Indicatorii de evaluare a actiunilor

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2651
Mărime: 173.81KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Acţiunile sunt titluri financiare emise de o firmă (societate comercială,companie) pentru constituirea, creşterea sau restructurarea capitalului propriu.

Pentru o firmă, emisiunea de acţiuni reprezintă o principală cale de mobilizare a fondurilor proprii. Totalul acţiunilor emise de o firmă constituie capitalul social.

La emiterea acţiunilor, acestea au o anumită valoare nominală sau paritară,care rezultă din împărţirea capitalului social, la numărul total de acţiuni emise.

Numărul de acţiuni deţinute de o persoană fizică sau juridică, este înscris în certificatul de acţiuni, care trebuie să conţină următoarele informaţii:

- valoarea nominală;

- numele companiei emitente;

- numărul acţiunilor emise;

- un număr de identificare a titlului (asociat fiecărei acţiuni);

- un număr de înregistrare dat de organul de control al pieţei financiare;

- un desen greu de reprodus, care are menirea de a împiedica falsificareacertificatului de acţiuni;

- semnătura persoanei autorizate din partea firmei emitente;

- data;

- numele persoanei fizice sau juridice care poate utiliza certiticatul de

acţiuni, dacă acţiunile sunt nominative;

-numărul de acţiuni la care se referă certificatul.

În literatura de specialitate anglo-saxonă, se asociază acţiunii, două elemente:

• dreptul de acţionar, care exprimă drepturile deţinătorului (numit

şi acţionar) asupra societăţii emitente, care este reprezentat prin

„certificatul de acţionar” (stock certificate);

• acţiunea, ca unitate a dreptului acţionarului din capita-lul social al

firmei emitente, care este indivizibilă.

Clasificarea acţiunilor

Din punct de vedere al drepturilor pe care le conferă, acţiunile se impart în două categorii:

• comune, care sunt mai cunoscute şi dau deţinătorului lor legal dreptul la vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, cât şi dreptul la dividend,respectiv, la o parte din profitul societăţii, iar în caz că firma înregistrează pierderi, o parte din acestea se suportă de către deţinătorii acţiunilor;

• preferenţiale, care dau dreptul la un dividend fix, care se va plăti înaintea dividendului pentru acţiunile comune, dar nu asigură drept de vot deţinătorului.

Deţinătorii acţiunilor beneficiază de o serie de drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale.

Dintre drepturile patrimoniale menţionăm următoarele :

- dreptul de proprietate asupra unei cote valorice din capitalul social, în

raport cu suma subscrisă;

- dreptul de a participa la împărţirea profitului, sub forma dividendelor;

- dreptul de a primi o parte proporţională din activul social rămas după

lichidarea societăţii.

Dintre drepturile nepatrimoniale, enumerăm următoarele :

-dreptul de a primi un înscris, un original, emis în drept, care atestă statutul de proprietar colectiv al acţionarului;

- dreptul de a dispune liber de acţiuni (vânzare/donaţie);

- dreptul de a alege şi a fi ales în organele de conducere ale societăţii;

- dreptul de a participa la adoptarea deciziilor;

-dreptul de control şi informare, acţionarii având dreptul de custodie şi

control al rapoartelor conducerii şi de a primi raportul financiar;

- dreptul de preemţiune sau de menţinere a poziţiei de proprietar în funcţie de mărimea capitalului investit.

Bibliografie

Aurel Chiran., Gîndu Elena, Drobotă Benedicta, Jităreanu A.F., 2010 - Burse-Ediţia a II-a revizuită şi adăugită.Editura PIM, Iaşi.

http://conspecte.com/Bazele-Petii-de-Capital/actiunile.html

Preview document

Indicatorii de evaluare a actiunilor - Pagina 1
Indicatorii de evaluare a actiunilor - Pagina 2
Indicatorii de evaluare a actiunilor - Pagina 3
Indicatorii de evaluare a actiunilor - Pagina 4
Indicatorii de evaluare a actiunilor - Pagina 5
Indicatorii de evaluare a actiunilor - Pagina 6
Indicatorii de evaluare a actiunilor - Pagina 7
Indicatorii de evaluare a actiunilor - Pagina 8
Indicatorii de evaluare a actiunilor - Pagina 9
Indicatorii de evaluare a actiunilor - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Indicatorii de evaluare a actiunilor.docx

Alții au mai descărcat și

Instrumente Financiare cu Venit Fix

1.2. Notiune Vom analiza în cursul nostru instrumentele cu venit fix  obligatiunile, împreuna cu entitatile implicate în emisiunea si...

Burse de Valori

I.1.1. Definitie. Clasificare Bursa reprezinta o culme a pietei, maturitatea, chintesenta ei. Dezvoltarea comertului începuta în timpuri...

Tipologia Tranzacțiilor cu Titluri Primare

CAPITOLUL 7: TIPOLOGIA TRANZACTIILOR CU TITLURI PRIMARE 7.1. Tranzactii pe bani gata si în marja Tranzactiile cu actiuni si obligatiuni realizate...

Evaluarea Acțiunilor

În acest capitol vor fi prezentate două metode de evaluare a acţiunilor: modelul D.D.M. (Discount Dividend Model) şi metoda „Free Cash-Flow”....

Sistemul Financiar și Rolul sau

Definirea sistemului financiar Sistemul financiar este format din: - indivizi; - asociatii; - firme; - institutii; - piete; - organizatii...

Piata de Capital si Burse de Valori

PIATA DE CAPITAL Concepte cheie Piata financiara Piata de capital Piata reglementata Piata primara; piata secundara Piete intermitente; piete...

Piața Creditului Internațional

Creditul internaţional reprezintă valoarea bănească sau materială pe care o persoană, numită creditor, o acordă temporar (fără contrapartidă) altei...

Metode de Analiza in Investitii

Economiile si investitiile joaca un rol deosebit de important atat la nivel macroeconomic cat si la nivelul fiecarei persoane sau firme in parte....

Ai nevoie de altceva?