Bursa de Valori Bucuresti

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4622
Mărime: 29.17KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Apariţia primei burse de valori este consemnată în anul 1881, ca urmare a adoptării Legii asupra burselor, mijlocitorilor de schimb şi mijlocitorilor de mărfuri. Legea, realizată după modelul francez, reglementa înfiinţarea, prin decret regal,a burselor de valori şi mărfuri. Ca urmare a adoptării acestei legi, pe 1 decembrie 1882 se deschide Bursa din Bucureşti în clădirea Camerei de Comerţ din Str. Doamnei, în Monitorul Oficial al Romaniei din decembrie 1882 au fost publicate cotaţiile bursiere ale primelor companii româneşti tranzacţionate. De-a lungul timpului bursa a fost afectată de evenimentele social-politice. (răscoala din 1907, războiul balcanic 1912-1913), bursa fiind închisă apoi pe perioada primului război mondial. După redeschiderea sa, a urmat o perioadă de şapte ani de creşteri spectaculoase, urmată de o perioadă tot de şapte ani de scădere accelerată.

Anul 1939 a reprezentat apogeul perioadei interbelice, se tranzacţionau 56 de titluri din domeniul bancar, al transportului şi al asigurărilor. Activitatea BVB este întreruptă începând cu anul 1941, moment în care erau cuprinse la cota bursei acţiunile a 93 de societăţi şi 77 de titluri cu venit fix (tip obligaţiuni); timp de 5 decenii rămând închisă. În ciuda unui început ezitant şi a unor oscilaţii în activitatea ei, bursa de valori îşi consolidează poziţia în mecanismul economiei de piaţă, urmând să joace un rol tot mai important în viitor

În anul 1995 are loc reînfiinţarea Bursei, prin decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ca instituţie publică investită cu personalitate juridică ce îşi desfăşoară activitatea pe principiul autofinanţării. Prima tranzacţie având loc pe 20 Noiembrie 1995, în incinta pusă la dispozţie de Banca Naţională a României.

Asociaţia Bursei de Valori Bucureşti a fost constituită la 27 aprilie 1995 de către 24 de societăţi de valori mobiliare fondatoare. Ea reprezintă organul suprem de luare a deciziilor privind activitatea bursei, fiecare societate de valori mobiliare membră având dreptul la un vot în Adunările Generale ale Asociaţiei Bursei.

Bursa de Valori Bucureşti este constituită ca o instituţie publică non-profit, desfăşurându-şi activitatea pe principiul autofinanţării, şi care are ca scop oferirea unui cadru organizat şi legal pentru întâlnirea cererii cu oferta de capital pe termen mediu şi lung.

Astfel, ea oferă investitorilor garanţie morală şi securitate financiară prin măsurarea continuă a lichidităţii valorilor mobiliare înscrise la cotă. Bursa completează circuitele necesare pentru ca resursele financiare disponibile în piaţa de capital să poată ajunge în zonele productive, la societăţile comerciale emitente de titluri, care le pot utiliza în mod eficient.

Rolul pe care aceasta îl îndeplineşte este:

• de a furniza o piaţǎ organizatǎ pentru tranzacţionarea valorilor mobiliare;

• de a contribui la creşterea lichiditǎţii valorilor mobiliare prin concentrarea în piaţǎ a unui volum cât mai mare de valori mobiliare;

• de a contribui la formarea unor preţuri care sǎ reflecte în mod corespunzǎtor relaţia cerere-ofertǎ;

• de a disemina aceste preţuri cǎtre public

Organele de conducere executivă a bursei sunt: Comitetul bursei, Comisiile speciale şi Directorul General al Bursei.

Conducerea Bursei de Valori Bucureşti revine Comitetului Bursei, format din 9 reprezentanţi aleşi de către Asociaţia Bursei de Valori Bucureşti. Scopul Comitetului Bursei este conducerea unitară, ordonată şi eficientă a Bursei.

Competenţele Comitetului Bursei sunt:

- Numeşte şi demite Directorul General al Bursei;

- Adoptă şi modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

- Stabileşte nivelele şi plafoanele comisioanelor;

- Veghează la respectarea dispoziţiilor legii, a reglementărilor CNVM şi regulamentelor Bursei de către membrii şi agenţii lor şi de către întreg personalul bursei, dispunând măsurile corespunzătoare.

Activitatea Comitetului Bursei este sprijinită de două comisii speciale:

- Comisia de Etică şi Conduită, care are ca principale atribuţii constatarea săvârşirii faptelor care contravin regimului juridic bursier, investigarea împrejurărilor în care s-au săvârşit acestea, precum şi formularea propunerilor de sancţionare a persoanelor vinovate de adoptare a măsurilor de reintrare în legalitate.

- Comisia de Înscriere la Cota Bursei, care hotărăşte asupra înscrierii, promovării, suspendării sau retrogradării valorilor mobiliare de la cota Bursei de Valori Bucureşti şi poate propune Comitetului Bursei retragerea valorilor mobiliare de cota Bursei de Valori Bucureşti.

Camera Arbitrală soluţionează diferendele dintre membrii Asociaţiei Bursei, dintre aceştia şi agenţii lor pentru valori mobiliare, dintre agenţi precum şi dintre clienţi şi membrii Asociaţiei Bursei.

Preview document

Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 1
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 2
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 3
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 4
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 5
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 6
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 7
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 8
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 9
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 10
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 11
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 12
Bursa de Valori Bucuresti - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Bursa de Valori Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Cursului Actiunilor SC Oltchim SA Ramnicu Valcea la Bursa de Valori Bucuresti

STUDIUL CURSULUI ACTIUNILOR S.C.OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI I. Prezentarea generala a Societatii Comerciale OLTCHIM S.A....

Indicii Bursieri pe Exemplul Bursei de Valori Bucuresti

1. SCURT ISTORIC AL BURSEI IN ROMANIA Activitatea bursiera in tara noastra isi marcheaza primele inceputuri in anul 1839; bursele de comert...

Bursa de Valori Bucuresti

Cap 1 . BURSA DE VALORI 1.1 Definire Bursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un segment al pietei...

Bursa de Valori Bucuresti - Istoric si Evolutie

SCURT ISTORIC BURSA! Câte vise şi câte dezamăgiri nu înglobează acest cuvânt! Câtor zboruri nu le-a dat aripi sau nu le-a retezat avântul peste...

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Piețe de capital

AIG American International Group sau AIG este o companie importantă americană de asigurări, listată la NYSE, al cărui sediu se găsește în clădirea...

Analiza economico-financiară

-pentru începutul anului 2017 Situația netă (1)= Total Active - Total Datorii = 895 651- 1 239 615 =-343 964 lei Total active = Active...

Ai nevoie de altceva?