Fondul Monetar International

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fondul Monetar International.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Burse

Cuprins

F.M.I. 1
Scopul 1
Organizarea 2
Funcţii. 2
Rolul 2
Obiectivele F.M.I. 3
De unde își obține FMI resursele financiare? 4
Ce este un Drept Special de Tragere? 4
Instrumentele de împrumut ale FMI și evaluarea acestora 6
Relația dintre România și FMI 7
Bibliografie 8

Extras din document

Fondul Monetar Internaţional

“F.M.I”

F.M.I. este o instituţie specializată a O.N.U. care supraveghează buna funcţionare a sistemului. Alături de O.N.U. ( Organizația Națiunilor Unite ) este una dintre cele mai mari construcţii instituţionale concepute de Statele Unite şi într-o măsură mai mică de Regatul Unit al Marii Britanii, la sfârşitul celui de al doilea război mondial.

Scopul său este clar: să împiedice revenirea catastrofelor din anii ’30 (scăderea bruscă a activităţii economice, închiderea frontierelor, manipulările monetare, venirea la putere a regimurilor dictatoriale), printr-un liberalism organizat, combinând, cu ajutorul statelor, respectul faţă de disciplinele precise cu o cooperare internaţională puternică, în scopul de a le ajuta pe cele care se află în dificultate. Acesta este rolul F.M.I.-ului în domeniul monetar.

Sistemul ideal ar consta în mod sigur în fondarea unei bănci supranaţionale care să aibă cu toate băncile centrale naţionale relaţii asemănătoare celor care există între fiecare bancă centrală şi băncile sale subordonate

Acum 61 de ani, s-a petrecut într-o mică localitate – Bretton Woods, (statul New Hamphire, S.U.A.) un eveniment care avea să rămână întipărit în analele istoriei moderne a lumii. Aici s-au întâlnit la 22 iulie 1944 reprezentanţii a 44 de state care au reflectat asupra viitorului economic. Dintre statele participante 8 reprezentau Africa, Asia, Orientul Mijlociu şi mai puţin de 30 erau ţări în curs de dezvoltare.

În anul 1944, omenirea se afla în faţa necesităţii de a trage concluziile menite nu numai să repare rănile a două războaie, ci şi să prevină, printr-o cooperare strânsă între naţiuni, apariţia unor noi conflicte armate. Toate statele doreau să se realizeze o cooperare între ţările lumii în vederea obţinerii unei stabilităţi economice, financiare şi monetare.

Pentru ca F.M.I. să-şi înceapă activitatea era nevoie de acordul unui număr de ţări ale căror cote de participare la capitalul F.M.I. să însumeze cel puţin 65% din acesta. Această cerinţă a fost realizată la 27 noiembrie 1945, când statutul Fondului a fost semnat şi ratificat de 29 de guverne totalizând 80% din cotele părţi, ceea ce a permis intrarea în vigoare a acordului F.M.I.

Activitatea oficială a F.M.I. a început la 1 martie 1947 şi primul său exerciţiu financiar s-a încheiat la 30 iunie 1947.

Statele membre îi plătesc F.M.I. în funcţie de anvergura lor economică o sumă totală în aur, devize şi monedă naţională. Aceste vărsăminte le fixează cota-parte ce determină numărul de voturi în deliberările Fondului, ca şi importanţa tragerilor la care pot participa în cadrul instituţiei. Accesul la aceste trageri atrage măsuri de supraveghere şi control din partea F.M.I.

Organizarea - F.M.I. este condus în mod oficial de Consiliul Guvernatorilor. Guvernatorii decid asupra problemelor importante, cum ar fi creşterea capitalului Fondului, aderarea de noi membrii sau acordarea drepturilor speciale de tragere.

Deciziile politice curente sunt luate de către Consiliul Executiv, căruia guvernatorii îi deleagă aplicarea politicii F.M.I. Acest consiliu este compus din 24 de directori executivi care se întâlnesc cel puţin de trei ori pe săptămână. Cele cinci ţări cu cea mai mare cotă de participare – S.U.A., Marea Britanie, Germania, Franţa şi Japonia – au dreptul la câte un director permanent fiecare.

Cel mai important organism care trasează politica F.M.I. este Comitetul Interimar, a cărui preşedenţie este asigurată prin rotaţie.

Funcţii. Principala funcţie a F.M.I. este aceea de a supraveghea sistemul monetar internaţional. Din această funcţie principală derivă alte câteva funcţii: supravegherea politicii monetare şi a ratei de schimb din ţările membre, elaborarea de recomandări privind politica financiară pentru membri şi acordarea de credite pentru ţările cu dificultăţi în balanţa de plăţi.

Rolul cel mai important pe care îl deţine Fondul este acela de manager al unui sistem monetar internaţional ordonat, previzibil şi stabil, cu graniţe deschise şi care să ofere cadrul necesar unei creşteri echilibrate în comerţul mondial şi în economiile ţărilor membre. În acest sens F.M.I. funcţionează ca un organism permanent de consultanţă, în care membrii cooperează şi participă activ în sfera monetară internaţională

FMI alături de Banca Mondială creeaza suportul necesar guvernelor pentru dezvoltarea strategiilor lor dar nu impune destinaţia veniturilor. Fiecare instituţie se concentrează pe aria sa de expertiză. FMI îndrumă guvernele în promovarea politicilor macroeconomice prudente. Începand cu aprilie 2002 FMI a început alături de Banca Mondiala un program pentru ajutarea ţărilor slab dezvoltate în reducerea datoriilor axandu-se pe 37 dintre care 23 sunt din Africa.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fondul Monetar International.doc

Bibliografie

1. www.cursurigratuite.ro
2. wikipedia
3. Cursul Relatii Financiar Minetare Internationale
4. http://www.referat.ro/
5. P. M. Defarges – “Organizaţiile internaţionale contemporane”, pag. 42, Institutul European, Iaşi, 1998.
6. D. D. Şaguna – “Drept financiar şi fiscal”, pag. 426, vol. I, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1997.
7. P. Lenain – “F.M.I.-ul”, pag. 38, Ed. CNI Coresi, 2000.