Contabilitatea imobilizărilor corporale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Birotică
Conține 4 fișiere: doc, ppt, xls
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 7426
Mărime: 178.83KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Prezentarea firmei “SC. Audit Consulting SRL” 4

2. Capitolul 2 Contabilitatea imobilizarilor corporale 8

2.1. Clasificarea şi codificarea mijloacelor fixe 8

3. Capitolul 3 Aspecte privind evaluarea imobilizarilor 10

3.1. Evaluarea imobilizarilor corporale 10

3.2. Evaluarea imobilizarilor la intrare în patrimoniu 10

3.3. Evaluarea imobilizarilor la data inventarului 11

3.4. Evaluarea imobilizarilor la data întocmirii bilanţului patrimonial 11

3.5. Evaluarea imobilizarilor la ieşirea din patrimoniu 12

3.6. Consideraţii generale privind reevaluarea mijloacelor fixe 12

4. Capitolul 4 Consideraţii privind tratarea amortizării mijloacelor fixe 13

4.1. Principii de bază privind reevaluarea 13

4.2. Contabilitatea amortizării imobilizarilor 14

5. Capitolul 5 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor 16

6. Capitolul 6 Active imobilizate corporale şi reflectarea lor în contabilitate conform

IAS- urilor în vigoare 19

6.1. Definirea, evaluarea şi recunoaşterea iniţială a imobilizarilor

corporale (IAS 16) 19

6.2. Leasingul (IAS 17) 20

6.3. Deprecierea activelor imobilizate 20

7. Capitolul 7 Noi reglementări contabile, conform normelor UE, valabile din

ianuarie 2008 21

8. Capitolul 8 Organizarea decumentatiei primare şi a evidentei operative a

imobilizarilor corporale 23

9. Monografie 24

10. Bibliografie 30

11. Anexa 1 31

12. Anexa 2 32

Extras din document

PREZENTAREA FIRMEI

SC AUDIT CONSULTING SRL

SC AUDIT CONSULTING SRL, o societate comercială care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, a fost înfiinţată în noiembrie 2002 şi înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. , având Cod Unic de Înregistrare 14959366, atribut fiscal RO. Sediul firmei a fost declarat în Bucureşti, Str. Crângaşi 44, Ap. 19, Sector 6, iar ca vector fiscal este încadrată că microintreprindere platitoare de TVA cu obligativitatea declarării şi plătii trimestriale a acestuia.

Obiectul principal de activitate îl constituie prestări servicii de contabilitate, revizie contabilă şi consultanţă în domeniul fiscal, Încă de la înfiinţare societatea a fost înregistrată la Corpul Experţilor Contabili din România sub nr şi la Camera Auditorilor Financiari din România sub nr.

Ca activităţi colaterale firma mai desfăşoară activitate de audit financiar, activitate de cenzorat extern şi expertiză contabilă.

Acţionarii firmei sunt două persone fizice, ambii având calitatea de expert contabil şi auditor financiar, fiecare deţinând câte 50% din părţile sociale ale companiei. Administrator este numit Dna Frunză Doină, auditor financiar şi expert contabil, asociat al firmei.

Capitalul social subscris şi integral vărsat este de 180.000 RON, compus dintr-un număr de 180 părţi sociale, fiecare având o valoare contabilă de 1000 RON. Vărsarea capitalului social s-a realizat integral la înfiinţare prin aducerea ca aport a unui imobil (care va fi declarat ca sediu social al societăţii) evaluat la 100.000 ron, diferenţă de 80.000 ron fiind vărsată integral în contul bancar de către asociaţi.

În primii doi ani de activitate, volumul cifrei de afaceri situandu-se sub plafonul de 100.000 euro, societatea s-a încadrat în categoria microintreprinderilor. Acest regim era avantajor deoarece era impozitată cu un procent de 1.5% din veniturile totale realizate.

Începând cu anul 2004, odată cu dezvoltarea firmei, societatea devine platitoare de impozit pe profit cu obligativitatea declarării şi, respective, a plătii lunare a taxei pe valoarea adăugată. Cotă de impozit pe profit este de 16% dar se aplică la profitul brut annual realizat.

Aria activităţii s-a extins treptat astfel că societatea prestează servicii de contabilitate pentru beneficiari din România, dar şi servicii de consultanţă şi reprezentantă fiscală pentru parteneri din Cipru, Spania şi Olanda.

Portofoliul de clienţi s-a diversificat, plecând de la un număr de 10 clienţi în anul 2002 la un număr de 40 în 2004 şi de 50 la finele anului 2007. Dintre cei mai importanţi clienţi amintim: SC Ford România SRL, ITH Management Holdings SRL, SC Geres Real Estate SRL, SC Fergus Internaţional Construct SRL, SC Masterange Imobiliare SRL, SC Avis România SRL, etc. Obiectul de activitate al acestora este dintre cel mai diversificat şi anume: închirieri auto sub licenţă Avis România, construcţii imobiliare, servicii de consultanţă şi management, închirieri imobiliare, investiţii se dezvoltare imobiliară, etc.

În vederea realizării obiectului de activitate al societăţii, SC Audit Consulting SRL intră în relaţii de afaceri pe mai multe domenii, furnizorii cu care colaborează oferind la rândul lor servicii de contabilitate şi audit (subcontractori, colaboratori), resurse umane, I.T., servicii juridice, furnizori pentru echipamente informatice, telefonie fixă , chirii auto, etc. Dintre principalii furnizori amintim: Cabinet de avocaţi Vitzman Asociaţii, Muntenia, Consulting, Contaudit SRL, Sintact, Maxim Asociaţii, PriceWatherHouse Coopers, Metropolitan Leasing, Porsche România, Astra , etc.

Personalul societăţii este atent selecţionat de către firmele de recrutare de este format din echipe de economişti, contabili economici, o dintre aceştia având calitatea de expert contabili auditori financiari. La data de 31.12.2007 societatea avea un număr de 15 cu contract de full time, 5 cu contract de -time 4 cu contract de prestări servicii. General, firmei prevede la angajarea unui salariat se accent pe acestuia, de afirmare capacitatea deduce la bun sarcinile de serviciu.

Cifra de afaceri a companiei, de la înfiinţare şi până în prezent, a evoluat. Pondera activităţii de export va evolua an de an. În 2004 cifră de afaceri a evoluat cu 10%, în anul 2005 cu 26%, în anul 2006 cu 24% iar anul trecut cifra de afaceri a evoluat cu 31 de procente.

Pentru realizarea acestei cifre de afaceri societatea şi-a mai deschis două noi puncte de lucru, unul în anul 2004 în Bucureşti, Sos. Nordului 29-30, Sector 1 şi altul în anul 2006 tot în Bucureşti, Str. Mihail Moxa nr. 49, Sector 1.

Pentru dotarea acestor puncte de lucru, în anul 2005 compania a contractat un împrumut financiar pe termen scurt-împrumut acordat pentru finanţarea IMM-urilor în valoare de 50.000 euro pe o perioadă de 3 ani. Împrumutul a fost utilizat cu precădere pentru achiziţionarea de mobilier de birou, tehnică de calcul, programe informatice, amenajarea noilor puncte de lucru, marketing şi promovare a pieţii. Prin intensificarea mediatizarii s-a reuşit o creştere a cotei de piaţă de 3.3 ori faţă de anul de debut.

Preview document

Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 1
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 2
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 3
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 4
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 5
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 6
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 7
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 8
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 9
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 10
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 11
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 12
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 13
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 14
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 15
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 16
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 17
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 18
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 19
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 20
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 21
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 22
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 23
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 24
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 25
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 26
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 27
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 28
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 29
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 30
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 31
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 32
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 33
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 34
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale
    • Organigrama SC AUDIT CONS SRL.ppt
    • Prezentare firma.doc
    • Registre.xls
    • Solver.doc

Alții au mai descărcat și

Prezentare Microsoft Word

Microsoft word este un procesor de texte modern, care face parte din pachetul de programe Microsoft Office impreuna cu microsoft exel, PowerPoint...

Bază de date - farmacie

CREARE TABELE create table furnizori(codf number(3) constraint co_pk primary key,denumire varchar2(20),adresa varchar2(30),localitate...

Birotică

Imprimantele pot fi împărţite în două mari categorii în funcţie de contactul fizic dintre mecanismul de tipărire şi hârtie: imprimantele cu impact...

Internet și Poșta Electronică

Lecţia 1: Internetul 1.1.Termeni şi concepte -Înţelegerea şi diferenţierea termenilor Internet şi World Wide Web -Definirea termenilor HTTP,...

Cursuri Microsoft Word

LECŢIA 1: Utilizarea aplicaţiei WORD 1.1. Deschiderea aplicaţiei Word 1.2. Deschiderea unui document existent 1.3. Deschiderea mai multor...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale

CAP I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE. 1.1. Definirea si structura...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

CAP 1:CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR 1.1. DEFINIREA ŞI STRUCTURA IMOBILIZĂRILOR O componentă importantă a patrimoniului agenţilor economici o...

Ai nevoie de altceva?