Indicele BET al BVB

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Indicele BET al BVB.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Burse

Cuprins

1. Scurt istoric al bursei din România .3
2. Indici bursieri.4
2.1 Indici bursieri ai BVB.4
3. Indicele BET.5
3.1 Istoric şi compoziţie.5
3.2 Acţiunile incluse in portofoliul indicelui BET.6
3.3 Criterii de selecţie.7
3.4 Factorii de ponderare.8
3.5 Formula de calcul.9
3.6 Proceduri de ajustare.10
3.6.1 Revizuirile şi ajustările periodice.10
3.6.2 Ajustările operaţionale.12
4. Comitetul indicilor BVB.14
5. Evoluţia indicelui BET.15
5.1 Evoluţia indicelui BET de la sfârşitul anului 1997 până la 01.01.2010 .15
5.2 Evoluţia indicelui BET la data de 29.03.2010.16
6. Bibliografie.17

Extras din document

1. Scurt istoric al bursei din România

Activitatea bursieră în ţara noastră îşi marchează primele începuturi în anul 1839; bursele de comerţ întemeiate atunci au fost lipsite de o activitate notabilă, datorită absenţei bazelor legislative autohtone. Drept urmare, în anul 1840 a fost promulgat şi pus în aplicare, dupa Codul Comercial francez, „Codicele de comerţ al Ţării Româneşti” care în 1884, dupa Unirea Principatelor, s-a aplicat şi în Moldova.

Mai târziu, în iulie 1981, a fost promulgată „Legea asupra Burselor, mijlocitorilor de schimb şi mijlocitorilor de mărfuri” care, în vechiul regat, a pus bazele organizării activităţii de bursă după modelul francez, iar în Bucovina, în Transilvania şi Banat, organizarea burselor era dupa modelul austriac. Deschiderea bursei din Bucureşti a avut loc la 1 decembrie 1882, iar peste o săptămână, a apărut şi cota bursei, publicată în Monitorul Oficial. Deficienţele funcţionale, lipsa de comparabilitate cu sistemele de bursă din zonele învecinate au cerut modificări conceptuale ale legislaţiei de profil şi, ca urmare, în mai 1904, a fost promulgată „Legea asupra burselor de comerţ”. Potrivit prevederilor acestei legi, activitatea bursieră a fost aşezată pe principiul „libertăţii tranzacţiilor” între „membrii corporaţiunii bursei” pentru operaţiunile pe cont propriu, cele intermediare menţinându-se în competenţa agenţilor oficiali de bursă.

Totodată, s-a prevăzut posibilitatea constituirii „Camerei sindicale a agenţilor economici oficiali de schimb”, cu dreptul de „a crea fonduri speciale de prevedere şi garanţie”, precum şi a unei „Case de lichidare şi Compensaţiuni”, ceea ce a avut ca efect creşterea credebilităţii activităţii bursiere şi a influenţei acesteia în rândul investiţorilor.

Activitatea Bursei de Efecte, Acţiuni şi Schimb din Bucureşti s-a întrerupt la sfarşitul primei jumătăţi a acestui secol, în 1941. După o întrerupere de 5 decenii, Bursa de Valori Bucureşti a fost reînfiinţată în anul 1995, prima zi de tranzacţionare fiind 20 noiembrie 1995, zi în care s-au tranzacţionat 905 acţiuni a 6 societăţi cotate. Din momentul redeschiderii, bursa a cunoscut o dezvoltare continuă. La acest moment numărul societăţilor listate este în jur de 70; printre acestea se numără societăţi importante în economia naţională.

Bursa de Valori din România este înfiinţată pe baza deciziei nr. 20/21.04.1995 a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM). Constituindu-se în 1992, ca direcţie generală în cadrul Băncii Naţionale, Centrul de implementare a pieţelor de capital şi burselor de valori din România, a pus bazele creării Bursei de Valori Bucureşti.

Decizia de înfiinţare a Bursei de Valori Bucureşti a fost dată în urma solicitării a 24 societăţi de valori mobiliare membre ale Asociaţiei Bursei de a negocia acţiuni emise de 6 societăţi comerciale.

Calitatea de membru al bursei poate fi obţinută de către orice societate de valori mobiliare autorizată de CNVM şi care îndeplineşte următoarele condiţii:

• să aibă ca activitate exclusiv intermedierea de valori mobiliare;

• 75% din activele societăţii să fie financiare;

• să facă dovada unui minim capital subscris şi integral vărsat, cu obligaţia de menţinere a unui minim de capital net ce se stabileşte de CNVM.

2. Indici bursieri

Indicii bursieri sunt produse sintetice ce exprimă evoluţia cursului valorilor mobiliare pe o anumită piaţă. Necesitatea introducerii indicilor bursieri a fost determinată de existenţa unui produs bursier prin care să se realizeze urmărirea în ansamblu a pieţei respective şi care să nu reflecte evoluţia unui singur titlu cotat. Rolul principal al unui indice bursier este de a reflecta evoluţia de ansamblu a pieţei la care se referă.

Dacă iniţial indicii bursieri au fost construiţi doar pentru acţiuni, astăzi exista indici care urmaresc evoluţia altor instrumente financiare, cum ar fi obligaţiunile sau titlurile emise de fondurile mutuale. Diversificarea indicilor bursieri este şi o consecinţă directă a diversificării produselor bursiere şi a pieţei de capital în general.

Indicii bursieri au evoluat, în ceea ce priveste relevanţa, de la o singură piaţa de capital, localizată într-o anume ţară, la piaţa financiară internaţională, fapt pus în evidenţă prin apariţia indicilor mondiali şi a indicilor caracteristici ţărilor din spaţiul monedei unice europene.

2.1 Indicii bursieri ai BVB:

Indicele BET (Bucharest Exchange Trading) exprimă primele 10 titluri cotate la bursa de valori şi care aveau o anumită pondere în capitalizarea bursei, fiind şi cele mai lichide titluri ce erau tranzacţionate în bursă. Data de referinţă utilizată în cadrul acestui indice este de 19 Septembrie 1997, publicat în 29 Septembrie, iar valoarea de start a fost de 1000 puncte;

Indicele BET-C sau indicele compozit – publicat pentru prima oară la 17 Aprilie 1998, are ca dată de referinţă 16 Aprilie 1998, iar valoarea lui de start a fost de 1000 de puncte. Are o structură mult mai largă, fiind cuprinse toate valorile mobiliare care sunt tranzacţionate la bursă atât la categoria I, cât şi la categoria a II-a de valori şi reprezintă o medie ponderată cu gradul de capitalizare al bursei.

Indicele BET-FI (BUCHAREST EXCHANGE TRADING – INVESTMENT FUNDS) este primul indice sectorial al BVB şi reflectă tendinţa de ansamblu a preţurilor fondurilor de investiţii financiare (SIF-urilor) tranzacţionate pe piaţa reglementată BVB. Ponderarea companiilor în indice se face cu capitalizarea free floatului acestora. Metodologia BET-FI permite folosirea acestuia ca activ suport pentru derivate şi produse structurate.A fost lansat la data de 31 octombrie 2000 cu o valoare de start de 1000 puncte.

Fisiere in arhiva (1):

  • Indicele BET al BVB.doc