Analiza Structurii Portofoliilor Pentru Societatile de Investitii Financiare. Abordare Comparativa - SIF 1 si SIF 4

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Structurii Portofoliilor Pentru Societatile de Investitii Financiare. Abordare Comparativa - SIF 1 si SIF 4.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Burse

Cuprins

CUPRINS 2
Cap. I. Prezentarea generală a societăţilor de investiţii SIF 1 şi SIF 4 3
1.1.Informaţii genelare despre Societatea de Investiţii Financiare 3
Banat-Crişana-SIF 1 3
1.2.Informaţii genelare despre Societatea de Investiţii Financiare Muntenia- SIF 4 6
Cap. II. Structura şi administrarea portofoliului global pentru cele două societăţi de investiţii financiare 7
2.1.Structura portofoliului global pentru SIF 1 8
2.1.1.Structura portofoliului de acţiuni pe ramuri de activitate ale SIF 1 10
2.1.2.Administrarea subportofoliului de instrumente financiare cu venit fix 15
2.2.Structura portofoliului global pentru SIF 4 17
2.2.1.Structura portofoliului de acţiuni pe ramuri de activitate ale SIF 4 18
2.2.2.Administrarea subportofoliului de instrumente financiare cu venit fix pentru SIF 4 19
Cap. III. Analiza rezultatelor înregistrate de cele două societăţi de investiţii financiare 20
3.1. indicatori de lichiditare obţinuţi de SIF 1 şi SIF 2 20
3.2. Indicatori de gestiune (activitate) obţinuţi de SIF 1 şi SIF 4 21
3.3.Indicatori de profitabilitate obţinuţi de SIF 1 şi SIF 4 22
3.4.Indicatori de performanţă obţinuţi de SIF 1 şi SIF 4 23
3.5.Analiza riscului de faliment obţinuţă de SIF 1 şi SIF 4 24
Cap. IV. Managementul riscului financiar întâlnit la cele două societăţi de investiţii financiare 25
4.1. Managementul riscului financiar regăsit la SIF 1 25
4.2. Managementul riscului financiar regăsit la SIF 4 26
CONCLUZII 28
BIBLIOGRAFIE 29

Extras din document

Cap. I. Prezentarea generală a societăţilor de investiţii SIF 1 şi SIF 4

1.1.Informaţii genelare despre Societatea de Investiţii Financiare

Banat-Crişana-SIF 1

Cunoscuta societate de investiţii financiare Banat-Crişana, întâlnită şi sub acronimul de SIF 1, este organizată şi funcţioneză sub forma de societate comercială pe acţiuni, având un cod unic de înregistrare RO 2761040, deţine şi o autorizare din partea CNVM, conform cu Decizia CNVM nr. D 1841/20.08.1999.

Printre altele societatea mai este cunocută ca fiind succesoarea Fondului Proprietăţii Private II Moldova, printre care este reorganizat şi transformat în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 Legii nr. 164/1999.

Se bucură de un capital destul de generos prin care îşi poate desfăşoară activitatea, astfel această societate deţine un capital social subscris vărsat de 54.884.926,80 lei, acesta fiind divizat într-un număr de 548.849.268 acţiuni ce au o valoare nominală de 0,1 lei.

În anul 1992 se înfiinţează Fondul Proprietăţii Private I Banat-Crişana, fiind cosiderată pecursorul SIF Banat-Crişana iar pentru prima dată în anul 1999 a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti.

Societatea de investiţii a deţinut un număr de aproximativ 500000 de acţionari consideraţi chiar fondatorii societăţii de investiţii. Ca urmare a capitalizătii unei cote prin profitul realizat în decursul unui an calendaristic şi distribuirea acestuia către cetăţenii României sub forma de acţiuni, pe parcursul anului 1996 aproximativ opt milioane şi jumătate de persoane au postura de acţionari ai SIF Banat-Crişana.

În anul 2006 societatea de investiţii Banat Crişana se remarcă prin îndeplinirea a tuturor condiţiilor de funcţionare conform legii armonizate întâlnite pe piaţa de capital.

SIF Banat-Crişana a primit autorizare din partea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare ce este în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, societatea fiind încadrată şi în categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv- cunoscut şi sub acronimul AOPC, cu o politică de investiţii intens diversificată.

Investiţiile efectuate de această societate de investiţie, modalitatea de calcul a activului net, regulile de avaluare a activelor şi obligaţiile de transparenţă şi raportare respectă întocmai dispoziţiile legale ce sunt în vigoare alături de reglementările emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare- CNVM, organism de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital din România.

Sediul unde îşi desfăşoară activitatea SIF 1 este întâlnit în Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, pe lângă care se mai adaugă încă 5 sucursale în Satu Mare, Cluj-Napoca, Bucureşti, şi Bistriţa.

În continuare voi ilustra ponderile principalilor acţionari ai societăţii de investiţii Banat-Crişana la data de 30 iunie 2014.

Fig. nr. 1 Ponderea principalilor acţionari ai SIF 1

Sursa: www.sif1.ro

În această figură a fost prezentat structura principalilor acţionari ai societăţii de investiţii iar deţinerile sunt reprezentate de un număr de 5.790.379 persoane fizice române, 1873 sunt persoane fizice străine. Mai sunt şi o parte din acţionari persoane juridice române de un număr de 265 şi de doar 43 de persoane juridice străine.

Se remarcă prin misiunile, viziunile şi valorile sale, printre cele mai importante putem preciza misiunea de a maximiza pe un termen mediu sau lung valoarea firmei pentru acţionari ce deţin părţi din firmă. Printre viziuni, cele mai importate din punctul de vedere al SIF 1 sunt, obţinerea de rezultate remarcabile într-o perioadă constantă, toate acestea înregistrându-se în procesul de administrare a activelor financiare, o altă viziune este obţinerea unei rentabilităţi ridicate a tot ceea se înseamnă investiţie şi o creştere sustenabilă pe termen lung a valorii portofoliului administrat de SIF 1, o viziune s-a produs şi asupra prezenţei active în peisajul investiţional românesc alături cei mai cunoscuţi parteneri, se pune un deosebit accent şi pe imaginea ce o oferă clienţilor prin respectarea principiilor ce ţin de gurvernanţa corporativă.

Valorile pe care SIF 1 le consideră cele mai importante sunt cunoscuta ca, profesionalism ce este promovat prin încurajarea excelenţei, a inovaţiei şi nu în ultimul rând dezvoltarea profesionalăa tuturor angajaţilor companiei. Responsabilitatea este o valoare importantă ce se manifestă pentru atingerea obiectivelor globale ale Societăţii de Investiţii Financiare. Integritatea se găseşte în orice situaţie şi în aproape orice acţiune, iar atunci când aducem vorba despre respect îm relaţiile cu colegi, parteneri şi colaboratori, acesta se găseşte la un nivel foarte înalt.

1.2.Informaţii genelare despre Societatea de Investiţii Financiare Muntenia- SIF 4

Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A. este un organism de plasament colectiv ce este încadrat în categoria “Alte Organisme de Plasament Colectiv- cunoscut sub acronimul de AOPC” care funcţioneză în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 ce are în vedere piaţa de capital, ale Legii nr. 31/1990/R cu privire la societăţile comerciale, ce a fost republicată, cu modificările suferite, dar şi cu respectarea celorlalte acte normative în materie, ale actului consitutiv ale normele sale interne.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Structurii Portofoliilor Pentru Societatile de Investitii Financiare. Abordare Comparativa - SIF 1 si SIF 4.docx