Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 23516
Mărime: 3.25MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE CATEDRA DE BIOLOGIE

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I: Proteinele plasmatice 2

1.1. Generalităţi 2

1.2. Albuminele 3

1.2.1.Caracteristicile fizice şi biochimice ale albuminelor importante

din punct de vedere biologic 4

1.2.2. Metabolismul albuminelor 5

1.2.3. Rolul fiziologic al albuminelor 7

1.3. Proteinele sistemului globulinic 8

1.3.1. Proteinele sistemului γ 9

1.3.2. Caractere biochimice şi imunologice 10

1.3.3.Metabolismul 12

1.3.4. Rolul fiziologic 12

1.3.5. Macroglobulinele 14

1.4. Caracteristicile fizice şi biochimice 15

1.5. Caracteristici imunologice 16

1.6. Metabolismul 17

1.7. Rolul fiziologic 18

1.8. Glicoproteinele 19

1.8.1. Nomenclatură, structuă chimică şi clasificarea glivoproteinelor

din plasmă 19

1.8.2. Structura chimică 20

1.8.3. Clasificare 21

1.9. Lipoproteinele 21

1.9.1. Caracteristici fizice şi biochimice 22

1.10. Echilibrul azotat 27

1.11. Proteine de rezervă 28

Capitolul II: Patologia proteinelor plasmatice 29

2.1. Patologia sistemului globulinic 29

2.1.1. Hiperglobulinemii 33

2.1.1.1. Hiperglobulinemii reacţionale 33

2.1.1.2. Macroglobulinemia WALDENSTRÖM 40

2.1.1.3. Mielomul multiplu 43

2.1.1.4. Crioglobulinemia 46

2.1.1.5. Cirozele hiperprotidemice 47

2.1.2. Hipoglobulinemii 49

2.1.2.1. Agammaglobulinemia 49

Capitolul III: Metode de separare a proteinelor 51

3.1. Centrifugarea în gradient, gelfiltrarea, cromatografia 51

3.2. Electroforeza proteinelor 53

Motivaţia alegerii subiectului 54

Capitolul IV: Rezultate personale 55

4.1. Material biologic 55

4.2. Metode şi tehnici de lucru 56

4.2.1. Determinarea proteinelor totale prin reacţia “biuretului” 56

4.2.2. Separarea electroforetică a proteinelor 58

4.2.3. Metoda în gel de agaroză 68

4.2.4. Imunoelectroforeza (I.E.F.) Metoda Scheidegger 69

4.3. Proteine plasmatice umane normale 72

4.4. Rezultate obţinute 78

4.5. Discuţia rezultatelor 103

4.6. Concluzii 107

Bibliografie 110

Extras din document

INTRODUCERE

Patologia hepatică se bucură în ultimii ani de un interes deosebit pe toate meridianele, pe de o parte datorită frecvenţei în creştere a bolilor de ficat şi pe de altă parte, progreselor remarcabile care s-au făcut în cunoaşterea fiziopatologiei hepatice.

În ţara noastră se înregistrează anual aproximativ 55.000 cazuri noi de hepatită virală, 122.000 de cazuri cronice la care se mai adaugă 200.000 de cazuri anicterigene rămase nedescoperite având un potenţial epidemiologic crescut.

La baza întelegerii fiziopatologiei acestor maladii stau incontestabil achiziţiile în domeniul ultrastructurii hepatocitului a histiochimiei acestuia, a celor de imunologie şi imunochimie, dar mai ales lărgirea bateriei de investigaţie biochimică a acestui organ cheie în metabolism pe toate palierele metabolice, noile achiziţii permiţând abordarea unor aspecte inedite.

Afectarea sintezei şi degradării proteice hepatice în aceste maladii angrenează întreg metabolismul intermediar cu consecinţe de diverse grade asupra hepatocitului determinând afectarea majorităţii organitelor acestuia de la mitocondrie la lizozomi.

Consecinţa afectării sferei tisulare va fi o creştere a concentraţiei de enzime în sectorul umoral şi a altor parametri biochimici adiacenţi, fapt ce va aduce un dublu serviciu patologiei: prima cea a diagnosticării diverselor afectări hepatice, în faze incipiente îndeosebi, dar mai ales în urmărirea eficacităţii terapiei şi evoluţiei formelor cronice.

Lezarea paralelă a mezenchimului, cât şi a parenchimului hepatic modifică dinamica enzimatică putându-se stabili cu precizie, prin diferite rapoarte ale valorilor enzimelor, diagnosticul, tipul şi gradul afectării.

Implicarea metabolismului protidic în lezarea hepatocitului fac ca investigaţiile biochimice să se concentreze pe acest palier, prin acestea apreciindu-se dezechilibrul proteic determinat de creşterea globulinelor şi schimbarea raportului albumină/globulină cât şi gradul leziunii hepatice după valoarea aminotransferazelor sferice.

Investigaţia cu valoare diagnostică şi predictivă în hepatopatii rămâne electroforeza, metodă fizico-chimică de analiză care permite separarea fracţiunilor proteice. În acest context lucrarea noastră îşi propune a analiza pe un număr de subiecţi normali variabilitatea proteinelor serice totale precum şi a fracţiunilor acestora (albumine, α1, α2, β şi γ globuline) cât şi în unele hepatopatii.

CAPITOLUL I

PROTEINELE PLASMATICE

1.1 GENERALITĂŢI

Plasma sanguină conţine un număr important de proteine, cu proprietăţi fizico-chimice şi funcţionale diferite. Ansamblul tuturor acestor proteine formează ceea ce numim proteinemia, a cărei valoare este de 7-8g %ml. de plasmă.

Proteinele plasmatice pot fi împărţite în trei mari categorii şi anume: albumine (4-5,5%), globuline (1,5-3,5%) şi fibrinogen (0,2-0,4%).

Raportul albumine/globuline este de 1,5-2. Această împărţire relativ arbitrară, care are la baza metoda de precipitare cu soluţia saturată de sulfat de amoniu, este departe de a caracteriza heterogenitatea proteinelor plasmatice. Prin metode funcţionare a diferitelor componente ale plasmei sanguine, cum ar fi electroforeza, imunoelectroforeza, ultracentrifugarea, cromatografia pe coloană de schimburi de ioni s-a demonstrat complexitatea şi heterogenitatea proteinelor plasmatice.

Se cunosc cel puţin 7 categorii de proteine plasmatice : albumine, globuline, fibrinogen, lipoproteine, glicoproteine, imunoproteine, metaloproteine, la care se mai adaugă proteinenzimele. Parte din aceste proteine aparţin holoproteinelor (de exemplu albuminele), iar altele heteroproteinelor (de exemplu glicoproteinele, metaloproteinele, etc.).

Fiziologic, proteinele plasmatice reprezintă suportul material al majorităţii funcţiunilor plasmei ca : funcţia de rezervă de aminoacizi, funcţia de transport al lipidelor, glucidelor, hormonilor, diferitelor substanţe minerale (Fe, Cu, Ca, etc.) şi a substanţelor medicamentoase : menţinerea echilibrului acido-bazic, menţinerea în limite restrânse a presiunii coloidosmotice, activitatea catalitică (coagularea, fibrinoliza, şi legată de aceasta hemostaza fiziologică), menţinerea unei valori constante: funcţia imunitară şi bactericidă, etc.

Din punct de vedere fiziopatologic şi clinic, proteinele plasmatice prezintă o importanţă deosebită, întrucât ele participă prin modificări cantitative şi calitative într-un număr considerabil de afecţiuni de patogenie şi etiologie.

Preview document

Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 1
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 2
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 3
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 4
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 5
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 6
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 7
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 8
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 9
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 10
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 11
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 12
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 13
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 14
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 15
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 16
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 17
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 18
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 19
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 20
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 21
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 22
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 23
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 24
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 25
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 26
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 27
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 28
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 29
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 30
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 31
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 32
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 33
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 34
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 35
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 36
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 37
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 38
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 39
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 40
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 41
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 42
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 43
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 44
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 45
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 46
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 47
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 48
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 49
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 50
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 51
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 52
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 53
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 54
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 55
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 56
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 57
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 58
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 59
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 60
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 61
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 62
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 63
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 64
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 65
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 66
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 67
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 68
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 69
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 70
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 71
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 72
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 73
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 74
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 75
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 76
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 77
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 78
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 79
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 80
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 81
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 82
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 83
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 84
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 85
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 86
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 87
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 88
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 89
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 90
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 91
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 92
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 93
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 94
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 95
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 96
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 97
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 98
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 99
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 100
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 101
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 102
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 103
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 104
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 105
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 106
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 107
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 108
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 109
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 110
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 111
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 112
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 113
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 114
Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Studiul Variabilitatii Proteinelor Serice si a Fractiunilor Acestora prin Electroforeza si Imunoelectroforza.doc

Alții au mai descărcat și

Biologie Celulara - II

ORGANITELE CELULARE In citoplasma celulelor eucariote vegetale sunt localizate organite celulare cu functii specifice ca: nucleul, reticulul...

Cresterea Animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Biologie Celulara

Capitolul 1. Unitatea de baza a vietii: celula 1.1. Ce este o celulã? elulele sunt unitãti structurale care compun corpul unei plante sau al unui...

Biologie Celulară

Lucrarea de laborator 1 Separarea componentelor celulare Noţiunea de component celular are o semnificaţie largă, ea desemnând atât structurile...

Biologie Celulară

Unitatea de invatare 1 Permeabilitatea membranară In general, biomembranelor (si, inclusiv, plasmalemei) li se atribuie trei functii principale:...

Aminoacizi, Proteine

1.1 Scurt istoric Biochimia este disciplina care studiazã materia vie din punct de vedere al organizãrii moleculare, pune în evidenţã...

Genetica

CAPITOLUL I 1. Genetica – ştiinţa eredităţii şi variabilităţii organismelor vii 1.1. Definiţia şi obiectul de studiu Genetica este ştiinţa...

Ai nevoie de altceva?