Indicatorii de evaluare a actiunilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Indicatorii de evaluare a actiunilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Burse

Extras din document

Acţiunile sunt titluri financiare emise de o firmă (societate comercială,companie) pentru constituirea, creşterea sau restructurarea capitalului propriu.

Pentru o firmă, emisiunea de acţiuni reprezintă o principală cale de mobilizare a fondurilor proprii. Totalul acţiunilor emise de o firmă constituie capitalul social.

La emiterea acţiunilor, acestea au o anumită valoare nominală sau paritară,care rezultă din împărţirea capitalului social, la numărul total de acţiuni emise.

Numărul de acţiuni deţinute de o persoană fizică sau juridică, este înscris în certificatul de acţiuni, care trebuie să conţină următoarele informaţii:

- valoarea nominală;

- numele companiei emitente;

- numărul acţiunilor emise;

- un număr de identificare a titlului (asociat fiecărei acţiuni);

- un număr de înregistrare dat de organul de control al pieţei financiare;

- un desen greu de reprodus, care are menirea de a împiedica falsificareacertificatului de acţiuni;

- semnătura persoanei autorizate din partea firmei emitente;

- data;

- numele persoanei fizice sau juridice care poate utiliza certiticatul de

acţiuni, dacă acţiunile sunt nominative;

-numărul de acţiuni la care se referă certificatul.

În literatura de specialitate anglo-saxonă, se asociază acţiunii, două elemente:

• dreptul de acţionar, care exprimă drepturile deţinătorului (numit

şi acţionar) asupra societăţii emitente, care este reprezentat prin

„certificatul de acţionar” (stock certificate);

• acţiunea, ca unitate a dreptului acţionarului din capita-lul social al

firmei emitente, care este indivizibilă.

Clasificarea acţiunilor

Din punct de vedere al drepturilor pe care le conferă, acţiunile se impart în două categorii:

• comune, care sunt mai cunoscute şi dau deţinătorului lor legal dreptul la vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, cât şi dreptul la dividend,respectiv, la o parte din profitul societăţii, iar în caz că firma înregistrează pierderi, o parte din acestea se suportă de către deţinătorii acţiunilor;

• preferenţiale, care dau dreptul la un dividend fix, care se va plăti înaintea dividendului pentru acţiunile comune, dar nu asigură drept de vot deţinătorului.

Deţinătorii acţiunilor beneficiază de o serie de drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale.

Dintre drepturile patrimoniale menţionăm următoarele :

- dreptul de proprietate asupra unei cote valorice din capitalul social, în

raport cu suma subscrisă;

- dreptul de a participa la împărţirea profitului, sub forma dividendelor;

- dreptul de a primi o parte proporţională din activul social rămas după

lichidarea societăţii.

Dintre drepturile nepatrimoniale, enumerăm următoarele :

-dreptul de a primi un înscris, un original, emis în drept, care atestă statutul de proprietar colectiv al acţionarului;

- dreptul de a dispune liber de acţiuni (vânzare/donaţie);

- dreptul de a alege şi a fi ales în organele de conducere ale societăţii;

- dreptul de a participa la adoptarea deciziilor;

-dreptul de control şi informare, acţionarii având dreptul de custodie şi

control al rapoartelor conducerii şi de a primi raportul financiar;

- dreptul de preemţiune sau de menţinere a poziţiei de proprietar în funcţie de mărimea capitalului investit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Indicatorii de evaluare a actiunilor.docx

Bibliografie

Aurel Chiran., Gîndu Elena, Drobotă Benedicta, Jităreanu A.F., 2010 - Burse-Ediţia a II-a revizuită şi adăugită.Editura PIM, Iaşi.
http://conspecte.com/Bazele-Petii-de-Capital/actiunile.html