Elementele esentiale ale tehnicilor bancare practicate de Bancile Comerciale Romanesti

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Elementele esentiale ale tehnicilor bancare practicate de Bancile Comerciale Romanesti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 57 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Birotica

Cuprins

Capitolul 1: Organizarea Sistemului Bancar Românesc 7
1.1 Diferitele instituții de credit 7
1.2 Organismele profesionale și organele centrale 8
1.3 Autoritățile de control, de reglementare și consultare 8
Cap 2 Deschiderea și funcționarea contului bancar: 10
1,Intrarea în relația client-bancă 10
1.1 Verificarea actului de identitate 10
1.2 Verificarea adresei 10
1.3 Verificarea capacității civile 10
1.4 Verificarea naționalității 10
1.5 Verificarea capacității bancare 11
2. Convenția de cont a persoanelor fizice 11
2.1 Condițiile de tarifare 11
2.2 Condiții de utilizare 11
2.3 Angajamente reciproce 12
3. Diferite tipuri de conturi pentru persoane fizice și firme 12
3.1 Conturi pentru persoane fizice : 12
3.2 Contul profesional 13
4. Dreptul la cont și dreptul la refuz deschiderii contului bancar 13
5. Diferitele fișiere care trebuie consultate 14
5.1 Fișierul conturilor bancare și asimilate 14
5.2 Fișierul național al Incidentelor de rambursare a Creditelor către Populație 14
5.3 Fișierul central al cecurilor 14
5.4 Fișierul național al Cecurilor neregulamentare 14
6. Procura 15
7.Tarifarea bancară 15
8. Popririle și sechestrele de cont 18
9. Incapacitățile 18
9.1 Majorii 18
9.2 Minorii 18
9.3 Majorii protejați 18
10. Închiderea contului 19
10.1 Închiderea la inițiativa băncii 19
10.2 Închiderea la inițiativa clientului 19
10.3 Operațiuni de îndeplinit 19
10.4 Decesul clientului 19
10.5 Gratuitatea 20
10.6 Prescrierea 20
10.7 Notificarea 20
CAPITOLUL 3: GESTIUNEA INSTRUMENTELOR DE PLATA 20
1 Diferitele instrumente de plata 20
1.1 Tipurile de cecuri 20
1.2 Mențiuni obligatorii 23
1.3 Termenele de prescriere 23
1.4 Cardul bancar 24
1.5 Autorizațiile de extrageri 25
1.6 Viramentul 26
1.7 Efectele de comerț 26
1.8 Plata fără contact 26
2.Incidentele de plată 26
2.1.Incidente legate de cecuri sunt regăsite în Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) 27
2.2 Incidentele legate de credite sunt regăsite în Centrala Riscului de Credit (CRC) 27
3 Contestațiile 28
3.1 Contestațiile referitoare la cecuri 28
3.2 Contestarea unui card 28
4 Terminalele de plăți electronice (POS) 28
4.1 Funcțiile unui POS: 28
4.2 Contractul POS 29
5.Vânzarea la distanță 29
5.1 Mizele 29
5.2 Internetul 29
5.3. Platformele call-center 29
5.4 Serviciul de call-back 30
6. Noua normă SEPA(Single Euro Payments Area- Zonă Unică de Plăți în Euro) 30
6.1 Viramentul SEPA 30
6.2 Extragerea SEPA 31
6.3 Plata prin card SEPA 31
Capitolul 4. Creditul pentru persoane fizice 31
1.Inițiere în matematica financiară 31
1.1 Dobânzi 31
1.2 Rata dobânzii 32
1.3 Metode de rambursare 32
2 Creditul de consum 33
2.1 Reglementarea 34
2.2 Cazurile particulare 34
2.3 Diferitele tipuri de credit de consum 35
3 Abordarea și gestiunea riscului 35
4 Creditul imobiliar 35
4.1 Reglementarea 36
4.2 Împrumuturile sectorului reglementat (banca pentru locuințe) 36
4.3 Împrumuturile pentru sectorul liber 36
5 Diferitele moduri de achiziționare 37
5.1 Vînzarea în stare de finalizare viitoare 37
5.2 Contractul de constituire 37
6. Diferitele rate ale dobânzii 38
6.1 Dobânda anuală efectivă(DAE) 38
6.2 Rata dobânzii legală 38
6.3 Rata dobânzii cămătărească 39
6.4 EURIBOR(Euro Interbank Offered Rate) 39
6.5 EONIA (Euro OverNight Index Average) 39
6.6 ROBOR(Romanian Interbank Offer Rate) 39
7. Diferitele garanții la rambursarea creditelor 39
7.1 Garanții personale 39
7.2 Garanții reale 40
7. Diferitele garanții la rambursarea creditelor 40
7.1 Garanții personale 40
7.2 Garanții reale 40
8. Asigurările împrumuturilor 41
8.1 Riscurile acoperite 41
8.2 Contract și parte interesată 42
8.3 Punerea în practică a garanției 42
9. Tratamentul supraîndatorării 42
9.1 Schema generală a dispozitivului de supraîndatorare 43
9.2 Rolul și funcționarea comisiilor de supraîndatorare 44
9.3 Rolul instanțelor judecătorești 44
9.4 Funcționarea procedurii de redresare personală 44
CAPITOLUL 5 : Creditul pentru firme (IMM) 45
1 Creditele de investiții pe termen mediu sau lung 45
2. Împrumutul pentru finanțarea întreprinderii 45
3 Leasing-ul 45
4 Împrumuturile de exploatare 46
4.1Creditele de trezorerie 46
4.2 Garanțiile 46
5 Finanțarea gestiunii clienților 47
5.1 Scontul comercial 47
5.2 Factoring 47
5.3 Comerțul internațional 48
Capitolul 6. Răspunderea băncii (secret bancar,deontologie, cod etica) 49
1. Neconformitatea 49
1.1 Obiective și rezultate 49
1.2 Consecințele riscului de neconformitate 50
2. Răspunderea civilă și penală a băncii 50
2.1 Elemente constitutive ale răspunderii civile 50
2.2 Condiții de aplicabilitate a răspunderii civile 51
2.3 Condiții de aplicabilitate a răspunderii penale 51
2.4 Cazuri de derogare de răspundere 51
3. Deontologia 52
3.1 Principalele obligații 52
3.2 Loialitatea față de angajator 52
3.3. Resprectarea legilor și regulamentelor și vigilența deosebită în ceea ce privește spălarea banilor 53
3.4 Concluzie 53
4. Secretul profesional 54
5. Lupta împotriva spălării banilor 54
5.1 Cele trei faze ale spălării banilor din venituri provenite din activități criminale 55
5.2 Obligațiile instituțiilor de credit 55
5.3 Organismele de control 56
Bibliografie 56

Extras din document

Capitolul 1: Organizarea Sistemului Bancar Românesc

1.1 Diferitele instituții de credit

În România, conform articolului 3 din O.U.G. nr 99/2006, instituțiile de credit se pot forma și funcționa , cu îndeplinirea dispozițiilor întrebuințate și a cerințelor prevăzute, în următoarele categorii:

- bănci de credit ipotecar;

- instituții emitente de monedă electronică;

- bănci de economisire și creditare în domeniul locativ;

- organizații cooperatiste de credit;

- bănci.

Prin urmare putem enumera :

- Bănci inființate ca societăți pe acțiuni , de exemplu:Banca Comercială Română SA ,Raffeisen Bank Sa și Volsksbank SA;

- Organizații cooperatiste de credit,cum ar fi:Creditcoop și Casa Centrală;

- Bănci de Economisire și Creditare în domeniul locativ, enumerând: Raiffesen-Banca pentru locuințe SA și Hvb-Banca pentru locuințe SA;

- Bănci de credit ipotecar;

- Instituții emitente de monedă electronică;

Sistemul bancar și din sucursalele unor instituții de credit străine, autorizate de BNR să și desfășoare activitatea pe teritoriul României, putem enumera: Bank of Cyprus Public, Company Limited Nicosia Sucursală România, Banca di Roma Spa.

Instituțiile de credit sunt de două tipuri :

- Universale:sunt acele bănci și instituții cooperatiste care au capacitatea de a atrage depozite, acorda credite, operațiuni de leasing, operațiuni de plăți, administrarea instrumentelor financiare, etc.

- Speciale: băncile de economii, de creditare în domeniul locativ și instituțiile care pun în circulație moneda electronică.

1.2 Organismele profesionale și organele centrale

Asociația Română a Băncilor este o instituție profesională care a luat naștere în luna mai a anului 1991. Asociația are momentan 37 de membri, sucursale și reprezentanțe a unor bănci străine și instituții de credit cu capital majoritar privat sau de stat. Considerată ca fiind glasul sectorului bancar în relația cu autoritățile române, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, Banca Mondială și alte organisme interne și internaționale această asociație reprezintă toată industria bancară din România.

Obiectivul principal al ARB este reprezentat de apărarea drepturilor și intereselor participanților, în special acum când are loc reglementrea gândită la nivel European a unui sistem care este reglementat după anumite norme,ce poate îndeplini o canstrângere în activitatea băncilor .

Institutul Bancar Român funcționează ca și persoană juridică fără scop patrimonial,înființată în anul 1991 de către Banca Națională a României(BNR) și Asociația Română a Băncilor(ARB).

Principalul scop al Institutului Bancar Român (IBR) este îmbunătățirea profesională, instruirea și specializarea personalului din mediu financiar bancar,în concordanță cu strategia stabilită de BNR împreună cu ARB și cu programele aprobate de Consiliul de Administrație.

1.3 Autoritățile de control, de reglementare și consultare

În cadrul economiei fiecărei țări are loc aplicarea principiului supravegherii prudenței bancare care are la bază delegarea de competențe specifice unei autorități de a controla, maniera în care se derulează și organizează activitatea bancară în economie.

În România există o singură autoritate ce vizează acțiunile de control, de reglementarea și de consultarea în sistemul bancar românesc și aceasta este Banca Națională a României. În realizarea obiectivelor principale ale Băncii Centrale, potrvit Statutului BNR, aceasta îndeplinește următoarele funcții:

a) „Funcția de reglementare a sistemului bănesc și de credit

b) Lansarea cu drept de monopol a bancnotelor

c) Funcția de bancă a băncilor

d) Funcția de bancă a guvernului

e) Funcția de control și monitorizare a activităților instituțiilor de credit”

În cadrul funcției de control și consultare(supraveghere),Banca Centrală controlează și supraveghează băncile în vederea susținerii stabilității și capacității de funcționare a sistemului bancar și protejării intereselor deponenților și creditorilor. Principalele condiții pe care le îndeplinește această funcție executate de Banca Centrală,asupra băncilor comerciale,sunt:

- Punerea în circulație a licențelor pentru activitatea bancară și realizarea anumitor tipuri de operațiuni;

- Analizarea și controlarea dărilor de seamă financiare,prezentate de instituțiile bancare și conceperea reviziilor pe teren;

- Precizarea și înființarea normativului pentru rezervele obligatorii și controlul lor.

Funcția de reglementare a sistemului bănesc și de credit este cea mai folosită și ocupă o poziție prioritară.

În cadrul funcției de reglementare se iau măsuri pentru impunerea respectării acesteia și să fie aplicate sancțiunile legale în cazurile de nerespectare în vederea realizării obiectivelor strategice.

Cap 2 Deschiderea și funcționarea contului bancar:

1,Intrarea în relația client-bancă

1.1 Verificarea actului de identitate

Pentru orice operațiune solicitată, clientul trebuie sa prezinte un act de identitate, pentru a fi valid acesta trebuie sa conțină următoarele elemente:

- Nume și prenume;

- Locul și data nașterii

- Codul numeric personal sau un număr similar unic de identificare

- Domiciliu, reședința

1.2 Verificarea adresei

Adresa se verifică pe baza IC sau a altui document precum: pașaport, permisul de ședere sau cartea albastră UE.

1.3 Verificarea capacității civile

Conform Articolul 28 alin. C.civ. Capacitatea civilă, tuturor persoanelor le este recunoscută capacitatea civilă cu anumite excepții în cazurile unde este interzisă printr-o hotărâre judecătorească, sau daca persona nu este in totalitatea facultăților mintale. Capacitatea civilă este formată din două elemente capacitatea de folosință și cea de folosință, acestea permit individului major de a-și reprezenta propria persoană prin drept de semnătură.

1.4 Verificarea naționalității

Pentru identificarea naționalității se solicită în cazul cetățenilor români: buletinul sau CI, cartea de identitate provizorie și cartea electronică de identitate. În cazul cetățenilor români domiciliați în străinătate se poate accepta cu titlu de excepție pașaportul împreună cu un document oficial unde să fie specificată țara de rezidență.

În cazul cetățenilor din Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană sau Spațiul Economic European, aceștia au datoria de a prezenta: permis de ședere, certificat de înregistrare, cartea de rezidență pentru membrii de familie și cartea albastră a Uniunii Europene. Pentru cetățenii străini-rezidenți condițiile sunt mare partea aceleași cu mențiunea ca permisul de ședere poate fi temporar în scop de muncă sau pe termen lung.

Persoanele de cu cetățenie din SUA au nevoie de documente precum: document de identitate eliberat de autoritățile române în vederea condițiilor legale și document de identitate realizat de către autoritățile oficiale americane.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elementele esentiale ale tehnicilor bancare practicate de Bancile Comerciale Romanesti.docx

Bibliografie

1. http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=1
2. Ioan I. Trendca, Metode și Tehnici Bancare, Cluj Napoca, 2008, pg 15.
3. Legea nr 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.
4. Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare, Editura:Hamangiu,2016
5. BCR_Conditii_Generale_de_Creditare_15_februarie_2016
6. https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/conturi-si-operatiuni/pachete-de-cont-curent/contul-curent-bcr-valuta
7. Dobânzi STANDARD practicate de BCR începând cu data de 01.06.2017
8. http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324983
9. http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=61543
10. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19
11. Regulamentul nr.1/2012 privind organizarea și funcționarea la BNR a Centralei de Plăți, art.1, alin2.
12. http://www.bnr.ro/Centrala-Riscului-de-Credit-(CRC)--2107.aspx
13. http://www.bnr.ro/Centrala-Riscului-de-Credit-(CRC)--2107.aspx
14. http://www.bnr.ro/Zona-unica-de-plati-in-euro-(SEPA)-3104.aspx
15. http://www.educatiefinanciara.info/all-project-list/sepa-pentru-clienti
16. D.Bucătaru, Finanțele întreprinderilor, Iași 2015
17. V.Turliuc, V. Cocriș, A.Roman, O.Stoica, V.Dornescu, D.Chirleșan, Monedă.Credit.Bănci, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 2015, p.152
18. http://www.universuljuridic.ro/oug-50-2010-privind-contractele-de-credit-pentru-consumatori-modificari-oug-52-2016/
19. www.bcr.ro
20. http://www.bnr.ro/Monitorizarea-sistemelor-de-plati--3105.aspx
21. http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573
22. http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573
23. Manea D. M, Postolache R.-„Creditul bancar-De la teorie la practică” Ed. E.H. Beck București 2009
24. http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_151_2015_procedura_insolventei_persoanelor_fizice_insolventa_persoanelor_fizice.php
25. https://www.bcr.ro/ro/business/creditare/finantarea-investitiilor/creditul-pentru-investitii-ipotecar
26. https://www.bcr.ro/ro/business/creditare/trade-finance/acreditivul-de-import
27. http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322828
28. diții generale Bancare (CGB)- pp.13-14
29. http://www.onpcsb.ro/pdf/RAPORT%20ONPCSB%202012.pdf
30. http://www.onpcsb.ro/html/prezentare.php