Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Birotică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 27544
Mărime: 1.56MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pariza Maria
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI COLEGIUL UNIVERSITAR DE BIROTICĂ

Cuprins

Introducere I-IV

Capitolul I

Birourile de secretariat – spaţiile activităţilor informatice şi comunicaţionale 1

1.1. Birotica – Ştiinţa automatizării birourilor. Concept. Obiective 1

1.1.1. Obiective 3

1.1.2. Principiile biroticii 4

1.1.3. Sistemul birotic al organizaţiilor 4

1.2. Echipamente birotice. Concept. Categorii 6

1.3. Munca de secretariat şi importanţa aplicaţiilor birotice 7

1.3.1. Rolul secretariatului în sistemul informaţional al organuzaţiilor economico- sociale 7

1.3.2. Tipologia circuitelor informaţionale la nivelul secretariatelor 7

1.3.3. Procese informaţionale şi aplicarea lor în munca de secretariat 9

Capitolul II

Echipamente birotice pentru tratarea datelor şi textelor

2.1. Maşina de scris mecanică 12

2.2. Maşina de scris electronică 13

2.3. Procesorul de text 15

2.4. Maşina de calculat 15

2.5. Copiatoarele 16

2.6. Alte echipamente pentru corespondenţă 23

Capitolul III

Echipamente de bază în birourile de secretariat

3.1. Calculatorul 25

3.2. Memoria. Mediile de stocare a datelor 26

3.2.1. Tipuri de memorie 27

3.2.1. Memoria de registru 27

3.2.2. Memoria internă 27

3.2.3. Memoria externă 32

3.3. Unitatea centrală 35

3.3.1. Microprocesorul 36

3.3.2. Placa de bază 37

3.3.3. Magistralele 37

3.4. Echipamente periferice de intrare 37

3.5. Echipamente periferice de ieşire 39

3.5.1. Monitorul 40

3.5.2. Imprimanta 41

3.6. Calculatoarele portabile 42

3.6.1. Microprocesorul 42

3.6.2. Memoria 43

3.6.3. Unităţile de disc 43

3.6.4. Porturi de comunicaţii 43

3.6.5. Plăci de sunet şi boxe 43

3.6.6. Sursa de alimentare 43

3.6.7. Display-ul 43

3.7. PDA 44

3.8. Imprimante 46

3.8.1. Generalităţi 46

3.8.2. Imprimante laser 48

3.8.3. Imprimante cu jet de cerneală 52

3.9. Scannere 54

3.9.1. Tipuri de scannere 54

3.9.2. Mod de operare 56

Capitolul IV

Echipamente birotice de transmisie

4.1. Interfonul 61

4.2. Dictafonul 61

4.3. Fax-ul 62

4.4. Telex-ul 65

4.5. Telefonul 65

Capitolul V

Comunicaţia birotică

5.1. Noţiunea de comunicaţie birotică 70

5.1.1. Tipologia comunicaţiilor organizaţoinale 70

5.1.1. Reţele de comunicaţie 72

5.2. Servicii de poştă electronică 72

5.3. Intranet şi Internet 75

Capitolul VI

Ergonomia şi tehnica informaţională

6.1. Stresul vizual indus de utilizarea calculatorului 78

6.2. Simptomele stresului vizual 79

6.3. Factorii care influenţează stresul vizual 80

6.4. Măsuri pentru prevenirea stresului vizual 82

Concluzii 86

Bibliografie 88

Extras din document

CAPITOLUL I

BIROURILE DE SECRETARIAT – SPAŢII ALE ACTIVITĂŢLOR INFORMATIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE

1.1. Birotica – ştiinţa automatizării birourilor. Obiective

În contextul actualei revoluţii tehnico – ştiinţifice, în care informatica şi telecomunicaţiile, producerea si comunicarea informaţiei sunt priorităţi incontestabile, cu largi aplicaţii în întreaga viaţă economică, ştiinţifică şi socială, definirea biroticii este o problemă necesară dar dificilă.

Birotica vizează automatizarea activităţilor administrative şi de birou, cu toate acestea, obiectul ei depăşeşte cadrul tehnic al proceselor administrative.

Astfel, prin asocierea cu cele mai noi servicii de telecomunicaţii, cu noile mijloace de stocare si de transmitere a informaţiei audiovizuale, cu tehnicile cele mai performante de reproducere optică şi electronică şi în special cu noile realizări in materie de echipamente şi de programe informatice, birotica oferă noilor tehnici de procesare a informaţiei valenţe profesionale şi economice cu multiple efecte sociale.

Birotica este un mod de utilizare a calculatoarelor electronice şi a devenit posibilă odată cu răspândirea pe scară largă a microcalculatoarelor care, prin costul lor relativ redus si prin accesibilitatea utilizării lor au pătruns în orice birou sporind considerabil productivitatea si calitatea muncii administrative.

Birotica este un cuvânt intrat recent în limbajul cotidian, prin preluarea termenului englezesc „office automation”.

Termenul a fost introdus in limba franceză de Paul Berger şi Louis Nauges după Convenţia Informatică din anul 1976. Ambii termeni, dar mai ales cel englezesc, sugereaza domeniul biroticii – biroul – si obiectivele fundamentale ale acestuia – automatizarea biroului. Se poate spune ca termenul a început să circule în Franţa după 1982, când într-o publicaţie de specialitate (Journal Officiel), găsim următoarea definiţie: Birotica: ansamblu de tehnici si de mijloace utilizate în automatizarea activităţilor de birou, în special a aspectelor legate de comunicaţii prin cuvânt, prin scris sau prin imagine.

În esenţă, birotica studiază ansamblul activităţilor de producere, de distibuţie si de exploatare a informaţiei din perspectiva muncii de bioru, fără însă a se substitui disciplinelor înrudite: informatica, telecomunicaţiile şi telematica.

Birotica s-a născut, deci, din necesitatea integrării mijloacelor si tehnicilor muncii administrative şi de birou cu tehnicile de comunicaţie şi de prelucrare automată a datelor, urmărind creşterea performanţei şi calităţii muncii de birou în orice domeniu de activitate.

Într-o altă perspectivă, mai recentă, adaptată la coordonatele societăţii infromaţionale spre care ne îndreptăm, birotica se consemnează ca un proces de automatizare flexiblilă aplicat la cel mai important loc de muncă al societăţii de astăzi şi mai ales de mâine: biroul.

Sistemele birotice facilitează procesarea, diseminarea si coordonarea informaţiei, materia primă a oricărei activităţi de birou.

Prin aceasta se încearcă înlăturarea coşmarului birocratic.

Astăzi birourile au trei roluri organizaţionale importante:

- Coordonează şi conduc munca lucrătorilor într-o organizaţie;

- Integrează munca realizată pe toate nivelurile cu funcţiile din organizaţiile respective.

- Cuplează organizţia cu mediul, integrând informaţional clienţii şi furnizorii.

Pentru a îndeplini aceste roluri, în general, birourile desfăşoară cinci mari activităţi 2:

- Managememtul documentelor;

- Introducerea informaţiilor în fişiere;

- Conducerea proiectelor;

- Coordonarea personalului;

- Repatizarea pe sarcini a indivizilor şi a grupurilor.

Prima dintre acestea consumă aproximativ 40% din efortul total, celelalte activităţi ocupă restul 60% în mod egal. Pentru a defini mai exact conceptul de birotică se impune sublinierea particularităţilor şi tendinţelor muncii de birou, indiferent de conţinutul său economic.

Astfel, o primă particularizare predominantă o constituie procesele informaţionale şi decizionale. Informatica, materia primă a oricărei activităţi de bioru, oferă suportul deciziei manageriale în orice sistem şi organizaţie economico – socială.

Preview document

Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 1
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 2
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 3
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 4
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 5
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 6
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 7
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 8
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 9
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 10
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 11
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 12
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 13
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 14
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 15
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 16
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 17
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 18
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 19
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 20
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 21
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 22
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 23
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 24
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 25
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 26
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 27
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 28
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 29
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 30
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 31
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 32
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 33
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 34
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 35
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 36
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 37
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 38
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 39
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 40
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 41
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 42
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 43
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 44
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 45
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 46
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 47
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 48
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 49
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 50
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 51
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 52
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 53
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 54
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 55
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 56
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 57
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 58
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 59
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 60
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 61
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 62
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 63
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 64
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 65
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 66
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 67
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 68
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 69
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 70
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 71
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 72
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 73
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 74
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 75
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 76
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 77
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 78
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 79
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 80
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 81
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 82
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 83
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 84
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 85
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 86
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 87
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 88
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 89
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 90
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 91
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 92
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 93
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 94
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 95
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 96
Echipamente Birotice Utilizate în Munca de Secretariat - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Echipamente Birotice Utilizate in Munca de Secretariat.doc

Alții au mai descărcat și

Imprimanta Caracteristici si Clasificare

Incepand de la un anumit punct al evolutiei sale, omul a dorit sa pastreze intr-un fel sau altul cunostintele acumulate in timp, nu numai in mintea...

Instrumente Specifice de Evidenta si Organizare in Munca de Secretariat

I CONCEPTUL SI DEONTOLOGIA PROFESIEI DE SECRETAR 1. DESCRIEREA, ANALIZA SI EVALUAREA FUNCTIEI DE SECRETAR Secretariatul trebuie considerat ca un...

Echipamente Periferice

ARGUMENT Principalele facilităţi pe care ni le oferă dispozitivele de intrare-ieşire sunt: • permit introducerea manuală a datelor sau...

Lucrare de Atestat - Paint

Aceste doua aplicatii sunt unele din cele mai importante pe care le poseda produsul Windows si, deoarece din punctul de vedere al utilizarii lor...

Norme de Redactare pentru Lucrari de Licenta, Disertatie, Doctorat

FIGURILE. Orice tip de ilustratie diferita de tabele (grafice, harti, fotografii, desene, schite s.a.) poarta numele de „figura”. Figurile ajuta la...

Birotica Profesionala

Formatarea paginii - stabilirea dimensiunii - stabilirea orientarii - dimensiunea marginilor - chenar Setarea acestor elemente se face...

Secretariat și Corespondență

1. CORESPONDENTA DE AFACERI 1.1. SCRISOAREA DE AFACERI Orice scrisoare echivaleaza cu o carte de vizita a celui care o expediaza. Acest fapt...

Ai nevoie de altceva?