Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Birotică
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 31265
Mărime: 2.07MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Ileana

Cuprins

INTRODUCERE ÎN BIROTICĂ 3

CAPITOLUL I 5

TRATAREA TEXTELOR 5

1.1. Consideraţii generale 5

1.2. Etapele procesului de tratare a textelor 6

1.3. Elemente de tehnoredactare 8

CAPITOLUL II 19

NOŢIUNI ELEMENTARE DE UTILIZARE A PROGRAMULUI WORD 19

2.1. Lansarea în execuţia a programului 19

2.2. Părţile componente ale ecranului 19

2.3. Ieşirea din programul Word 20

2.4. Sistemul de asistenţă software on-line 20

2.5. Crearea unui document nou 22

2.6. Salvarea documentelor 25

2.7. Tipărirea documentelor 25

2.8. Mutarea şi copierea textului 28

2.9. Formatarea documentului 29

2.10. Alinierea textului 34

2.11 Caractere speciale şi simboluri 35

2.12. Liste numerotate sau marcate 36

2.13. Utilizarea tabelelor 36

2.14. Crearea coloanelor 39

2.15. Schimbul de date între Word şi celelalte aplicaţii MS Office 41

CAPITOLUL III 42

ELEMENTE AVANSATE DE UTILIZARE A PROGRAMULUI WORD 42

3.1. Tehnici avansate de editare a textului 42

3.2. Formatarea avansată a documentelor 48

3.3. Crearea de cuprinsuri 56

3.4. Utilizarea stilurilor, şabloanelor şi a temelor 60

3.5. Crearea de documente dinamice cu câmpuri şi formulare 67

3.6. Numerotarea paginilor 72

Crearea antetelor şi a cartuşelor de subsol 72

3.7. Crearea paginilor alăturate 73

3.8. Lucrul cu documente multiple 74

3.9. Verificarea ortografică 74

CAPITOLUL IV 77

UTILIZAREA PROGRAMULUI WORD XP ÎN INTERNET 77

4.1.Crearea de documente HTML în Word XP 77

4.2. Crearea de hiperlegături în Word XP 77

4.3. Crearea de formulare Web 78

4.4. Salvarea unei pagini Web în Word XP 79

4.5. Navigarea prin fişiere 79

CAPITOLUL V 80

APLICAŢIE PRACTICĂ 80

5.1. Pliant 80

5.2. Concluzii 81

Bibliografie 82

Extras din document

INTRODUCERE ÎN BIROTICĂ

Definirea Biroticii

Definirea domeniului biroticii este o problemă pe cât de necesară pe atât de dificilă, în contextul actualei revoluţii tehnico-ştiinţifice, când producerea şi comunicarea informaţiei sunt priorităţile acestui proces de înnoire, cu largi aplicaţii în întreaga viaţă economică, ştiinţifică şi socială.

Deşi vizează automatizarea activităţilor administrative în care birotica depăşeşte cadrul tehnic al proceselor administrative în care tratarea textelor ocupă un loc important. Prin asocierea cu cele mai noi servicii de telecomunicaţii, cu tehnicile cele mai performante de reproducere optică şi electronică a informaţiei, cu noile mijloace de stocare şi transmitere a informaţiei audio-vizuale, birotica oferă noilor tehnici de tratare a textelor, sunetului şi imaginii valenţe profesionale şi economice cu multiple efecte sociale.

Răspândirea sistemelor multimedia a determinat creşterea gradului de îmbinare a domenilor concurente: informatica, telecomunicaţiile, audiovizualul, tehnica de calcul.

Astfel, informatizarea muncii de birou cunoaşte noi sensuri, se prefigurează „birou al viitorului”, obiect de studiu pentru disciplina Birotică.

În literatura de specialitate se spune că „Birotica desemnează ansamblul de tehnici şi procedee care urmăresc ca sarcinile de birou să fie executate de echipamente, automatizarea activităţilor administrative şi de birou”

Într-o formulare mai lejeră se poate spune că birotica studiază ansamblul activităţilor de producere, distibuţie şi exploatare a informaţiei în cadrul muncii de birou. Birotica acoperă echipamente de tratare a textelor, imaginii şi cuvintelor şi apelează la mijloace de telecomunicaţii foarte variate. O componentă foarte importantă a biroticii o constituie factorul uman, care nu trebuie neglijat în nici un proiect din birotică.

Birotica-concept, structură, avantaje

Termenul de birotică a fost introdus în Franţa cu ocazia Convenţiei din anul 1976 şi provine de la sintagma BUREAU AUTOMATIQUE din care a provenit termenul BUREAUTIQE.

Birotica reprezintă, după Philippe Vuitton şi Michel Desaigne, un ansamblu de tehnici pentru gestionarea informaţiei şi a comunicaţiilor între organizaţii. Odată cu răspândirea pe scară largă a micro-calculatoarelor, datorită costului lor redus şi accesibilităţii utilizării lor, acestea au putut ajunge în orice birou, lucru care a sporit considerabil productivitatea şi calitatea muncii administrative.

Pentru ca termenul de birotică să fie mai bine înţeles, este necesară precizarea câtorva caracteristici ale muncii de birou.

Astfel, obiectul muncii de birou îl constituie fenomenele şi procesele informaţionale şi decizionale ale unei societăţi, unităţi, organizaţii. De o deosebită importanţă este procesul de comunicare a informaţilor şi deciziilor. Materia primă a oricărei activităţi de birou este informaţia.

Biroul reprezintă o celulă suficient de autonomă pentru a-şi impune singur ritmul de lucru, pentru a-şi defini calitatea lucrărilor. Într-un birou pot să lucreze oameni cu profesiuni diferite, integrarea şi unitatea sa fiind asigurată de activitatea biroului.

Două funcţii esenţiale ale biroului sunt:

- Funcţia de stocare şi regăsire a informaţiei;

- Funcţia de pilotare a acţiunilor, de asistare a managerului.

Comunicarea poate fi clasificată în:

a) Comunicare orală cuprinde:

- Dialogul direct;

- Convorbiri în grupuri;

- Convorbiri la distanţă;

b) Comunicarea scrisă depinde de tipul documentelor care constituie obiectul comunicării: adrese, invitaţii, decizii, contracte, circulare, etc.

c) Comunicarea informaţiei se realizează cu ajutorul dischetelor sau al compact-discurilor, care se înregistrează şi se citesc cu ajutorul calculatorului personal.

Principalele domenii de aplicaţie ale biroticii

Birotica ţine cont de diversele tipuri de informaţii care circulă în birouri şi care se pot clasa în patru categori:

- Texte (documente redacţionate de toate formele)

- Date (informaţii numerice şi alfanumerice)

- Imagini (grafice, desene, fotografii monocolore sau multicolore, informaţii vizuale fixe sau animate)

- Sunete (informaţii vocale sau sonore ce servesc comunicării între persoane şi maşini).

Birotica se aplică în:

- Pregătirea documentelor, domeniul tratării textelor şi imaginilor,

- Schimbul de informaţii sub diverse forme, domeniul telecomunicaţiilor de birou,

- Difuzarea documentelor, domeniul reproducerii electronice sau reprografiei,

- Clasarea, arhivarea şi accesul la dosare, domeniul micrografiei automatizate sau a bazelor de date numerice,

- Planificarea activităţilor de birou, domeniul sarcinilor şi timpului,

- Manipularea datelor numerice, domeniul programării informatice,

- Securitatea şi controlul activităţilor de birou, domeniul procedurilor de organizare administrativă

- Creşterea posturilor de lucru şi amenajarea lor, domeniul ergonomiei şi al arhitecturii interioare a birourilor.

În ultima vreme, calculatoarele au fost introduse masiv în edituri şi tipografi. În scurt timp tehnoredactarea computerizată va înlocui în totalitate vechile procedee bazate pe prelucrarea plumbului. Avantajele noului mod de lucru sunt enorme.

Dacă în tipografiile tradiţionale orice schimbare ulterioară presupune un efort subsatnţial din partea tipogarfului, în vremea noastră, editoarele de text pot face orice modificare în text cu un efort minim şi cu o rapiditate uluitoare.

Preview document

Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 1
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 2
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 3
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 4
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 5
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 6
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 7
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 8
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 9
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 10
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 11
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 12
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 13
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 14
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 15
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 16
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 17
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 18
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 19
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 20
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 21
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 22
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 23
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 24
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 25
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 26
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 27
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 28
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 29
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 30
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 31
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 32
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 33
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 34
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 35
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 36
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 37
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 38
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 39
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 40
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 41
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 42
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 43
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 44
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 45
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 46
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 47
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 48
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 49
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 50
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 51
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 52
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 53
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 54
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 55
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 56
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 57
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 58
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 59
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 60
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 61
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 62
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 63
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 64
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 65
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 66
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 67
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 68
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 69
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 70
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 71
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 72
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 73
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 74
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 75
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 76
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 77
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 78
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 79
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 80
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 81
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 82
Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP.doc
  • Tratarea Textelor cu Procesorul Word XP.ppt

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Activitatii la o Asciatie de Locatari Utilizand Excel 2000

CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVEUT 4CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE In ultimele decenii, calculatoarele si-au exercitat pionieral in numeroase...

Introducere în Microsoft Word

1. Scurtă introducere Microsoft Word este considerat cel mai perfecţionat program de procesare a textelor din mediul Windows. A cunoscut multe...

Birotica si Telematica

CAP I. Procesorul de texte Word (Microsoft Office 2003) Introducere Lansarea în execuţie a programului Word se face din meniul Star-All...

Prezentare Microsoft Word

Microsoft word este un procesor de texte modern, care face parte din pachetul de programe Microsoft Office impreuna cu microsoft exel, PowerPoint...

Functii Excel

Se dă următorul tabel ce reprezintă situaţia salariaţilor firmei X. Se cere: - să se calculeze sporul de vechime*, salariul brut, impozitul pe...

Microsoft Word - Incepatori

1. Notiuni introductive Editorul de texte sau documente Microsoft Word poate fi executat sub sistemul Windows si face parte din grupul de programe...

Secretariat și Corespondență

1. CORESPONDENTA DE AFACERI 1.1. SCRISOAREA DE AFACERI Orice scrisoare echivaleaza cu o carte de vizita a celui care o expediaza. Acest fapt...

Curs Birotica Anul I - Prezentare Power Point

INTRODUCERE ÎN BIROTICA 1.1 Definirea biroticii În ultimele doua decenii, miniaturizarea si scaderea pretului componentelor electronice au facut...

Ai nevoie de altceva?