Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6391
Mărime: 573.96KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Carmen Obreja
Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Cuprins

Capitolul I. Fondurile de investitii 3

I.1. Motivarea alegerii temei 3

I.2. Ce sunt fondurile de investiţii 3

I.3. Istoricul fondurilor de investiţii în România 4

I.4. Reprezentarea grafică a evoluţiei fondurilor de investiţii 6

I.5 Influenţa contextului economic mondial asupra fondurilor de investiţii 10

I.6 Cum funcţionează fondurile de investiţii? 13

I.7 Categorii de fonduri închise de investiţii 14

I.8 Categorii de fonduri deschise de investiţii 15

Capitolul II Determinarea portofoliului optim 21

Capitolul III Studiu de caz – Analiză econometrică 22

III.1. Cadru general 22

III.2. Date statistice 23

III.3. Specificarea modelului 24

III.4. Estimarea parametrilor 25

III.5. Testarea parametrilor 25

III.6 Respecificarea modelului 26

Bibliografie 27

Extras din document

Capirolul I Fondurile de investiţii

I.1 Motivarea alegerii temei

Într-o economie instabilă, investiţiile joacă un rol esenţial în dezvoltarea economică. Astfel, am considerat un subiect deosebit de important analiza fondurilor de investiţii care înseamnă dezvoltare economică, pe de o parte prin contribuţia la consolidarea pieţei de capital şi prin fructificarea flexibilă din punct de vedere al relaţiei rentabilitate – risc a economiilor populaţiei, iar pe de altă parte, prin susţinerea şi implicarea în sectoarele productive interne şi în fluxurile internaţionale de capital.

I.2 Ce sunt fondurile de investiţii?

Conform definiţiei din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, un fond de investiţii este un organism de plasament colectiv fără personalitate juridică, ceea ce înseamnă că un fond de investiţii adună bani de la mai mulţi investitori şi îi investeşte în mai multe tipuri de instrumente financiare, cele mai folosite fiind acţiunile, obligaţiunile şi depozitele.

Exista doua mari categorii de fonduri de investitii: fondurile de investitii deschise si fondurile de investitii inchise.

Fondurile Deschise de Investiţii sau OPCVM (Organisme de Plasament Colectiv) sunt organizate ca societăţi civile fără răspundere juridică si administrate de o Societate de Administrare a Investiţiilor (SAI). Acestea efectuează în mod continuu operaţiuni de atragere de resurse şi de plăţi către investitori. Mai sunt numite si fonduri mutuale.

Fondurile Închise de Investiţii sau AOPC (Alte Organisme de Plasament Colectiv) pot face plăţi (răscumpărări) către investitori doar la intervale de timp prestabilite.

Principala diferenţă între fondurile închise (AOPC) şi cele deschise (OPCVM) este dată de caracterul discontinuu al emisiunilor de fond în cazul fondurilor închise. Astfel, dacă în fondurile deschise se poate investi oricând, în orice zi, şi se poate răscumpăra oricând, fondurile închise definesc perioade limitate de timp în care sunt posibile operaţiunile de adeziune şi de răscumpărare.

I.3 Istoricul fondurilor de investiţii în România

În România, istoria fondurilor de investiţii se scrie începând cu anul 1993. În cei aproximativ 19 ani de existenţă au fost parcurşi paşi importanţi în ceea ce priveşte reglementarea acesteia şi creşterea în importanţă ca valoare a activelor aflate în administrare.

Primul fond deschis de investiţii din România apare la puţin timp după intrarea în vigoare a ordonanţei nr. 24/1993 emisă de Guvernul României pe data de 25 august care reglementează constituirea şi funcţionarea fondurilor deschise de investiţii precum şi societăţile de investiţii ca instituţii de intermediere financiară: în noiembrie 1993 ia fiinţă Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri administrat de Societatea de Asistenţă Financiară şi Investiţii (SAFI), depozitar: Banca Dacia Felix. Doar o lună mai târziu acest fond şi-a început funcţionarea.

După înfiinţarea FMOA apar pe rând şi: "Dacia Felix" în Cluj administrat de Proinvest (depozitar: banca Dacia Felix) şi Credit Fond în Bucureşti, administrat de Certinvest SA (depozitar: banca Credit Bank). Înfiinţate ca societăţi civile, lipsite de obligaţia plăţii impozitelor, fondurile deschise de investiţii înregistrau creşteri superioare mijloacelor deja existente de plasament.

Deşi funcţionau în baza unei legi, fondurile nu erau supravegheate îndeaproape vis a vis de politica lor de investiţii, întrucât legiuitorul a lăsat la latitudinea fiecărui administrator de fond libertatea de alegere a modalităţii de calcul conform prospectului de emisiune. Astfel nu exista clar stipulată vreo instituţie care să stabilească în mod clar calculul valorii activului net unitar şi să controleze activitatea fondurilor. Singura autoritate care avea atribuţii apropiate în acest sens era Agenţia de Valori Mobiliare care aparţinea de Ministerul Finanţelor. Astfel o practică des utilizată în următorii ani a fost iniţiată de SAFI Invest şi anume de a înregistra în valoarea actuală unitară a activului net veniturile viitoare înregistrate de diversele active în care fondul investea.

Preview document

Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 1
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 2
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 3
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 4
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 5
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 6
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 7
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 8
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 9
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 10
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 11
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 12
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 13
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 14
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 15
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 16
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 17
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 18
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 19
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 20
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 21
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 22
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 23
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 24
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 25
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 26
Fondurile de Investiții pe Piața de Capital din România - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Fondurile de Investitii pe Piata de Capital din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012

INTRODUCERE Prin acest referat se urmăreşte a se reliefa evoluţia pieţei bursiere din România în anul 2011 şi perspectivele acesteia pentru 2012....

Caracteristicile Pietei de Capital in Europa Centrala si de Est

Premisele aparitiei pietei de capital in tarile din Europa Centrala si de Est Procesul trecerii de la o economie planificata centralizat, bazata...

Indici Bursieri ai Bursei de Valori Bucuresti

Indicii bursieri ai Bursei de Valori Bucureşti 1. Introducere Analiza unei pieţe bursiere pe ansamblul său se realizează, ca pentru orice alt...

Activitatea Fondurilor de Investiții în România

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE PRIVIND FONDURILE DE INVESTIŢII ÎN ROMÂNIA În România activitatea fondurilor de investiţii este supusă...

Analiza a Cinci Firme pe Piata Financiara

Introducere Orice economie natională, indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de existenta şi funcţionarea unor pieţe...

Lucrare Practica SIF 1, SIF2, Bet FI- Aprilie 2012

Lucrarea practică nr. 1 Identificarea şi interpretarea trendului preţului de închidere a acţiunilor SIF 1, SIF 2 şi a indicelui BET-FI pentru...

Evoluția Pieței de Capital din România

1 Scurtă prezentare a pieței de capital Piața de capital reprezintă ansamblul relațiilor și mecanismelor prin intermediul cărora capitalurile...

Rolul Hedge Funds în Declanșarea Crizei Financiare din 2007

Criza financiară a demonstrat că riscurile pieţelor de instrumente derivate nu sunt teoretice, ci reale, aducând aceste instrumente în atenția...

Ai nevoie de altceva?