Dinamica Dezvoltarii Fitoparazitului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Dinamica Dezvoltarii Fitoparazitului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 111 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: N. Nagacevschi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Biologie

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. ASPECTE PRIVIND INTERACŢIUNEA GAZDĂ-PARAZIT: Helianthus annuus L.- Orobanche cumana Wallr.
1.1. Floarea-soarelui – cultură oleaginoasă şi plantă gazdă
1.2. Lupoaia– parazit al florii-soarelui
1.2.1. Taxonomia, răspândirea şi impactul economic al speciilor de Orobanche
1.2.2. Biologia parazitului Orobanche cumana
1.2.3. Ciclul de viaţă şi etapele parazitismului la speciile de Orobanche
1.2.4. Efectul parazitismului Orobanche asupra plantei-gazdă
1.2.5. Metode de control a lupoaiei
1.3. Tipurile de rezistenţă şi mecanismele reacţiei de răspuns a plantelor faţă de agentul patogen
1.3.1. Rezistenţa nespecifică şi indusă
1.3.2. Rezistenţa specifică gazdei.
1.3.3. Mecanisme fiziologo-biochimice de rezistenţă a florii-soarelui la lupoaie
1.4. Aspecte genetice ale rezistenţei plantelor faţă de agentul patogen
1.4.1. Rezistenţa plantelor mediată de genele R- şi reacţia de hipersensibilitate
1.4.2. Genetica rezistenţei florii-soarelui faţă de lupoaie
CAPITOLUL II. OBIECTUL ŞI METODELE DE CERCETARE
2.1. Obiectul de studiu şi condiţiile de cultivare
2.2. Metodele de cercetare
2.2.1. Determinarea indicilor morfo-fiziologici
2.2.2. Determinarea prezenţei peroxidului de hidrogen
2.2.3. Metoda gazometrică de determinare a activităţii catalazei
2.2.4. Izolarea proteinelor sumare
2.2.5. Determinarea calitativă a proteinelor prin SDS-PAGE
2.2.6. Metoda spectrofotometrică de determinare a acizilor nucleici
2.2.7. Izolarea ADN-lui
2.2.8. Tehnica PCR de identificare a unor gene de rezistenţă
2.2.9. Analiza statistică a datelor
CAPITOLUL III. REZULTATE ŞI DISCUŢII
VARIAŢIA PARAMETRILOR MORFO-FIZIOLOGICI LA PLANTELE DE FLOAREA-SOARELUI LA INTERACŢIUNE CU PARAZITUL LUPOAIA
3.1. Studiul parametrilor morfo-fiziologici, acumularea pigmenţilor asimilatori şi evaluarea gradului de infecţie în procesul de interacţiune a florii-soarelui cu lupoaia din regiuni geografice diferite
3.2. Influenţa temperaturii asupra gradului de infecţie al lupoaie la unele genotipuri de floarea-soarelui
3.3. Dinamica dezvoltării parazitului pe sistemul radicular a plantei-gazdă
3.4. Evidenţierea gradului de infecţie la unele genotipuri din colecţia laboratorului
CAPITOLUL IV. ASPECTE BIOCHIMICE ALE INTERACŢIUNII DIFERITOR GENOTIPURI DE FLOAREA-SOARELUI CU OROBANCHE CUMANA WALLR
4.1. Aspecte ale statutului oxido-reducător la unele genotipuri de floarea-soarelui atacate de lupoaie
4.2. Aspecte moleculare ale metabolismului proteic în patosistemul Helianthus annuus l. – Orobanche cumana wallr
4.2.1. Analiza proteinelor la nivelul sistemului radicular
4.2.1.1. Varietatea spectrului polipeptidic la diverse genotipuri de floarea soarelui în cadrul familiei Xenia la nivelul rădăcinilor
4.2.1.2 Impactul patogenului Orobanche cumana asupra metabolismului proteic la nivelul sistemului radicular a genotipurilor familiei Xenia
4.2.1.3. Varietatea spectrului polipeptidic la diverse genotipuri de floarea soarelui în cadrul familiei Valentino la nivelul sistemului radicular
4.2.1.4. Impactul patogenului Orobanche cumana asupra metabolismului proteic la nivelul sistemului radicular a genotipurilor care formează hibridul Valentino
4.2.1.5. Identificarea proteinelor asociate cu patogeneză la diverse genotipuri de floarea-soarelui
4.2.2. Modificarea spectrului polipeptidic la nivelul sistemului foliar la diverse genotipuri de floarea soarelui sub acţiunea stresului biotic
4.2.2.1Varietatea spectrului polipeptidic a genotipurilor hibridului Xenia şi liniilor parentale ale acestuia la nivelul sistemului foliar
4.2.2.2. Impactul patogenului Orobanche cumana asupra metabolismului proteic la nivelul sistemului foliar a genotipurilor hibridului Xenia şi liniilor parentale ale acestuia
4.2.2.3. Varietatea spectrului polipeptidic la diverse genotipuri de floarea soarelui în cadrul familiei Valentino la nivelul sistemului foliar
4.2.2.4. Impactul patogenului Orobanche cumana asupra metabolismului proteic la nivelul sistemului foliar a genotipurilor familiei Valentino
CAPITOLUL V. DETERMINISMUL GENETIC A REZISTENŢII UNOR GENOTIPURI DE FLOAREA-SOARELUI LA LUPOAIE
5.1. Analiza cantitativă a acizilor nucleici
5.2. Evidenţierea marcherului genetic asociat cu genei Or5 ce conferă rezistenţă la rasa E de lupoaie la unele genotipuri de floarea-soarelui
CONCLUZII

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Floarea-soarelui reprezintă una din principalele plante oleaginoase cultivate în Republica Moldova, având o importanţă majoră la nivel atât naţional, cât şi mondial. Această cultură are un spectru larg de utilizare, rezolvând problema aprovizionării cu ulei vegetal şi aducând o mare contribuţie în obţinerea produselor alimentare vitaminizate, a substanţelor fosfo-organice şi minerale. Însă, recolta culturilor agricole în agrocenozelor din Republica Moldova, inlusiv cea a florii-soarelui, suferă pierderi considerabile din cauza acţiunii nefaste a unor factori de natură abiotici şi biotici. Floarea-soarelui este atacată de diferiţi agenţi patogeni, ceea ce actualizează problema creării şi selectării hibrizilor rezistenţi la factorii biotici. Pierderi anuale cauzate de boli, pe plan mondial se ridică la circa 33% din volumul producţiei potenţiale (Burzo I. Toma S., 1999).

Unul din factorii limitativi ai producţiei de floarea-soarelui în Republica Moldova este parazitul lupoaia (Orobanche cumana Wallr.), în special zonele centrale şi de sud-est (Siminel V. 1998), cât şi în regiunea Mediteraneană şi Europa de Est (Alonso, L. C. 1996, Bülbül, A.,1991, Dominguez, J., 1996, Shindrova, P. 1994). Deoarece lupoaia este un parazit angiosperm, lipsit de clorofilă, care depinde în totalitate de planta gazdă, utilizând apa, substanţele minerale şi organice ale florii-soarelui şi absorbţia acestor substanţe reduc nu doar producţia de seminţe, dar de asemenea şi conţinutul uleiului (Szoko G., 1973), atacurile căreia sunt deseori devastatoare şi pagubele produse de către parazit pot duce la scăderea producţiei cu peste 50% (Aćimović M., 1988, Bucuceanu M. 1998, Dominguez, J., 1996).

Controlul acestui parazit este destul de dificil, fiind studiate şi implementate diverse metode de combatere a lupoaiei, inclusiv mecanice, biologice şi chimice, unde selecţia şi ameliorarea culturilor de floarea-soarelui cu rezistenţă genetică se consideră cea mai efectivă, economică şi fiind o soluţie ecologică în acelaşi timp. Totuşi, utilizarea formelor rezistente genetic este urmată de apariţia de rase noi de lupoaie, mai virulente, care înving barierele existente de rezistenţă (Dominguez J 1999). Elucidarea mecanismelor fiziologo-biochimice şi genetice legate de relaţiile existente dintre planta-gazdă şi parazit, ar contribui la facilitarea procesului de selecţie a formelor rezistente, ce reprezintă la momentul actual una din preocupările de bază a cercetătorilor din domeniul culturii florii-soarelui.

Reieşind din aceste considerente scopul prezentei lucrări constă în elucidarea particularităţilor morfo-fiziologice, biochimice şi genetice care caracterizează interacţiunea dintre planta-gazdă şi parazit în baza modelului floarea-soarelui şi lupoaie.

Obiectivele de cercetare

- studiul indicilor morfo-fiziologici şi biochimici ai genotipurilor de floarea-soarelui în normă şi afectate de lupoaie;

- evaluarea gradului de infecţie la unele genotipuri de floarea-soarelui cultivate pe teritoriul Republicii Moldova, sub influenţa diferitor regimuri de temperatură;

- analiza spectrului polipeptidic a proteinelor sumare solubile la diverse genotipuri homo- şi heterozigote de floarea-soarelui infectate cu lupoaie;

- identificarea markerului genetic de tip SCAR asociat cu prezenţa genei Or5 ce conferă rezistenţă la rasa E de lupoaie la 53 genotipuri de floarea-soarelui (linii materne, paterne şi hibrizi).

CAPITOLUL I. ASPECTE PRIVIND INTERACŢIUNEA GAZDĂ-PARAZIT: Helianthus annuus L.- Orobanche cumana Wallr.

Problema originii şi a evoluţiei parazitismului în general, cât şi în cazuri particulare constituie obiectul multor cercetări. Interacţiunea florii-soarelui şi lupoaiei reprezintă o formă de interrelaţii apărută pe parcursul evoluţiei acestor două specii, reprezentând un important model de studiu de tipul gazdă-parazit. Elucidarea mecanismelor care stau la baza acestei interacţiuni poartă atât un caracter fundamental, cât şi unul aplicativ.

1.1. Floarea-soarelui – cultură oleaginoasă şi plantă gazdă

Floarea-soarelui (Helianthus annuus L., 2n=34) este o plantă anuală a familiei Asteraceae (Schilling & Heiser, 1981), originară din America de Nord. Alogamă, entomofilă şi alloploidă (2n=34) apărută în urma încrucişării a unei specii din genului Vigniera (n=8) cu o specie a genului Helianthus (n=9) încă neindentificată (Heiser, 1961).

Fisiere in arhiva (1):

  • Dinamica Dezvoltarii Fitoparazitului.doc