Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 6976
Mărime: 163.87KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anton Sorin
U.A.I.C, FEAA, Iasi, Master- Banci si piete financiare

Cuprins

I. SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

I.1 PORTOFOLIUL DE ACŢIUNI 2005-2007 1

I.2 EMITENŢI 2005-2007 5

I.3 PORTOFOLIUL DE OBLIGAŢIUNI 2005-2007 8

I.4 PORTOFOLIUL DEPOZITELOR BANCARE 2005-2007 9

I.5 MANAGEMENTUL RISCULUI 2005-2007 11

I.6 CAŞH –FLOW 2005-2007 13

I.7 PRINCIPALII INDICATORI DE RENTABILITATE, SOVABILITATE ŞI UNITARI 2005-2007 16

II. SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.

II.1 PORTOFOLIUL DE ACŢIUNI 2005-2007 19

II.2 EMITENŢI 2005-2007 25

II.3 PORTOFOLIUL DEPOZITELOR BANCARE 2005-2007 27

II.4 MANAGEMENTUL RISCULUI 2005-2007 28

II.5 CAŞH –FLOW 2005-2007 30

II.6 PRINCIPALII INDICATORI DE RENTABILITATE, SOVABILITATE ŞI UNITARI 2005-2007 31

BIBLIOGRAFIE 35

Extras din document

SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE MOLDOVA SA

SIF Moldova SA este este o societate de investiţii financiare de tip închis constituită în

conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, încadrată în categoria “Alte Organisme de Plasament Cloectiv (AOPC), cu o politică de investiţii diversificată”, atestată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) cu Atestat nr. 258/14.12.2005.

Scopul societăţii este de a administra activele proprii.

Domeniul principal de activitate îl constituie efectuarea de investiţii financiare - potrivit Codului CAEN în vigoare pânî la data de 31.12.2007 – codul CAEN 6523.

Potrivit clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev. 2 - având în vedere dispoziţiile cu privire la societăţile de investitii financiare, prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investitii financiare - activităţile desfaşurate de SIF se regăsesc în cadrul clasei 6499 “Alte intermedieri financiare n.c.a.” .

Obiectul de activitate al societăţii este următorul:

- administrarea şi gestionarea instrumentelor financiare, instrumentelor financiare derivate si altor instrumente calificate astfel prin reglemetarile CNVM;

- administrarea şi gestionarea de acţiuni/obligaţiuni şi alte drepturi ce decurg din acestea la

societăţile netranzacţionate sau închise;

- alte activităţi auxiliare şi adiacente, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Analiza portofoliului SIF 2 este formată din acţiuni, obligaţiuni şi depozite bancare.

I. PORTOFOLIUL DE ACŢIUNI

Portofoliul de acţiuni al SIF MOLDOVA S.A. cuprinde acţiuni în valoare nominală totală de 314.741.514 lei la 264 societăţi comerciale. Dintre acestea, un număr de 88 de societăţi comerciale, la care SIF Moldova SA deţine acţiuni în valoare nominălă de 41.638.390 lei reprezentând 13,2% din totalul participaţiilor la valoarea nominală, sunt în diverse stadii ale procedurii de lichidare sau reorganizare judiciară.

Structura

portofoliului Valoarea nominala totala a pachetului Valoarea de piata* totala a pachetului

Valori mobiliare Mii lei % Mii lei %

31.12.06 31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 31.12.07 31.12.06 31.12.07

Actiuni tranz.,

Din care: 136.843 176.081 44,36 55,95 1.058.700 1.513.023 79,97 85,80

Soc. Cotate la BVB 75.224 95.227 24,39 30,25 937.429 1.312.711 70,81 74,44

Soc. Necotate, tranz.

prin sistemul BVB 11.794 11.698 3,82 3,72 13.530 12.600 1,02 0,72

Soc. Cotate la BVB-BER 29.157 21.462 9,45 6,81 73.371 80.208 5,54 4,55

Soc. Cotate la BVBBER

– piata

extrabursiera 20.668 47.694 6,70 15,17 34.369 107.504 2,60 6,09

Actiuni netranz.,

Din care: 171.606 138.660 55,64 44,05 265.240 250.348 20,03 14,20

Soc. Inchise 126.594 124.496 41,05 39,55 231.094 233.721 17,46 13,25

Soc. Cotate, netranz 8.333 119 2,70 0,04 247 1 0,02 0,00

Soc. Cotate, netranz.

In ultimele 90zile 36.679 14.045 11,89 4,46 33.900 16.626 2,55 0,95

Total 308.449 314.741 100,00 100,00 1.323.940 1.763.371 100,00 100,00

Se remarcă creşterea valorii şi ponderii participaţiilor în acţiuni tranzacţionate la BVB şi

diminuarea celor necotate.

În ceea ce priveşte analiza portofoliului de acţiuni SIF 2 este prezentată structura acestuia în tab.nr.1.

TABELUL nr.1 Structura portofoliului de acţiuni SIF 2 în perioada 2005 – 2007

INDICATORI 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

Total Activ (lei) 1.038.107.641 1.403.849.526 1.832.929.433 Pondere în total activ

acţiuni cotate 744.407.159 1.092.845.918 1.529.650.397 69,41% 77,85% 83,45%

acţiuni necotate 190.282.132 231.094.153 233.720.665 17,74% 16,46% 12,75%

depozite bancare 70.569.472 58.501.739 35.391.684 6,58% 4,17% 1,93%

Certificate de depozit 30.611.731 - - 2,85% 0,00% 0,00%

Titluri de stat 2.237.147 - - 0,21% 0,00% 0,00%

alte elemente de activ - 21.407.716 34.166.687 0,00% 1,52% 1,86%

Sursă: Raport de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2005, 2006 şi 2007

Preview document

Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 1
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 2
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 3
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 4
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 5
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 6
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 7
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 8
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 9
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 10
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 11
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 12
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 13
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 14
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 15
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 16
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 17
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 18
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 19
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 20
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 21
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 22
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 23
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 24
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 25
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 26
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 27
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 28
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 29
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 30
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 31
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 32
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 33
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 34
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 35
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 36
Analiza structurii portofoliului societăților de investiții financiare Moldova și Oltenia - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Analiza Structurii Portofoliului Societatilor de Investitii Financiare Moldova si Oltenia.doc

Alții au mai descărcat și

Cursurile de Schimb

Piata monetara a schimburilor externe (piata valutara) este piata internationala pe care o moneda nationala poate fi schimbata contra alteia....

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Te-ar putea interesa și

Analiza performanțelor financiare la BCR

1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Procesul de conducere nu se poate baza pe rutina si intuitie ci pe o analiza...

Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare

1. Introducere Transpunerea in practica a modelului teoretic, respectiv fundamentarea deciziei optime cu privire la structura portofoliului, se...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE SIF 2 şi SIF 5 1.1. INFORMAŢII GENERALE SIF MOLDOVA S.A. 1.1.1. PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINŢARE SIF MOLDOVA...

Studiu de caz - gestionarea unui portofoliu de acțiuni

Prezenta lucrare abordează analiza de piaţă a evoluţiei cursurilor unor acţiuni cu scopul constituirii unui portofoliu cu rentabilitate maximă la...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare Abordare comparativă SIF 3 Transilvania și SIF 5 Oltenia

Capitolul 1: Informații generale despre SIF 3 și SIF 5 1.1 Introducere Societățile de Investiții Financiare sunt organisme de plasament colectiv...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5

Capitolul 1. Aspecte generale privind SIF 2 și SIF 5 1.1 Informații generale privind SIF Moldova SIF Moldova SA, având drept simbol de...

Particularități în Organizarea și Funcționarea Societăților de Investiții Financiare

Cap. I : NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FONDURILE DE INVESTIŢII 1.1.Conceptul de fond de investiţii Un fond de investiţii este un instrument de...

Determinarea riscului de portofoliu prin modelul CAPM - determinarea abilitații de selecție și programare a managerului de portofoliu

INTRODUCERE În această lucrare am ales o acţiune din setorul farmaceutic şi una din sectorul bănci, asigurări şi servicii financiare. În contextul...

Ai nevoie de altceva?