Proiect didactic - ornitorincul

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 5 fișiere: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 1655
Mărime: 238.91KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina

Extras din document

Data:

Profesor:

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „ ”, Iași

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Biologie

Clasa: a VI-a A

Unitatea de învățare: Caracterele generale morfofuncționale, comportamentul, adaptările și importanța unor grupe de viețuitoare

Tema: Mamifere inferioare - Ornitorincul

Tipul lecției: comunicare și însușire de noi cunoștințe.

SCOPUL LECȚIEI: Transmiterea și dobândirea unor noțiuni privind identificarea unor grupe de animale și explicarea structurii și funcțiilor organismului unor animale.

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Identificarea unor grupe și specii de animale.

1.2. Recunoașterea alcătuirii generale a unui mamifer.

1.4. Explicarea structurii și funcțiilor organismului unor viețuitoare .

4.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în diferite situații de comunicare.

COMPETENȚE DERIVATE: la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

C1- Să definească noțiunea de mamifer și mamifer inferior;

C2- Să evidențieze progresul marcat în evoluție de către mamifere;

C3- Să identifice mediul de viață al ornitorincului;

C4- Să observe și să precizeze particularitățile alcătuirii corpului în raport cu mediul de viață;

C5- Să enumere caracterele de asemănare cu reptilele și mamiferele.

RESURSE EDUCAȚIONALE:

a) PROCEDURALE: conversația euristică, observația, explicația, descrierea, învățarea prin descoperire;

b) MATERIALE: manual, prezentare PPT, videoproiector, tablă, cretă, fișă de evaluare, fișă de activitate, caiet de notițe, pix;

c) FORMA DE ACTIVITATE: frontală, individuală, pe grupe;

d) METODE DE EVALUARE: formativă prin chestionare orală și prin fișă de evaluare;

Bibliografie

- Bogoescu, C.; Dabija, A.; Sanielevici, E. - Atlas zoologic, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2006;

- Costică, N. - Metodica predării biologiei, Ed. Graphys, Iași, 2008;

- Ionel, A.; Partin, Z. - Biologie, Manual pentru clasa a VI-a, Ed. Humanitas, București, 2008;

- Pop, I.; Barna, A. - Portofoliu pentru practica pedagogică la biologie, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;

- Programa de biologie pentru gimnaziu, clasa a VI-a, aprobată de MedCT.

Preview document

Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 1
Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 2
Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 3
Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 4
Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 5
Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 6
Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 7
Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 8
Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 9
Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 10
Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 11
Proiect didactic - ornitorincul - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • ANEXA 2 - fisa de lucru.docx
  • ANEXA 3 - ornitorincul.docx
  • Proiect didactic - ornitorincul.docx
  • SCHEMA LECTIEI - ornitorincul.docx
  • TABEL PROIECT - ornitorincul.docx

Alții au mai descărcat și

Cresterea Animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Ai nevoie de altceva?