Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Birotică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 15585
Mărime: 935.33KB (arhivat)
Publicat de: Diana G.
Puncte necesare: 9
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Capitolul 1: Organizarea Sistemului Bancar Românesc 7
 2. 1.1 Diferitele instituții de credit 7
 3. 1.2 Organismele profesionale și organele centrale 8
 4. 1.3 Autoritățile de control, de reglementare și consultare 8
 5. Cap 2 Deschiderea și funcționarea contului bancar: 10
 6. 1,Intrarea în relația client-bancă 10
 7. 1.1 Verificarea actului de identitate 10
 8. 1.2 Verificarea adresei 10
 9. 1.3 Verificarea capacității civile 10
 10. 1.4 Verificarea naționalității 10
 11. 1.5 Verificarea capacității bancare 11
 12. 2. Convenția de cont a persoanelor fizice 11
 13. 2.1 Condițiile de tarifare 11
 14. 2.2 Condiții de utilizare 11
 15. 2.3 Angajamente reciproce 12
 16. 3. Diferite tipuri de conturi pentru persoane fizice și firme 12
 17. 3.1 Conturi pentru persoane fizice : 12
 18. 3.2 Contul profesional 13
 19. 4. Dreptul la cont și dreptul la refuz deschiderii contului bancar 13
 20. 5. Diferitele fișiere care trebuie consultate 14
 21. 5.1 Fișierul conturilor bancare și asimilate 14
 22. 5.2 Fișierul național al Incidentelor de rambursare a Creditelor către Populație 14
 23. 5.3 Fișierul central al cecurilor 14
 24. 5.4 Fișierul național al Cecurilor neregulamentare 14
 25. 6. Procura 15
 26. 7.Tarifarea bancară 15
 27. 8. Popririle și sechestrele de cont 18
 28. 9. Incapacitățile 18
 29. 9.1 Majorii 18
 30. 9.2 Minorii 18
 31. 9.3 Majorii protejați 18
 32. 10. Închiderea contului 19
 33. 10.1 Închiderea la inițiativa băncii 19
 34. 10.2 Închiderea la inițiativa clientului 19
 35. 10.3 Operațiuni de îndeplinit 19
 36. 10.4 Decesul clientului 19
 37. 10.5 Gratuitatea 20
 38. 10.6 Prescrierea 20
 39. 10.7 Notificarea 20
 40. CAPITOLUL 3: GESTIUNEA INSTRUMENTELOR DE PLATA 20
 41. 1 Diferitele instrumente de plata 20
 42. 1.1 Tipurile de cecuri 20
 43. 1.2 Mențiuni obligatorii 23
 44. 1.3 Termenele de prescriere 23
 45. 1.4 Cardul bancar 24
 46. 1.5 Autorizațiile de extrageri 25
 47. 1.6 Viramentul 26
 48. 1.7 Efectele de comerț 26
 49. 1.8 Plata fără contact 26
 50. 2.Incidentele de plată 26
 51. 2.1.Incidente legate de cecuri sunt regăsite în Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) 27
 52. 2.2 Incidentele legate de credite sunt regăsite în Centrala Riscului de Credit (CRC) 27
 53. 3 Contestațiile 28
 54. 3.1 Contestațiile referitoare la cecuri 28
 55. 3.2 Contestarea unui card 28
 56. 4 Terminalele de plăți electronice (POS) 28
 57. 4.1 Funcțiile unui POS: 28
 58. 4.2 Contractul POS 29
 59. 5.Vânzarea la distanță 29
 60. 5.1 Mizele 29
 61. 5.2 Internetul 29
 62. 5.3. Platformele call-center 29
 63. 5.4 Serviciul de call-back 30
 64. 6. Noua normă SEPA(Single Euro Payments Area- Zonă Unică de Plăți în Euro) 30
 65. 6.1 Viramentul SEPA 30
 66. 6.2 Extragerea SEPA 31
 67. 6.3 Plata prin card SEPA 31
 68. Capitolul 4. Creditul pentru persoane fizice 31
 69. 1.Inițiere în matematica financiară 31
 70. 1.1 Dobânzi 31
 71. 1.2 Rata dobânzii 32
 72. 1.3 Metode de rambursare 32
 73. 2 Creditul de consum 33
 74. 2.1 Reglementarea 34
 75. 2.2 Cazurile particulare 34
 76. 2.3 Diferitele tipuri de credit de consum 35
 77. 3 Abordarea și gestiunea riscului 35
 78. 4 Creditul imobiliar 35
 79. 4.1 Reglementarea 36
 80. 4.2 Împrumuturile sectorului reglementat (banca pentru locuințe) 36
 81. 4.3 Împrumuturile pentru sectorul liber 36
 82. 5 Diferitele moduri de achiziționare 37
 83. 5.1 Vînzarea în stare de finalizare viitoare 37
 84. 5.2 Contractul de constituire 37
 85. 6. Diferitele rate ale dobânzii 38
 86. 6.1 Dobânda anuală efectivă(DAE) 38
 87. 6.2 Rata dobânzii legală 38
 88. 6.3 Rata dobânzii cămătărească 39
 89. 6.4 EURIBOR(Euro Interbank Offered Rate) 39
 90. 6.5 EONIA (Euro OverNight Index Average) 39
 91. 6.6 ROBOR(Romanian Interbank Offer Rate) 39
 92. 7. Diferitele garanții la rambursarea creditelor 39
 93. 7.1 Garanții personale 39
 94. 7.2 Garanții reale 40
 95. 7. Diferitele garanții la rambursarea creditelor 40
 96. 7.1 Garanții personale 40
 97. 7.2 Garanții reale 40
 98. 8. Asigurările împrumuturilor 41
 99. 8.1 Riscurile acoperite 41
 100. 8.2 Contract și parte interesată 42
 101. 8.3 Punerea în practică a garanției 42
 102. 9. Tratamentul supraîndatorării 42
 103. 9.1 Schema generală a dispozitivului de supraîndatorare 43
 104. 9.2 Rolul și funcționarea comisiilor de supraîndatorare 44
 105. 9.3 Rolul instanțelor judecătorești 44
 106. 9.4 Funcționarea procedurii de redresare personală 44
 107. CAPITOLUL 5 : Creditul pentru firme (IMM) 45
 108. 1 Creditele de investiții pe termen mediu sau lung 45
 109. 2. Împrumutul pentru finanțarea întreprinderii 45
 110. 3 Leasing-ul 45
 111. 4 Împrumuturile de exploatare 46
 112. 4.1Creditele de trezorerie 46
 113. 4.2 Garanțiile 46
 114. 5 Finanțarea gestiunii clienților 47
 115. 5.1 Scontul comercial 47
 116. 5.2 Factoring 47
 117. 5.3 Comerțul internațional 48
 118. Capitolul 6. Răspunderea băncii (secret bancar,deontologie, cod etica) 49
 119. 1. Neconformitatea 49
 120. 1.1 Obiective și rezultate 49
 121. 1.2 Consecințele riscului de neconformitate 50
 122. 2. Răspunderea civilă și penală a băncii 50
 123. 2.1 Elemente constitutive ale răspunderii civile 50
 124. 2.2 Condiții de aplicabilitate a răspunderii civile 51
 125. 2.3 Condiții de aplicabilitate a răspunderii penale 51
 126. 2.4 Cazuri de derogare de răspundere 51
 127. 3. Deontologia 52
 128. 3.1 Principalele obligații 52
 129. 3.2 Loialitatea față de angajator 52
 130. 3.3. Resprectarea legilor și regulamentelor și vigilența deosebită în ceea ce privește spălarea banilor 53
 131. 3.4 Concluzie 53
 132. 4. Secretul profesional 54
 133. 5. Lupta împotriva spălării banilor 54
 134. 5.1 Cele trei faze ale spălării banilor din venituri provenite din activități criminale 55
 135. 5.2 Obligațiile instituțiilor de credit 55
 136. 5.3 Organismele de control 56
 137. Bibliografie 56

Extras din proiect

Capitolul 1: Organizarea Sistemului Bancar Românesc

1.1 Diferitele instituții de credit

În România, conform articolului 3 din O.U.G. nr 99/2006, instituțiile de credit se pot forma și funcționa , cu îndeplinirea dispozițiilor întrebuințate și a cerințelor prevăzute, în următoarele categorii:

- bănci de credit ipotecar;

- instituții emitente de monedă electronică;

- bănci de economisire și creditare în domeniul locativ;

- organizații cooperatiste de credit;

- bănci.

Prin urmare putem enumera :

- Bănci inființate ca societăți pe acțiuni , de exemplu:Banca Comercială Română SA ,Raffeisen Bank Sa și Volsksbank SA;

- Organizații cooperatiste de credit,cum ar fi:Creditcoop și Casa Centrală;

- Bănci de Economisire și Creditare în domeniul locativ, enumerând: Raiffesen-Banca pentru locuințe SA și Hvb-Banca pentru locuințe SA;

- Bănci de credit ipotecar;

- Instituții emitente de monedă electronică;

Sistemul bancar și din sucursalele unor instituții de credit străine, autorizate de BNR să și desfășoare activitatea pe teritoriul României, putem enumera: Bank of Cyprus Public, Company Limited Nicosia Sucursală România, Banca di Roma Spa.

Instituțiile de credit sunt de două tipuri :

- Universale:sunt acele bănci și instituții cooperatiste care au capacitatea de a atrage depozite, acorda credite, operațiuni de leasing, operațiuni de plăți, administrarea instrumentelor financiare, etc.

- Speciale: băncile de economii, de creditare în domeniul locativ și instituțiile care pun în circulație moneda electronică.

1.2 Organismele profesionale și organele centrale

Asociația Română a Băncilor este o instituție profesională care a luat naștere în luna mai a anului 1991. Asociația are momentan 37 de membri, sucursale și reprezentanțe a unor bănci străine și instituții de credit cu capital majoritar privat sau de stat. Considerată ca fiind glasul sectorului bancar în relația cu autoritățile române, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, Banca Mondială și alte organisme interne și internaționale această asociație reprezintă toată industria bancară din România.

Obiectivul principal al ARB este reprezentat de apărarea drepturilor și intereselor participanților, în special acum când are loc reglementrea gândită la nivel European a unui sistem care este reglementat după anumite norme,ce poate îndeplini o canstrângere în activitatea băncilor .

Institutul Bancar Român funcționează ca și persoană juridică fără scop patrimonial,înființată în anul 1991 de către Banca Națională a României(BNR) și Asociația Română a Băncilor(ARB).

Principalul scop al Institutului Bancar Român (IBR) este îmbunătățirea profesională, instruirea și specializarea personalului din mediu financiar bancar,în concordanță cu strategia stabilită de BNR împreună cu ARB și cu programele aprobate de Consiliul de Administrație.

1.3 Autoritățile de control, de reglementare și consultare

În cadrul economiei fiecărei țări are loc aplicarea principiului supravegherii prudenței bancare care are la bază delegarea de competențe specifice unei autorități de a controla, maniera în care se derulează și organizează activitatea bancară în economie.

În România există o singură autoritate ce vizează acțiunile de control, de reglementarea și de consultarea în sistemul bancar românesc și aceasta este Banca Națională a României. În realizarea obiectivelor principale ale Băncii Centrale, potrvit Statutului BNR, aceasta îndeplinește următoarele funcții:

a) „Funcția de reglementare a sistemului bănesc și de credit

b) Lansarea cu drept de monopol a bancnotelor

c) Funcția de bancă a băncilor

d) Funcția de bancă a guvernului

e) Funcția de control și monitorizare a activităților instituțiilor de credit”

În cadrul funcției de control și consultare(supraveghere),Banca Centrală controlează și supraveghează băncile în vederea susținerii stabilității și capacității de funcționare a sistemului bancar și protejării intereselor deponenților și creditorilor. Principalele condiții pe care le îndeplinește această funcție executate de Banca Centrală,asupra băncilor comerciale,sunt:

- Punerea în circulație a licențelor pentru activitatea bancară și realizarea anumitor tipuri de operațiuni;

- Analizarea și controlarea dărilor de seamă financiare,prezentate de instituțiile bancare și conceperea reviziilor pe teren;

- Precizarea și înființarea normativului pentru rezervele obligatorii și controlul lor.

Funcția de reglementare a sistemului bănesc și de credit este cea mai folosită și ocupă o poziție prioritară.

În cadrul funcției de reglementare se iau măsuri pentru impunerea respectării acesteia și să fie aplicate sancțiunile legale în cazurile de nerespectare în vederea realizării obiectivelor strategice.

Cap 2 Deschiderea și funcționarea contului bancar:

1,Intrarea în relația client-bancă

1.1 Verificarea actului de identitate

Pentru orice operațiune solicitată, clientul trebuie sa prezinte un act de identitate, pentru a fi valid acesta trebuie sa conțină următoarele elemente:

- Nume și prenume;

- Locul și data nașterii

- Codul numeric personal sau un număr similar unic de identificare

- Domiciliu, reședința

1.2 Verificarea adresei

Adresa se verifică pe baza IC sau a altui document precum: pașaport, permisul de ședere sau cartea albastră UE.

1.3 Verificarea capacității civile

Conform Articolul 28 alin. C.civ. Capacitatea civilă, tuturor persoanelor le este recunoscută capacitatea civilă cu anumite excepții în cazurile unde este interzisă printr-o hotărâre judecătorească, sau daca persona nu este in totalitatea facultăților mintale. Capacitatea civilă este formată din două elemente capacitatea de folosință și cea de folosință, acestea permit individului major de a-și reprezenta propria persoană prin drept de semnătură.

1.4 Verificarea naționalității

Pentru identificarea naționalității se solicită în cazul cetățenilor români: buletinul sau CI, cartea de identitate provizorie și cartea electronică de identitate. În cazul cetățenilor români domiciliați în străinătate se poate accepta cu titlu de excepție pașaportul împreună cu un document oficial unde să fie specificată țara de rezidență.

În cazul cetățenilor din Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană sau Spațiul Economic European, aceștia au datoria de a prezenta: permis de ședere, certificat de înregistrare, cartea de rezidență pentru membrii de familie și cartea albastră a Uniunii Europene. Pentru cetățenii străini-rezidenți condițiile sunt mare partea aceleași cu mențiunea ca permisul de ședere poate fi temporar în scop de muncă sau pe termen lung.

Persoanele de cu cetățenie din SUA au nevoie de documente precum: document de identitate eliberat de autoritățile române în vederea condițiilor legale și document de identitate realizat de către autoritățile oficiale americane.

Bibliografie

1. http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=1

2. Ioan I. Trendca, Metode și Tehnici Bancare, Cluj Napoca, 2008, pg 15.

3. Legea nr 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

4. Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare, Editura:Hamangiu,2016

5. BCR_Conditii_Generale_de_Creditare_15_februarie_2016

6. https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/conturi-si-operatiuni/pachete-de-cont-curent/contul-curent-bcr-valuta

7. Dobânzi STANDARD practicate de BCR începând cu data de 01.06.2017

8. http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324983

9. http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=61543

10. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19

11. Regulamentul nr.1/2012 privind organizarea și funcționarea la BNR a Centralei de Plăți, art.1, alin2.

12. http://www.bnr.ro/Centrala-Riscului-de-Credit-(CRC)--2107.aspx

13. http://www.bnr.ro/Centrala-Riscului-de-Credit-(CRC)--2107.aspx

14. http://www.bnr.ro/Zona-unica-de-plati-in-euro-(SEPA)-3104.aspx

15. http://www.educatiefinanciara.info/all-project-list/sepa-pentru-clienti

16. D.Bucătaru, Finanțele întreprinderilor, Iași 2015

17. V.Turliuc, V. Cocriș, A.Roman, O.Stoica, V.Dornescu, D.Chirleșan, Monedă.Credit.Bănci, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 2015, p.152

18. http://www.universuljuridic.ro/oug-50-2010-privind-contractele-de-credit-pentru-consumatori-modificari-oug-52-2016/

19. www.bcr.ro

20. http://www.bnr.ro/Monitorizarea-sistemelor-de-plati--3105.aspx

21. http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

22. http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

23. Manea D. M, Postolache R.-„Creditul bancar-De la teorie la practică” Ed. E.H. Beck București 2009

24. http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_151_2015_procedura_insolventei_persoanelor_fizice_insolventa_persoanelor_fizice.php

25. https://www.bcr.ro/ro/business/creditare/finantarea-investitiilor/creditul-pentru-investitii-ipotecar

26. https://www.bcr.ro/ro/business/creditare/trade-finance/acreditivul-de-import

27. http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322828

28. diții generale Bancare (CGB)- pp.13-14

29. http://www.onpcsb.ro/pdf/RAPORT%20ONPCSB%202012.pdf

30. http://www.onpcsb.ro/html/prezentare.php

Preview document

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 1
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 2
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 3
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 4
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 5
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 6
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 7
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 8
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 9
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 10
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 11
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 12
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 13
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 14
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 15
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 16
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 17
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 18
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 19
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 20
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 21
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 22
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 23
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 24
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 25
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 26
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 27
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 28
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 29
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 30
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 31
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 32
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 33
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 34
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 35
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 36
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 37
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 38
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 39
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 40
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 41
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 42
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 43
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 44
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 45
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 46
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 47
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 48
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 49
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 50
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 51
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 52
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 53
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 54
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 55
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 56
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Elementele esentiale ale tehnicilor bancare practicate de Bancile Comerciale Romanesti.docx

Alții au mai descărcat și

Prezentare Microsoft Word

Microsoft word este un procesor de texte modern, care face parte din pachetul de programe Microsoft Office impreuna cu microsoft exel, PowerPoint...

Bază de date - farmacie

CREARE TABELE create table furnizori(codf number(3) constraint co_pk primary key,denumire varchar2(20),adresa varchar2(30),localitate...

Birotică

Imprimantele pot fi împărţite în două mari categorii în funcţie de contactul fizic dintre mecanismul de tipărire şi hârtie: imprimantele cu impact...

Internet și Poșta Electronică

Lecţia 1: Internetul 1.1.Termeni şi concepte -Înţelegerea şi diferenţierea termenilor Internet şi World Wide Web -Definirea termenilor HTTP,...

Cursuri Microsoft Word

LECŢIA 1: Utilizarea aplicaţiei WORD 1.1. Deschiderea aplicaţiei Word 1.2. Deschiderea unui document existent 1.3. Deschiderea mai multor...

Te-ar putea interesa și

Scurt Istoric al Fostului BCR

Prezenta pe piata a bancii ne indeamna sa privim cu mai bine de un secol in urma, mai exact in anul 1906, cand pe piata romaneasca lua fiinta Banca...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Introducere 1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Alpha Bank își face simțită prezența încă din anul 1994 când...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - pe exemplul băncii comerciale UniCredit

Introducere Relația care se stabilește între client și bancă trebuie stabilită cu profesionalism și în condiții extraordinare în ceea ce privește...

Studiu monografic - elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieţei persoanelor fizice şi a firmelor Piața nu reprezintă un loc, ci “un proces, modul în care,...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

În ansamblul economiei de piaţă ,băncile, ce formează sistemul bancar au un rol foarte important deoarece prin metodă de atragere a depozitelor de...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași

Introducere În prezentul proiect ne-am propus să descriem activitatea de practică pe care am susținut-o timp de 8 săptămâni în cadrul sucursalei...

Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor În teoriile economice piața reprezintă un sistem economic...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Clientela băncilor românești este asemenea categoriilor de clientelă ale băncilor internaționale. Însă, unele categorii nu sunt destul de definite...

Ai nevoie de altceva?