Proiect didactic - Moluștele

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1189
Mărime: 42.28KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina

Extras din document

Data:

Profesor:

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „ .”, Iași

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Biologie

Clasa: a V-a

Unitatea de învățare: Grupe de viețuitoare

Tema: Moluște

Tipul lecției: mixtă

SCOPUL LECȚIEI: dezvoltarea gândirii logice și formarea capacității intelectuale prin însușirea corectă în clasă a noțiunilor nou predate.

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare despre organizarea lumii vii;

1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe baza caracterelor generale;

4.1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situații de comunicare;

4.2. Prezentarea informațiilor folosind diverse metode de comunicare.

COMPETENȚE DERIVATE: la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

C1- să cunoască caracterele generale ale moluștelor;

C2- să clasifice moluștele;

C3- să recunoască reprezentanți din fiecare clasă de moluște;

C4- să precizeze importanța moluștelor pentru om și natură.

RESURSE EDUCAȚIONALE:

a) PROCEDURALE: conversația euristică, observarea, explicația;

b) MATERIALE: manual, planșe, atlas zoologic, tablă, cretă, cochilii de gasteropode și lamelibranhiate, fișă de evaluare, caiet de notițe, pix;

c) FORMA DE ACTIVITATE: frontală și individuală;

d) METODE DE EVALUARE: formativă prin chestionare orală și prin fișă de evaluare;

Bibliografie

- Bogoescu, C.; Dabija, A.; Sanielevici, E. - Atlas zoologic, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2006;

- Costică, N. - Metodica predării biologiei, Ed. Graphys, Iași, 2008;

- Fodor, A.; Sună, L. Boldișor, V. Ciuculescu, C. - Biologie, Manual pentru clasa a V-a, Ed. Sigma, București, 2017;

- Pop, I.; Barna, A. - Portofoliu pentru practica pedagogică la biologie , Ed. Presa

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;

- Programa de biologie pentru gimnaziu, clasa a V-a, aprobată cu ordinul MedCT.

Preview document

Proiect didactic - Moluștele - Pagina 1
Proiect didactic - Moluștele - Pagina 2
Proiect didactic - Moluștele - Pagina 3
Proiect didactic - Moluștele - Pagina 4
Proiect didactic - Moluștele - Pagina 5
Proiect didactic - Moluștele - Pagina 6
Proiect didactic - Moluștele - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • FISA DE EVALUARE.doc
  • Proiect didactic - Molustele.doc
  • SCHEMA LECTIEI.doc
  • TABEL PROIECT.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de Lectie - Biologie

Data: 11.05.2012 Clasa: a X-a D Aria curriculară: Filologie Obiectul: Biologie Unitatea de învăţare: Functia de reproducere. Reproducerea la...

Cresterea Animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Ai nevoie de altceva?