Proiect didactic - Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 5 fișiere: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1630
Mărime: 235.80KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina

Extras din document

Data :

Profesor :

Unitatea de învățământ:

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Biologie

Clasa: a VIII-a

Unitatea de învățare: Relații trofice în ecosisteme

Tema: Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem

Tipul lectiei: mixtă

SCOPUL LECȚIEI: Completarea cunoștințelor elevilor cu privire la funcția ecosistemului prin stabilirea corelației dintre categoriile trofice și circuitul materiei și energiei în natură, ca procese biogeochimice de importanță vitală.

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Identificarea elementelor componente ale unui ecosistem.

1.2. Descrierea organizării funcționale a unui ecosistem.

2.1. Utilizarea de mijloace adecvate explorării/ investigării ecosistemelor.

5.1 Demonstarea unui mod de gândire ecologic în luarea unor decizii.

COMPETENȚE DERIVATE: la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

C1 -Stabilesc rolul fiecărei categorii trofice în realizarea circuitului materiei în ecosistem;

C2- Identifică principalele substanțe care au un circuit continuu în ecosistem;

C3-Definesc noțiunea de circuit biogeochimic;

C4 Reprezintă grafic circuitele principalelor elemente din natură;

C5-Definesc noțiunea de flux energetic;

C6-Identifică importanța materiei și energiei în ecosistem.

RESURSE EDUCAȚIONALE:

a) PROCEDURALE: conversația euristică, observația, explicația, învățarea prin descoperire, comparația, brainstorming, problematizarea, metoda eseul de 5 minute;

b) MATERIALE: manual, tablă, cretă, fișă de evaluare, caiet de notițe, videoproiector, material PPT;

c) FORMA DE ACTIVITATE: frontală și pe grupe;

d) METODE DE EVALUARE: formativă prin chestionare orală și prin fișă de evaluare;

Bibliografie

- Botnariuc, N. - Ecologie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982;

- Costică, N. - Metodica predării biologiei, Ed. Graphys, Iași, 2008;

- Ionel, A.; Oaidă, V. - Biologie, Manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Humanitas, București, 2014;

- Mihail, A.; Mohan Ghe. - Biologie, Manual pentru clasa a VIII-a, Ed. All, București, 2005;

- Pop, I.; Barna, A. - Portofoliu pentru practica pedagogică la biologie, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;

- Programa de biologie pentru gimnaziu, clasa a VIII-a, aprobată de MedCT.

Preview document

Proiect didactic - Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem - Pagina 1
Proiect didactic - Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem - Pagina 2
Proiect didactic - Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem - Pagina 3
Proiect didactic - Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem - Pagina 4
Proiect didactic - Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem - Pagina 5
Proiect didactic - Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem - Pagina 6
Proiect didactic - Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem - Pagina 7
Proiect didactic - Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem - Pagina 8
Proiect didactic - Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • fisa 1.docx
  • fisa 2.docx
  • proiect didactic.docx
  • scenariu didactic.docx
  • schita tablei.docx

Alții au mai descărcat și

Cresterea Animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Ai nevoie de altceva?