Analiza Sistemului Logistic la Intreprinderea SC Suinprod SA

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Sistemului Logistic la Intreprinderea SC Suinprod SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Biologie, Management, Transporturi, Tranzactii Internationale

Cuprins

1. Introducere pag.2
2. Identificarea activitǎţilor logistice pag.5
3. Clasificarea si evaluarea serviciilor logistice pag.7
4. Cǎi de raţionalizare a sistemului logistic pag.9

Extras din document

1. Introducere

1.1 Date de identificare

Nume : SC SUINPROD SA

Forma juridicǎ : Societate pe acţiuni

Sediu social :Bumbeşti Jiu, str. Curtişoara, nr.405

CUI :2175980

CAEN:0123;Categoria: I.1. 6.6.b Inst. creştere intensiva a porcilor>2000 capete

1.2 Scurt istoric

SUINPROD SA este a patra companie de profil de creştere a porcilor din Romania. Unitatea a fost infiinţatã în 1972, sub denumirea de Întreprinderea Agricolã de Stat pentru Creşterea şi Îngrijirea Porcilor.

Pâna în 1998, capacitatea s-a extins continuu, ajungându-se la 43.000 de capete pe an. Economia de piaţã pãrea la început cã a adus o schimbare în bine, mai ales în perioada 1990-1996. Asta pentru ca piaţa cerealiera era abundentã şi la preţuri convenabile, piaţa cãrnii absorbea fãrã probleme cantitãţile produse, întrucât importurile erau nesemnificative, statul acorda subvenţii crescãtorilor de animale, iar banii necesari activitãţii de producţie erau asiguraţi de Banca Agricola, fãrã restricţii.

În 1997 a inceput însã prãbuşirea industriei de creştere a porcinelor la nivel naţional. Cauza principalã a constituit-o importul unor cantitãţi imense de carne congelatã şi refrigeratã, cu preţuri subvenţionate, fãrã a se ţine seama de producãtorii interni.

Pentru S.C SUINPROD S.A. a urmat o perioadã extrem de dificilã, iar privatizarea societãţii în 1998 nu a reuşit sã stopeze declinul financiar. Anul 2000 a pãrut a fi sfârşitul societãţii, aceasta intrând atunci în reorganizare judiciarã, ca urmare a datoriilor de zeci de miliarde de lei acumulate. Acţionarul majoritar, SC TEC ROMANIA SRL, care deţinea 91,17% din acţiuni, îşi punea atunci problema inchiderii definitive a activitãţii.

S-a reluat totuşi activitatea, reuşindu-se echilibrarea financiarã a societãţii în perioada 2002-2003. În februarie 2004, pachetul de acţiuni de 91,17% a fost cumpãrat de altã societate, TERRA GROUP SN Impex SRL, devenit astfel acţionarul majoritar al societãţii S.C. SUINPROD S.A.

1.3 Prezentarea activitãţii

Societatea are ca obiect principal de activitate creşterea porcinelor. Astfel, afacerea constã în achiziţia din import (Belgia, Olanda) a unui numar de capete de porci categoria tineret-creştere la o greutate medie de 27KG, creşterea şi îngãşarea acestora pânã la maturitate (100-110KG) în complexul de la Târgu-Jiu, şi vânzarea porcilor maturi cãtre partenerii tradiţionali ai companiei.

1.4 Amplasamentul

În ceea ce priveste amplasamentul societatea S.C. SUINPROD SA este situatã în localitatea Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, având o suprafaţã totalã de 30.000 metrii pãtraţi, suprafaţã ce cuprinde : 10 hale de producţie, abatorul, maternitatea, depozitele de materii prime şi materiale, parcul auto, clãdirea administrativã şi alte structuri anexe.

Uzura fizicã a clãdirilor din cadrul patformei industriale este redusa, datoritã lucrãrilor de renovare efectuate anul trecut, precum şi datoritã construirii unor hale noi.

Accesul in cadrul sediul societãţii se face pe cale rutiera, la sfârşitul anului 2006, societatea având un parc auto activ alcãtuit din :14 autocamioane, 6 autoutilitare şi 2 autoturisme.

1.5 Structura personalului

Conducerea societãţi este asiguratã de 4 manageri: director general, director economic, director resurse umane şi judiciar şi director al crescãtoriei de porci. În sectorul de mecanicã şi aprovizionare sunt concentrate 142 persoane din care 135 muncitori calificaţi şi 7 munictori necalificaţi.

1.6 Situaţia financiara

Raportul anual întocmit pentru societatea SUINPROD SA la 31.12.2007, prezenta un capital social al acesteia de 7734586, integral varsat, concretizat in 537124 acţiuni cu o valoare pe acţiune de 14.40 ron şi o cifra de afaceri de 46.723.100 ron.

2. Identificarea activitǎţilor logistice

Logistica se defineşte prin planificare integrată, organizare, impozitare şi control a tuturor cursurilor de mărfuri si materiale împreună cu cursurile de informaţii legate de acestea incepând de la livratori prin etapele creării de valori (ex. producţie şi/sau etape de distribuţie) până la livrarea produselor către clienţi, inclusiv a eliminării deşeurilor şi a reciclării.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Sistemului Logistic la Intreprinderea SC Suinprod SA.doc