimp, astăzi datorită exploziei de produse alimentare pe tot parcursul anului, a circulaţiei lor din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii,... citește mai departe

56 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Carnea și Produsele din Carne

Determinarea conținutului de azot Principiu Alcalinizarea, distilarea amoniacului eliberat în exces de soluție de acid boric, titrarea cu acid clorhidric a amoniacului combinat cu acidul boric și calculul conținutului în azot al eșantionului, plecând de la amoniacul produs. Procedura Prepararea probei de... citește mai departe

22 pagini 5 puncte Extras Preview

Sistemul Nervos

In culmea activitatii si in adancul somnului, nervii transmit incet si neistovit impulsurile de la creier si inapoi la creier. De la clipitul inconstient la activitatea constienta de conducere a masinii, toate miscarile si toate senzatiile - chiar si visele - sunt suboordonate activitatii sistemului nervos. Aceasta... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Substante Toxice Gasite in Pesti

Anumite specii de peşte : Thunnus alalunga Sarda sarda (sardine) Scomber scombrus Scomber japonicus Engraulis encrasicolus (Hamsi) Heringi pot conţine scombrotoxină care este în fapt histamină. Histamina se acumulează în peştele depozitat pentru o perioadă de timp mai mare la temperaturimai ridicate.... citește mai departe

21 pagini 4 puncte Extras

Ciuperci Halucinogene

Noţiunea de fungi (ciuperci din latinescul fungi) cuprinde un grup extrem de divers de organisme, având în comun modul de hrănire ce poate fi saprofit sau parazit. Fungii se găsesc pretutin- deni, de la Ecuator la Poli, de pe piscurile munţilor până în cele mai adânci depresiuni. Ei pot trăi pe sol, în mediul... citește mai departe

46 pagini 8 puncte Extras Preview

Introducere în Genetica Umană

1.1. Genetica umană în contextul actual şi importanţa cercetărilor de genetică umană Genetica este ştiinţa care studiază ereditatea, adică posibilitatea fiinţelor vii de a transmite la descendenţi, toate caracterele şi însuşirile lor, referitoare la morfologia, anatomia, fiziologia, biochimia şi comportamentul... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Increngatura Arthropoda - Clasa Insecta Ordinul Homoptera Subordinul Aphidinea Familia Aphididae

În acest subordin încadrăm afidele sau păduchii de plante. Specii cu o largă răspândire, aproape cosmopolite, totuşi cele mai multe se întâlnesc în zonele temperate. Sunt specii fitofage, care se hrănesc cu sucurile plantelor, având o armătură bucală conformată după tipul înţepat şi supt. Au avut o evoluţie... citește mai departe

62 pagini 8 puncte Extras Preview