Proiect didactic - poluarea

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 5 fișiere: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1538
Mărime: 78.55KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina

Extras din document

Data:

Profesor:

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială .

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Biologie

Clasa: a VIII-a

Unitatea de învățare: Echilibre și dezechilibre în ecosisteme

Tema: Poluarea

Tipul lecției: comunicare și însușire de noi cunoștințe.

SCOPUL LECȚIEI: Să conștientizeze principalele căi de poluare a mediului, fiind capabili la sfârșitul lecției să realizeze acțiuni de protecție și conservare a mediului.

COMPETENȚE SPECIFICE:

2.1 Utilizarea de mijloace și metode adecvate explorării/investigării ecosistemelor;

4.1 Formarea deprinderilor de documentare și de comunicare;

5.1 Demonstarea unui mod de gândire ecologic în luarea unor decizii;

5.2 Demonstrarea înțelegerii consecințelor propriului comportament în raport cu mediul.

COMPETENȚE DERIVATE: la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

C1- să definească noțiunea de poluare;

C2- să enumere tipuri de poluare;

C3- să identifice principalele cauze ale poluării mediului;

C4- să precizeze măsurile de prevenire ale poluării;

C5- să conștientizeze că multe din acțiunile lor sunt obiceiuri și că atitudinile lor se pot schimba protejând natura.

RESURSE EDUCAȚIONALE:

a) PROCEDURALE: conversația euristică, observația, explicația, expunerea, problematizarea, turul galeriei;

b) MATERIALE: manual, planșe, tablă, cretă, fișă de evaluare, fișă de activitate, caiet de notițe, pix;

c) FORMA DE ACTIVITATE: frontală, individuală, pe grupe;

d) METODE DE EVALUARE: formativă prin chestionare orală și prin fișă de evaluare;

Bibliografie

- Botnariuc, N. - Ecologie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982;

- Costică, N. - Metodica predării biologiei, Ed. Graphys, Iași, 2008;

- Ionel, A.; Oaidă, V. - Biologie, Manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Humanitas, București, 2014;

- Mihail, A.; Mohan Ghe. - Biologie, Manual pentru clasa a VIII-a, Ed. All, București, 2005;

- Pop, I.; Barna, A. - Portofoliu pentru practica pedagogică la biologie, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;

- Programa de biologie pentru gimnaziu, clasa a VIII-a, aprobată de MedCT.

Preview document

Proiect didactic - poluarea - Pagina 1
Proiect didactic - poluarea - Pagina 2
Proiect didactic - poluarea - Pagina 3
Proiect didactic - poluarea - Pagina 4
Proiect didactic - poluarea - Pagina 5
Proiect didactic - poluarea - Pagina 6
Proiect didactic - poluarea - Pagina 7
Proiect didactic - poluarea - Pagina 8
Proiect didactic - poluarea - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • fisa activitate - poluarea.docx
  • fisa de evaluare - poluarea.docx
  • Proiect didactic - poluarea.docx
  • schema lectiei - poluarea.docx
  • TABEL PROIECT - poluarea.docx

Alții au mai descărcat și

Cresterea Animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Ai nevoie de altceva?