Strategii de conservare a biodiversității

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4623
Mărime: 23.83KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Necesitatea conservării biodiversității este o datorie, a noastră a tuturor deoarece comunitățile umane nu pot trăi și nu se pot dezvolta în afara și independent de ecosistemele naturale. Salvarea naturii înseamnă salvarea speciei umane. Mediul natural și mediul creat de om, sunt indispensabile evoluției omului și în primul rând supraviețuirii lui. Astăzi, omenirea se află la un moment de răscruce, privind decizia în ce privește soarta Terrei și a fiecărei specii, de rezolvare a contradicției dintre dezvoltarea societăților umane și conservarea naturii.

Necesitatea protecției naturii reprezintă o preocupare a oamenilor de știință din țară și lume. Acest fapt este dovedit și prin acordurile, tratatele și programele, la care și România este parte. Un exemplu concret îl reprezintă Principiul 2 al Conferinței Națiunilor Unite cu privire la mediul înconjurător, ținută la Stockholm în anul 1972: ,,Resursele naturale ale globului, inclusiv aerul, apa, pământul, flora și fauna, și în special eșantioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale, trebuie să fie apărate în interesul generațiilor prezente și viitoare printr-o planificare sau administrare atentă, în funcție de nevoi,,.

Cele 26 de principii ale Conferinței de la Stockholm, au fost reluate și completate în cadrul Conferinței mondiale O.N.U. pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 1992. Principiile enunțate în Conferință, pot constitui baza unei teorii a acestui domeniu de protecție a naturii și a unui sistem de axiome necesar elaborării teoriei protecției mediului. Lecturarea acestor principii ne dezvăluie, în același timp, și principalele abordări ale obiectului ocrotirii naturii și cauzele potențialelor dezechilibre ale ecosistemelor naturale. Din majoritatea acestora, se desprinde cu pregnanță conservarea naturii, a componentelor ei biotice și abiotice. Ocrotirea acestora nu este dictată de un sentiment excentric al unor iubitori ai naturii, ci de considerente de ordin istorico-biologic, cultural-științific, socio-economic, igienico-sanitar, geo-climatic etc.

CAPITOLUL I

BIODIVERSITATEA

1. 1 Conceptul de biodiversitate

Conceptul de diversitate se referă la varietatea componentelor unui sistem, fiind o măsură a heterogenității acestuia.

În prezent nu există o viziune unitară asupra conceptului de biodiversitate. Acest concept poate fi grupat în două categorii:

- în sens restrâns, conceptul de biodiversitate desemnează diversitatea speciilor (“bogăția în specii”) și a taxonilor de rang superior din cadrul ierarhiei taxonomice;

- în sens larg, biodiversitatea poate fi definită ca întreaga variabilitate a organismelor vii și a habitatelor acestora. Astfel, se disting patru componente ierarhice ale biodiversității: diversitatea genetică (variabilitatea intraspecifică), diversitatea specifică, diversitatea ecosistemelor și diversitatea antropică.

Diversitatea genetică se referă la variabilitatea intraspecifică și reprezintă fundamentul procesului evolutiv.

Diversitatea specifică se referă la varietatea speciilor la nivel local (biocenoză), regional (regiune biogeografică) sau global (biosferă).

Diversitatea ecosistemică este nivelul la care au loc procesele evolutive, pe lângă viu, aceasta include și componenta nevie - biotopul.

Diversitatea antropică sau etnoculturală se referă la diversitatea etnică, culturală și lingvistică a comunităților umane. Unii autori consideră diversitatea antropică ca fiind o componentă a biodiversității, care trebuie tratată separat datorită complexității și importanței sistemului socio-economic ca și componentă a ecosferei.

Semnificația restrânsă a conceptului de biodiversitate nu este adecvată, mai ales atunci când se pune problema elaborării strategiilor de conservare a biodiversității, deoarece experiența a demonstrat că măsurile de conservare sunt eficiente doar atunci când se ține seama de funcționarea sistemelor ecologice și nu doar de menținerea unei specii într-un anumit areal, de asemenea, în mod obiectiv, viul nu poate fi separat de biotopul său. Se impune, deci, extinderea conceptului de biodiversitate de la diversitatea taxonomică și la diversitatea unităților structurale și funcționale ale ecosferei (incluzând și sistemele socio- economice: diversitatea capitalului social, cultural și fizic-construit).

Astfel, biodiversitatea trebuie analizată și cuantificată în următoarele planuri:

- diversitatea sistemelor ecologice, aceasta reflectă diversitatea sistemelor biologice supraindividuale (populații, biocenoze, complexe de biocenoze, biosfera) precum și diversitatea habitatelor;

- diversitatea sistemelor biologice cu rang de specie și a taxonilor din cadrul ierarhiei taxonomice - biodiversitatea în sens restrâns;

- diversitatea structurii genetice a populațiilor;

- diversitatea antropică.

Unii autori consideră că formularea “diversitatea sistemelor biologice și ecologice” ar fi mai potrivită pentru a acoperi sensul larg al termenului de “biodiversitate”. În literatura de specialitate, pentru desemnarea biodiversității în sens larg se mai folosește termenul de “ecodiversitate” pe care îl considerăm adecvat.

Bibliografie

1. Daniela Marinescu - Tratat de Dreptul Mediului, Editura Universul Juridic București 2008;

2. Bavaru A., Godeanu S., Butnaru Gallia, Bogdan Al., 2007 - Biodiversitatea și

3. ocrotirea naturii, Edit. „Academiei Române”, București;

4. Bleahu M., 2004 - Arca lui Noe în secolul XXI. Ariile protejate și protecția naturii, Edit. „Național”, București;

5. http://www.mmediu.ro/dep_mediu/schimbariclimatice/Protocolul de la_Kyoto.pdf;

6. WWF/IUCN/ALLPLAN, 2000 - Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității și Planul de Acțiune în România.

Preview document

Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 1
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 2
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 3
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 4
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 5
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 6
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 7
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 8
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 9
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 10
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 11
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 12
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 13
Strategii de conservare a biodiversității - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Strategii de conservare a biodiversitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Eutrofizarea în Marea Neagră

I. Generalități Eutrofizarea este considerată a fi o problemă importantă, iar zonele hipoxice sau moarte sunt întânite în multe estuare, golfuri,...

Cafeaua

Istoria cafelei este la fel de bogata ca insasi cafeaua, datand de mai mult de 1000 de ani. In Occident, istoria cafelei incepe acum trei secole,...

Sfecla de Zahar

Sfecla de zahar este planta care asigura in exclusivitate materia prima de buna calitate si mare randament pentru industria zaharului din tara...

Cresterea Animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Te-ar putea interesa și

Conservarea biodiversității în condițiile crizei economico-financiare actuale

Introducere Biodiversitatea şi ecosistemele oferă servicii nepreţuite pentru societate. Acestea includ alimente, apă curată, resurse genetice,...

Turismul montan în județul Brașov - Studiu de caz Râșnov

Turismul montan reprezintă o activitate foarte apreciată de către turiştii din întreagă lume. În ultimul a secol a cunoscut dezvoltări la scară...

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Analiza comparativă între Valea Prahovei și Valea Oltului

Turismul este o activitate permanentă a oamenilor în epoca modernă, care poate avea implicaţii pe toate planurile, economic, politic, social,...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Conservarea Biodiversitatii. Ariile Protejate

I. Conservarea biodiversităţii - consideraţii generale Mediul înconjurător este ansamblul de date şi de echilibre de forţe concurente care...

Insulele Galapagos

INTRODUCERE Am ales ca temă de proiect Insulele Galapagos deoarece, datorită izolării lor, s-a putut dezvolta o lume vegetală şi animală aparte....

Starea actuală a monumentului geologic paleontologic Râpa Coțofana

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI: Republica Moldova , din punct de vedere a monumentelor geologice si paleontologice are o cota foarte scăzută de...

Ai nevoie de altceva?