Analiza structurii portofoliilor pentru SIF 1 si SIF 3

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza structurii portofoliilor pentru SIF 1 si SIF 3.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Burse

Extras din document

Cap.1. Informaţii generale despre SIF1 şi SIF3

1.1. Informaţii generale despre SIF1- Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat. SIF Banat-Crișana s-a constituit ca societate pe acțiuni în noiembrie 1996, prin reorganizarea și transformarea Fondului Proprietății Private I Banat-Crișana, în temeiul Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare.

SIF Banat-Crișana a fost înființată la data de 1 noiembrie 1996 și funcționează ca o societate de investiții de tip închis, având o politică investițională diversificată, conform reglementărilor ASF- autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.

Societatea este autoadministrată și este înregistrată în Registrul CNVM la categoria „Alte organisme de plasament colectiv” (AOPC) sub numărul RJR09SIIR/020002/2006.

Capitalul social subscris și vărsat este la 31 decembrie 2011 de 54.884.926,80 lei, divizat în 548.849.268 de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei pe acțiune. SIF Banat-Crișana este listată din 1 noiembrie 1999 la Bursa de Valori București, acțiunile tranzacționându-se sub simbolul SIF1 la categoria I a pieței reglementate la vedere.

Evidența acțiunilor și acționarilor societății este ținută de S.C. Depozitarul Central S.A. București.

Serviciile de depozitare a activelor societății sunt asigurate de ING BANK N.V. AMSTERDAM Sucursala București.

Situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile societății sunt auditate de societatea de audit financiar KPMG Audit S.R.L. București.

Domeniul principal de activitate al SIF Banat-Crișana, conform CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională), este: intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii (cod CAEN 64).

Obiectul principal de activitate este alte intermedieri financiare n.c.a. (cod CAEN 6499):

a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;

c) alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

SIF Banat-Crișana are ca misiune maximizarea pe termen mediu și lung a valorii firmei pentru acționari.

Viziunea:

- Să obțină constant rezultate remarcabile în procesul de administrare a activelor financiare;

- Să aibă o rentabilitate ridicată a investițiilor și o creștere sustenabilă pe termen lung a valorii portofoliului administrat;

- Să fie o prezență activă în peisajul investițional românesc, alături de parteneri de prestigiu;

- Să aibă o imagine pozitivă prin respectarea principiilor guvernării corporative.

Valorile acestei societăți de investiții financiare sunt:

- Profesionalismul - promovat prin încurajarea excelenței, inovației și dezvoltarea profesională a angajaților noştri;

- Responsabilitatea - manifestată pentru atingerea obiectivelor globale ale organizației;

- Integritatea - în orice situație și în orice acțiune;

- Respectul - în relațiile cu colegii, partenerii și colaboratorii.

SIF Banat-Crișana are două sucursale, care funcționează în municipiile București și Cluj-Napoca. Sucursalele sunt entități fără personalitate juridică și desfășoară același obiect de activitate cu societatea mamă.

Structura acţionariatului în funcţie de capitalul social deţinut, la 31 decembrie 2012 este prezentată în figura nr.1.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza structurii portofoliilor pentru SIF 1 si SIF 3.docx