Proiect didactic - Viermii

Proiect
4/10 (2 voturi)
Domeniu: Biologie
Conține 4 fișiere: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1069
Mărime: 76.59KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina

Extras din document

Data :

Profesor :

Unitatea de învățământ:

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Biologie

Clasa: a V-a

Unitatea de învățare: Grupe de viețuitoare

Tema: Viermii

Tipul lectiei: mixtă

SCOPUL LECȚIEI: Dezvoltarea gândirii logice și formarea capacității intelectuale prin însușirea corectă în clasă a noțiunilor predate.

COMPETENTE SPECIFICE:

1.1. Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare despre organizarea lumii vii;

1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe baza caracterelor generale;

4.1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situații de comunicare;

4.2. Prezentarea informațiilor folosind diverse metode de comunicare.

COMPETENTE DERIVATE:

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

C1.Să cunoască caracterele generale ale viermilor;

C2. Să clasifice viermii dupa ciclul evolutiv;

C3. Să recunoască reprezentanti din fiecare grupă;

C5. Să precizeze importanța viermilor.

RESURSE EDUCAȚIONALE:

a) PROCEDURALE: conversația euristică, observația, explicația, învățarea prin descoperire, descrierea, demonstrația;

b) MATERIALE: catalog, manual, atlas zoologic, planșe, tablă, cretă colorată, fisă de evaluare, caiet de notițe;

c) FORMA DE ACTIVITATE: frontală, individuală;

e) METODE DE EVALUARE: formativ prin chestionare orală și prin fișa de evaluare.

Bibliografie

- Bogoescu, C.; Dabija, A.; Sanielevici, E. - Atlas zoologic, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2006;

- Costică, N. - Metodica predării biologiei, Ed. Graphys, Iași, 2008;

- Fodor, A.; Sună, L. Boldișor, V. Ciuculescu, C. - Biologie, Manual pentru clasa a V-a, Ed. Sigma, București, 2017;

- Programa de biologie pentru gimnaziu, clasa a V-a, aprobată de MedCT.

f) TEMPORALE: 50 de minute.

Preview document

Proiect didactic - Viermii - Pagina 1
Proiect didactic - Viermii - Pagina 2
Proiect didactic - Viermii - Pagina 3
Proiect didactic - Viermii - Pagina 4
Proiect didactic - Viermii - Pagina 5
Proiect didactic - Viermii - Pagina 6
Proiect didactic - Viermii - Pagina 7
Proiect didactic - Viermii - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • fisa de evaluare - viermi.docx
  • proiect - viermi.docx
  • schita - viermi.docx
  • tabel - viermi.docx

Alții au mai descărcat și

Cresterea Animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Ai nevoie de altceva?