Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 9355
Mărime: 84.65KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Hincu
Introducere Odată cu obţinerea independenţei, în faţa Republicii Moldova au fost deschise o multitudine de perspective şi posibilităţi. Aceste perspective pot fi urmărite şi pe piaţa noastră de capital. Şi anume, a fost creată, în primul rînd, piaţa financiară, care pînă la obţinerea independenţei Republicii Moldova nu exista. O dată cu crearea acestei pieţe a apărut şi posibilitatea de a face investiţii financiare care ar aduce un venit investitorului nu din realizarea nemijlocită a unui proces de muncă, ci din fluxurile de mijloace băneşti caracteristice valorilor mobiliare. Proiectul a fost sustinut cu nota maxima (10)in cadrul facultatii Finante a Academiei de Studii Economice din Moldova

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Investiţiile de portofoliu – caracteristica general 5

1.1. Portofoliul investiţional – conţinut, tipuri, principii de formare 5

1.2. Teoriile şi strategiile de gestiune a portofoliului investiţional 13

Capitolul II. Formarea şi evaluarea portofoliului investiţional 21

2.1. Etapele formării portofoliului investiţional 21

2.2. Rentabilitatea şi riscul portofoliului investiţional 25

2.3. Evaluarea performanţelor portofoliului investiţional 35

Concluzii 38

Bibliografie 40

Extras din document

Introducere

Odată cu obţinerea independenţei, în faţa Republicii Moldova au fost deschise o multitudine de perspective şi posibilităţi. Aceste perspective pot fi urmărite şi pe piaţa noastră de capital. Şi anume, a fost creată, în primul rînd, piaţa financiară, care pînă la obţinerea independenţei Republicii Moldova nu exista. O dată cu crearea acestei pieţe a apărut şi posibilitatea de a face investiţii financiare care ar aduce un venit investitorului nu din realizarea nemijlocită a unui proces de muncă, ci din fluxurile de mijloace băneşti caracteristice valorilor mobiliare. Astfel, a apărut necesitatea dezvoltării practicii investiţiilor de portofoliu prin acumularea şi dezvoltarea cunoştinţelor referitoare la acest domeniu şi obţinerea aptitudinilor şi experienţei necesare pentru formarea şi evaluarea portofoliilor investiţionale. Acest concurs de împrejurări, în condiţiile actuale, confirmă cu prisosinţă necesitatea şi importanţa temei proiectului de specialitate.

Drept fundament teoretic a proiectului a servit lucrările economiştilor autohtoni şi străini în materie de investiţii, în general, şi investiţii de portofoliu. Această bază a fost constituită din concepţiile şi lucrările unor renumiţi economişti ca: H. Marcowitz, W. Sharpe, J. Treynor, M. Jensen etc.

Baza informaţională a tezei o constituie literatura de specialitate editată în Republica Moldova, România, Rusia, publicaţiile periodice în revistele de specialitate din Republica Moldova şi România.

Structura tezei este determinată de scopul şi problemele cercetate şi constă din introducere, două capitole, concluzii, bibliografie, anexe.

În introducere este argumentată tema cercetării, e definit scopul şi problemele ce se propun fi cercetate, obiectul de studii al investigaţiei, suportul metodologic şi teoretic, baza informaţională, etc.

Capitolul I „Investiţiile de portofoliu – caracteristica generală” cuprinde analiza din punct de vedere al conţinutului, principiilor de formare a portofoliului investiţional, de asemenea, sunt prezentate principalele postulate ale teoriei ale portofoliului investiţional şi strategiile de gestiune ale investiţiilor de portofoliu.

Capitolul II „Formarea și evaluarea portofoliului investițional” cuprinde studiul modului în care pot fi formate plasamentele financiare, a indicatorilor care le caracterizează şi a eficienţei gestiunii portofoliilor investiţionale.

Ultima parte a proiectului – Concluzii – conţine rezultatele cercetării, sunt enunţate concluziile principale ale lucrării.

Capitolul I. Investiţiile de portofoliu – caracteristica generală

1.1. Portofoliul investiţional – conținut, tipuri, principii de formare

Instrumentele financiare reprezintă diferite forme ale obligaţiilor financiare, atît pe termen lung cît şi pe termen scurt, care sunt obiectul operaţiunilor de vînzare – cumpărare pe piaţa financiară. La instrumentele financiare, de obicei, se referă:

- Hîrtiile de valoare (primare şi derivate)

- Metale preţioase

- Valute

- Depozitele bancare

- Obiecte de valoare şi altele

O mare parte din plasamentele în instrumente financiare o dețin investiţiile în hîrtiile de valoare care reprezintă un important obiect de investire atît pentru instituţiile publice cît şi pentru investitorii privaţi. Cu alte cuvinte investiţiile de portofoliu reprezintă un plasament într-o totalitate de hîrtii de valoare. Şi deci, conform poziţiilor adoptate pe plan internaţional, orice totalitate a valorilor investiţionale aflate în proprietatea unui investitor este numită portofoliu investiţional.

Prin noțiunea de portofoliu investiţional se înțelege o totalitate de plasamente în obiecte investiţionale, formată, cu un scop anumit, conform unei anumite strategii investiţionale.

Componentele sale sunt numite elemente ale portofoliului investiţional și se prezintă ca valori investiţionale de diferite tipuri. Fiecare tip de investiție își are propriile sale caracteristici deosebite, dar înainte de a le caracteriza se impune necesitatea de a clasifica valorile investiţionale în corespundere cu tipul investiției, în felul următor:

- după gradul de materializare: materiale și nemateriale;

Preview document

Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 1
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 2
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 3
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 4
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 5
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 6
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 7
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 8
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 9
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 10
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 11
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 12
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 13
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 14
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 15
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 16
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 17
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 18
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 19
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 20
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 21
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 22
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 23
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 24
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 25
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 26
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 27
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 28
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 29
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 30
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 31
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 32
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 33
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 34
Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Formarea si Evaluarea Portofoliului Investitional.doc

Alții au mai descărcat și

Cursurile de Schimb

Piata monetara a schimburilor externe (piata valutara) este piata internationala pe care o moneda nationala poate fi schimbata contra alteia....

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Te-ar putea interesa și

Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante

1. Introducere Progresului tehnico-ştiinţific a pieţei hârtiilor de valoare , formarea marilor centre bursiere au contribuit esenţial la sporirea...

Informatică pentru afaceri - Microsoft Excel

1.1. PARTE CONCEPTUALA 1.1.1. DESCRIEREA PROBLEMEI DE REZOLVAT Problema de rezolvat este reprezentata de evidentierea SC Ralircom SRL....

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Raport de practică Victoriabank

Introducere B.C. “Victoriabank” S.A. este Prima Bancă Comercială din Moldova care a pus începutul procesului de dezvoltare a unui sistem bancar în...

Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare: Sistemul bancar – este unul din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Prin...

Acivitatea băncilor comerciale pe piața de capital

INTRODUCERE Sistemul bancar este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile sunt mediatori la distribuirea capitalului,...

Analiza Fundamentală a Portofoliului

INTRODUCERE Scopul lucrarii noastre il reprezinta analiza fundamentala in selecţia unui portofoliu, studiul fiind concentrat pe analiza...

Riscul de credit în Banca Comercială

Introducere Banca Comercială „Moldova Agroindbank” S.A. (MAIB) este lider al sectorului bancar din Moldova. MAIB dispune de licenta ( Hotarirea...

Ai nevoie de altceva?